Մարտի 1,2-ի իմ աշխատանքային պլանը 1-ից 3-րդ դասարաններում

1-ին դասարան

Թեմա՝ School objects

Դասի ընթացքը՝

1.Բառերի ուսուցանում բառախաղերի միջոցով:

2.Սովորողներից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է իր ձեռքի տակ եղած դպրոցական առարակաները: Օրինակ՝ I have a big pen. It is black.

………………………………

3.Դերախաղ՝ գնորդ-վաճառող

Օրինակ՝

Shop assistant— Hello

Customer-Hello

Shop assistant-What do you want?

Customer-I want a pencil.

Shop assistant-What colour do you want?

Customer-I want a red pencil.

Shop assistant-Here you are.

Customer-Thank you, here is the money.

Shop assistant-Thank you, goodbye.

Customer-Goodbye.

2-րդ դասարան

Թեմա՝ has got/hasn’t got

Դասի ընթացքը՝

1.Սովորողները բանավոր կազմում են նախադասություններ իրենց ձեռքի տակ եղած առարկաների վերաբերյալ և մուտքագրում իրենց համակարգիչների մեջ:

2.Դերախաղ

3-րդ դասարան

Թեմա՝ շաբաթվա օրերը

Դասի ընթացքը՝

1.Սովորողները ներկայացնում են շաբաթվա օրերը անգլերեն:

2.Սովորողներից յուրաքանչյուրը ասում է, թե շաբաթվա տվյալ օրը ինչ է անում և մուտքագրում իր համակարգչի մեջ: Օրինակ՝ I usually play chess on Monday.

3.Սովորողները իրար հարցեր են տալիս՝ ասելով, թե ով ինչ է անում շաբաթվա օրերին:

Օրինակ՝ What do you usually do on Sunday?

3.Երգ՝ շաբաթվա օրերի վերաբերյալ: