Դասի պլան 12.02.2015

1-ին դասարան

Կրկնողություն. Կենդանիներ

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/3r/ezanimals.swf

I like………I don’t like………………

Do you like…………..?

2-րդ դասարան

Letter Ff

Words: fox, fish, frog, flower

Դասարանական աշխատանք

3-րդ դասարան

Թեմա` <<My day>>

Do you….

When do you…..

Դասարանական աշխատանք

Աշխատանք խմբերով. Ընկերներից մեկը հարց է գրում մյուս ընկերոջը իսկ նա տալիս է հարցի պատասխանը: Վերջում կարդում են իրենց երկխոսությունը:

5-րդ դասարան

Թեմա` <<My favourite actor>>

Երկխոսություն առօրյա թեմաների շուրջ

Դասարանական աշխատանք Round up 3