Ներառական կրթության կազմակերպման բարելավումը կրթահամալիրում

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրը ունի ամենալայն հնարավորությունները (տաքացվող ջրով փակ լողավազան, ուսումնական ագարակ, հեծանվավարության ու կավագործության հնարավորություններ, հագեցած մարզասրահներ), որպեսզի ուսումնական պլանը հարմարեցվի ուսումնական հատուկ կարիք ունեցող երեխաների պահանջներին՝ կրթությունը առավելագույն չափով դարձնելով գործունեության վրա հիմնված:

Որպես կրթահամալիրում արդեն 6 տարվա աշխատանքային փորձառություն ունեցող դասավանդող և որպես ուսումնական հատուկ կարիքով երեխայի մայր (Հովհաննես Մելքոնյան, Հարավային դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորող)՝

Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ ՈՒ Մ ԵՄ՝

կազմել կրթահամալիրի դպրոց-պարտեզներում սովորող ուսումնական հատուկ կարիք ունեցող երեխաների անհատական ուսումնական պլանները հետևյալ կերպ.

* Աշխատանքային շաբաթվա յուրաքանչյուր օր 2-րդ կամ 3-րդ ժամը դասացուցակում նշել որպես «ուսումնական հատուկ կարիքով երեխաների ընտրության ժամ»: Այս ընտրության ժամը վերաբերում է տվյալ դպրոց-պարտեզի ուսումնական հատուկ կարիքով սովորողներին, դպրոցի կազմակերպչին, ուսուցչի օգնականին, հոգեբանին, լոգոպեդին և ընտրված գործունեության դասավանդողին: Եթե սովորողների թիվը գերազանցում է 8-ը, կարելի է բաժանել 2 խմբի։ Ստացվում է այնպես, որ մեկ դասավանդող-մասնագետ այդ մեկ ուսումնական ժամի ընթացքում զբաղվում է 1-2 սովորողի հետ: Յուրաքանչյուր օրվա աշխատանքի չափը պլանավորված է այնպես, որ յուրաքանչյուր սովորող զգա իրեն ուղղված ուշադրությունը, սերն ու հոգատարությունը: Նրանք այնքան շատ ունեն դրանց կարիքը:

* Երկուշաբթի՝ տեխնոլոգիա(կավագործություն): Արդեն արված

ամենաչնչին արդյունքով աշխատանքը սովորողի անվան հետ պահվում է տեխնոլոգիայի կաբինետի մի անկյունում մինչև հաջորդ շաբաթվա նույն օրը:

* Երեքշաբթի՝ մի շաբաթ լող, իսկ մյուս շաբաթ՝ ուսումնական ագարակ: Արևմտյան դպրոց-պարտեզում գտնվող փակ լողավազանում պարապմունք անցկացնելու դասաժամը պետք է դպրոց-պարտեզները միմյանց հետ համաձայնեցնեն: Ուսումնական Ագարակում երեխաներին սովորեցնել, թե որ կենդանին ինչ է սիրում ուտել և նրանք կարող են կերակրել կենդանիներին իրենց հետ բերած մթերքներով:Եթե ծնողները տեղեկացված լինեն Ագարակի օրվա մասին, նրանք հաճույքով մի փոքրիկ տոպրակ կպատրաստեն այդ օրվա համար:

* Չորեքշաբթի՝ հեծանվավարություն.

* Հինգշաբթի՝ մարմնակրթություն դպրոց պարտեզի մարզասրահում:

* Ուրբաթ՝ շրջակա միջավայրի խնամք: Աշխատանքները կազմակերպվում են դպրոցի պարտեզում: Փոքրիկ ցնցուղներով ծառերի և ծաղկաթմբերի ջրում, մաքրման աշխատանքներ: Վստահ եմ, որ սովորողները ուրախ կլինեն՝ գիտակցելով, որ իրենք լավ ու կարևոր գործ են անում: Նրանց համար ամենակարևորը կարևորված լինելու զգացումն է, որն այնքան քիչ են ունենում:

  1. Յուրաքանչյուր սովորողի համար կազմել ուսումնական առարկաների անհատական ծրագիր՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր սովորողի անհատական կարողությունները: Առարկայական դասավանդողը իր ծրագրում նշում է այն նվազագույն գիտելիքը և կարողությունները, որոնց կարող է ձեռք բերել տվյալ սովորողը և հետևողական է լինում դրա իրականացմանը:Անշուշտ պետք է մշտապես դասավանդող-ծնող կապ ստեղծվի, որպեսզի արդյունքը ակնհայտ լինի։

Ուսումնական պլանի այսկերպ անհատականացումը կօգնի, որպեսզի հատուկ կարիքով երեխան դասացուցակային մնացած ժամերին իր արդեն առարկայական անհատականացված ծրագրով ավելի լավ ներառվի իր դասընկերների ուսումնական գործընթացին. նա հանգստացած է, մի քիչ կարևորված, սիրված և գնահատված:

 

 

Summer tasks for the 2nd grade students

I.Փորձի’ր կարդալ հեքիաթը և հասկանալ: Հեքիաթի մեջ կան մգեցված բառեր, որոնց հայերեն թարգմանությունը հեքիաթի ներքևում է:

Հեքիաթի ներքևում ևս կցված է սովորողներից մեկի՝ Մերի Մայիլյանի պատրաստած տեսաֆիլմը:

800px_COLOURBOX5100140Chita is a little monkey. She is from Africa. She is brown. Chita is funny. She likes to jump, run and play very much. She can sing and dance too, but she has not got friends to play with.

One day she sees a big green frog. The frog can jump but it can’t run or play games. “I don’t want to have such a friend”, says Chita. 

Then Chita sees a dolphin, a big grey dolphin. The dolphin can jump and play. But it can’t run or sing. “I don’t want to have such a friend”, says Chita.

Then Chita sees a little black and white kitten. The kitten is funny. It can run, jump and dance. It has got a ball and likes to play with it. So the monkey likes the kitten very much. “I want to be your friend”, says Chita. “Let’s play

Now Chita has got a good friend.

Can-կարողանալ

She sees-նա տեսնում է

but it can’t-բայց այն չի կարողանում

 

«I don’t want to have such a friend», says Chita- ես չեմ ուզում ունենալ այսպիսի ընկեր,-ասում է Չիտան:

Then-հետո

Լikes to play with it-սիրում է խաղալ նրա հետ:

I want to be your friend-Ես ուզում եմ լինել քո ընկերը

Let’s play-արի խաղանք

 

II.Կրկնի՛ր՝ on-վրա, in-մեջ, under-տակ

Իմ տված օրինակի հիման վրա ինքդ կազմի՛ր նմանատիպ 3 օրինակ՝ գործածելով on, in, under

Օրինակ՝ This is Vahe. He has got a book. Vahe’s book is in the bag.

Սա Վահեն է: Նա ունի մի գիրք: Վահեի գիրքը պայուսակի մեջ է:

 

III.Հետևյալ նախադասությունները թարգմանի’ր անգլերեն.

1.Ես ունեմ 2 սև մատիտ և 3 կարմիր մատիտ:

2.Իմ գնդակը ծառի տակ է:

3.Սա Վահանի գիրքն է: Վահանի գիրքը սեղանի վրա է:

4.Սա Արամն է: Նա իմ լավ ընկերն է:

5.Սա Մանեն է: Նա բարի աղջիկ է:

  1. Սա իմ հայրիկն է: Նա բժիշկ է:
  2. Սա իմ մայրիկն է: Նա ուսուցչուհի է:

Մանկավարժական հունիսյան բաց ճամբար

Հունիսի 19

9:00-11:00-1-ից 3-րդ դասարանների աճի բնութագրերի լրացում: Վայրը՝ Հարավային դպրոց:

11:00-13:00-Ամառային առաջադրանքների կազմում: Վայրը՝ Հարավային դպրոց:

13:00-14:00-Մասնակցություն դասարանական հաշվետու համերգին: Վայրը՝ Սեբաստիա համերգասրահ:

Հունիսի 18

9:00-11:00-1-ից 3-րդ դասարանների աճի բնութագրերի լրացում: Վայրը՝ Հարավային դպրոց:

11:00-13:00-Ամառային առաջադրանքների կազմում: Վայրը՝ Հարավային դպրոց:

14:00-15:00  Մանկավարժական ընդհանուր պարապմունք. Մարմարյա սրահ

Summer tasks for the 4th grade students

Story 1.

«The princess and the dragon»

 

Once upon a time there was a king and queen who lived in a golden
castle with their beautiful daughter. One night an ugly ogre captured
the beautiful princess and locked her up in his tall, dark tower.
‘Help me!’
‘Roar!’
The king and queen were very sad. They promised to give a bag of
gold to the knight that rescued the princess.
‘Please save our princess!’
‘We’ll save the princess!’
All the knights in the land wanted to rescue the princess. They rode to the tower as fast as they
could.
‘Help me!’
‘Roar!’
The ugly ogre roared with anger when he saw the knights. His roar was so scary that they rode away
as fast as they could.
One day a friendly dragon was flying over the ogre’s tower when he heard the princess cry for help.
‘Help me!’
The dragon flew down to the tower, took a big fiery breath and blew the ogre far away over the
mountains and into the ocean.
‘Come with me, princess. Don’t be scared!’
‘Thank you for saving me.’
‘My pleasure, princess.’
The dragon rescued the princess from the tower and gently put her on his strong back. They flew
high in the sky. They flew over the tower and the castle, over the mountains and caves, and out
towards the deep blue ocean.
‘Whee! I can fly!’
The dragon and the princess flew to the castle. The king and queen were so happy to see the
princess they gave the dragon the bag of gold. They all lived happily ever after.
‘Thank you for saving our princess!’
‘My pleasure!’

Task-առաջադրանք

1.Տեքստից դուրս գրի’ր 5 բայ և անցյալ ժամանակաձևով կազմի’ր նախադասություններ:

Story 2

«Jack and the beanstalk»

Once upon a time there was a boy called Jack. He lived with his
mother. They were very poor. All they had was a cow.
One morning, Jack’s mother told Jack to take their cow to market
and sell her. On the way, Jack met a man. He gave Jack some magic
beans for the cow.
Jack took the beans and went back home. When Jack’s mother saw the beans she was very angry.
She threw the beans out of the window.
The next morning, Jack looked out of the window. There was a giant beanstalk. He went outside and
started to climb the beanstalk.
He climbed up to the sky through the clouds. Jack saw a beautiful castle. He went inside.
Jack heard a voice. ‘Fee, fi, fo, fum!’ Jack ran into a cupboard.
An enormous giant came into the room and sat down. On the table there was a hen and a golden
harp.
‘Lay!’ said the giant. The hen laid an egg. It was made of gold. ‘Sing!’ said the giant. The harp began to
sing. Soon the giant was asleep.
Jack jumped out of the cupboard. He took the hen and the harp. Suddenly, the harp sang, ‘Help,
master!’
The giant woke up and shouted, ‘Fee, fi, fo, fum!’ Jack ran and started climbing down the beanstalk.
The giant came down after him.
Jack shouted, ‘Mother! Help!’ Jack’s mother took an axe and chopped down the beanstalk. The giant
fell and crashed to the ground. Nobody ever saw him again.
With the golden eggs and the magic harp, Jack and his mother lived happily ever after.

 

Story 3

«The magic fish»

Every day, Robert’s grandfather went fishing. One day, Robert
asked to go too.
‘Well, I want to catch the magic fish. The first person to eat it will
become the cleverest person in the world. Can you help me?’
‘Yes!’ said Robert, and they went fishing.
First, they caught a yellow fish with purple spots. ‘Wow! Is that the magic fish?’ asked Robert.
‘No,’ said his grandfather.
Then they caught a blue fish with red stripes. ‘Is that the magic fish?’ asked Robert.
‘No,’ said his grandfather.
Suddenly, they caught a big, beautiful silver fish with pink and green diamonds. Robert’s
grandfather jumped for joy. It was the magic fish! They started to cook the fish, and his
grandfather went to get some more wood. He asked Robert to watch the fish, but not to eat
any of it.
Robert watched the fish very carefully. He saw a tiny bubble on its tail. He touched it with his
finger. Pop! The bubble burst. The fish was very hot and burnt his finger. Ouch! He put his
finger in his mouth.
When his grandfather came back, he saw that something was different. ‘Did you touch the
fish?’ asked his grandfather.
‘Yes, I’m sorry,’ said Robert.
His grandfather sighed a happy sigh and gave Robert a big hug. ‘The magic fish chose you.
You are the cleverest boy in the world, and I am the proudest grandfather ever!’

Grammar exercises

Present Simple Tense

I. Make up your own sentences using Present Simple Tense and make these sentences negative(ժխտական) and interrogative(հարցական).

For example: I always water the flowers.

Do I always water the flowers?

I don’t always water the flowers.

Present Continuous Tense

I. Make up your own sentences using Present Cont. Tense and make these sentences negative and interrogative.

For example: Ani is reading an interesting book now.

Is Ani reading an interesting book now?

Ani isn’t reading an interesting book now.

Past Simple Tense

I.Make up your own sentences using Past Simple Tense and make these sentences negative and interrogative.

For example: We swam in the swimming-pool last week.

Did we swim in the swimming -pool last week?

We didn’t swim in the swimming-pool last week.

 

Հունիսյան ուսումնական ճամբար

Աշխատաժամանակ(հունիսյան ուսումնական ճամբար)

Ամառային ուսումնական ճամբարի ընթացքում 4-րդ և 5-րդ դասարանցիների հետ աշխատելու ենք     http://www.funenglishgames.com/   (Ուրախ անգլերեն) կայքով: Կայքում առկա է լեզվական խաղերի, վիկտորինաների, անգլերեն ուսուցանող տեսաֆիլմերի մեծ ընտրություն: Յուրաքանչյուր օր հատկացվելու են երեք տարբեր գործունեություններ.

  1. Վիկտորինաներ – Quizzes
  2. Լեզվական խաղեր – Language Games
  3. Անգլերեն ուսուցանող ուրախ տեսաֆիլմեր- Videos

Արդյունքում կիրականացնենք «ճամբարային ուրախ անգլերեն» նախագիծը:

Պատրաստվելու ենք թարգմանական ստուգատեսին, որտեղ ներկայացնելու ենք համագործակցային նախագիծ. Մեր զբոսայգիները:

1-ից և 2-րդ  դասարաններում լեզվական բառախաղեր:

3-րդ դասարանում «Բրիտանական Խորհրդի կայքից պարզ բառապաշարի հիման վրա հեքիաթների ունկնդրում, քննարկում:

 

Մայիսյան հավաքին իմ ներկայացրած նախագծերը և դրանց ամփոփումը

1.Ուսումնական նախագիծի ամփոփում. իմ ընկերը

2.Հաղորդակցական նախագծի ամփոփում. հեռախոսազրույց. համաձայնվում կամ չենք համաձայնվում առաջարկին

3. Հաղորդակցական նախագծի ամփոփում. ուտելիք պատվիրելը մանկական սրճարանում

 

 

 

Հաղորդակցական անգլերենի ուսուցման իմ հաջողված նախագծերը 2017-2018 ուստարում

Սեպտեմբերդեկտեմբեր ուսումնական շրջան

Ուստարվա սկզբին իմ հիշարժան նախագիծը «Ուսումնական թեման դառնում է ընտանեկան նախագիծ» տեսադասի ստեղծումն էր: Տեսադասի նպատակն էր ցույց տալ, թե ինչպես է   կրտսեր դպրոցի անգլերենի  դասը դադարում սովորական դաս լինելուց, որը պետք է սովորել՝ հաջորդ օրը պատասխանելու և թվանշան ստանալու համար, ինչպե՞ս է անգլերենը դառնում հաճելի զբաղմունք, ապրվող կյանքի մի պահ  ո′չ միայն սովորողի այլ նաև նրա ընտանիքի անդամների համար:

Հոկտեմբերին մասնակցել եմ Օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիայի այլոց փորձի ուսումնասիրման աշխատանքներին և թարգմանել եմ «Դպրոցական տնային առաջադրանքների դրական և բացասական կողմերը» հոդվածը:

Նույն ամսին 3-րդ դասարանցիների հետ իրականացրել ենք «My most favourite teacher» նախագիծը: Նախագծի արդյունքը կարելի է տեսնել սովորողների բլոգներում՝ Հայկ Սարգսյան

Տաթև Մամիկոնյան

Կորյուն Գաբոյան

Աստղիկ Ալեքսանյան

Գայանե Խաչատրյան

Նարե Խաչատրյան

Արեն Համբարձումյան

Անի Հարությունյան

Ուսումնական աշուն” նախագծերի ամփոփման մեջ տեղ են գտել 1-ին, 2-րդ և 3-րդ դասարանցիների ‹‹Անգլերենը մեր տանը›› ընդհանուր վերնագրով աշխատանքները:

4-րդ դասարանցիները աշնանային արձակուրդի ընթացքում փոքրիկ պատումներ շարադրեցին իրենց ընկերոջ մասին և դասավանդողի խմբագրելուց հետո թողարկեցին  իրենց բլոգներում:

5-րդ դասարանցիների աշնանային նախագծային աշխատանքը դարձավ ‹‹Մեր զբոսայգիները›› համագործակցային նախագիծը Մարիամ Քալանթարյանի հետ: Նախագծի վերջնական արդյունքը եղավ պատկերազարդ, երկլեզու էլեկտրոնային գրքույկ, որը հրապարակված է նաև կրթահամալիրի Մեդիագրադարանում:

Դպիրում հրապարակվել է իմ ‹‹Անգլերեն՝ իրավիճակային դերախաղերով›› հոդվածը:

 

 

Ուսումնական հունվար

Դիջիթեք 2018-ին մասնակցել եմ 3 անվանակարգերով՝

Ուսումնական բաց նախագիծ

Մանկավարժական փորձի տարածման ուսումնական նախագիծ

Դիջիթեքը ընտանիքում

 

Ամփոփել ենք ‹‹Ամանորը իմ ընտանիքում››  և ‹‹Ամանորը տարբեր երկրներում›› նախագծերը: Այս վերջին նախագծի աշխատանքներից կուզենայի առանձնացնել Մարկ Հովհաննիսյանի Skype-ով արված հարցազրույցը իր մորաքրոջ հետ, որն ապրում է Կանադայում և Նանե Ժամհարյանի հարցազրույցը իր տատիկի հետ, որն ապրում է Ամերիկայում:

 

Փետրվար-մայիս ուսումնական շրջան

 

‹‹Թումանյանական օրերը անգլերեն›› ընթերցումներ, Թումանյանի հեքիաթների անգլերեն ներկայացումներով տեսաֆիլմերի ստեղծում:

Նախագիծ ‹‹Սուրբ Զատիկը իմ ընտանիքում›› 5-րդ դասարանի սովորողների հետ:

‹‹Ուսումնական գարուն›› ընդհանուր վերնագրով նախագծեր 1-5-րդ դասարանցիների հետ:

 

Մայիսյան հավաքին պատրաստվում ենք ներկայացնել հետևյալ նախագծերը, որոնք այս օրերին իրականացվում են տարբեր դասարաններում՝

2-րդ դասարան – Ուսումնական նախագիծ ‹‹Իմ ընկերը››:

3-րդ դասարան – հաղորդակցական անգլերենի նախագիծ ‹‹Հեռախոսազրույց. համաձայնվում կամ չենք համաձայնվում առաջարկին››

4-5-րդ դասարաններ – հաղորդակցական անգլերենի նախագիծ ‹‹Ոտելիք պատվիրելը մանկական սրճարանում››

Ուսումնական նախագիծ. Իմ ընկերը

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 2-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ձեռք են բերում ընկերոջը ներկայացնելու և նկարագրելուկարողություն:

Ընթացքը՝ սկզբում կրկնում ենք արդեն իմացած մարմնի մասերհագուստի տեսակներ, որոշ բնավորության գծեր արտահայտող բառերը և կազմում են դրանցով նախադասություններ: Այնուհետև յուրաքանչյուր սովորող այդ նույն բառերով ներկայացնում է իր ընկերոջը: Այդ ժամանակ տրվում են ուղղորդող հարցեր, որոնք օգնում են սովորողին կազմելու իր խոսքը: Օրինակ՝ Who is your friend? How old is he/she? What is he/she wearing?

