5-րդ դասարանի գնահատման համակարգը

Սովորողի ուսումնական աշխատանքի գնահատումը կատարվում է 10 բալանոց համակարգով: Առանձին գնահատվում է նրա  բանավոր հարցումը, դասարանական աշխատանքը, մասնակցությունը նախագծին: Գնահատականը սովորողին տալիս է պատասխանատվության զգացում, և ոգեշնչում է ձգտել ավելի լավին:

5-րդ դասարանի սովորողի կիսամյակային գնահատականը ձևավորվում է հետևյալ կերպ.

4-5 միավոր

Պարզ տեքստի ընթերցում, թարգմանում

6-7 միավոր

5-րդ դասարանին համապատասախան տեքստերի ընթերցում, թարգմանում: Լսելով հասկանալ և կազմել պարզ ընդարձակ նախադասություններ: 4 ժամանակաձևերի(ներկա անորոշ, ներկա շարունակ., անցյալ, ապառնի) տարբերում:

8-9 միավոր

Տեքստերի ընթերցում, թարգմանում, կարդացած տեքստի վերարտադրում, 4 ժամանակաձևերով նախադասությունների կազմում, տարբեր թեմաների վերաբերյալ շարադրություններ գրելու կարողություն, մասնակցություն նախագծին

10 միավոր

Երբ թվարկածին ավելանում է հետազոտական աշխատանք, մասնակցությունը մեդիաօլիմպիադային, թարգմանչական ստուգատեսին, հանրակրթական Դիջիտեքին:

Մխիթար Սեբաստացու օրերին ընդառաջ. նախագիծ

1.Նախագծի իրականացման տևողությունը՝ հոկտեմբերի 20-ից մինչև նոյեմբերի 10-ը

2.Նպատակը՝ սովորողները պետք է կարողանան անգլերենով ներկայացնեն Մխիթար Սեբաստացու կենսագրությունը

3. Նախագծի վերջնական արդյունքը՝ Մխիթար Սեբաստացու մասին պատմող տեսաֆիլմ:

4.Նախագծի իրականացման համար անհրաժեշտ գործողությունների ծրագիրը

Սովորողները Մխիթար Սեբաստացու կյանքի մասին պատմող անգլերեն նյութը թարգմանում են հայերեն: Այնուհետև ինտերնետից փնտրում են Մխիթար Սեբաստացու կյանքի մասին պատմող լուսանկարներ: Հետո անգլերեն նյութը հատված առ հատված ձայնագրվում է մի քանի սովորողների կողմից:

5.Վերջնական արդյունքը՝ տեսաֆիլմը տեղադրվում է Դպրոց-պարտեզի ենթակայքում: