Դասարանում և տանը ուսումնական պարապմունքի, ինքնակրթության կազմակերպման մեթոդական նկարագրություն

 

Առաջին և երկրորդ դասարաններում ուսումնական ամբողջ նյութը հերթականությամբ դրվում է սովորողի Skydrive-ում: Նոր նյութի ուսուցումը դասարանում պետք է բոլոր սովորողների ակտիվ մասնակցությամբ այնպիսի ջանասիրությամբ արվի, որ տանը յուրաքանչյուր սովորող ուրախությամբ կրկնի այդ օրվա դասը, այլ ոչ թե` դժկամությամբ սովորի: Կրտսեր դպրոցում ուսումնառության առաջին տարիներին ուսումնական բոլոր առարկաների և հատկապես օտար լեզվի տնային աշխատանքները պետք է այնպիսին լինեն, որ չակնկալեն ծնողի օտար լեզվի իմացությունը և այսպիսով տնային մի նոր դպրոցի անհրաժեշտությունը: Դասարանում յուրաքանչյուր սովորող մի քանի անգամ, տարբեր մեթոդական հնարներով, փոքրիկ իրավիճակային երկխոսություններով պետք է կրկնի յուրաքանչյուր բառ, բառակապակցություն, նախադասություն, որոնք առաջին անգամն են ներմուծվում: Էլեկտրոնային խաղերով էլ դրանք պետք է ամրապնդվեն: Էլեկտրոնային դաս-խաղերը կարող են մեծապես խանգարել նյութի յուրացմանը, եթե դրանք արվում են հենց սկզբում, երբ երեխան դեռ լավ չի յուրացրել նոր բառերի արտասանությունը և դեռ չի կարողանում դրանք գործածել փոքրիկ երկխոսություններում:

Էլեկտրոնային տնային աշխատանքներն էլ առաջին դասարանում, երբ դեռ երեխաները տառաճանաչ չեն, չի կարելի անգլերենով գրել: Ո՞վ է կարդալու և բացատրելու դրանք երեխային: Հանձնարարությունները պետք է գրել հայերեն: Օրինակ, եթե առաջին դասերի ընթացքում ուսուցանվել է “Hello, what is your name?” “My name is Hakob”, արտահայտությունները, ապա այդ օրվա տնային աշխատանքը պետք է լինի այսպիսին. Ենթադրենք քո հայրիկը, մայրիկը, եղբայրը կամ քույրը անծանոթ օտարերկրացիներ են, և ուզում ես ծանոթանալ նրանց հետ: Ի՞նչ պետք է հարցնես նրանց: Եթե կարող են պատասխանել քո հարցին, թող պատասխանեն: Եթե չեն կարող, ապա պատասխանիր ինքդ և սովորեցրու քո ծնողներին: Եթե հերթական դասը մրգերի մասին է, և դասի ընթացքում ներկայացվել են “I like apples”, “I like peaches”, “ Give me an apple”, “Give me a peach” և նման այլ նախադասություններ, ապա տնային հանձնարարությունը կարող է լինել այսպիսին. Անգլերեն ասա, թե ինչ միրգ ես սիրում: Խնդրիր մայրիկիդ, որ նա մի խնձոր տա քեզ:   

Կրտսեր դպրոցի ավելի ավագ դասարաններում սովորողների խոսքի զարգացմանն ուղղված վարժությունների մեծ փաթեթ է ներկայացված Դպիր 45-ում “To teach the language and not some knowledge about the language”:

 

Ուսումնական ճամփորդություններ

Կրտսեր դպրոցում ուսումնական ճամփորդություն կարող է լինել այցելություն դեպի խոհանոց, երբ դասի թեման տարբեր ուտեստների անուններն են ու խոհանոցային պարագաները: Տարբեր ծաղիկների և բույսերի մասին թեման ավելի լավ յուրացնելու համար միջին դպրոցի բուսաբանական դպրոց-լաբորատորիան նույնպես կարող է լինել ուսումնական ճամփորդության վայր: Կենդանաբանական այգին կարող է լինել ուսումնական ճամփորդության վայր, երբ տարբեր կենդանիների անգլերեն անուններրն են ուսուցանվում:

Սովորողիձեռքբերածգիտելիքներիևկարողություններիգործնականկիրառություններիձևերը

  • Ուսումնասիրվող թեմաների վերաբերյալ երգերի ուսուցում և դրանց ներկայացումը մեդիաուրբաթներին և այլ ստուգատեսներին
  • Կրթահամալիրի կրտսեր դպրոցների ենթակայքերում անգլերեն փոքրիկ նյութերի տեղադրում դասավանդողների օգնությամբ
  • Կրտսեր դպրոցի 2-3-րդ դասարաններում սովորողների համար դասավանդողների գրած փոքրիկ տեքստերի ընթերցում
  • Կրտսեր դպրոցի ավագ և միջին դպրոցի կրտսեր դասարաններում սովորողների համար նախատեսված տեքստերի ընթերցում www.mightybook.comhttp://www.eslfast.com/ կայքերում: