Համագործակցային նախագծի ամփոփում. Մեր զբոսայգիները

5-րդ դասարանի սովորողների հետ  սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին իրականացրեցինք համագործակցային նախագիծ՝ <<Մեր զբոսայգիները>>, որի վերջնական արդյունքը եղավ պատկերազարդ երկլեզու էլեկտրոնային գիրք:

Our Public Gardens