5-րդ դասարանի սեպտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

 

5-րդ դասարանի սովորողների հետ սկսել եմ ամառային առաջադրանքների ստուգումից, որը ներառում է տարբեր աուդիոհեքիաթներ և դրանց հետ կապված տարբեր առաջադրանքներ: Հոկտեմբերին սովորողների հետ սկսելու եմ

Թարգմանական նախագիծ

Տևողությունը` 20.09-20.12

Նպատակը` 5-րդ դասարանի սովորողները կթարգմանեն  իրենց կրտսեր ընկերների`5 տարեկանների հորինած հեքիաթները:

Արդյունքը կլինի պատկերազարդ երկլեզու էլեկտրոնային գիրք:

Փոքրիկ պատմությունների ունկնդրում, քննարկում:

Դասարանական տարբեր աշխատանքներ տանը լսած, կարդացած պատմությունների հիման վրա.

1.Տեքստի բառապաշարով ինքնուրույն նախադասությունների  կազմում:

2.Տեքստի վերաբերյալ հարցերի կազմում:

  1. Տեքստից մի քանի բառերի դուրս գրում և տվյալ բառերով ինքնուրույն երկխոսությունների կազմում: