Մանկավարժական բաց ճամբարի ամփոփում. հունիսի 21-25

1.Հունիսյան անգլերենի ֆլեշմոբի առաջադրանքների ստուգում

2.Աշխատանք հեռավար սովորողների հետ

3. 1-3-րդ դասարանների աճի բնութագրերի լրացում

4.1-5-րդ դասարանների համար ամառային առաջադրանքների փաթեթների կազմում:

1-ին դասարան

2-րդ դասարան

3-րդ դասարան

4-րդ դասարան

5-րդ դասարան