3-րդ դասարանի ուստարվա հաշվետվություն

3-րդ դասարանի սովորողների հետ տարվա ընթացքում անցել եմ առարկայական ծրագրով նախատեսված  թեմաները.

2-րդ դասարանում անցած թեմաների կրկնողություն:

Լեզվական նյութ՝ թվականներ, դերանուններ՝ he she

Թեմա՝ ընտանիք

Լեզվական նյութ՝ This is my/his/her………

Թեմա՝ գույներ, դպրոցական առարկաներ՝ book, copy-book, pencil, pen, pencil-box, bag

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/paint-it/classroom

https://www.youtube.com/watch?v=5-o0HQm8n8g

Թեմա՝ կենդանիներ

https://www.youtube.com/watch?v=xN_79JoohFo

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/match2b.swf

Թեմա՝ մրգեր

https://www.youtube.com/watch?v=aDU_dKJHssg&list=PLPipmw8wcMSI8I-V0fBTivAmfV6GeF1xq

Լեզվական նյութ՝ եզակի, հոգնակի apple-apples, lemon-lemons……….

Թեմա՝ հագուստներ

https://www.youtube.com/watch?v=xrqYnV7B1DY

http://www.angles365.com/classroom/homework3/unit2/newclothes.swf

Թեմա՝ ողջույնի ձևեր

Երկխոսությունների կազմում

Լեզվական նյութ՝ my, his, her

http://www.youtube.com/watch?v=J84KsvFmkoo

Թեմա` CLOTHES

http://www.anglomaniacy.pl/clothesTopic.htm

http://www.youtube.com/watch?v=ezkufHhsRHM

Լեզվական նյութ՝ this is a…..these are…….

Թեմա՝ կենդանիներ. ընտանի

http://www.anglomaniacy.pl/domesticAnimalsTopic.htm

http://www.youtube.com/watch?v=q7Pjo4wF3fg

Լեզվական նյութ՝ I have got….he/she has got……….

Have I got…….?   Has she/he got……….?

http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-learn2.htm

Երկխոսությունների կազմում յուրաքանչյուր սովորողի կողմից անցած թեմաների շուրջ՝ գործածելով have got/ has got.

http://www.youtube.com/watch?v=5-o0HQm8n8g

Լեզվական նյութ՝ this-that           these-those

Where is it? In at on

Թեմա՝ My day

http://www.adelescorner.org/listening/my_day/my_day_1.html

Թեմա՝ Food

Թեմա՝ Seasons of the year

Ուղղորդվել եմ English ABC դասագրքով և համատեղ օգտվել եմ շատ էլեկտրոնային կայքերից:

Ուստարվա ընթացքում սովորողների հետ իրականցրել եմ տարբեր ուսումանական նախագծեր:

Իմ մասին-about myself

Մարիաննա Մանուկյան

ԼալաՀովհաննիսյան

Միլենա Հարությունյան

Արմեն Հարությունյան

Իմ ընտանիքը-my family

Սաթինե Տեր-Պետրոսյան

Մարիա Ավետիսյան

Մարկ Սիմոնյան

Իմ սենյակը-My room

Վահե Մուսաելյան

Հրաչյա Բրուտյան

Միքայել Մարգարյան

Անի Կարապետյան

Արմեն Մարտիրոսյան

Ես կարողանում եմ-I can

Լիրա Խաչատրյան

Սաթինե Տեր-Պետրոսյան

Սաթինե Տեր-Պետրոսյան

Մարիաննա Մանուկյան

<<Ձոն կնոջը>> նախագծի շրջանակներում իրականցրել ենք մի նախագիծ, որտեղ սովորղները պետք է Paint ծրագրով պատրաստեին բացիկներ անգլերեն լեզվով:

Նույն նախագիծը իրականցրել եմ նաև 2-րդ դասարանի սովորողների հետ, բայց այս անգամ անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով:

Ամանորյա մեդիաուրբաթին 3-րդ դասարանի սովորողների հետ հանդես ենք եկել ուրախ անգլերեն ֆլեշմոբով:

3-րդ դասարանի սովորողների համար կազմել եմ ամառային առաջադրանքներ

Սովորղների այն բլոգները, որտեղ առկա են իրենց անգլերեն նյութերը

Միլենա Հարությունյան

Սաթինե Տեր-Պետրոսյան

Անահիտ Մկրտչյան

Վահե Մուսայելյան

Միքայել Մարգարյան

Անի Կարապետյան