Դասի պլան 24.02.2015

1-ին դասարան

Թեմա՝ school objects

Երկխոսություն սովորողների միջև

Երգ

2-րդ դասարան

Բառախաղ կենդանիների վերաբերյալ

Երկխոսություն սովորողների միջև

3-րդ դասարան

Թեմա՝ “Meals”

Present Simple Tense/Do/does

5-րդ դասարան

«Travellers»

Revision: Present Cont. Tense