Ուսումնական գարուն. հաշվետվություն

Մարտի 20-25

1-ին դասարան

Թեմա՝ My Family

Ուսումնական խաղեր տվյալ թեմայի վերաբերյալ:

Երգի ուսուցում

2-րդ դասարան

Ուսումնական տարբեր խաղեր

3-րդ դասարան

Բլոգային նախագծային ուսուցում:

Թեմա՝  Meals

Յուրաքանչյուր սովորող անցած յուրացրած բառապաշարի հիման վրա կազմել է ինքնուրույն երկխոսություն տվյալ թեմայի վերաբերյալ և տեղադրել իր բլոգում:

Իրինա Գյուրջինյան

Գոհար Բարսեղյան

Հովհաննես Բզնունի

Սարգիս Պետրոսյան

Եկատերինա Մինասյան

Անահիտ Ալեքսանյան

Տարոն Մկրտչյան

Էլեն Պետրոսյան

Իրինա Բաբայան

Մանե Հովհաննիսյան

Աշոտ Զոզանյան

Հայկ Սարգսյան

Լևոն Ավետիսյան

Գայանե Կագանյան

Գայանե Բալաբանյան

Իվետտա Մեյթարջյան

Սինհա Մաքս

4-րդ դասարան

Նախագիծ 1

Մասնակիցները՝ Հարավային և Արևմտյան դպրոցի սովորողներ

Նպատակը՝ Հ. Թումանյանի “The Black Kiddy” հեքիաթի հիման վրա սովորողները պատրաստեն ընտանեկան ռադիոնյութ կամ տեսաֆիլմ:

Մարտի 20-ից 25-ը տարվեց տեքստի հետ աշխտատանք: Նախագիծը ընթացքի մեջ է:

Ակնկալվող արդյունքը կլինի Թումանյանի հեքիաթը անգլերեն տեսաֆիլմերի կամ ընտանեկան ռադիոնյութերի տեսքով, որը կհրապարակվի սովորողի բլոգում:

Նախագիծ 2

Մասնակիցները՝ Հարավային և Արևմտյան դպրոցի սովորողներ:

Նպատակը՝ “Shopping” թեմայի հիման վրա յուրաքանչյուր սովորող իր կազմած երկխոսության հիման վրա կպատրասի մի ընտանեկան տեսաֆիլմ, որտեղ կստեղծի իրավիճակային դերային խաղ: Նախագիծը ընթացքի մեջ է:

5-րդ դասարան

Նախագիծ 1

Մասնակիցները՝ Արևմտյան դպրոցի մի խումբ սովորողներ

Միջին դպրոցի մի խումբ սովորողների հետ իրականացվում  է սովորող սովորեցնող նախագիծը, որտեղ 8-րդ դասարանի մի խումբ սովորողներ ընտրեցին անգլերեն մի երգ և այդ երգը սկսեցին սովորեցնել  Արևմտյան դպրոցի 5-րդ դասարանի մի խումբ սովորողներին:  Նախագիծը ընթացքի մեջ է:

Ակնկալվող արդյունքը կլինի երգ-կարաոկե՝ իրենց իսկ երգեցողությամբ:

17474830_197848927376448_518813585_n

Նախագիծ 2(ա)

Մասնակիցները Արևմտյան դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ Հ. Թումանյանի “The Death of Kickos” հեքիաթի հիման վրա սովորողները պատրաստեն ընտանեկան ռադիոնյութ կամ տեսաֆիլմ:

Մարտի 20-ից 25-ը տարվեց տեքստի հետ աշխտատանք: Նախագիծը ընթացքի մեջ է:

Ակնկալվող արդյունքը կլինի Թումանյանի հեքիաթը անգլերեն տեսաֆիլմերի կամ ընտանեկան ռադիոնյութերի տեսքով, որը կհրապարակվի սովորողի բլոգում:

Նախագիծ 2(բ)

Shopping թեմայի հիման վրա սովորողները իրենց նոր սովորած յուրացրած բառերի և արտահայտությունների հիման վրա կպատրաստեն ընտանեկան իրավիճակային խաղ-տեսաֆիլմ, որտեղ դերերից մեկը կլինի ինքը՝ տվյալ սովորողը, իսկ մյուսը՝ ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը:

Нажмите для доступа к shopping_for_clothes_-_exercises_4.pdf

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking-skills-practice/buying-new-shoes

Ուսումնական գարուն

Գարնանային աշխատանքներ 1-ից 5-րդ դասարանի սովորողների հետ

1-ին և 2-րդ դասարաններ-ուրախ անգլերեն(ուսումնական խաղեր)

3-րդ դասարան

Բլոգային-նախագծային ուսուցում:

Թեմա-նախագիծ՝ «My Day»

Ընթացքը՝ յուրաքանչյուր սովորող տվյալ թեմայի բառապաշարը լավ յուրացնելուց հետո գրավոր շարադրում է իր օրը  և տեղադրում իր բլոգում:

4-րդ և 5-րդ դասարան

Նախագիծ 1

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Ընթացքը՝ “Black Kiddy”, «The Death of Kikos», «The Liar»  հեքիաթների ընթերցում, քննարկում: Նպատակը՝ վերը նշված հեքիաթնրի հիման վրա տեսաֆիլմի կամ ռադիոնյութի պատրաստում:

Ակնկալվող արդյունքը կլինի Թումանյանի հեքիաթները անգլերեն տեսաֆիլմերի կամ ընտանեկան ռադիոնյութերի տեսքով, որոնք կհրապարակվեն սովորողի բլոգում:

Նախագիծ 2

Արևմտյան դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորողների հետ կիրականացնենք սովորող-սովորեցնող նախագիծը Միջին դպրոցի 8-րդ դասարանի սովորողների հետ:

Աշխատանքի ընթացքը՝

  • Բոլոր 5-րդ դասարանի սովորողներից կազմել կամավորների խումբ
  • 8-րդ դասարանցիների ընտրած երեգերն ու բեմադրության նյութի յուրացում

Ակնկալվող արդյունքը՝

Կարաոկեների պատրաստում ձայնագրման ստուդիայում

Յուրացրած նյութի հիման վրա բեմադրություն Արևմտյան դպրոցի մեդիադահլիճում: