2017-2018ուսումնական տարում իմ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ նախագծերը. Սեպտեմբերյան 12-րդ հավաք

Իմ աշխատանքային պլանը սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների համար.2017-2018 ուսումնական տարի

Համագործակցային նախագիծ. Երևանի զբոսայգիները

Տևողությունը՝ շուրջտարյա

Մասնակիցները՝ Հարավային դպրոցի 5-րդ դասարանցիները

Դասավանդողներ՝ Մարիամ Քալանթարյան, Աննա Գանջալյան

Նպատակը.

Զարգանում է սովորողների անգլերեն և ռուսերեն խոսելու կարողությունները այնպիսի թեմաներով, որոնք սիրելի և հոգեհարազատ են իրենց: Զարգանում է նաև սովորողների գրելու և թարգմանչական կարողությունները հայերենից անգլերեն և ռուսերեն:

Նախագծի ընթացքը.

Նախ սովորողների հետ այցելում ենք այն զբոսայգին, որի մասին պետք է տեղեկություններ հավաքենք: Տեղում սովորողները ձայնագրիչի օգնությամբ հարցազրույցներ են վերցնում մարդկանցից՝ որոշ տեղեկություններ հավաքելով այդ զբոսայգու մասին: Որից հետո դասավանդողը պարզ հայերենով վերամշակում է տեքստը՝ համացանցի և սովորողների վերցրած տեղեկությունների հիման վրա: Բոլոր սովորողները հայերեն տեքստը տեղադրում են իրենց բլոգներում և դասարանում անգլերենի ժամին միասին փորձում են նախադասություն առ նախադասություն թարգմանել անգլերեն, իսկ ռուսերենի դասին՝ ռուսերեն:

Ակնկալվող արդյունքը՝

սովորողները կկարողանան 2 օտար լեզվով ներկայացնել իրենց սիրելի զբոսայգիները: Նախատեսվում է ստեղծել նաև եռալեզու էլեկտրոնային գիրք, որը շատ լավ ուսումնական նյութ կլինի իրենց կրտսեր ընկերների համար:

 

Նախագիծ <<Անգլերենը մեր տանը>>

Մասնակիցները՝

Հարավային դպրոցի 3-րդ դասարանի սովորողները

Տևողությունը՝ 20.10-10.12

Նպատակը.

սովորողներն իրենց ծնողների օգնությամբ ու անմիջական մասնակցությամբ ստեղծելու են  ֆիլմ, որտեղ սովորողը պետք է անգլերենով մի փոքր  պատմի իր կամ իր ընտանիքի, ընկերոջ, խաղալիքների, սենյակի մասին:

Արդյունքը

Կլինի ուրախ, հավես տեսաֆիլմ, որը կհրապարակվի դասավանդողի բլոգում:

Նախագիծ՝ Teachers Day

“My most favourite teacher(s)

Մասնակիցները՝

4-րդ դասարանի սովորողներ

Տևողությունը`20.09-05.10

Խնդիրը`

նախագիծը նախատեսված է 4-րդ դասարանի սովորողների համար: Յուրաքանչյուր սովորող անգլերենով պատմում է կամ պրեզենտացիա է   պատրաստում նվիրված իր սիրելի ուսուցչին(ներին)

Ակնկալվող արդյունքը` անգլերենով փոքրիկ պատում կամ պրեզենտացիա նվիրված իր սիրելի ուսուցչին, որը տեղադրաված կլինի սովորողի և դասավանդողի բլոգում:

Նախագիծ. “The New Year in my Family”

Տևողությունը`20.12.2017-20.01.2018

Մասնակիցները՝

4-րդ դասարանի սովորողներ

Խնդիրը`

նախագիծը նախատեսված է 4-րդ դասարանի սովորողների համար: Յուրաքանչյուր սովորող անգլերենով պատմում է, թե ինչպես են Ամանորը նշում իրենց տանը:

Ակնկալվող արդյունքը`

անգլերենով պատում կամ պրեզենտացիա <<Ամանորը իմ ընտանիքում>> վերնագրով, որը հրապարակվելու է սովորողի և դասավանդողի բլոգում:

Տեսադասի ստեղծում. Ինչպես է ուսումնական թեման դառնում ընտանեկան նախագիծ: 

My Short and Long Term Projects During the 2017-2018 School Year

 

My Working Plan for the Period of September-December of the 2017-2018 School Year

Collaborative Project: The Public Gardens in Yerevan

Long term project for the whole school year

Participants: the students of Grade 5 of the Southern School

Teachers: Mariam Kalantaryan, Anna Ganjalyan

The Aim:

The students develop their Russian and English speaking skills in their favourite topics. They also develop their writing and translational skills from Armenian into Russian and English.

The Project Implementation Process:

At first we go on an educational trip to a public garden to collect information about it. The students ask questions to the passers-by and record their answers. After that the teacher writes a text using the collected information and the Internet. All the students publish the Armenian text in their blogs and then the English teacher and the students begin translating it into English. The same text is translated into Russian at the Russian lesson.

The Expected Result:

The learners will be able to speak about their favorite public gardens in two languages. In the result of this project we will be able to create a three-language electronic book about the public gardens in Yerevan. That will be a good teaching material.

 

Project: English at Home

The Participants:

The Learners of Grade 3 of the Southern School

Duration: 20.10-10.12

The Aim:

Learning English becomes a joyful process with the participation of the family members when a school topic is brought home and it becomes a family project.

The Expected Result

The family members take part in making a video film on the topic which the learners have already learned at school. The video film is publish in the learner’s and teacher’s blogs.

 

 

Project: Teacher’s Day

“My most favourite teacher(s)

The Participants:

The learners of Grade 4 of the Southern School

Duration: 20.09-05.10

The Key Objective:

Each learner narrates a story or makes a presentation in English about his/her favourite teacher or teachers.

Expected Result

Short stories or presentations devoted to the favourite teachers and published in the learners’ and teacher’s blogs.

Project: The New Year in My Family

Duration: 20.12.2015-20.01.2016

The Participants:

The learners of Grade 4

The Key Objective:

The learners learn how to speak and write about seeing the New Year in in their families.

The Expected Result:

Narrations or presentations in English on the topic “The New Year in our Family”. The narrations and presentations are published in the learners’ and teacher’s blogs.

My Second Video Lesson: How does a school topic become a family project?

Ուսումնական ամառ 2017

1.Հունիսյան ճամբարին իմ օրվա անգլերեն լուսաբանումները

Մասնակցություն <<Բարեկամություն>> ճամբարին:

http://www.mskh.am/en/70911

http://www.mskh.am/en/70888

Մասնակցություն բանգլադեշյան պլենեռին:

http://www.mskh.am/en/70767

http://www.mskh.am/en/70654

Մասնակցություն Արևմտյան դպրոցի համերգին

http://www.mskh.am/en/70728

Մասնակցություն Հարավային դպրոցի համերգին

http://www.mskh.am/en/70705

2. Ամառային առաջադրանքների կազմում

Կատարել եմ սովորողների հետ առցանց աշխատանք. արդյունքները(շարունակելի)

3. Ունեցել եմ հերթապահության օրեր Հարավային դպրոցում. հուլիսի 3, հուլիսի 28, օգոստոսի 3

Մանկավարժական օգոստոսյան ճամբար

Անհատական աշխատաժամանակ

 

Օգոստոսի 30

9:30-10:00- սովորողների դիմավորում

10:00-10:30 -4-րդ դասարանի սովորողների հետ աշխատանք` ընտրությամբ գործունեությունների ճշտում, բաշխում:

10:30-11:00-Քայլք դեպի Մայր դպրոց

11:00-12:00-Մարզական պարապմունքներ Մայր դպրոցի մարզադաշտում

12:00-12:15-Սովորողների ճանապարհում

12:30-13:00-ընդմիջում Մայր դպրոցում

13:00-15:00- բլոգի հետ աշխատանք, հաջորդ օրվա ուսումնական պարապմունքների նախապատրաստում

Օգոստոսի 29

9:00-9:30- Ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում

9:30-10:00-Ընդհանուր պարապմունք համերգասրահում

10:30-15:00-Աշխատանք Հարավային դպրոցում(նախապատրաստական աշխատանքներ օգոստոսի 30-ի համար)

Օգոստոսի 28

9:00-9:55մակավարժական աշխատողների ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում                     կրթահամալիրի տնօրենի խոսքը

10:00-12:00 աշխատանք մասնագիտական խմբերով.Լուսինե Բուշ. Ավագ դպրոց, 3-3-2017-2108 ուստարվա նախագծերի քննարկում

12:00-12:30 ընդմիջում

13:00-15:00 աշխատանք Հարավային դպրոցում.ներքին բակի խնամք, տարածքի բարեկարգում, ոռոգում

Օգոստոսի 25

9:00-9:55մակավարժական աշխատողների ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում                     կրթահամալիրի տնօրենի խոսքը

10:00-12:00 աշխատանք մասնագիտական խմբերով.Լուսինե Բուշ. Ավագ դպրոց, 3-3-2017-2108 ուստարվա նախագծերի քննարկում

12:00-12:30 ընդմիջում

13:00-15:00 աշխատանք Հարավային դպրոցում.ներքին բակի խնամք, տարածքի բարեկարգում, ոռոգում

Օգոստոսի 24

9:00-9:55մակավարժական աշխատողների ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում                     կրթահամալիրի տնօրենի խոսքը

10:00-12:00 աշխատանք մասնագիտական խմբերով.Լուսինե Բուշ. Ավագ դպրոց, 3-3-Տեսադասերի քննարկում

12:00-12:30 ընդմիջում

13:00-15:00 աշխատանք Հարավային դպրոցում.ներքին բակի խնամք, տարածքի բարեկարգում, ոռոգում

Օգոստոսի 23

9:00-9:55մակավարժական աշխատողների ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում                     կրթահամալիրի տնօրենի խոսքը

10:00-12:00 աշխատանք մասնագիտական խմբերով.Լուսինե Բուշ. Ավագ դպրոց, 3-3

12:00-12:30 ընդմիջում

13:00-15:00 աշխատանք Հարավային դպրոցում.ներքին բակի խնամք, տարածքի բարեկարգում, ոռոգում

Օգոստոսի 22

9:00-9:55մակավարժական աշխատողների ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում                     կրթահամալիրի տնօրենի խոսքը

10:00-12:00 աշխատանք մասնագիտական խմբերով

12:00-12:30 ընդմիջում

13:00-15:00 աշխատանք Հարավային դպրոցում