Վերսկսում եմ իմ աշխատանքային գործունեությունը

2020-2021 ուսումնական տարվա առաջին ուսումնական շրջանում իրականացվելիք իմ նախագծերը ըստ դասարանների և աշխատանքային պլանը:

Իմ փոքրիկ մասնակցությունն եմ ունեցել Հարավային դպրոցի 6 տարեկանների առցանց ամառային ճամբարին Microsoft Teams հարթակում: Առաջին դասարանցիների հետ ունեցել եմ դաս-ծանոթացում, որից հետո երեխաներին հանձնարարարել եմ ծնողների անմիջական մասնակցությամբ ստեղծեն փոքրիկ տեսաֆիլմեր, որտեղ կներկայացնեն փոքրիկ երկխոսություններ: Եղան այնպիսի երեխաներ, որ ցանկություն հայտնեցին լեզվական այլ կարողություններ էլ ցուցադրեն մեր առցանց դաս-ծանոթացումից դուրս:

Արիելա Մարկոսյան

 

Միքայել Մովսեսյան

Ասատուր Կանթարչյան

Տիգրան Ծառուկյան

Շարունակելի

2020-2021 ուսումնական տարի

Իմ աշխատանքային պլանը և նախագծերը ըստ դասարանների սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում

1-ին դասարան

Ողջույնի ձևեր

https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o

https://www.youtube.com/watch?v=lr-nFVBfgdM

Թվեր 1-10

http://genkienglish.net/numbers.htm

https://www.youtube.com/watch?v=AtPBk6eBuawv

Գույներ

http://www.anglomaniacy.pl/coloursDictionary.htm

https://www.youtube.com/watch?v=U5GnrtnCrdY

Մրգեր

http://www.anglomaniacy.pl/fruitsDictionary.htm

https://www.youtube.com/watch?v=aDU_dKJHssg

Երգ

երգ

Փոքրիկ երկխոսություններ անցած թեմաների վերաբերյալ

Թեմա՝ ընտանի և վայրի կենդանիներ-Domestic and wild animals

http://www.anglomaniacy.pl/domesticAnimalsDictionary.htm

https://www.anglomaniacy.pl/wildAnimalsDictionary.htm

https://www.youtube.com/watch?v=DJCRtI6emD4v

Նախագիծ՝ անգլերեն ը մեր տանը

Մասնակիցներ՝ 1-ին և 2-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝  սովորողները ամփոփում են երկու ամիսների ընթացքում իրենց սովորած  բառերն ու արտահայտությունները:

Նրանք իրենց ծնողների օգնությամբ ու անմիջական մասնակցությամբ ստեղծելու են  ֆիլմ, որտեղ սովորողը պետք է անգլերենով երկխոսություն վարի ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի հետ՝ գործածելով սովորած բառերն ու արտահայտությունները:

Արդյունքը

Կլինի ուրախ, հավես տեսաֆիլմ, որը կհրապարակվի սովորողի և  դասավանդողի բլոգում:

 

2-րդ դասարան

1-ին դասարանում անցած թեմաների կրկնություն տարբեր բառախաղերի և երկխոսությունների միջոցով:

Բառախաղեր

http://www.anglomaniacy.pl/pencaseSpelling.htm

http://www.anglomaniacy.pl/clothesPictureTest.htm

Letters: Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff

http://www.starfall.com/n/level-k/index/play.htm?f

Լեզվական կառուցվածք՝ Can / I can……..run, jump, sing, dance, climb, swim . 

Gan you…………..?

http://www.kizclub.com/storytime/Ican/Ican.html

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo

3-րդ դասարան

Աշխատանք աշխատանքային թերթիկների հետ

Թեմա`Nouns: singular, plural

Թեմա` My family

Թեմա` About myself

Թեմա` I like…….I don’t like…….

Թեմա` Have got/has got

Թեմա՝ My friend

Թեմա` there is……there are………

Թեմա` My house

Նախագիծ <<Անգլերենը մեր տանը>>

Նպատակը`  սովորողներն իրենց ծնողների օգնությամբ ու անմիջական մասնակցությամբ ամփոփելով իրենց անցած բառապաշարը և լեզվական կառուցվածքները, ստեղծելու են  ֆիլմ, որտեղ սովորողը պետք է անգլերենով մի փոքր  պատմի իր կամ իր ընտանիքի, ընկերոջ, խաղալիքների, սենյակի մասին:

Արդյունքը կլինի ուրախ, հավես տեսաֆիլմ, որը կհրապարակվի դասավանդողի բլոգում:

 

4-րդ դասարան և 5-րդ դասարաններ

Աշխատանք աշխատանքային թերթիկների հետ:

Լեզվական նյութ՝ Ներկա ժամանակ(Peresent Ind. Tense)-Interrogative and Negative forms

Անցած լեզվական կառուցվածքով և բառապաշարով նախադասությունների կազմում

Երկխոսություններ տարբեր թեմաների շուրջ

Թեմա` Our school

Լեզվական նյութ` Ներկա շարունակական ժամանակ(Present Cont. Tense)

Թեմա` My pet

Նախագիծ. “The New Year in my Family”

Տևողությունը`20.12.2020-20.01.2021

Խնդիրը` նախագիծը նախատեսված է 4-րդ դասարանի սովորողների համար: Յուրաքանչյուր սովորող անգլերենով պատմում է, թե ինչպես են Ամանորը նշում իրենց տանը:

Ակնկալվող արդյունքը` անգլերենով պատում կամ պրեզենտացիա <<Ամանորը իմ ընտանիքում>> վերնագրով, որը հրապարակվելու է սովորողի և դասավանդողի բլոգում:

Լեզվական նյութ՝ անցյալ անորոշ ժամանակ(Past Ind. Tense), հարցական և ժխտական ձևերը(interrogative and negative forms)

Round up 2

Round up 3

Նախագիծ. սովորում ենք Բրիտանական Խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները:

Մասնակիցներ. Հարավային դպրոցի 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի նպատակն է զարգացնել սովորողի խոսելու, լսելու և գրելու կարողությունները:

Աշխատանքի ընթացքը.

Նախքան հեքիաթի ձայնագրությունը լսելը, ներկայացվում է տված հեքիաթի նոր բառերն ու արտահայտությունները: Մենք կազմում ենք նախադասություններ, երկխոսություններ այդ նոր բառերով: Հետո մենք սկսում ենք լսել հեքիաթը: Հեքիաթների ձայնագրությունները արված են լեզվակիր մարդկանց կողմից: Հեքիաթը լսելուց հետո սկսում ենք այն քննարկել:

Վերջնական արդյունքը

Երեխաները գրում են իրենց կարծիքը հեքիաթի մասին և ինչ սովորեցին այդ հեքիաթից և տեղադրում են իրենց բլոգներում:

Հաղորդակցական նախագծեր՝

«Ordering food in a cafe»

                                                                  Describing people

                                                                  At the libraray-giving personal information

                                                                   Introducing a friend

                                                                  Shopping for clothes

Նախագծի տևողությունը՝ շուրջտարյա

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ամրապնդում և ընդլայնում են իրենց բառապաշարը՝ տարբեր առօրյա թեմաների շուրջ հաղորդակցվելով և   ձեռք են բերում տվյալ թեմաների շուրջ միմյանց հետ խոսելու կարողություն:

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները դերերով վերարտադրում են տեքստի երկխոսությունը, իսկ այնուհետև կազմում են սեփական երկխոսություններ:

Արդյունքը՝ ստեղծվում են տեսաֆիլմեր տվյալ թեմայով ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ:

 

Երբ ուսուցումը առկա է.

Համագործակցային նախագիծ <<Երաժշտական թատրոն>>

Թատրոնի ընտրությամբ խմբի, երաժշտության և տեխնոլոգիայի ուսուցիչների հետ:

Նախագծի տևողությունը՝ շուրջտարյա

Նախագծի մասնակիցներ՝ 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները պետք է կարողանան արդեն սովորած, յուրացրած հեքիաթները դերերով ներկայացնել:

Ակնկալվող արդյունքը՝ <<Երաժշտական թատրոն անգլերենով>>, որը կհրապարակվի սովորողների և դասավանդողների բլոգներում:

Երաժշտական համագործակցային ներկայացում

Տևողությունը՝ երկշաբաթյա

Մասնակիցներ՝ 4-րդ և 5-րդ դասասարանի սովորողներ

Նախագծի նպատակը՝ հայտնի երաժշտության ներքո սովորողները պետք է կարողանան անգլերենով երգ-բեմադրություն ներկայացնեն՝երգի բառերը դասավանդողի կողմից մի փոքր փոփոխված տարբերակով:

Ակնկալվող արդյունքը՝ երաժշտական բեմական ներկայացում, որը կներկայացվի մեդիաուրբաթին: