5-րդ դասարանի համար նախատեսված թեմաների ուսուցում և նախագծերի իրականացում փետրվար-մարտ ամիսների համար

Թումանյանի հեքիաթների ընթերցում, թարգմանում, քննարկում:

Լեզվական նյութ՝

Կրկնողություն՝ ներկա անորոշ ժամանակ(Present Ind. Tense), ներկա շարունակական ժամանակ(Present Continuous Tense), անցյալ ժամանակ(Simple past), ապառնի ժամանակ(Future Ind. Tense)

Մոդալ բայեր՝ can, must, have to

Book: Round up 3

3-րդ դասարանի համար նախատեսված թեմաների ուսուցում և նախագծերի իրականցում փետրվար-մարտ ամիսների համար

Թեմա՝ My day

Յուրաքանչյուր սովորող Power point  ծրագրով պրեզենտացիա է պատրաստում <<Իմ օրը >> թեմայի վերաբերյալ:

Թեմա՝ Food

Թեմա՝ Seasons of the year

Թումանյանական օրերին նախատեսվում է սովորողների հետ <<Կիկոսի մահը>>  ռադիոներկայացում բեմադրել:

<<Ձոն կնոջը>> նախագծի շրջանակում նախատեսվում է հորինել փոքրիկ քառատողեր իրենց մայրիկների համար:

2-րդ դասարանի համար նախատեսված թեմաների ուսուցում և նախագծերի իրականացում փետրվար-մարտ ամիսների համար

Նախդիրների ուսուցում՝ on in under

Դերանուններ՝ he, she//his, her

Թեմա՝ My family

Յուրաքանչյուր սովորող Power point կամ Paint ծրագրով պրեզենտացիա է պատրաստում իր ընտանիքի մասին:

<<Ձոն կնոջը>> նախագծի շրջանակներում նախատեսվում է իրենց հետ պատրաստել էլեկտրոնային բացիկներ: Յուրաքանչյուր սովորող paint ծրագրով նկարելու է իր մայրիկին և ձայնագրելու է անգլերենով մաղթանքը իր սիրելի մայրիկին:

1-ին դասարանի համար նախատեսված թեմաների ուսուցում և նախագծերի իրականացում փետրվար-մարտ ամիսների համար

1-ին կիսամյակում անցած թեմաների կրկնողություն

Colours

Fruits

Vegetables

Animals (wild, domestic)

Parts of body

Թեմա՝ դպրոցական առարկաների անվանումներ

http://www.anglomaniacy.pl/pencaseTopic.htm

http://www.anglomaniacy.pl/pencasePictureTest.htm

Թեմա՝ իմ ընտանիքը

http://www.anglomaniacy.pl/familyTopic.htm

http://www.anglomaniacy.pl/familyPictureTest.htm

<<Ձոն կնոջը>> նախագծի շրջանակներում նախատեսվում է իրենց հետ պատրաստել էլեկտրոնային բացիկներ: Յուրաքանչյուր սովորող paint ծրագրով նկարելու է իր մայրիկին և ձայնագրելու է անգլերենով մաղթանքը իր սիրելի մայրիկին: