Ապրիլյան նախագծերը և թեմաների ուսուցումը՝ ըստ դասարանների

5-6 տարեկաններ

Թեմա՝ Fruits-մրգեր

I like……./I don’t like………..

Թեմա՝ domestic and wild animals-ընտանի և վայրի կենդանիներ

Թեմա՝ Body parts-մարմնի մասեր

1-ին դասարան

Թեմա՝ Food-ուտելիք

Թեմա՝ what time is it?-Ժամը քանի՞սն է

2-րդ դասարան

Ուսումնական նախագիծ «Իմ ընկերը»

Մասնակիցներ՝ 2-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ձեռք են բերում ընկերոջը ներկայացնելու և նկարագրելուկարողություն:

Ընթացքը՝ սկզբում կրկնում ենք արդեն իմացած մարմնի մասերհագուստի տեսակներ, որոշ բնավորության գծեր արտահայտող բառերը և կազմում են դրանցով նախադասություններ: Այնուհետև յուրաքանչյուր սովորող այդ նույն բառերով ներկայացնում է իր ընկերոջը: Այդ ժամանակ տրվում են ուղղորդող հարցեր, որոնք օգնում են սովորողին կազմելու իր խոսքը: Օրինակ՝ Who is your friend? How old is he/she? What is he/she wearing?

Արդյունքը՝ ընկերոջ ներկայացումը և նկարագրությունը կարող է ուղեկցել Paint ծրագրով:

3-րդ դասարան

Ընթերցում, քննարկում ենք պարզեցված, սեղմագիր հեքիաթներ

Լեզվական նյութ՝ I can…./I cannot…

4-րդ դասարան

Հաղորդակցական նախագծ. Interview with a swimmer

Նախագծի տևողությունը՝ շուրջտարյա

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ամրապնդում և ընդլայնում են իրենց բառապաշարը՝ տարբեր առօրյա թեմաների շուրջ հաղորդակցվելով և   ձեռք են բերում տվյալ թեմաների շուրջ միմյանց հետ խոսելու կարողություն:

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները դերերով վերարտադրում են տեքստի երկխոսությունը, իսկ այնուհետև կազմում են սեփական երկխոսություններ:

Արդյունքը՝ ստեղծվում են տեսաֆիլմեր տվյալ թեմայով ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ:

5-րդ դասարան

Նախագիծ. «Սուրբ Զատիկը իմ ընտանիքում»

Մասնակիցներ. Հարավային դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի նպատակն այն է, որ սովորողները կարողանան Սուրբ Զատիկի ծեսին, տոնակատարությանը բնորոշ բառեր և արտահայտություններ սովորեն և ի վիճակի լինեն ներկայացնել, թե ինչպես են տոնում Զատիկը իրենց տանը:

Աշխատանքի ընթացքը և վերջնական արդյունքը.

·         Սովորողների լեզվական մակարդակին համապատասխանեցված Զատիկի մասին տեքստի նոր բառերի և արտահայտությունների ակտիվացում

·         Զատիկի մասին տեքստի քննարկում

·         «Սուրբ Զատիկը մեր տանը» վերնագրով հրապարակումներ սովորողների բլոգներում, որոնք կարող են լինել տեսաֆիլմեր և պրեզենտացիաներ:

Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները»

Նախագծի նպատակը՝ զարգացնել սովորողի խոսելու, լսելու և գրելու կարողությունները՝ խոսքում կիրառելով հեքիաթներում առկա նոր բառերն ու արտահայտությունները:

Աշխատանքի ընթացքը.

Նախքան հեքիաթի ձայնագրությունը լսելը, ես ներկայացնում եմ տվյալ հեքիաթի նոր բառերն ու արտահայտությունները ու դրանցով կազմում ենք նախադասություններ, երկխոսություններ, որից հետո սկսում ենք լսել հեքիաթը: Հեքիաթը լսելուց հետո սկսում ենք այն քննարկել:

Վերջնական արդյունքը

Երեխաները գրում են իրենց կարծիքը հեքիաթի մասին և այն, թե ինչ սովորեցին այդ հեքիաթից ու տեղադրում իրենց բլոգներում:

Մարտ ամսվա հաշվետվություն

1.Ուսումնական գարուն. Նախագիծ՝ «Անգլերենը մեր տանը» Educational Spring: Project «English at Home»

2.Ուսումնական գարուն. Հաղորդակցական ընտանեկան նախագիծ «Մարդկանց նկարագրումը» Educational Spring. Communicative family project: Describing people

3.Educational Spring: Presenting a Fairy Tale in different ways

4.Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները»

5. Անգլերենի մարտյան ֆլեշմոբի արդյունքները

6.Անգլերենի մարտյան ֆլեշմոբի 4-5-րդ դասարանների առաջադրանքների կազմում

7. Հեռավար սովորողների մարտյան աշխատանքների արդյունքները:

Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները»

Նախագծի նպատակը՝ զարգացնել սովորողի խոսելու, լսելու և գրելու կարողությունները՝ խոսքում կիրառելով հեքիաթներում առկա նոր բառերն ու արտահայտությունները:

Աշխատանքի ընթացքը.

Նախքան հեքիաթի ձայնագրությունը լսելը, ես ներկայացնում եմ տվյալ հեքիաթի նոր բառերն ու արտահայտությունները ու դրանցով կազմում ենք նախադասություններ, երկխոսություններ, որից հետո սկսում ենք լսել հեքիաթը: Հեքիաթը լսելուց հետո սկսում ենք այն քննարկել:

Վերջնական արդյունքը

Երեխաները գրում են իրենց կարծիքը հեքիաթի մասին և այն, թե ինչ սովորեցին այդ հեքիաթից ու տեղադրում իրենց բլոգներում:

Էլեն Շահվերդյան

Առնակ Վերմիշյան

Արտաշես Հակոբյան

Մարի Մուղդուսյան

Մարի Ավագյան

Յազան Ալաբդալլա

Վազգեն Քամալյան

Ստյոպա Ադամյան

Հայկ Փիլիպոսյան

Հայկ Բարսեղյան

Մերի Խաչատրյան

Մարիա-Թերեզա Վիրաբյան

Educational Spring: Presenting a Fairy Tale in different ways

The 3rd graders with their family members present the fairy tale “The baby Elephant” with different approaches and creativity.

Vahagn Grigoryan and his mother

Tigran Grigoryan and his mother

Gabriella Albert and her mother

Arsen Dallaqyan and his mother

Khoren Harutyunyan and his mother

MIka Galoyan and his mother

Vahan Arushanyan

Angelina Mkrtumyan

Erik Vanyan and his family

Narek Sargsyan and his mother

Lana Ordukhanyan

Ուսումնական գարուն. Հաղորդակցական ընտանեկան նախագիծ «Մարդկանց նկարագրումը» Educational Spring. Communicative family project: Describing people

Մասնակիցներ՝ 4-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ամրապնդում և ընդլայնում են իրենց բառապաշարը՝ տարբեր առօրյա թեմաների շուրջ հաղորդակցվելով և   ձեռք են բերում տվյալ թեմաների շուրջ միմյանց հետ խոսելու կարողություն:

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները դերերով վերարտադրում են տեքստի երկխոսությունը, իսկ այնուհետև կազմում են սեփական երկխոսություններ:

Արդյունքը՝ ստեղծվում են տեսաֆիլմեր, կամ ձայնագրություններ, որոնց կից կլինեն ստեղծած երկխոսությունները՝ ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ:

Communicative family project: Describing people

Participants: 4th Grade students

The aim of the project: the learners strengthen and expand their vocabulary by communicating on different everyday topics and gain the ability to talk to each other about these topics.

The process of the project: At first, the learners reproduce the dialogue of the text with roles, and then make up their own dialogues.

The final product of the project: Video films or recordings are created, and dialogues with the family members will be attached to them.

Ալեն Վարդանյան

Նարե Սուքիասյան

Կարոլինա Եսայան

Գոհար Մխիթարյան

Անի Համբարձումյան

Ալեք Վարդանյան

Թոմ Մնացականյան

Արամ Բադալյան

Եվա Միքայելյան

Լիլիա Մանուկյան

Գարիկ Գասպարյան

Մանվել Դավթյան

Շարունակելի……

Ուսումնական գարուն. Նախագիծ՝ «Անգլերենը մեր տանը» Educational Spring: Project «English at Home»

ՆախագիծԱնգլերենը մեր տանը

Մասնակիցներ՝ 1-ին դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝  սովորողները ձեռք են բերում արդեն սովորած նոր բառերով և արտահայտություններով իրենց, իրենց ընտանիքը ներկայացնելու կարողություն:

Նախագծի ընթացքը՝ սովորողներն իրենց ծնողների օգնությամբ պատրաստում են տեսանյութեր, որտեղ ներկայացնում են  իրենց, իրենց կարողությունները, ընտանիքը, խաղալիքները և ընտանի կենդանիները:

Արդյունքը.  ուրախ տեսաֆիլմեր՝ հրապարակված դասավանդողի բլոգում և Հարավային դպրոց-պարտեզի ենթակայքում:

Project: English at Home

Participants: 1st Grade students

The aim of the project:  the learners will be able to present themselves and their families using new words and phrases they have already learned.

The process of the project: the students, with the help of their parents, will make video films where they will present themselves, their families, their abilities, toys and pets.

The final product of the project:  merry video published on teacher’s blog and on the website of South School-Garden.

Shushan Tovmasyan

Ariella Markosyan

Mark Nazaryan

Mari Mamikonyan

Arega Hovhannisyan

Vardan Hovhannisyan

Erik Nalbandyan

Harutyun Tarakhchyan

Smbat Smbatyan

Sofi Tumasi

Tereza Philiposyan

Aram Ghazazyan

Շարունակելի…….

Անգլերենի մարտյան ֆլեշմոբի արդյունքները

Անգլերենի մարտյան ֆլեշմոբին Հարավային դպրոցից մասնակցել է 125 սովորող:

2-3-րդ դասարաններ

2-րդ դասարան

Ինեսա Թորոսյան 8

Հրայր Մալեք-Դանղյան 10

Միքայել Մալխասյան 10

Մարիա Բարսեղյան 10

Նելլի Համբարձումյան 10

Վիկտորյա Միրզոյան 9

Մարինա Վիրաբյան 10

Վիկտորյա Բադալյան 10

Րաֆֆի Ղազարյան 10

Տրդատ Գաբոյան 10

Նարե Գաբրիելյան 10

Միլլա Մաթևոսյան 10

Արեգ Գասպարյան 9

Ջոզեֆ Զեիթուն 10

Էդուարդ Միքայելյան 9

Նարեկ Աբադ 10

Ինեսսա Գասպարյան 9

Ալֆրեդ Հարությունյան 10

Կատրինա Մարտիրոսյան 10

Էմիլի Շահվերդյան 10

Էլանա Շահվերդյան 10

Հարություն Թովմասյան 10

Մարիա Միքայելյան 10

Էդգար Մուրադյան 10

Լուսինե Պետրոսյան 10

Վարդան Մարտիրոսյան 10

Ժասմին Գրիգորյան 9

Արեգ Հակոբյան 10

Մարիամ Դանղյան 10

Արեգ Գուլքանյան 10

Մենուա Հովասափյան 10

Վահագն Ղարիբյան 9

Տիգրան Սուպիկյան 10

Գայանե Բաղդասարյան 10

Վաղարշակ Թադևոսյան 10

Ֆլորա Հովհաննիսյան 8

Գոռ Սմսարյան 10

Լուսե Բաղդասարյան 10

Լուիզա Տոնոյան 10

Անգելինա Մարգարյան 10

Նարեկ Ղազարյան 10

Մարի Բաղդասարյան 10

Անգելինա Արշալուսյան 9

Րաֆֆի Խաչատրյան 9

Ալեն Վարդանյան 10

3-րդ դասարան

Դանիել Թումասի 8

Արևիկ Խաչատրյան 9

Տաիսիա Գրիկուրովա 10

Արսինե Հակոբյան 10

Լանա Օրդուխանյան 9

Ստելլա Այդինյան 9

Կարինա Բալասանյան 8

Դանիել Դավիդյան 7

Գաբրիելլա Ալբերտ 10

Աշոտ Արշալուսյան 10

Տիգրան Գրիգորյան 10

Աշոտ Կարախանյան 10

Ալֆրեդ Գրիգորյան 9

Գրիգոր Բաղդասարյան 9

Լանա Մկրտչյան 10

Ռաֆայել Բաղիրյան 9

Խորեն Հարությունյան 10

Արիանա Մարգարյան 10

Վահան Արուշանյան 10

Գայանե Մխոյան 9

Անգելինա Մկրտումյան 9

Արշակ Սարգսյան 9

Վահագն Գրիգորյան 10

Արփինե Հակոբյան 10

Էրիկ Վանյան 10

Նարեկ Սարգսյան 10

Ռոբերտ Հակոբյան 10

4-5-րդ դասարաններ

4-րդ դասարան

Նարեկ Առաքելյան 9

Աստղիկ Գաբոյան 9

Նարե Սուքիասյան 8

Միլանա Ավետիսյան 10

Գոհար Մխիթարյան 9

Եվա Միայելյան 9

Գարիկ Գասպարյան 9

Լիլիա Մանուկյան 9

Մանվել Դավթյան 8

Արտաշես Մինասյան 9

Արամ Բադալյան 7

Ալեք Վարդանյան 10

Դավիթ Տարախչյան 10

Ստեփան Կիրակոսյան 10

Անի Համբարձումյան 9

Կարոլինա Եսայան 10

Էդգար Ալեքսանյան 5

Մարիամ Դալլաքյան 9

Ռոբերտ Խաչատրյան 10

Հասմիկ Մելքոնյան 9

Արփի Ղազարյան 9

Մանե Պետրոսյան 10

Սեդա Դանիելյան  8

Դավիթ Հովհաննիսյան 9

5-րդ դասարան

Էլեն Շահվերդյան 8

Արտաշես Հակոբյան 9

Էվելինա Հակոբյան 10

Դավիթ Հայրապետյան 10

Ռոբերտ Մխիթարյան 9

Հայկ Ֆիլիպոսյան 9

Գարիկ Մկրտչյան 8

Իննեսա Ղևոնդյան 9

Տատյանա Հայրապետյան 8

Վազգեն Քամալյան 7

Նատալի Ավագյան 7

Ասյա Բեգլարյան 7

Առնակ Վերմիշյան 8

Ալեքս Շահվերդյան 8

Մանե Մարգարյան 9

Մարիա Քուրքչյան 9

Ստյոպա Ադամյան 7

Ադոնիս Քեշիշյան –բոլոր առաջադրանքները ճիշտ կատարված չեն:

Հարություն Բիանջյան 10

Յազան Ալաբդալլա 9

Գայանե Հովհաննիսյան 10

Մարկ Հովսեփյան 5

Անգելինա Եգանյան 8

Ստեփան Իլոյան 10

Մարիա-Թերեզա Վիրաբյան 9

Էլիզաբեթ  Հակոբյան 9

Էլիզաբեթ Պողոսյան 9

Ռոբերտ Ղազարյան 8

Միկա Գալոյան 10

Մեր բնակարանը/Our Flat

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 3-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ձեռք են բերում իրենց բնակարանը, սենյակը ներկայացնելու և նկարագրելու կարողություն:

Ընթացքը՝ սկզբում տրվում է բնակարանի և սենյակի նկարագրության մի տեքստ՝ բոլոր անհրաժեշտ բառերով և բառակապցություններով ու լեզվական նյութով(there is…../there are…..). Սովորողները կազմում են որքան հնարավոր է շատ նախադասություններ տվյալ բառերով և բառակապակցություններով՝ նկարագրելով իրենց բնակարանը:

Արդյունքը՝ Յուրաքանչյուր սովորող պատրաստում է տեսանյութ, որտեղ նկարագրում, ներկայացնում է իր սենյակը: Տեսաֆիլմը թողարկում է իր բլոգում:

Ուսումնական գարուն.մարտի 22-26

Նախագիծ. Անգլերենը մեր տանը

Մասնակիցներ՝ 1-ին և 2-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝  սովորողները ձեռք են բերում արդեն սովորած նոր բառերով և արտահայտություններով իրենց, իրենց ընտանիքը ներկայացնելու կարողություն:

Նախագծի ընթացքը՝ սովորողներն իրենց ծնողների օգնությամբ պատրաստելու են տեսանյութեր, որտեղ կներկայացնեն  իրենց, իրենց կարողությունները, ընտանիքը, խաղալիքները և ընտանի կենդանիները:

Արդյունքը. Կլինի ուրախ տեսաֆիլմ, որը կհրապարակվի դասավանդողի բլոգում և Հարավային դպրոց-պարտեզի ենթակայքում:

3-րդ դասարանի սովորողները կներկայացնեն ընտանեկան հեքիաթապատում-ներկայացումները՝ տարբեր մոտեցումներով և ստեղծականությամբ:

Հաղորդակցական նախագիծ.  Describing people

Մասնակիցներ՝ 4-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ամրապնդում և ընդլայնում են իրենց բառապաշարը՝ տարբեր առօրյա թեմաների շուրջ հաղորդակցվելով և   ձեռք են բերում տվյալ թեմաների շուրջ միմյանց հետ խոսելու կարողություն:

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները դերերով վերարտադրում են տեքստի երկխոսությունը, իսկ այնուհետև կազմում են սեփական երկխոսություններ:

Արդյունքը՝ ստեղծվում են տեսաֆիլմեր, կամ ձայնագրություններ, որոնց կից կլինեն ստեղծած երկխոսությունները՝ ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ:

Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները»

Մասնակիցներ՝ 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի նպատակը՝ զարգացնել սովորողի խոսելու, լսելու և գրելու կարողությունները՝ խոսքում կիրառելով հեքիաթներում առկա նոր բառերն ու արտահայտությունները:

Աշխատանքի ընթացքը. Նախքան հեքիաթի ձայնագրությունը լսելը, ես ներկայացնում եմ տվյալ հեքիաթի նոր բառերն ու արտահայտությունները ու դրանցով կազմում ենք նախադասություններ, երկխոսություններ, որից հետո սկսում ենք լսել հեքիաթը: Հեքիաթը լսելուց հետո սկսում ենք այն քննարկել:

Վերջնական արդյունքը

Երեխաները գրում են իրենց կարծիքը հեքիաթի մասին և այն, թե ինչ սովորեցին այդ հեքիաթից ու տեղադրում իրենց բլոգներում:

Գարնանային ուսումնական արձակուրդները նաև լավ հնարավորություն կտան 5-րդ դասարանի սովորողներին աշխատել  «My Info Planet» նախագծի վրա: