3-րդ դասարանի թեմաների ուսուցում. հոկտեմբեր

Revision

Թեմա՝ ողջույնի ձևեր

Երկխոսությունների կազմում

Լեզվական նյութ՝ my, his, her

http://www.youtube.com/watch?v=J84KsvFmkoo

Թեմա` CLOTHES

http://www.anglomaniacy.pl/clothesTopic.htm

http://www.youtube.com/watch?v=ezkufHhsRHM

Լեզվական նյութ՝ this is a…..these are…….

Paint ծրագրով հագուստների թեմայով յուրաքանչյուր սովորողի կողմից պրեզենտացիայի պատրաստում: Համացանցից սովորողները տարբեր հագուստների նկարներ են ներբեռնում և յուրաքանչյուր հագուստի վերևում մուտքագրում տվյալ հագուստի անվանումը և գույնը: Օրինակ՝ This is a shirt. It is blue.

Թեմա՝ կենդանիներ. ընտանի

http://www.anglomaniacy.pl/domesticAnimalsTopic.htm

http://www.youtube.com/watch?v=q7Pjo4wF3fg

Լեզվական նյութ՝ I have got….he/she has got……….

Have I got…….?   Has she/he got……….?

http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-learn2.htm

Երկխոսությունների կազմում յուրաքանչյուր սովորողի կողմից անցած թեմաների շուրջ՝ գործածելով have got/ has got.

http://www.youtube.com/watch?v=5-o0HQm8n8g

Լեզվական նյութ՝ this-that           these-those

Where is it? In at on

Յուրաքանչյուր սովորող Paint ծրագրով նկարում է իր ընկերոջը իր սիրելի կենդանու կամ որևէ սիրելի  առարկայի հետ և փորձում իր նկարած նկարը պատմել:

2-րդ դասարանի թեմաների ուսուցում. հոկտեմբեր

Letters: Aa-Jj http://www.starfall.com/n/level-k/index/load.htm?f http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/bopspelling.swf Թեմա՝ դպրոցական պարագաներ classroom Երկխոսություն http://www.anglomaniacy.pl/schoolPictureTest.htm I like……. I don’t like………. Do you like……. http://www.angles365.com/classroom/fitxers/shortstories/2n/ck2-5.swf Թեմա՝ կենդանիներ՝ վայրի, ընտանի http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/match2.swf http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/match2b.swf Երկխոսություն

1-ին դասարանի թեմաների ուսուցում. հոկտեմբեր

Թեմա՝ մարմնի մասեր parts of body https://www.youtube.com/watch?v=E_VcSQn73do http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/body/bodyci01.swf Թեմա՝ մրգեր fruits http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/food/fruitchinchan.swf http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/food/fruitmemory.swf I like……… I don’t like……………..

The Father and his sons

A man had two sons and two wheat fields. Before his death he presented a wheat field to each of them ordering them: “The one, who ploughs his wheat field and takes care of it, will have the harvest.” Every spring and autumn the elder son ploughed the wheat field, uprooted the weeds and watered it. He always had a good harvest, and the owner lived a peaceful and safe life. But the younger brother lived an extremely poor and miserable life because he didn’t take care of his wheat field. He was a lazybones. Once when he was asleep, his father appeared in his dream and asked him: “Son, why didn’t you follow my advice?” This story teaches us to love work as the best thing is always the result of work. The Armenian text by Stepan Aperyan

4-5-րդ դասարաններ

Առարկայի ուսուցման նպատակը

Օտար լեզվով շփվելու, հաղորդակցվելու հմտությունների և կարողությունների զարգացում՝ ըստ խոսքային գործունեության չորս ուղղությունների.

 1. Ունկնդրում
 • ընկալել և հասկանալ ուսուցչի հրահանգները
 • հասկանալ ուսուցչի և ընկերների խոսքը,
 • լսել և հասկանալ բանավոր մշակված խոսքը, որը կպարունակի մեկ-երկու անծանոթ բառ։
 1. Խոսել
 • վարել փոքր երկխոսություններ իրենց ծանոթ թեմաների շուրջ
 • փոխանակել մեկ-երկու նախադասություն իրեն ծանոթ իրադրության մեջ
 • արտահայտել հարցեր, խնդրանք, տալ պատասխաններ։
 1. Ընթերցել
 • ընթերցել պարզ տեքստեր՝ ընկալելով դրանց ընդհանուր իմաստը՝ առանց բառանի օգնության
 • կարողանալ բարձրաձայն կարդալ փոքր տեքստեր՝ պահպանելով առոգանության, հնչերանգի, շեշտադրության հիմնական կանոնները։
 1. Գրել
 • կազմել և գրել նախադասություններ ծանոթ խոսքային նմուշներով՝ օգտագործելով անցած բառերը
 • գրել փոքր շարադրություններ, շնորհավորական բացիկներ
 • լրացնել թեստեր, կատարել գրավոր վարժություններ։

Ծրագրի խնդիրները.

4-րդ դասարան

 1. Զարգացնել խոսելու հմտությունները։ Սովորողները կարողանում են իրենց ծանոթ թեմաների շուրջ վաերլ փոքր երկխոսություններ, քննարկումներ, տալ կարծիքներ:
 2. Զարգացնել գրելու հմտությունները։ Սովորողները կարողանում են հորինել փոքր պատմություններ, կատարել թարգմանություններ՝ տեղադրելով դրանք իրենց բլոգներում:
 3. Ընդլայնել բառապաշարը՝ ավելացնելով այն ևս 100 բառով:
 4. Զարգացնել ընթերցման և ունկնդրման հմտությունները։ Սովորողները կարող են իրենց տարիքին համապատասխան ֆիլմեր և մուլտֆիլմներ, աուդիոնյութեր լսել և հասկանալ, կարդալ տեքստեր և հասկանալ դրանք ընդհանուր իմաստը:
 5. Զարգացնել սովորողի՝ իր գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառելու կարողությունը։
 6. Միջառարկայական կապ ստեղծել այլ առարկաների հետ (մայրենի, մաթեմատիկա, տեխնոլոգիա, երգ և այլն)։
 7. Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ)՝ ինքնուրույն: Ինքնուրույն կարողանում են լուսանկարներից և ձայնային ֆայլերից պատրաստել ֆիլմեր պարզ ծրագրերով (Movie Maker), կիրառել SkyDrive-ը, ուսուցչի օգնությամբ պատրաստել կարաոկե, բացել ծանոթ ուսումնական կայքեր, կատարել առաջադրանքներ:
 8. Սովորեցնել անհրաժեշտ քերականական տարրեր՝ տալով որոշակի պարզաբանումներ։

5-րդ դասարան

 1. Զարգացնել խոսքը։ Սովորողները փոքրիկ ռադիոլուրեր են պատրաստում օտար լեզվով՝ հարցազրույցներ վերցնում սովորողներից և դասավանդողներից, դպրոցի հյուրերից
 2. Զարգացնել գրելու հմտությունները։ Սովորողները իրենց թարգմանություններն ու ստեղծագործությունները տեղադրում են իրենց բլոգներում:
 3. Ընդլայնել բառապաշարը՝ ավելացնելով տարբեր դարձվածաբանական արտահայտություններ, ասացվացքներ և այլն։
 4. Զարգացնել ընթերցման և ունկնդրման հմտությունները։
 5. Զարգացնել սովորողի՝ իր գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառելու կարողությունը։
 6. Միջառարկայական կապ ստեղծել այլ առարկաների հետ /մայրենի, մաթեմատիկա, տեխնոլոգիա, երգ և այլն/ թարգմանությունների միջոցով:
 7. Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց, ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ) ինքնուրույն: Սովորողը ինքնուրույն օգտագործում է ֆոտոխցիկը, ձայնագրիչը, կարողանում է վերցնել հարցազրույցներ, խմբագրել աուդիո և ֆոտո ֆայլեր, տեղադրել դրանք կայքում
 1. Սովորեցնել տարիքին համապատասխան քերականական տարրեր, պարզաբանելով դրանք և ամրապնդելով օրինակներով:

Աշնանային ամենամյա ստեղծագործական 9-րդ հավաք

Աշնանային 9-րդ հավաքին եմ ներկայացնում 5-րդ դասարանի սովորողների թարգմանչական նախագիծը:

Նախագծի տևողությունը`2014-2015 ուստարվա առաջին կիսամյակ:

Նախագծի նպատակը և բովանդակությունը.Նախագծի նպատակն է զարգացնել 5-րդ դասարանի սովորողների հայերենից անգլերեն փոքրածավալ տեքստեր թարգմանելու կարողությունները: Տեքստերը լինելու են իրենց իսկ հորինած հեքիաթները`իմաստուն հեքիաթների մեդիագիրք:

Նախագծի վերջնական արդյունքը. 5-րդ դասարանի սովորողների ստեղծած «Իմաստուն հեքիաթների մեդիագիրքը հայերեն և անգլերեն լեզուներով»: Մենք դասարանում արդեն սկսել ենք թարգմանչական աշխատանքները կատարել և արդեն հասցրել ենք հեքիաթներից մեկը թարգմանել և  անգլերեն լեզվով բանավոր քննարկել, պատմել, հարցեր կազմել տեքստի վերաբերյալ և կազմած հարցերին տալ բանավոր պատասխաններ: Երբ մեդիագիրքը պատրաստ լինի, այն կարող է գործածվել որպես հայերեն և անգլերեն լեզուներով ընթերցանության գիրք կրտսեր դպրոցի սովորողների համար:

Ashot Tumaghyan

Stepan Aperyan

Aren Karapetyan

Artyom Stepanyan

Samvel Harutyunyan

Elen Babayan

Areg Ghahramanyan

Gohar Aghabekyan