Արդյունքը՝ ընկերոջ ներկայացումը և նկարագրությունը կարող է ուղեկցել Paint ծրագրով:

Սովորողների աշխատանքները

Առնակ Վերմիշյան

Առնակ Վերմիշյան

Էլիզաբեթ Հակոբյան

Էլիզաբեթ Հակոբյան

Ստյոպա Ադամյան

Ստյոպա Ադամյան

Հայկ Բարսեղյան

Հայկ Բարսեղյան

Էլեն Շահվերդյան

Էլեն Շահվերդյան

Շարունակելի……

Հաղորդակցական նախագիծ. ուտելիք պատվիրելը մանկական սրճարանում

kids-ordering-food-restaurant-vector-illustration-fast-48816781Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ամրապնդում և ընդլայնում են իրենց բառապաշարը տարբեր մթերքների, ուտեստների և ըմպելիքների անուններով և ձեռք են բերում սրճարանում, ռեստորանում անգլերենով ուտելիք պատվիրելու կարողություն: Տվյալ թեմայի լեզվական հիմք է ընդունվում բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված «Ordering food in a cafe» երկխոսությունը:

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները դերերով վերարտադրում են տեքստի երկխոսությունը, իսկ այնուհետև կազմում են սեփական երկխոսություններ՝ փոխելով և գործածելով տարբեր մթերքների և ուտեստների անունները:

Արդյունքը՝ ստեղծվում են տեսաֆիլմեր տվյալ թեմայով ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ:

Սովորողների աշխատանքները.

Մարկ Հովհաննիսյան և Մանե Հովհաննիսյան

Տիգրան Գրիգորյան և մայրիկ

Նանե Ժամհարյան

Գայանե Բալաբանյան

Արման Գևորգյան և հորաքույր

Սաթենիկ Մանուկյան և Արամե Սաֆարյան

Ժակ Առաքելյան և Արարատ Ոսկանյան

Մանե Հովհաննիսյան և Մարկ Հովհաննիսյան

 

Գոհար Բարսեղյան և Հայկ Բարսեղյան

Մարիա Ազնաուրյան և Արինա Ազնաուրյան

 Կատյա Մինասյան

Իրինա Գյուրջինյան

Էլեն Պետրոսյան և Էդուարդ Պետրոսյան

Արտյոմ Զաքարյան

Գայանե Կագանյան

Շարունակելի……

Հաղորդակցական նախագիծ՝ հեռախոսազրույց. համաձայնվում կամ չենք համաձայնվում առաջարկին

maxresdefault (1)

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 3-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ձեռք են բերում հեռախոսազրույց վարելու համաձայնվելու և չհամաձայնվելու լեզվական կարողություններ:

Ընթացքը՝ ապագա հեռախոսազրույցի հիմք է ընդունվում իմ տված հեռախոսաքզրույցի օրինակը.

 

Այնուհետև օգտվելով այդ հեռախոսազրույցի բառապաշարից և լեզվական կառուցվածքից՝ սովորողները կազմում են իրենց սեփական երկխոսությունները:

Արդյունքը՝ սովորողները իրենց բլոգներում հրապարակում են իրենց ստեղծած երկխոսությունները:

Սովորողների կազմած երկխոսությունները

Հայկ Սարգսյան

Արեն Համբարձումյան

Կորյուն Գաբոյան

Անի Հարությունյան

Իշխան Գևորգյան

Մոնիկա Մարտիրոսյան

Աստղիկ Ալեքսանյան

Գուրգեն Մանուկյան

Գայանե Խաչատրյան

Նարե Խաչատրյան