Առցանց ուսուցում. 25.01-29.01

1-ին դասարան

Անցած երկու շաբաթվա  ուղարկած թեմաների կրկնություն

2-րդ դասարան

Բառախաղեր

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/bopspelling.swf

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/abc/abc01.swf

http://www.anglomaniacy.pl/wildAnimalsSpelling.htm

3-րդ դասարան

Նախադասությունների ինքնուրույն կազմում can-ով և cannot-ով՝ գործածելով  անցած գործողությունների անվանումները:Օրինակ՝ play, jump, read………………….

Text: «The Funny Monkey Wants to Have a Friend»

Page79-80

http://gradaran.mskh.am/sites/default/files/Vereshagina_English_II_SB_Part_1.pdf

4-րդ դասարան

Թումանյանական օրերին ընդառաջ.

<<Կիկոսի մահը>>The Death of Kickos

Կարդալ և տեսաֆիլմ կամ ռադիոնյութ պատրաստել:

Աշխատանք աշխատանքային թերթիկներով. Activity book