Իմ մասնակցությունը մայիսյան հավաքին

1- դասարան

Ուրախ անգլերեն

2-րդ դասարան

2-րդ դասարանի սովորղների հետ իրականացրել ենք նախագիծ, որտեղ իրենք paint ծրագրով պետք է նկարեն իրենց ընատնիքը, լավագույն ընկերոջը և կարողանան գրավոր և բանավոր ներկայացնեն: Տեսաֆիլմը ընթացքի մեջ է:

3-րդ դասարան

Կազմում ենք տարբեր երկխոսություններ առօրյա թեմաների շուրջ:

4-րդ դասարան

Օնլայն հեքիաթների ունկնդրում, քննարկում: