3-րդ ուսումնական շրջան. փետրվարյան նախագծերը և թեմաների ուսուցումը ըստ դասարանների

Աշխատաժամանակ

5-6 տարեկաններ

Ողջույնի ձևեր

Պարզագույն խոսքային նմուշներ(What is your name? My name is……..)

Թվեր՝ 1-10 (How old are you? I am…….)

Գույներ-Colours

1-ին դասարան

Թեմաներ՝ 1.Իմ ընտանիքը(My Family), 2. Ես կարող եմ….(I can……), 3.Զգացողություններ(Feelings)

2-րդ դասարան

Letters: Jj,Vv, Xx,Zz

Լեզվական նյութ. I have…..His/her

Տարբեր երկխոսություններ սովորողների միջև

3-րդ դասարան

Թեմատիկ նախագծեր. My house(room), My Day

Լեզվական նյութ. Present Ind Tense

4-5-րդ դասարաններ

Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները»

Նախագծի նպատակը՝ զարգացնել սովորողի խոսելու, լսելու և գրելու կարողությունները՝ խոսքում կիրառելով հեքիաթներում առկա նոր բառերն ու արտահայտությունները:

Աշխատանքի ընթացքը.

Նախքան հեքիաթի ձայնագրությունը լսելը, ես ներկայացնում եմ տվյալ հեքիաթի նոր բառերն ու արտահայտությունները ու դրանցով կազմում ենք նախադասություններ, երկխոսություններ, որից հետո սկսում ենք լսել հեքիաթը: Հեքիաթը լսելուց հետո սկսում ենք այն քննարկել:

Վերջնական արդյունքը

Երեխաները գրում են իրենց կարծիքը հեքիաթի մասին և այն, թե ինչ սովորեցին այդ հեքիաթից ու տեղադրում իրենց բլոգներում:

5-րդ դասարան

Նախագիծ «Հ. Թումանյանի հեքիաթները ներկայացնում ենք անգլերեն»

Մասնակիցները՝ Հարավային դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները զարգացնում են իրենց անգլերենի հաղորդակցական կարողությունները՝ քաջ ծանոթ հայերեն հեքեիաթները անգլերեն ներկայացնելու միջոցով. 

Ակնկալվող արդյունքը՝

Հովհաննես Թումանյանի «The Death of Kikos» և «The Liar» հեքիաթները ներկայացվում են տեսաֆիլմերով կամ ընտանեկան ռադիոնյութերով, որոնք հրապարակվում են սովորողների բլոգներում, ենթակայքում: 


Հաղորդակցական նախագծեր՝

                                                                  Describing people

                                                                  At the libraray-giving personal information

                                                                   Introducing a friend

                                                             

Նախագծի տևողությունը՝ շուրջտարյա

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ամրապնդում և ընդլայնում են իրենց բառապաշարը՝ տարբեր առօրյա թեմաների շուրջ հաղորդակցվելով և   ձեռք են բերում տվյալ թեմաների շուրջ միմյանց հետ խոսելու կարողություն:

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները դերերով վերարտադրում են տեքստի երկխոսությունը, իսկ այնուհետև կազմում են սեփական երկխոսություններ:

Արդյունքը՝ ստեղծվում են տեսաֆիլմեր տվյալ թեմայով ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ:

Guess the word-Գուշակի՛ր բառը

Նախագծի ուղղվածությունը՝ սովորող-սովորեցնող բաղադրիչը ուսումնական ճամբարում. նախագիծ «Իմ գիտելիքը՝ կրտսեր ընկերոջս»

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոց-պարտեզի առաջին և 4-րդ դասարանցիներ

Նպատակը՝ ձևավորվում է փոխադարձ սիրո վրա հիմնված մթնոլորտ տարատարիք երեխաների միջև: Առաջին դասարանցիները ամրապնդում են գույներ, մրգեր, տարբեր առարկաներ ու կենդանիներ նշանակող բառերը և որոշ պարզագույն լեզվական կառուցվածքներ: 4-րդ դասարանցիները ձեռք են բերում ինքնավստահության և սեփական անձի նկատմամբ կարևորության զգացում:

Նախագծի ընթացքը՝ 4-րդ դասարանցիներին նախապես տեղեկացվում է այն բառերի, բառակապակցությունների և լեզվական կառուցվածքների մասին, որոնք պետք է ներկայացվեն առաջին դասարանցիներին: Դրանք հիմնականում այն բառերն ու արտահայտություններն են, որոնք առաջին դասարանցիներն արդեն սովորել են, բայց դեռ չեն ամրապնդվել իրենց երկարատև հիշողության մեջ:

Արդյունքը՝ առաջին դասարանցիները ուրախ են, որ ամրապնդեցին իրենց գիտելիքները, իսկ չորրորդցիները ձեռո են բերել ինքնավստահություն: Երրորդ փորձնական պարապմունքը տեսանկարահանվում է և հրապարակվում դպրոց-պարտեզի ենթակայքում:   

Ձմեռային ուսումնական ճամբարի ամփոփում

Ջոկատավար՝ Աննա Գանջալյան

Մասնակիցներ՝ 4-5-րդ դասարանների մի խումբ սովորողներ

Ձմեռային ուսումնական ճամբարի առաջին շաբաթվա ամփոփում. հունվարի 11-15

1.Նախագծի ուղղվածությունը՝ տարատարիք սովորողները մեկ նախագծի շուրջ. Նախագիծ՝ «My Info Planet – իմ տեղեկատվական մոլորակը»   

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիրի բոլոր դպրոց-պարտեզների 4-րդ և 5-րդ դասարաններ

Նպատակը՝ կրթահամալիրի բոլոր դպրոց-պարտեզների 4-րդ և 5-րդ դասարանների սովորողները ծանոթանում են Հարավային դպրոց-պարտեզի նորաստեղծ մանկական հանրագիտարանային կայքի հրապարակումներին, ձեռք են բերում կենդանիների, բնության, տիեզերքի և մեզ շրջապատող աշխարհի մասին մատչելի ու հետաքրքիր գիտելիքներ: Նախագծով առանձնապես հետաքրքրված սովորողները և դասավանդողները կարող են նախաձեռնել նմանատիպ նախագծեր իրենց դպրոց-պարտեզներում:

Նախագծի ընթացքը՝ նախապես որոշված ու համաձայնեցված ճամբարային օրերին Հարավային դպրոց-պարտեզի 5-րդ դասարանցիների «My Info Planet» նախագծային խումբը այցելում է կրթահամալիրի դպրոց-պարտեզներ և ներկայացնում նախագիծը ու պատմում իրենց նախագծային գործունեության մասին:

Արդյունքը՝ Հարավային դպրոց-պարտեզի նախագծային խումբը ձեռք է բերում իրենց իրականացրած աշխատանքի կարևորության զգացողություն, որը մանկավարժական կարևոր ձեռքբերում է: Կրթահամալիրի այլ դպրոց-պարտեզներում նմանատիպ նախագծի հնարավոր ձեռնարկումներ:

Նախագծի ամփոփում

2.Նախագծի ուղղվածությունը՝ սովորող-սովորեցնող բաղադրիչը ուսումնական ճամբարում. նախագիծ «Իմ գիտելիքը՝ կրտսեր ընկերոջս»

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոց-պարտեզի առաջին և 4-րդ դասարանցիներ

Նպատակը՝ ձևավորվում է փոխադարձ սիրո վրա հիմնված մթնոլորտ տարատարիք երեխաների միջև: Առաջին դասարանցիները ամրապնդում են գույներ, մրգեր, տարբեր առարկաներ ու կենդանիներ նշանակող բառերը և որոշ պարզագույն լեզվական կառուցվածքներ: 4-րդ դասարանցիները ձեռք են բերում ինքնավստահության և սեփական անձի նկատմամբ կարևորության զգացում:

Նախագծի ընթացքը՝ 4-րդ դասարանցիներին նախապես տեղեկացվում է այն բառերի, բառակապակցությունների և լեզվական կառուցվածքների մասին, որոնք պետք է ներկայացվեն առաջին դասարանցիներին: Դրանք հիմնականում այն բառերն ու արտահայտություններն են, որոնք առաջին դասարանցիներն արդեն սովորել են, բայց դեռ չեն ամրապնդվել իրենց երկարատև հիշողության մեջ:

Արդյունքը՝ առաջին դասարանցիները ուրախ են, որ ամրապնդեցին իրենց գիտելիքները, իսկ հինգերորդցիները ձեռո են բերել ինքնավստահություն: Երրորդ փորձնական պարապմունքը տեսանկարահանվում է և հրապարակվում դպրոց-պարտեզի ենթակայքում:   

3. Անգլերենի հունվարյան ֆլեշմոբ

4. Ռադիո թողարկում 5-րդ դասարանցի ճամբարականների հետ

5. Հեռավար սովորողների աշխատանքների հունվար ամսվա ամփոփում

6. Ճամբարային օրերին մեր սովորողների ստեղծած հանրագիտարանի կայք-էջը համալրվել է հետևյալ հետաքրքիր նյութերով.

  1. Interesting facts about dogs-Հետաքրքիր փաստեր շների մասին.Նյութը թարգմանել է Արևմտյան դպրոցի 4-րդ դասարանի սովորող Անրի Մելիքյանը
  2. Types of plants-Բույսերի տեսակները. Նյութը թարգմանել է Հարավային դպրոցի հեռավար սովորող Գայանե Հովհաննիսյանը
  3. The Planet Venus-Վեներա մոլորակը-Նյութը թարգմանել է Հարավային դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորող Յազան Ալաբդալլան

Համագործակցային նախագծի ամփոփում

Նախագծի ուղղվածությունը՝ տարատարիք սովորողները մեկ նախագծի շուրջ. Նախագիծ՝ «My Info Planet – իմ տեղեկատվական մոլորակը»   

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիրի բոլոր դպրոց-պարտեզների 4-րդ և 5-րդ դասարաններ

Նպատակը՝ կրթահամալիրի բոլոր դպրոց-պարտեզների 4-րդ և 5-րդ դասարանների սովորողները ծանոթանում են Հարավային դպրոց-պարտեզի նորաստեղծ մանկական հանրագիտարանային կայքի հրապարակումներին, ձեռք են բերում կենդանիների, բնության, տիեզերքի և մեզ շրջապատող աշխարհի մասին մատչելի ու հետաքրքիր գիտելիքներ: Նախագծով առանձնապես հետաքրքրված սովորողները և դասավանդողները կարող են նախաձեռնել նմանատիպ նախագծեր իրենց դպրոց-պարտեզներում:

Նախագծի ընթացքը՝ նախապես որոշված ու համաձայնեցված ճամբարային օրերին Հարավային դպրոց-պարտեզի 5-րդ դասարանցիների «My Info Planet» նախագծային խումբը այցելում է կրթահամալիրի դպրոց-պարտեզներ և ներկայացնում նախագիծը ու պատմում իրենց նախագծային գործունեության մասին:

Արդյունքը՝ Հարավային դպրոց-պարտեզի նախագծային խումբը ձեռք է բերում իրենց իրականացրած աշխատանքի կարևորության զգացողություն, որը մանկավարժական կարևոր ձեռքբերում է: Կրթահամալիրի այլ դպրոց-պարտեզներում նմանատիպ նախագծի հնարավոր ձեռնարկումներ:

Նախագծի ամփոփում

Անգլերենի հունվարյան ֆլեշմոբի արդյունքները

Հունվարյան ֆլեշմոբին Հարավային դպրոցից մասնակցել է 94 սովորող:

2-3-րդ դասարաններ

2-րդ դասարան

Մարիամ Դանղյան 10

Հրայր Մալեք Դանղյան 10

Վարդան Մարտիրոսյան  10

Ինեսա Թորոսյան 9

Ինեսա Գասպարյան 10

Ալֆրեդ Հարությունյան  10

Ժասմին Գրիգորյան 10

Միլլա Մաթևոսյան 10

Լուսինե Պետրոսյան 10

Արեգ Հակոբյան —

Մարինա Վիրաբյան 10

Ջոզեֆ |Զեիթուն 10

Հարություն Թովմասյան 9

Վաղարշակ Թադևոսյան 10

Ագապե Ավագյան 10

Լիլի Թորոսյան 10

Գայանե Բաղդասարյան 10

Էլանա Շահվերդյան 10

Էմիլի Շահվերդյան 10

Ալեն Վարդանյան 9

Լուիզա Տոնոյան 10

Միքայել Մալխասյան 10

Լուսե Բաղդասարյան 10

Վիկտորյա Միրզոյան 9

Շահեն Շաքարյան 8

Անգելինա Արշալուսյան 8

Արեգ Գուլքանյան 9

Ֆլորա Հովհաննիսյան 10

Մարկ Բաղդասարյան 9

Նարեկ Աբադ 9

Գոռ Սմսարյան 10

Տիգրան Սուպիկյան 10

Ալիկ Կարապետյան 8

Կատրինա Մարտիրոսյան 10

Մարիա Միքայելյան 10

Րաֆֆի Խաչատրյան 10

Մենուա Հովասափյան 10

3-րդ դասարան

Միշա Մաթևոսյան 10

Անգելինա Մկրտումյան 9

Արևիկ Խաչատրյան 10

Տաիսիա Գրիկուրովա 10

Ռոբերտ Հակոբյան 10

Ռաֆայել Բաղիրյան 9

Գաբրիելլա Ալբերտ10

Ալֆրեդ Գրիգորյան 9

Արիանա Մարգարյան 10

Կարինա Երիցյան 10

Արշակ Սարգսյան 9

Նարե Զաքարյան 10

Արսինե Հակոբյան 10

Նարեկ Սարգսյան 10

Արփինե Հակոբյան 10

Մարի Բաղդասարյան 10

Վահագն Գրիգորյան 10

Գրիգոր Բաղդասարյան 10

Աշոտ Կարախանյան 10

Տիգրան Գրիգորյան 9

Ալիսա Մկրտչյան 9

Արսեն Դալլաքյան 10

Ստելլա Այդինյան 10

Էրիկ Վանյան 10

Գայանե Մխոյան 9

4-5-րդ դասարաններ

4-րդ դասարան

Միկա Գալոյան 9

Կարոլինա Եսայան 9

Անի Համբարձումյան 10

Գարիկ Գասպարյան 8

Արտաշես Մինասյան 9

Նարե Սուքիասյան 10

Թոմ Մնացականյան 8

Գոհար Մխիթարյան 9

Ռաֆայել Մարտիրոսյան 10

Արամ Բադալյան 9

Դավիթ Տարախչյան 9

Աշոտ Արշալուսյան 8

Լիլիա Մանուկյան 7

Ռոբերտ Խաչատրյան 10

Դավիթ Հովհաննիսյան 8

Ալեք Վարդանյան 9

Մանե Պետրոսյան 10

Սեդա Դանիելյան 8

Հասմիկ Մելքոնյան 10

5-րդ դասարան

Մանե Մարգարյան 9

Գայանե Հովհաննիսյան 10

Առնակ Վերմիշյան 9

Ստյոպա Ադամյան 8

Մերի Խաչատրյան 10

Էլիզաբեթ Պողոսյան 9

Էլիզաբեթ Հակոբյան 8

Նատալի Ավագյան 9

Մարկ Հովսեփյան 6

Ռոբերտ Ղազարյան 9

Ռոբերտ Մխիթարյան 9

Յազան Ալաբդալլա 8

Գարիկ Մկրտչյան 9

Ճամբարային օրերին փորձի փոխանակում. իմ տեղեկատվական մոլորակը

Ուսումնական ճամբարի ընթացում նախագծային խմբի հետ այցելեցինք նաև Արևմտյան դպրոց պարտեզ, որտեղ Հայկուհի Հովհաննիսյանի 4-5-րդ դասարանի ճամբարականներին մեր սովորողները ևս մեկ անգամ ներկայացրեցին <<Իմ տեղեկատվական մոլորակը>> կայք-էջը: Մեր նպատակն է, որ Արևմուտքի ճամբարականները ևս միանան նախագծին և իրենց աշխատանքներով հարստացնեն մեր մանակական հանրագիտարանը: Հանդիպումից առաջ սկսեցինք ընկեր Հայկուհու ղեկավարմամբ ճապոնական պատմական Radio Taiso նախավարժանքով, որը նախատեսված է կարգավորել արյան հոսքը, ակտիվացնել և նախապատրաստել միտքը ողջ օրվա ընթացքում:

Ձմեռային ուսումնական ճամբարի առաջին շաբաթվա ամփոփում. հունվարի 11-15

5-րդ դասարանցիների նախագծային խմբի հետ այցելեցինք Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ, որտեղ իրենց մյուս կրտսեր ընկերներին ներկայացրեցին My Info Planet մանկական հանրագիտարանը: Սովորողներից յուրաքանչյուրը ներկայացնում էր իր նյութը և՛ անգլերեն, և՛ հայերեն, որից հետո դիտում էին տեսաֆիլմերը: Հուսով եմ՝ կարողացանք այնպես ներկայացնել նախագիծը, որ Հյուսիսային դպրոցի սովորողներն էլ ցանկանան միանալ նախագծին, որի շնորհիվ մեր հանրագիտարանը կզարգանա և կընդլայնվի: Հաջորդ շաբաթ նախատեսում ենք այցելել Արևմտյան դպրոց-պարտեզ:

Նախօրոք պայմանավորվածության համաձայն՝ Միջին դպրոցի 6-րդ դասարանի ճամբարականները Անահիտ Մելքոնյանի հետ այցելեցին Հարավային դպրոց-պարտեզ, որտեղ 3-րդ դասարանցիներին ներկայացրեցին Քոլեջի սովորողների ստեղծած հեքիաթների գիրքը անգլերեն և հայերեն տարբերակով: Որից հետո սկսեցին միասին ուրախ լեզվական խաղեր խաղալ: Հանդիպումը ավարտվեց ազգային պարերով:

1-ին, 2-րդ և 3-րդ դասարանցիների հետ իրականացրել եմ տարբեր լեզվական թիմային խաղեր(Wayahead) անցած թեմաների վերաբերյալ:

4-րդ դասարանցիների հետ՝ լեզվական մրցութային խաղեր:

Հունվարյան ուսումնական ճամբար

Անհատական աշխատաժամանակ. հունվարի 11-30

Իմ աշխատանքային գործունեությունը՝ ըստ օրերի

Հունվարյան նախագծեր

Հունվարի 18-22

Այս շաբաթվա նախագծի ուղղվածությունը՝ սովորող-սովորեցնող բաղադրիչը ուսումնական ճամբարում. նախագիծ «Իմ գիտելիքը՝ կրտսեր ընկերոջս»

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոց-պարտեզի առաջին և 5-րդ դասարանցիներ

Նպատակը՝ ձևավորվում է փոխադարձ սիրո վրա հիմնված մթնոլորտ տարատարիք երեխաների միջև: Առաջին դասարանցիները ամրապնդում են գույներ, մրգեր, տարբեր առարկաներ ու կենդանիներ նշանակող բառերը և որոշ պարզագույն լեզվական կառուցվածքներ: 5-րդ դասարանցիները ձեռք են բերում ինքնավստահության և սեփական անձի նկատմամբ կարևորության զգացում:

Նախագծի ընթացքը՝ 5-րդ դասարանցիներին նախապես տեղեկացվում է այն բառերի, բառակապակցությունների և լեզվական կառուցվածքների մասին, որոնք պետք է ներկայացվեն առաջին դասարանցիներին: Դրանք հիմնականում այն բառերն ու արտահայտություններն են, որոնք առաջին դասարանցիներն արդեն սովորել են, բայց դեռ չեն ամրապնդվել իրենց երկարատև հիշողության մեջ:

Արդյունքը՝ առաջին դասարանցիները ուրախ են, որ ամրապնդեցին իրենց գիտելիքները, իսկ հինգերորդցիները ձեռո են բերել ինքնավստահություն: Երրորդ փորձնական պարապմունքը տեսանկարահանվում է և հրապարակվում դպրոց-պարտեզի ենթակայքում: 

Հունվարի 19-ին նախատեսվում է My Info Planet նախագծային խմբի հետ այս անգամ այցելել Արևմտյան դպրոց-պարտեզ, որտեղ սովորողները արդեն իրենք կփորձեն ներկայացնել կայք-էջը և իրենց նյութերը:

1-3-րդ դասարաններում ճամբարային լեզվական խաղեր(Wayahead)

     

Հունվարի 15

9:00-9:15 ճամբարային ուրախ ընդհանուր պարապմունք

9:20-11:00 Միջին դպրոցի ճամբարականները Անահիտ Մելքոնյանի հետ այցելելու են Հարավային դպրոց-պարտեզ և 3-րդ դասարանցիներին ներկայացնեն Քոլեջի սովորողների ստեղծած հեքիաթների գիրքը անգլերեն և հայերեն տարբերակով:

11:00-12:00 լեզվական խաղեր 1-ին և 2-րդ դասարանցիների հետ

12:00-12:30 ընդմիջում

12:30-14:00 նախագծային աշխատանք 5-րդ դասարանցիների հետ:

Հունվարի 14

9:00-9:20 ուրախ ճամբարային ընդհանուր պարապմունք

9:20-11:00-Այցելություն Հյուսիսային դպրոց, որտեղ սովորողները ներկայացնելու են իրենց նախագիծը կրտսեր մյուս ընկերներին:

.Նախագծի ուղղվածությունը՝ տարատարիք սովորողները մեկ նախագծի շուրջ. Նախագիծ՝ «My Info Planet – իմ տեղեկատվական մոլորակը»   

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիրի բոլոր դպրոց-պարտեզների 4-րդ և 5-րդ դասարաններ

Նպատակը՝ կրթահամալիրի բոլոր դպրոց-պարտեզների 4-րդ և 5-րդ դասարանների սովորողները ծանոթանում են Հարավային դպրոց-պարտեզի նորաստեղծ մանկական հանրագիտարանային կայքի հրապարակումներին, ձեռք են բերում կենդանիների, բնության, տիեզերքի և մեզ շրջապատող աշխարհի մասին մատչելի ու հետաքրքիր գիտելիքներ: Նախագծով առանձնապես հետաքրքրված սովորողները և դասավանդողները կարող են նախաձեռնել նմանատիպ նախագծեր իրենց դպրոց-պարտեզներում:

Նախագծի ընթացքը՝ նախապես որոշված ու համաձայնեցված ճամբարային օրերին Հարավային դպրոց-պարտեզի 5-րդ դասարանցիների «My Info Planet» նախագծային խումբը այցելում է կրթահամալիրի դպրոց-պարտեզներ և ներկայացնում նախագիծը ու պատմում իրենց նախագծային գործունեության մասին:

Արդյունքը՝ Հարավային դպրոց-պարտեզի նախագծային խումբը ձեռք է բերում իրենց իրականացրած աշխատանքի կարևորության զգացողություն, որը մանկավարժական կարևոր ձեռքբերում է: Կրթահամալիրի այլ դպրոց-պարտեզներում նմանատիպ նախագծի հնարավոր ձեռնարկումներ:

Հունվարի 13

9:00-9:15 ուրախ ճամբարային ընդհանուր պարապմունք

9:20-10:30-լեզվական մրցութային խաղեր 4-րդ դասարանցիների հետ

10:30-11:30 1-ին դասարանցիների հետ թիմային լեզվական ուրախ ճամբարային խաղեր իրենց անցած թեմաների շուրջ

12:00-12:30 ընդմիջում

12:30-13:30 Նախագծային աշխատանք և օրվա ռադիոն 5-րդ դասարանցիների հետ:

13:30-14:00-Հաջորդ օրվա անելիքների քննարկում և օրվա ամփոփում

Հունվարի 12

9:00-9:15 ուրախ ճամբարային ընդհանուր պարապմունք

9:20-10:30-լեզվական մրցութային խաղեր

10:30-12:00-նախագծային աշխատանք. հանրագիտարանի նյութերի թարմացում: Պատրաստվում ենք մեր նախագծով այցելել Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ, որտեղ սովորողները կներկայացնեն իրենց ստեղծած մանկական հանրագիտարանը, կներկայացնեն իրենց նյութերը և, մոտիվացիա ստեղծելով, այլ սովորողների էլ կփորձեն ներառել նախագծի մեջ:

12:00-12:30 ընդմիջում

12:30-13:30 Լեզվական խաղեր

13:30-14:00-Հաջորդ օրվա անելիքների քննարկում և օրվա ամփոփում

Հունվարի 11

9:00-9:15 ուրախ ճամբարային ընդհանուր պարապմունք

9:20-10:00-ճամբարականների հետ ծանոթացում հունվարյան նախագծերին

10:00-12:00-նախագծային աշխատանք. հանրագիտարանի նյութերի թարմացում:

12:00-12:30 ընդմիջում

12:30-13:30 Լեզվական խաղեր

13:30-14:00-Հաջորդ օրվա անելիքների քննարկում և օրվա ամփոփում

The New Year in My Family

Նախագիծ. The New Year in my family-<<Ամանորը իմ ընտանիքում>> նախագծի ամփոփում

Մասնակիցներ՝ 4-րդ և 5-րդ  դասարանի սովորողներ

Նպատակը. սովորողները ձեռք են բերում իրենց ընտանեկան ավանդական տոնը անգլերեն գրավոր և բանավոր ներկայացնելու կարողություն:

Ակնկալվող արդյունքը. անգլերենով պատում կամ պրեզենտացիա <<Ամանորը իմ ընտանիքում>> վերնագրով, որը հրապարակվելու է սովորողի և դասավանդողի բլոգում:

Կարոլինա Եսայան

Գայանե Հովհաննիսյան

Հայկ Փիլիպոսյան

Էլիզաբեթ Հակոբյան

Մանե Մարգարյան

Էվելինա Հակոբյան

Էլեն Շահվերդյան

Վազգեն Քամալյան

Ալեքս Շահվերդյան

Մերի Խաչատրյան

Մարի Ավագյան

Յազան Ալաբդալա

Արես Հակոբյան

Արամ Բադալյան