Մեր բնակարանը/Our Flat

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 3-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ձեռք են բերում իրենց բնակարանը, սենյակը ներկայացնելու և նկարագրելու կարողություն:

Ընթացքը՝ սկզբում տրվում է բնակարանի և սենյակի նկարագրության մի տեքստ՝ բոլոր անհրաժեշտ բառերով և բառակապցություններով ու լեզվական նյութով(there is…../there are…..). Սովորողները կազմում են որքան հնարավոր է շատ նախադասություններ տվյալ բառերով և բառակապակցություններով՝ նկարագրելով իրենց բնակարանը:

Արդյունքը՝ Յուրաքանչյուր սովորող պատրաստում է տեսանյութ, որտեղ նկարագրում, ներկայացնում է իր սենյակը: Տեսաֆիլմը թողարկում է իր բլոգում:

Անահիտ Ավետիսյան

Լիա Բադոյան

Արման Աղաջանյան

Գագիկ Դանիելյան

Արամ Ղազազյան

Գագիկ Չատինյան

Ադրինա Անտոնյան

Արիելլա Մարկոսյան

Վարդան Հովհաննիսյան

Մարալ Ավագյան

Էրիկ Նալբանդյան

Անգելինա Ավագյան

Էլինար Եսայան

Հենրի Սաֆարյան

«My First Steps in English – Մեթոդական ուղեցույց

«My First Steps in English»
Մեթոդական ուղեցույց


Մեթոդական ուղեցույցը նախատեսված է երկրոդ ուսումնական տարում «My First Steps in English» ուսումնական նյութով աշխատող անգլերենի մասնագետների, ինչպես նաև «Իմացումի հրճվանք» ծրագրով աշխատող դասվարների և ծնողների համար:

Ուսումնական նյութի PDF տարբերակը

Կրտսեր դպրոցում անգլերեն դասավանդելիս ղեկավարվում եմ բրիտանացի անգլերենի ուսուցիչ, անգլերենը որպես օտար լեզու ուսուցանելու դասագրքերի հեղինակ Լուիս Ջորջ Ալեքսանդրի հաղորդակցական անգլերենի սկզբունքով։ Լուիս Ջորջ Ալեքսանդրի մեթոդը  օտար լեզու սովորող սկսնակների համար է։ «Հնարավոր չէ գրել մի բան՝ նախքան դա կարդալը: Հնարավոր չէ կարդալ մի բան՝ նախքան դա ասելը: Հնարավոր չէ ասել մի բան՝ նախքան դա լսելը»: Նույն միտքը այսպես է հնչում, եթե շրջենք գործողությունների ընթացքը. «Սկզբում սովորողը լսում է: Լսելուց հետո ասում է այն, ինչը լսել է: Ասելուց հետո կարդում է այն, ինչը ասել է: Կարդալուց հետո գրում է այն, ինչը կարդացել է»:

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում անգլերենի ուսուցումը սկսում ենք ուսուցման առաջին տարուց՝ բանավոր խոսքի զարգացմամբ: 2-րդ  ուսումնական տարվա 3-րդ ուսումնական շրջանից արդեն սկսվում է  բառուսուցում-ընթերցումը, որին հաջորդում է գրավոր անգլերենի զարգացումը: Այսինքն՝ 1-ին ուսումնական տարուց մինչև 2-րդ ուսումնական տարվա 3-րդ ուսումնական շրջանը անգլերենը ուսուցանվում է միայն բանավոր՝ տարբեր երգերի, բառախաղերի, երկխոսությունների, տեսանյութերի միջոցով: Բանավոր դասընթացի բոլոր թեմաները՝ իրենց կից ուսուցանող կայք-էջերի հղումներով, տեղակայված են աշխատանքային գիրք-տետր ուսումնական նյութի 1-ին մասում: Այդ տեսաֆիլմերը, մուլֆիլմերը, ձայնագրություններն ու երգ-երկխոսությունները հուշում են ուսուցչին, թե ինչ լեզվական նյութ է ուսուցանելու ուսումնական պարապմունքի ընթացքում: Ուսումնական պարապմունքի ընթացքում ուսուցիչը ներկայացնում է տեսաֆիլմերի, մուլտֆիլմերի, երգ-երկխոսությունների լեզվական նյութը: Սովորողները բազմաթիվ անգամ դրանք ասում են, կազմում երկխոսություններ: Այս նախնական աշխատանքից հետո միայն սովորողները սկսում են դիտել տեսանյութը և լսել բնագիր ձայնագրությունները:

Սովորողը տանը նույնպես կարող է բազմաթիվ անգամ լսել այդ բնագիր անգլերեն ձայնագրությունները, երգ-երկխոսությունները:    

Առաջին դասարան

Բանավոր խոսքի դասընթացը:

Ուսուցիչը շաբաթական 4 օր,  20-25 րոպե տևողությամբ մտնում է դասարան՝ լի սիրով, եռանդով և նախօրոք դասին պատրաստված: Ուսումնական պարապմունքն իր մեջ ներառում է և՛ տեսանյութ, և՛ բառախաղ-երկխոսություն,  և՛ երգ: Այսինքն՝ գործունեության ձևերը անընդհատ  փոփոխվում են, որպեսզի սովորողի համար հետաքրքիր լինի, սովորողը չձանձրանա: Շատ կարևոր է 20-25 րոպեների ընթացքում ներառել բոլոր սովորողներին և անպայման հիշել նրանց անունները: Ուսուցիչ-սովորող միջանձնային բարի-դրացիական և վստահելի հոգեբանական կապ է ստեղծվում, երբ ուսուցիչը սովորողին հենց ուսումնական առաջին շրջանում դիմում է անունով: Այդպես սովորողը կարևորված է զգում իրեն:

Թեմաների ուսուցանումը պետք է լինի «Իմացումի հրճվանքի» անգլերենի ծրագրում տրված թեմաների հերթականությամբ: Կիրառվում է ձնագնդի մեթոդը: Այսինքն՝ երկրորդ թեման անցնելիս անպայմանորեն օգտագործվում է առաջին թեմայի լեզվանյութը,  իսկ երրորդ թեմայի մեջ ներառվում են առաջինն ու երկրորդը և այդպես շարունակ: Յուրաքանչյուր թեմայի խոսքային վարժանքներում կարևորվում են  երկխոսությունները։

Առաջին ուսումնական պարապմունքի օրինակ։

Teacher: Good morning! Բարի լույս: Good morning, children! Բարի լույս, երեխաներ: Դուք պատասխանում եք այսպես. «Good morning teacher!»

Good morning, children!

Good morning, teacher!

Պետք է բոլորը կրկնեն ողջույնի այս ձևը:

Պետք է նայել յուրաքանչյուր սովորողի աչքերին և ասել.

Teacher: Good morning! I am Ms. Anna. My name is Anna. What is your name?

Student: Good morning, Ms. Anna! My name is Aram.

Ուսուցչի արտահայտություններ, որոնք առաջին անգամ են հնչում, պետք է թարգմանվեն հայերեն։ Օրինակ՝  Well done, dear Aram! – Ապրես, Արամ ջան:

Teacher: Nice to meet you, Aram. Որախ եմ քեզ հետ ծանոթանալու համար, Արամ:

Aram: Nice to meet you, Ms. Anna.

Հայերեն բացատրություն։ Երեխաներ, եթե մեր ուսումնական պարապմունքը լիներ ժամը 12-ից հետո, ապա պետք է ողջունեինք այսպես՝ «Good afternoon, children!»

«Good afternoon, Ms. Anna», իսկ երեկոյան ասում ենք՝ «Good evening»։

Հիմա եկել է պահը, որպեսզի սովորողները դիտեն և լսեն այս ողջույնի երգը: Երգի բոլոր բառերն ու արտահայտությունները ուսումնական պարապմունքի ընթացքում բազմաթիվ անգամ ասվել և կրկնվել են: Երբ միացվում է ձայնագրությունը, սովորողներին ամեն ինչ հասկանալի է: Մնում է միայն ուշադրությունը սևեռել երաժշտությանը՝ մեղեդուն, որը պարզ է և հեշտությամբ յուրացվող:

Այսպիսով՝ բոլոր սովորողները՝ մեկ առ մեկ, ողջունում են ուսուցչին և ասում իրենց  անունները: Դասարանում հնարավոր է՝ լինեն այնպիսի սովորողներ, ովքեր արդեն գիտեն այդ արտահայտությունները: Կարող են նրանք ողջունել իրենց ընկերոջը և ստանալ պատասխան ողջույն։ Ուսուցիչը չպետք է ուսումնական պարապմունքը հիմնի իմացող կամ արագ յուրացնող սովորողների հետ աշխատանքի վրա և անտեսի դժվարացողներին։  Բոլորին հավասար չափով սեր և ուշադրություն պետք է տալ: Պետք է նաև հաշվի առնել այն, որ յուրաքանչյուր դաս իր մեջ ներառի թվյալ թեմային վերաբերող ուսուցանող տարբեր ձևեր, որպեսզի սովորողը չձանձրանա: Օրինակ՝ շատ լավ տարբերակ է սովորող-սովորող երկխոսությունը, բայց եթե 20 րոպե անընդմեջ նույն գործունեությունը ծավալել դասարանում, այն արդեն կդառնա ձանձրալի մի բան և սովորողներն էլ կհոգնեն: Կարելի է դասարանում կիրառել նույն թեմային վերաբերող տարբեր խաղային-գործունեություններ մեկ պարապմունքի ընթացքում:  

Խաղային գործունեության մեկ օրինակ

Սովորում ենք »What is your name?» »My name is……..»

Սկզբում սովորողները լսում են, թե ինչպես է ուսուցիչը հարց տալիս և ինքն իր հարցին պատասխանում: Դրանից հետո ուսուցիչը սկսում է, անակնկալ տարբեր ուրախ զգացողություններ ցույց տալով, մոտենալ որևէ սովորողի և հարցնել ՛՛What is your name?»: Այդ ձևով սովորողին մոտենալը իր համար ավելի հետաքրքիր է լինում և յուրաքանչյուր սովորող անհամբեր, ուշադիր սպասում է, թե երբ է ուսուցիչը իրեն մոտենալու:

Խաղային գործունեության մեկ այլ օրինակ.

Ուսուցիչը խնդրում է, որ բոլոր սովորողները սկսեն ուսուցչին հարց տալ՝ »What is your name», իսկ ուսուցիչը ուրախ զգացողություններով պատասխանում է՝ տալով տարբեր անուններ: Այդ պահին սովորողները մեծ հրճվանք են ապրում՝ լսելով ուսուցչից տարբեր անուններ:

Խաղային գործունեության մեկ այլ օրինակ.

Երբ սովորում ենք թեմատիկ բառեր Էլետրոնային online բառախաղերի միջոցով:

Բոլոր սովորողները ուզում են, որ իրենք առաջինը գան հեռուստացույցի մոտ և բառախաղը խաղան: Այստեղ ուսուցիչը մի հնարք է մտածում՝ այդ պահին գործածելով զգացողությունների արտահայտությունները.

You are very happy. Դու ուրախ ես:

You are very scared. Դու վախեցած ես:

You are very angry. Դու բարկացած ես:

You are very sleepy. Քո քունը տանում է:

You are very tired. Դու շատ հոգնած ես:

Երբ որևէ սովորող պետք է գա հեռուստացույցի մոտ, ուսուցիչը ասում է.

Օրինակ՝ You are very angry.

Եվ այդ պահին բոլոր սովորողները սկսում են տվյալ զգացողությունը ցույց տալ՝ գիտակցելով, որ ով ավելի լավ ցույց տա այդ զգացողությունը, ինքը առաջինը կգա:

Հեռուստացույցի մոտ առաջինը եկած սովորողը հաջորդին հենց ինքն է ընտրում: Եվ այդպես ամեն անգամ ընտրվում է ամենաուրախը,  ամենավախեցածը, ամենահոգնածը, կամ էլ նա ում քունն ամենաշատն է տանում:

Այսպիսով բոլոր սովորողները ներգրավվում են դասապրոցեսի մեջ:  Բոլորն ակտիվ են և ուրախ:

Խաղային գործունեության մեկ այլ օրինակ

Երբ սովորում ենք հագուստի կամ գրենական պիտույքների անվանումները. ուսուցիչը փորձում է դասարանում իրավիճակային գնորդ-վաճառող դերախաղ ստեղծել: Դասարանում սեղաններից մեկը բերում ենք կենտրոն, որտեղ դնում ենք տվյալ թեմային վերաբերող տարբեր գույների առարկաներ: Սկզբում միայն ուսուցիչն է և՚՚ վաճառողի, և՚՚ գնորդի դերը տանում, որից հետո մեկ սովորղի է կանչում և ստեղծվում է դասավնդող-սովորող դերախաղ, որից հետո՝ սովորող-սովորսղ դերախաղ: Տվյալ դերախաղի մեջ բացի թեմատիկ բառերից սովորողները նաև սովորում են տարբեր արտհայտություններ. Օրինակ՝

-Shop assistant: Come in

-Vahe: Good morning.

-Shop assistant: Good morning. What would you like? Ի՞նչ եք ցանկանում:

-Vahe: a pen, please.

-Shop assistant: What colour would you like?

-Vahe: Blue, please.

-Shop assistant: Here you are-ահա’ խնդրեմ:

-Vahe: Thank you.

-Shop assistant: Anything else?-էլի ինչ-որ բա՞ն եք ցանկանում:

-Vahe: No, thank you, good-bye.

-Shop assistant: Good-bye, have a nice day.

Երկրորդ ուսումնական պարապմունքի օրինակ

Ամրապնդվում է առաջին ուսումնական պարապմունքի լեզվանյութը տրված երկխոսություններով, իսկ ձնագունդն էլ մի փոքր գլորվում է ու մեծանում: Ուսուցիչ-սովորող երկխոսությունից հետո սկսվում են սովորող-սովորող երկխոսությունները:

“Good morning. My name is Vahe. What is your name?”

“My name is Ashkhen, nice to meet you Vahe.”

“Nice to meet you Ashkhen.”

“Goodbye, Ashkhen.”

“Goodbye, Vahe.”

Բոլոր սովորողները զույգերով կրկնում են այս երկխոսությունը, որից հետո ուսուցիչը երկու նոր արտահայտություն է ներմուծում:

“How are you?” – Ինչպե՞ս ես:

“I am fine, thank you.” – Շնորհակալություն, լավ եմ:

Մի քանի անգամ այս նոր արտահայտությունները կրկնելուց հետո միացնում ենք մեր սկզբնական երկխոսությանը և մեծանում է ձնագունդը:

“Good morning (կամ Hello), my name is Tigran. What is your name?”

“My name is Vahan. Nice to meet you Tigran.”

“Nice to meet you, too (նույնպես)”                                                   

“How are you, Tigran?”

“I am fine, thank you Vahan. How are you, Vahan?”

“I am fine, too. Thank you.”

Հիմա եկեք դիտենք և լսենք այս ուրախ երգ-երկխոսությունը:

Երգի բառերն ու արտահայտությունները ուսումնական պարապմունքի ընթացքում բազմաթիվ անգամ ասվել և կրկնվել են: Սովորողների համար նորությունը միայն րաժշտության պարզ մեղեդին է, որն անմիջապես է յուրացվում:

Երրորդ ուսումնական պարապմունք

Սովորողները արդեն գիտեն, որ անգլերենի ուսումնական պարապմունքը մի ինչ-որ տհաճ պարտականություն չէ, որը պետք է անպայման անել: Ընդհակառակը՝ այդ ուսումնական պարապմունքին բոլորը սպասում են, որովհետև կարողանում են խոսել իրենց առաջին երկխոսությամբ, և բոլորն էլ ուզում են որքան հնարավոր է շատ ասել այն, և ուսուցչի պարտականությունն է անել այնպես, որ բոլոր սովորողներն էլ ապրեն այդ «իմացումի հրճվանքը»:

Նախքան առաջ անցնելը՝ նորից պետք է կրկնել առաջին և երկրորդ ուսումնական պարապմունքների միացյալ երկխոսությունը: Համոզվելուց հետո, որ բոլոր սովորողները կարողանում են ասել այդ երկխոսությունը, ուրախությամբ հայտարարում ենք սովորողներին, որ այսօր սովորելու ենք անգլերենի թվերը՝ 1-10: Անգլերեն թվերը ուսուցանելու համար օգտագործվում է այս հիանալի մուլտֆիլմ- տեսադասը: Տեսադասը նրանով է արդյունավետ, որ սովորողները և՚՚ լսում են թվի արտասանությունը, և՚՚ տեսնում են այն իր լատինատառ գրությամբ ու թվանշանով: Յուրաքանչյուր թիվ ներկայացնելուց հետո դադար է տրվում, որպեսզի սովորողները կրկնեն այն: Տեսաֆիլմի ընթացքում 1-10 թվերը մի քանի անգամ են ներկայացվում տարբեր առարկաների հետ՝ առանց նշելու այդ առարկաների անունները:

Ուսումնական պարապմունքի ընթացքում սովորողների առաջին և երկրորդ ուսումնական պարապմունքների արդեն ծանոթ երկխոսություններին ավելանում է ևս երկու արտահայտություն՝ «Happy birthday to you- Շնորհավոր ծննդյանդ օրը», և «How old are you?- Քանի՞ տարեկան ես»:

 “Good morning (կամ Hello), my name is Tigran. What is your name?”

“My name is Vahan. Nice to meet you Tigran.”

“Nice to meet you, too (նույնպես)”

“How are you, Tigran?”

“I am fine, thank you Vahan. How are you, Vahan?”

“I am fine, too. Thank you. It is my birthday.”

“Happy birthday to you, Vahan. How old are you?”

“I am six.”      

Երրորդ ուսումնական պարապմունքի վերջնարդյունքն այն է, որ սովորողները կարողանում են ողջունել իրար, ներկայանալ ու հարցնել միմյանց անունները, ասել, որ ուրախ են միմյանց հետ ծանոթանալու համար, հարցնել միմյանց որպիսությունը ու պատասխանել այդ հարցին, շնորհավորել ծննդյան օրը, հարցնել տարիքը և պատասխանել այդ հարցին, հաշվել մինչև 10-ը և ցույց տալ տարբեր քանակության առարկաներ՝ ասելով դրանց քանակը թվերով: 

Ուսուցիչը ներկայացված առաջին երեք ուսումնական պարապմունքների պլանավորման ոգուն համապատասխան պետք է շարունակի «Իմացումի հրճվանքի» անգլերենի ծրագրով աշխատել։

Իսկ ինչպե՞ս է ուսումնական թեման ընտանեկան նախագիծ դառնում: Յուրաքանչյուր ուսումնական պարապմունքի վերջում անպայման պետք է արժևորել այն, ինչը երեխաները սովորել են այդ օրը: «Ի՞նչ սովորեցինք այսօր» հարցին նրանք անմիջապես խմբով պատասխանում են՝ «ողջունե~լը և ծանոթանա~լը», կամ էլ՝ «գույնե~րը», մի ուրիշ անգամ էլ՝ «մինչև տասը հաշվե~լը»…: Ինչպե՞ս կզարմացնեք ձեր ծնողներին: Եվ տարբեր տեղերից լսվում են սովորողների ուրախ ձայները.

Ես կասեմ. «What is your name, Mother?»

Մեկ ուրիշն էլ ասում է, որ երբ իր հայրիկը աշխատանքից տուն գա, կասի նրան. «Good evening Father. How are you?»

Նրանք մի վերջին անգամ կրկնում են իրենց այդ օրվա սովորած բառերն ու արտահայտությունները և ես նրանց ասում եմ. «Goodbye, children!», որին ի պատասխան լսում եմ. «Goodbye, teacher!»:

Այս ձևով անգլերենը սովորողների տուն է մտնում ոչ որպես պարտադիր սովորելու մի տհաճ դաս, այլ որպես մի հաճելի առիթ՝ ծնողներին ու տան այլ անդամներին զարմացնելու և հրճվանք պատճառելու համար: Սովորողն ինքն էլ չի գիտակցում, որ օրվա դասն է սովորում: Նա ուրախանում է, որ կարողանում է իր այդ օրը սովորած անգլերեն բառերն ու արտահայտությունները ասել, իսկ ծնողներն էլ հրճվանք են ապրում: Օրերն անցնում են, և աստիճանաբար հասունանում է ընտանեկան միջավայրում առաջին երկխոսությունը նկարահանելու պահանջը:      

Հենց այս ձևով է մեկնարկում ուսումնական թեման ընտանեկան նախագիծ դարձնելու գործընթացը:

Երկրորդ դասարան

2-րդ դասարանի 1-ին և 2-րդ ուսումնական շրջանների ընթացքում մի փոքր ընդլայնված կրկնվում է բանավոր դասընթացը: Սովորողները 1-ին դասարանում անցած թեմաների շուրջ արդեն կազմում են տրամաբանական շարունակությամբ իրար հաջորդող 2-3 փոքրիկ նախադասություն, սովորում են տարբեր թեմատիկ արտահայտություններ: Օրինակ՝ հագուստներ թեման կրկնելիս, սովորողները դիտում են առաջարկված տեսանյութը, որտեղ լսում և սովորում են հագուստներին վերաբերող տարբեր արտահայտություններ: Օրինակ` It is cold outside, put on your coat.

Կարելի է ուսումնական 1-ին և 2-րդ  շրջանների ընթացքում փոքրիկ հեքիաթ-բեմադրություններ կազմակերպել: Կարող եմ առաջարկել իմ այս փորձարկված նախագիծը:

Ինչպե՞ս ուսուցանել բառուսուցում-ընթերցումը։

 Աշխատանք հեղինակային գիրք-տետր ուսումնական նյութով

2-րդ դասարանի 3-րդ ուսումնական շրջանում սկսվում է բառուսուցում-ընթերցումը, որին հաջորդում է գրավոր խոսքի զարգացումը: Հեղինակային աշխատանքային գիրք-տետր ուսումնական նյութը բաղկացած է 3 մասից: 1-ին մասում առաջարկվում է կրկնել բանավոր դասընթացը: Երկրորդ մասը տառ-բառ ուսուցում է՝ խոսքային նմուշներով, փոքրիկ տեքստերով և առաջադրանքներով, որոնք պահանջում են մտածել և կազմել սեփական խոսքը:

Գիրք-տետրի 3-րդ մասը առօրյա բառապաշարով ու արդեն յուրացված խոսքային նմուշներով երկխոսություններ են, որոնք կօգնեն երեխաներին ձեռք բերել իրենց, իրենց ընկերներին, ընտանիքը անգլերեն ներկայացնելու կարողություններ: Հրապարակված են նաև պարզեցված, սեղմագիր հեքիաթներ՝ ընթերցելով հասկանալու առաջին քայլերը անելու համար:

Ինչպե՞ս աշխատել գիրք-տետր ուսումնական նյութով

Բանավոր դասընթացը լավ կրկնելուց հետո 2-րդ ուսումնական տարվա 3-րդ շրջանում սկսում ենք աշխատել գիրք-տետրի 2-րդ մասով:

Գրքի 2-րդ մասը բաղկացած է 22 ուսումնական պարապմունքից: Յուրաքանչյուր ուսումնական պարապմունք ունի իր ձայնագրությունը: Քանի որ անգլերեն բառերը չենք կարող կարդալ տառը տառին կապելով կամ վանկերով, գիրք-տետրում հնարավորինս ընտրված են այն բառերը, որոնք սովորողները բանավոր դասընթացում արդեն անցել են և բառերը ճանաչում են հենց իրենց արտաքին տեսքից: Բանավոր դասընթացի բոլոր մուլտֆիլմ-տեսադասերի անգլերեն ձայնագրությունները ուղեկցվում են բառերի տողատակի գրություններով, և սովորողները ակամայից արդեն ճանաչում են այդ բառերը իրենց գրությամբ և արտասանությամբ: Յուրաքանչյուր ուսումնական պարապմունքի սկզբում կցված է տվյալ ուսումնական պարապմունքի ձայնագրությունը նրա համար, որ սովորողը ինքը տանը բացի, լսի, ուսումնական պարապմունքը կրկնի, հիշի առաջարկված բառերի արտասանությունը: Եվ այստեղ այլևս առանձին բառի հնչյունական արտասանությունը սովորելու կարիք չի լինում:

1-ից 6-րդ ուսումնական պարապմունքները միայն բանավոր ասելու և կարդալու համար են: Սովորողները լսում են ուսումնական պարապմունքի ձայնագրությունը մի քանի անգամ, որից հետո փորձում են կարդալ  բառերը: Պատկերները սկզբում սովորողներին օգնում են բառը ճիշտ ընկալել, և ձայնագրությունն էլ իր հերթին օգնում է բառը ճիշտ կարդալ: Ուսումնական պարապմունքերի վերջում առաջարկված են արդեն փոքրիկ նախադասություններ: Սկզբում ուսուցիչը տարբեր նախադասություններ է կազմում՝ ցույց տալով տարբեր առարկաներ:  Հետո սովորողներն են սկսում իրենց նախադասությունները կազմել՝ գործածելով իրենց առջև եղած առարկաների անունները: Օրինակ՝ It is a computer. It is a book. …….

Բանավոր լավ յուրացնելուց հետո սովորողը լսում է տվյալ նախադասությունների ձայնագրությունը, որից հետո ինքն է փորձում կարդալ:

7-րդ ուսումնական պարապմունքից սկսած մինչև 22-րդ ուսումնական պարապմունքը սովորողներն արդեն կարողանում են գրավոր փոքրիկ առաջադրանքներ կատարել: Օրինակ՝ 7-րդ ուսումնական պարապմունքի լեզվանյութի մեջ արդեն ներառված է (has- ունի) բայը, որի բոլոր տառերը սովորողն արդեն գիտի և արդեն կարող է գրավոր կազմել սեփական նախադասությունը. « Ann has a hat.  Կամ  Dad has a car.»

Յուրաքանչյուր ուսումնական պարապմունք ուսուցանելուց ուսւոցիչը բանավոր պետք է շատ օրինակներով արտահայտի տվյալ ուսումնական պարապմունքին առաջարկվող փոքրիկ լեզվական նյութը, որից  հետո սովորողն ինքն է փորձում ասել նման օրինակներ՝ գործածելով շրջապատող առարկաների անունները: Այս բանավոր նախնական աշխատանքից հետո սովորողը սկսում է կարդալ մոտավորապես այն նույն նախադասությունները, որոնք բանավոր ասել է: Ուսուցչի խոսքը լսելուց, սեփական նախադասությունները ասելուց և նույնատիպ նախադասություններ կարդալուց հետո սովորողն արդեն պատրաստ է նույն լեզվական նյութով կազմված բառեր և նախադասություններ գրել: Նորից ենք հիշում Լուիս Ջորջ Ալեքսանդրի օտար լեզու սովորող սկսնակներին առաջարկած հաղորդակցական սկզբունքը՝ լսել, լսելուց հետո ասել ու խոսել, խոսելուց հետո կարդալ և վերջում միայն՝ գրել:

Գիրք-տետրի 3-րդ մասը առօրյա բառապաշարով ու արդեն յուրացված խոսքային նմուշներով երկխոսություններ են, որտեղ սովորողը լսում է, կարդում, իսկ հետո ինքն է գրավոր կազմում երկխոսություններ: Գրքի 3-րդ մասում ներառված են «Իմ ընկերը», «Իմ ընտանիքը» թեմաները, որտեղ սովորողը լսելով, կարդալով տեքստերի օրինակները, ինքն է փորձում գրավոր նկարագրել և բնութագրել իր ընկերոջը, գրավոր ներկայացնել իր ընտանիքը:

Երկրորդ դասարանի անգլերենի գիրք-տետր ուսումնական նյութի մի առավելությունն էլ այն է, որ այն ունի բոլոր ուսումնական պարապմունքերի ձայնագրությունները: Երբ սովորողը տանը լսում է այդ ձայնագրությունները, մի ջերմ զգացում է առաջանում նրա մեջ՝ «Իմ ուսուցիչն ինձ հետ է՝ մեր տանը»:    

Հաջողություն եմ մաղթում բոլոր անգլերեն դասավանդողներին, ովքեր աշխատելու են այս գիրք-տետր ուսումնական նյութով:

Աննա Գանջալյան

24.10.2022 

Անգլերենի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբ

Անգլերենի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբին Հարավային դպրոց-պարտեզից մասնակցել է 78 սովորող:

2-3-րդ դասարաններ

Մարալ Ավագյան 10

Ֆերդինանդ Եղոյան 10

Արեգա Հովհաննիսյան 10

Արիելլա Մարկոսյան 10

Էլինար Եսայան 9

Էրիկ Նալբանդյան 10

Աիդա Բաղիրյան 9

Սամվել Բաղդասարյան 10

Գագիկ Չատինյան 10

Նարե Մկրտչյան 9

Վազգեն Մկրտչյան 9

Գարիելլա Բաղումյան 10

Միքայել Համբարձումյան 10

Արփի Ղարաբեկյան 10

Դավիթ Սահակյան 10

Անահիտ Ավետիսյան 10

Մանվել Առաքելյան 10

Ալեն Բայրամյան 10

Եվա Ցիրունյան 10

Միլենա Դաղբաշյան 10

Սոֆի Թումասի 7

Ալեքսանդրա Սաչյան 10

Վիկտորյա Սահակյան 10

Ալեքս Ադյան 10

Փյունիկ Առաքել 10

Ադրինա Անդոնյան 10

Հայկ Շիրինյան 10

Ֆրեդ Հակոբյան 10

Հենրի Սաֆարյան 10

4-5-րդ դասարաններ

Ինեսա Թորոսյան 10

Միլլա Մաթևոսյան 10

Էդուարդ Նալբանդյան 8

Մարինա Վիրաբյան 10

Ժասմին Գրգորյան 10

Տրդատ Գաբոյան 10

Էլանա Շահվերդյան 10

Էմիլի Շահվերդյան 10

Ագապե Ավագյան 10

Մարիա Միքայելյան 9

Էդուարդ Միքայելյան 8

Մարիա Բարսեղյան 10

Դավիթ Մակարյան 10

Վիկտորյա Ասատրյան 10

Վահագն Ղարիբյան 10

Նարեկ Քեշիշյան 10

Կատրինա Լալայան 10

?????? Ղազարյան 9

Էդգար Ճաղարյան 7

Վաղարշակ Թադևոսյան 10

Ջոզեֆ Զեիթուն 10

Վարդան Պողոսյան 10

Նոյ Գրիգորյան 10

Դավիթ Ներսեսյան 10

Վարդան Մարտիրոսյան 10

Անգելինա Արշալուսյան 10

Արփի Հարությունյան 10

Ալֆրեդ Հարությունյան 10

Տիգրան Սուպիկյան 10

5-րդ դասարան

Նիկոլայ Կարապետյան 10

Աշոտ Արշալուսյան 10

Խորեն Հարությունյան 10

Մաքս Խաչատրյան 10

Եվա Սուվորյան 9

Արփինե Հակոբյան 10

Արսինե Հակոբյան 10

Տիգրան Գրիգորյան 10

Լանա Օրդուխանյան 10

Աֆինա Մկրտիչյան 10

Վազգեն Շաքարյան 10

Մաքս Խաչատրյան 10

Տաիսիա Գրիկուրովա 10

Էրիկ Վանյան 10

Արիանա Մարգարյան 6

Կրինա Բալասանյան 10

Ռաֆայել Բաղիրյան 10

Վահագն Գրիգորյան 10

Նարեկ Սարգսյան 10

Միքայել Մալխասյան 10

Մանկավարժական աշնանային ճամբար.հոկտեմբերի 24-30

Աշխատակարգ

Հոկտեմբերի 24

9:00-9:20-Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք Հարավային դպրոց-պարտեզում.«Սեբաստացու օրեր» նախագծի համերգային պատրաստություն

9:20-10:30 բակային և կաբինետի մաքրման աշխատանքներ

10:30-12:00 Հեղինակային գիրք-տետր դասագրքի համար նախատեսված մեթոդական ձեռնարկի ստեղծում

12:00-12:30 ընդմիջում

13:00-13:45 սեմինար-պարապմունք.Ավագ դպրոցի 3.4 կաբինետ

Ե՞րբ կարող է օտար լեզու դասավանդող ուսուցիչը դիմել հեղինակային կրթական ծրագրով կամավոր ատեստավորման համար: Օտար լեզու դասավանդողների կամավոր ատեստավորումը հեղինակային կրթական ծրագրով լրացուցիչ պարզաբանումներ, քննարկումներ

Քննարկում. Ի՞նչ տնային աշխատանք ենք հանձնարարում

Այլոց փորձը տնային աշխատանքի վերաբերյալ

Հոկտեմբերի 25

9:00-9:20-Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք Հարավային դպրոց-պարտեզում.«Սեբաստացու օրեր» նախագծի համերգային պատրաստություն

9:20-10:30 բակային և կաբինետի մաքրման աշխատանքներ

10:30-12:00 Մատենավարություն, «Ուսումնական աշուն. ընտանեկան նախագծեր» բլոգային աշխատանքներ

12:00-12:30 ընդմիջում

13:00-13:45 սեմինար-պարապմունք. փոքր դահլիճ

Քննարկում. «Անգլերենի ուսուցումը ՏՀՏ միջոցներով» Ամերիկյան ծրագրով վերապատրաստումից հետո ներկայացնում է Նունե Այդինյանը:

Սեմինար պարապմունքին ներկա են լինելու ԱՄՆ «ՓԻ-ԷՅՉ Ինթերնեշնլ» կազմակերպության կողմից իրականացվող՝ կարողությունների զարգացման և մանկավարժական մենթորության «Անգլերենի դասընթացներ հայաստանցի ուսուցիչների և աշակերտների համար» ծրագրի ղեկավար Նունե Ամիրյանը և մենթոր-ուսուցիչ Անի Մկրտչյանը:

Հոկտեմբերի 26

9:00-9:20-Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք Հարավային դպրոց-պարտեզում.«Սեբաստացու օրեր» նախագծի համերգային պատրաստություն

9:20-10:30 բակային և կաբինետի մաքրման աշխատանքներ

10:30-12:00 Կամավոր ատեստավորման համար փաթեթի ստեղծում, «Ուսումնական աշուն. ընտանեկան նախագծեր» բլոգային աշխատանքներ

12:00-12:30 ընդմիջում

13:00-13:45 սեմինար-պարապմունք. Ավագ դպրոցի 3.4 կաբինետ

Քննարկում. ներքին միավորային և ձևավորող գնահատումը կրտսեր և միջին դպրոցներում, գրեդիտային գնահատումը Ավագ դպրոցում. ներկայացնում են օտար լեզու դասավանդողները:

13:45-15:00 Մանուշակ Աբրահամյանի հետ՝ առցանց ձևաթղթերի կազմում. ( կենտրոնական ընթերցասրահ)

Հոկտեմբերի 27

9:00-9:20-Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք Հարավային դպրոց-պարտեզում.«Սեբաստացու օրեր» նախագծի համերգային պատրաստություն

9:20-10:30 բակային և կաբինետի մաքրման աշխատանքներ

10:30-12:00 Աշխատանք հեռավար սովորողների հետ, տեսադասեր «Ուսումնական աշուն. ընտանեկան նախագծեր» բլոգային աշխատանքներ

12:00-12:30 ընդմիջում

13:00-13:45 սեմինար-պարապմունք. Ավագ դպրոցի 3.4 կաբինետ

Անգլերենի լեզվանյութի՝ հնչյունաբանության, բառապաշարի, քերականության ուսուցումը կրթահամալիրի դպրոցներում. ներկայացնում է Յուրա Գանջալյանը

13:45-15:00 Մանուշակ Աբրահամյանի հետ՝ առցանց ձևաթղթերի կազմում. ( կենտրոնական ընթերցասրահ)

Հոկտեմբերի 28

9:00-9:20-Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք Հարավային դպրոց-պարտեզում.«Սեբաստացու օրեր» նախագծի համերգային պատրաստություն

9:20-10:30 բակային և կաբինետի մաքրման աշխատանքներ

10:30-12:00 Կամավոր ատեստավորման համար փաթեթի ստեղծում, աշխատանք հեռավար սովորողների հետ, տեսադասեր

12:00-12:30 ընդմիջում

13:00-13:45 սեմինար-պարապմունք. Ավագ դպրոցի 3.4 կաբինետ

Անգլերենի հեռավար ուսուցումը կրթահամալիրում. ներկայացնում են դասավանդողները. Անի Մրտեյան, Աննա Գանջալյան, Յուրա Գանջալյան

«Անգլերենը՝ ամենօրյա հաղորդակցական միջոց կրտսեր դպրոցում» հետազոտական աշխատանք

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՉԻ  ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

«Հետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքները» բաժին

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Թեմա՝«Անգլերենը՝ ամենօրյա հաղորդակցական միջոց կրտսեր դպրոցում»   

Կատարող՝ Աննա Գանջալյան, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Հարավային դպրոց-պարտեզ

Դասավանդած առարկան՝ անգլերեն

Խորհրդատու՝ Յուրա Գանջալյան

Հետազոտական աշխատանքի Word Office ֆայլը

Երևան 2022

Բովանդակություն

Ներածություն ………………………………………………………… 3

Հետազոտական աշխատանքի հիմնական մասը.

Հաղորդակցական կարողությունների տեսակները. ……………..5  

Ունկնդրում ……………………………………………………………  5

Ընթերցանություն ……………………………………………………..  7

Խոսելը. Մենախոսություն և փոխներգործություն…………………9

Գրավոր խոսք………………………………………………………..    12

Լեզվանյութի կիրառում կամ քերականության ուսուցումը հաղորդակցական մոտեցմամբ……………………………………… 13

Եզրակացություն, առաջարկություններ ………………………… .  16

Օգտագործված էլեկտրոնային և տպագիր գրականության ցանկ.. 17

Ներածություն

      Ես ընտրել եմ իմ առաջին հետազոտական աշխատանքի համար այս թեման, որովհետև արդեն 11-րդ տարին է, ինչ անգլերեն եմ դասավանդում «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի կրտսեր դպրոցում: Հայտնի փաստ է, որ կրթական տարրական աստիճանում սովորողների համար առաջնահերթություն է օտար լեզվով հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը:  

Հանրակրթության պետական չափորոշիչով «օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառի տարրական դպրոցի սովորողի համար սահմանված են հետևյալ վերջնարդյունքները՝ «առնվազն երկու օտար լեզվով հասկանա և օգտագործի ծանոթ և պարզ նախադասություններ՝ բավարարելու կոնկրետ կարիքները, կարողանա ներկայանալ, ներկայացնել իր շրջապատի մարդկանց՝ իր և նրանց մասին հաղորդելով պարզ տեղեկություններ, հաղորդակցվել գրավոր և բանավոր՝ գործածելով պարզագույն կառույցներ»: Հետազոտական աշխատանքում պարզելու եմ, թե արդյոք անգլերենի ուսուցման մեր հեղինակային մոտեցումներով կարողանում ենք սովորողների մոտ ձևավորել պետական չափորոշիչով սահմանված վերջնարդյունքներին համապատասխան լեզվական կարողություններ:

           Հետազոտական աշխատանքում ուսումնասիրելու և պարզելու եմ, նաև թե առաջավոր կրթական համակարգեր ուցող երկրներում հաղորդակցական կարողությունների ո՞ր տեսակներն են (ունկնդրում, ընթերցանություն, մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն, լեզվանյութի կիրառում) առաջնայինը համարվում կրտսեր դպրոցում: Աշխատանքի ընթացքում տեղեկատվություն ստանալու համար ուսումնասիրելու եմ մանկավարժական նորարար գաղափարներ, առաջադեմ աշխատնքային փորձեր պարունակող հետևյալ էլեկտրոնային ամսագրերը՝ edutopia.org, teachingenglish.org.uk , European Journal of Foreign Language Teaching   

           Հետազոտական աշխատանքի ընթացքում պարզելու եմ նաև, թե կրտսեր դպրոցում անգլերենը որպես օտար լեզու ուսուցանելու ընթացքում ուսումնական գործունեության ո՞ր ձևերն են ամենաարդյունավետը, եթե մեր հիմնական նպատակը սովորողների հաղորդակցական կարողությունների զարգացնելն է: Կրտսեր դպրոցում անգլերենի հաղորդակցական կարողությունները զարգացնելու համար ի՞նչ ուսումնական գործունեության ձևեր են օգտագործում առաջադեմ կրթական համակարգեր ունեցող երկրներում: Արդյո՞ք իմ մանկավարժական մոտեցումները և դասավանդողի հնարքները նորարարական են և համընկնում են աշխարհում ընդունված, փորձարկված և դրական արդյունքներ ցույց տվածներին: Այլոց փորձի ուսումնասիրության արդյունքում հնարավո՞ր է բացահայտել ինձ համար մի նոր ու հետաքրքիր ուսումնական գործունեության ձև, դասավանդողի հնարք, որը կկարողանամ կիրառել իմ ամենօրյա աշխատոնքում:   

Հաղորդակցական կարողությունների տեսակները. 

«Օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառի նոր չափորոշիչներում հաղորդակցության չափորոշիչները արտահայտվում են 6 կարողություններով՝  ունկնդրում, ընթերցանություն, մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն, լեզվանյութի կիրառում:

Հիմա իմ առջև հետազոտական աշխատանքի խնդիր եմ դնում. արդյո՞ք կրտսեր դպրոցում իմ իրականացրած անգլերենի ուսուցման հեղինակային մոտեցումները օգնում են, որպեսզի սովորողները ձեռք բերեն նոր չափորոշիչներով սահմանված հաղորդակցական կարողությունները: Միանգամից պետք է ասեմ, որ տարրական դպրոցում ղեկավարվում եմ բրիտանացի անգլերենի ուսուցիչ, անգլերենը որպես օտար լեզու ուսուցանելու դասագրքերի հեղինակ՝ Լուիս Ջորջ Ալեքսանդրի հաղորդակցական մոտեցման սկզբունքը օտար լեզու սովորող սկսնակների համար. «Հնարավոր չէ գրել մի բան՝ նախքան դա կարդալը: Հնարավոր չէ կարդալ մի բան՝ նախքան դա խոսելը: Հնարավոր չէ խոսել մի բան՝ նախքան դա լսելը»: 

Ունկնդրում

Տարրական դպրոցի ունկնդրելու չափորոշիչներն են՝

Լսել և հասկանալ շատ պարզ հրահանգները և իրեն ծանոթ թեմաներով խոսքի ընդհանուր բովանդակությունը։

1-3-րդ դասարաններում անգլերենի դասընթացն իրականացվում է «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի շրջանակում, ուսումնական նախագծերը մշակվում և իրականացվում են դասվարի մասնակցությամբ։ Ըստ օտար լեզուների և մասնավորապես՝ անգլերենի ուսուցման հեղինակային մոտեցման ամենակարևոր բաղադրիչը ՏՀՏ միջոցների օգտագործումն է: Առաջին և երկրորդ դասարանների առարկայական ծրագիրը ուսուցանելու համար « https://genkienglish.net/teaching/»,  « https://www.anglomaniacy.pl/ » « https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ » կայքերում պահանջվող թեմաներով ուսումնական նյութեր տեսաֆիլմերով, մուլտֆիլմերով ու երգերով՝ «ողջույնի ձևերը օրվա տարբեր ժամերին», «գույներ», «մրգեր և բանջարեղեն», «գրենական պիտույքներ», «ընտանի և վայրի կենդանիներ», «հագուստի տեսակներ», «ընտանիքի անդամներ», «մթերք»: Իմ արտասանած յուրաքանչյուր նոր բառից, արտահայտությունից կամ նախադասությունից հետո սովորողները կրկնում են դրանք և անմիջապես լսում նաև լեզվակրի բնագիր ձայնագրությունը, ինչը մեծ հնարավորություն է տալիս սովորողին զարգացնելու իր ունկնդրելու կարողությունը: 

Երկրորդ դասարանում սովորողների ունկնդրելու կարողությունների զարգացմանը նպաստում է նաև իմ հեղինակած աուդիո գիրք–տետր–դասագրքը, որտեղ բոլոր դասերն ունեն իրենց ձայնագրությունները: Աուդիո գիրք-տետրը մեծապես նպաստում է հատկապես հեռավար սովորողների ունկնդրելու կարողությունների զարգացմանը: 

3-րդ դասարանում սովորողներին առաջարկվում է լսել  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ կայքում առկա կարճ երկխոսություններ և պատմություններ:

Այսպիսով «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագրի անգլերենի դասընթացը ավարտելիս սովորողները արդեն ունենում են ունկնդրելու հետևյալ վերջնարդյունքները՝

 • լսում և հասկանում են պարզ խոսքը
 • լսում և կատարում են ուսուցչի հրահանգները
 • լսում և հասկանում են պարզ մանկական երգեր բնագիր ձայնագրություններով
 • լսում և հասկանում են պարզ առօրեական երկխոսություններ

Կարծում եմ, որ թվարկված վերջնարդյունքները լիովին բավարարում են տարրական դպրոցի ունկնդրելու նոր չափորոշիչներին:

Ակտիվ ունկնդրման Հետաքրքիր

Ընթերցանություն

Տարրական դպրոցի ընթերցանության չափորոշիչներն են՝

Ընկալել շատ պարզ և ծանոթ տեքստի փաստերը և հիմնական բովանդակությունը։

Ըստ «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագրի երկրորդ դասարանում են սովորողները սովորում անգլերենի տառերը և սկսում են կարդալ այնպիսի տեքստեր, որոնց բովանդակությանը ծանոթ են դեռ առաջին դասարանից, որոնց բառապաշարը և լեզվական նյութը սովորողները յուրացրել են առաջին դասարանի բանավոր նախնական դասընթացում: Ընթերցանության այդ տեքստերը առկա են «My First Steps in English» երկրորդ դասարանի աուդիո-գիրք-տետրում:

Ընթերցանության սկզբունքը, որը ներդրվել է երկրորդ դասարանում, պահպանվում է նաև տարրական դպրոցի 3-4-5-րդ դասարաններում: Սովորողները ընթերցում են այն, ինչը նախօրոք լսել են ու խոսել: Օրինակ, 4-րդ և 5-րդ դասարաններում հաճախ եմ օգտագործում Բրիտանական խորհրդի learnenglishkids.britishcouncil.org կայքը իր կարճ պատմություններով և հեքիաթներով: Այստեղ իհարկե նոր բառեր և արտահայտություններ կան, որոնց սովորողը պետք է ունկնդրի, կրկնի և օգտագործի նախադասությունների մեջ և միայն դրանից հետո ընթերցի տեքստը:

Ընթերցելով հասկանալու և թարգմանելու կարողությունների զարգացմանը մեծապես նպաստեց 5-րդ դասարանցիների հետազոտական-թարգմանական նախագիծը, որի վերջնարդյունքի՝ ուսումնական կայքի անունն է «My Info Planet – Իմ տեղեկատվական մոլորակը», ինչն ինքնին մի մանկական մեդիահանրագիտարան է:  Այս նախագծի իրականացմամբ սովորողները ձեռք են բերում համացանցի հետ ինքնուրույն աշխատելու, իրենց համար հետաքրքիր նյութ փնտրելու և գտնելու, երկար տեքստերի միտքը հակիրճ ներկայացնելու և թարգմանելու կարողություններ:

Նախագծի շարժառիթն ու դրանով ստեղծվող նյութերը    

Մեր դպրոց-պարտեզների 5-րդ դասարանցիները 10-11 տարեկան են: 5-րդ դասարանում են սովորողները սկսում ուսումնասիրել «Բնագիտություն» ուսումնական առարկան: Ճիշտ է ընտրված այդ տարիքը:  Այդ տարիքում սովորաբար երեխաները սկսում են շրջակա միջավայրի, բնության երևույթների, բուսական ու կենդանական աշխարհի մասին այնպիսի հարցեր տալ, որ ծնողները և նույնիսկ իրենց դասավանդողները դժվարանում են պատասխանել: Բնագիտության դասագիրքը շատ հարցեր է առաջացնում, որոնց պատասխանները չկան դասագրքում: Իսկ ինչու՞ պետք է 5-րդ դասարանցին  հարց տա ծնողներին ու դասավանդողներին այն բաների մասին, որոնք հետաքրքրում են իրեն: Նա կարող է իմանալ դրանք կարդալով, ուսումնական ֆիլմեր դիտելով: Սա արդեն 21-րդ դարի առաջընթացն է: Առաջադեմ կրթական համակարգեր ունեցող երկրներում արդեն հասկացել են, որ չկա այլևս ուսուցչի՝ գիտելիքի միակ աղբյուրը լինելու  մենաշնորհը: Կարելի է հարցը գրել Google հարթակի որոնման պատուհանում և կստանաս պատասխանը: Հնարավոր պատասխանների շրջանակը շատ ավելի մեծ կլինի, եթե կարողանաս հարցը անգլերեն ձևակերպել:

Իսկ ինչպե՞ս օգնել, ուղղորդել սովորողին, որպեսզի նա կարողանա գտնել իրեն հուզող հարցերի պատասխանները: Իմ որոնումները տվեցին ցանկալի արդյունքը: Գտա երեխաների համար նախատեսված ուսումնական տեսաֆիլմերի կայքեր, որոնք բավարարում են նրանց հետաքրքրությունները՝  «All Things Animal TV», «Kids Learning Videos», «Animal Fun-facts», «Free School»: Դրանից հետո սկսվեց նախագծի իրականացումը: Սա իրականում ընտանեկան նախագիծ է: Յուրաքանչյուր սովորող ինքն է ընտրում իրեն հետաքրքրող թեման և իր ծնողի հետ սկսում աշխատել:

Օրինակ՝ բնագիտության դասագրքում գրված է, որ Արեգակի շուրջը պտտվում է 8 երկնային մարմին՝ 8 մոլորակ: Տրվում են այդ 8 մոլորակների անունները, բայց դրանցից միայն Երկրի մասին է առանձին դաս առաջարկվում: Իսկ ինչպիսի՞ն են Վեներան և Մերկուրին: Այս հարցերն են հետաքրքրել իր հայուհի մոր և արաբ հոր հետ Բեյրութից Հայաստան ներգաղթած 5-րդ դասարանի սովորող Յազան Ալաբդալլային: Երկու տեսաֆիլմերի թարգմանություններով ստեղծվեցին մեր մանկական հանրագիտարանի «Գիտություն» բաժնի առաջին նյութերը՝ Վեներա և Մերկուրի մոլորակների մասին:

Հատկանշականն այն է, որ այդ տարիքի սովորողներին հատկապես հետաքրքրում են ամենա-ամենաները: Եթե որևէ մեկը որոշում է թռչնի մասին գրել, ապա գրում է աշխարհի ամենափոքր թռչնի՝ կոլիբրիի մասին, եթե ծառի մասին, ապա ընտրվում է աշխարհի ամենամեծ ծառը՝ բաոբաբը, եթե պարի մասին, ապա ամենաշարժուն Բրեյք դանսը:

Փաստորեն սովորողների հետաքրքրությունների շրջանակով ստեղծվեցին նաև մեր հանրագիտարանի բաժինները՝ «Գիտություն», «Կենդանիներ», «Թռչուններ» «Միջատներ», «Բույսեր», «Մշակույթ»:

Այս ուսումնական տարվա ընթացքում 5-րդ դասարանցիների հետ շարունակում եմ մեր ուսումնական կայքի նյութերի ստեղծման աշխատանքները:

Խոսելը. Մենախոսություն և փոխներգործություն

Տարրական դպրոցի մենախոսության և փոխներգործության չափորոշիչներն են՝

Համառոտ վերարտադրել պարզ, տարբեր ուղիներով ստացված գրավոր կամ բանավոր խոսքի/տեքստի բովանդակությունը։ Համառոտ նկարագրել իրեն, իր շրջապատը, իր առօրյան։  

Սկսել երկխոսություն իրեն ծանոթ թեմայով` արձագանքելով իրեն ուղղված հարցերին։

Արտահայտել համաձայնություն կամ անհամաձայնություն՝ տալով պարզ պատասխաններ կամ խնդրելով հստակեցումներ։

Խոսակցին տալ պարզ հարցեր իրեն ծանոթ թեմաների շուրջ։

4-5-րդ դասարաններում ուսուցանվող բոլոր թեմաները և դրանց հիման վրա իրականացվող նախագծերը ուղղված են հաղորդակցական հենց այդ չափորոշիչներին բավարարող կարողությունները ձևավորելուն:

Ուսուցանվող թեմաներն են՝ 

1. Ես և իմ շրջապատը

2.Ես, իմ ընկերները, իմ բարեկամները

3. Իմ ընտանիքը

4. Իմ պարտականությունները

5.Իմ բնակարանը

6. Դպրոց

7.Դպրոցական առօրյա

8. Նախասիրություններ, իմ սիրած զբաղմունքը

9. Հագուստ

10. Գնումներ

11. Տարվա եղանակներ և դպրոցական արձակուրդ

12. Ուսումնական ճամփորդություններ, ճամբարներ

Ուսուցանվող թեմաներին զուգահեռ իրականացվում են նաև հետևյալ ուսումնական նախագծերը՝

Հաղորդակցական ընտանեկան նախագծեր

Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները»

Նախագիծ.«Ամանորը իմ ընտանիքում»

Թումանյանական օրեր. Նախագիծ «Հ. Թումանյանի հեքիաթները ներկայացնում ենք անգլերեն»

Սուրբ Զատիկը իմ ընտանիքում

ՙՀամագործակցային նախագծեր. համագործակցային մի նախագծի ամփոփում՝ որպես օրինակ.

5-րդ դասարանի վերջում սովորողները ձեռք են բերում խոսելու (մենախոսության և փոխներգործության) հետևյալ կարողությունները՝

 • Կարողանալ հասկանալ և տալ տեղեկատվություն,  երբ հարցնում են անունը, ազգանունը, տարիքը և հասցեն
 • կարողանալ հասկանալ կարճ նկարագրության ընդհանուր միտքը և տալ տեղեկատվություն այդ մասին,
 • կարողանալ հասկանալ գործողությունների պարզ հրահանգներ և տալ նման հրահանգներ, օրինակ՝ կանգնիր, թեքվիր աջ, թեքվիր ձախ, առաջ/հետ գնա,
 • կարողանալ հասկանալ ծանոթ թեմայով մի որևէ մուլտֆիլմի գլխավոր միտքը և տալ կարճ տեղեկատվություն այդ մասին,
 • կարողանալ ներկայացնել ինքն իրեն, ընտանիքի անդամներին և ընկերներին,
 • կարողանալ զրուցել դպրոցի, առօրյայի մասին,
 • կարողանալ զրուցել սիրելի զբաղմունքի մասին,
 • կարողանալ ողջունել և հրաժեշտ տալ օրվա տարբեր ժամերի համար բնորոշ արտահայտություններով,
 • կարողանալ շնորհակալություն հայտնել և պատասխանել շնորհակալությանը,
 • կարողանալ ընդունել առաջարկությունը, օգնությունը, կամ էլ քաղաքավարի կերպով մերժել դրանք,

Գրավոր խոսք

Տարրական դպրոցի սովորողի գրավոր խոսքի չափորոշիչներն են՝

 Շարադրել կարճ տեքստ իր շրջապատի, առօրյայի, նախասիրությունների մասին։

Լրացնել պարզ տեղեկություններ պահանջող ձևաթուղթ։

5-րդ դասարանի անգլերենի իմ առարկայական ծրագրում նույնիսկ ավելիին է նախատեսվում հասնել:

 • կարողանալ լրացնել անձնական քարտ հե­տևյալ կետերով. անուն, ազգանուն, ծննդյան տարեթիվն ու ամիս ամսաթիվը, ծննդյան տեղը, ծնողների անունները, դպրոցը, հայրենի քա­ղա­քը կամ գյուղը, հասցեն և հեռախոսի համարը,
 • կարողանալ կազմել և գրել նախա­դասութ­յուն­ներ տրված բառերով և բառակապակցութ­յուն­ներով,
 • կարողանալ հասկանալ և գրել անձնա­կան կարճ նամակներ, որոնք վերաբերում են առօր­յային, դպրոցին կամ սիրելի զբաղմունքին.
 • Կարդալ և տեքստից հանել անհրաժեշտ տե­ղեկատվությունը։

Գրավոր խոսքի ձևավորմամբ է ավարտվում տարրական դպրոցում օտար լեզվի ուսուցման հաղորդակցական մոտեցման սկզբունքի շրջանը՝ սկզբում սովորողն ունկնդրում է այն, ինչը պետք է ասի: Ասելուց հետո նա ընթերցում է այն ինչը ասել է: Ընթերցելուց հետո նա գրում է այն, ինչը ընթերցել է: Այսպիսով, ուսումնառության ողջ ընթացքում սովորողը գիտակցաբար ու հասկանալով է մասնակցում ուսումնական գործունեության բոլոր ձևերին:

Լեզվանյութի կիրառում կամ քերականության ուսուցումը հաղորդակցական մոտեցմամբ

Տարրական դպրոցի սովորողի լեզվանյութի կիրառման չափորոշիչներն են՝

Կիրառել տվյալ մակարդակին, թեմային և հաղորդակցական իրադրությանը համապատասխան լեզվական գիտելիք (բառապաշար, քերականություն, ուղղգրություն,արտասանութոյւն)։

Ուշագրավ է, որ չափորոշիչները կազմողները չեն գրել՝ «լեզվանյութի իմացություն»: Բոլորովին էլ պարտադիր չէ լեզվանյութի մասին գիտելիքը: Կարևորվում է դրա կիրառումը:  Ինչպես Լ.Ջ. Ալեքսանդրն է գրել իր «Վարժանք և առաջընթաց» գրքի նախաբանում՝ «Ուսուցչի ջանքերով սովորողները պետք է օտար լեզուն գործածելու կարողություն ձեռք բերեն, այլ ոչ թե լեզվի մասին գիտելիքներ»: Սովորողի օտար լեզվի իմացությունն էլ պետք է չափվի այն բանով, թե որքանով է նա կարողանում գործածել այն, այլ ոչ թե այդ լեզվի մասին նրա ունեցած գիտելիքով:

Ջո Շեյլզը իր «Ժամանակակից լեզուների ուսուցումը հաղորդակցական մոտեցումով» աշխատության մեջ գրել է. «Երբ շատ ուշադրություն ենք դարձնում ձևին՝ կառուցվածքին, ինչն արվում է բովանդակության հաշվին, սովորողները դժվարությունների են հանդիպում իրական կյանքում հաղորդակցվելու ժամանակ»:

Ջո Շեյլզի այս պնդումը կարելի է հիմնավորել այս երկու տիպի վարժանքների միջոցով:

Վարժանք, որտեղ ձևն է գերիշխում.

Տրված է մի օրինակ և բոլոր հաջորդող նախադասությունների բայերի անորոշ ձևերը գրում ենք Present Continuous ժամանակաձևով:

 Նմուշ օրինակ.

She (to write) a letter now. She is writing a letter now.

He (to run) in the stadium now.

My sister (to watch) TV now.

Այս տիպի վարժություններ անելուց հետո սովորողն իհարկե դժվարություններ կունենա, երբ ցանկանա այդ ժամանակաձևը կիրառել խոսելու ժամանակ, որովհետև նրա ուշադրությունը միշտ կենտրոնացած է եղել ձևի վրա: Միանգամայն այլ արդյունք է լինում, երբ ուշադրությունը կենտրոնանում է բովանդակության վրա:

 Վարժանք, որտեղ բովանդակությունն է գերիշխում.

Պատկերացնում ենք մի հեռախոսային խոսակցություն սովորողի և իր հետաքրքրասեր մորաքույրի միջև: Մեր նպատակն այն է, որ սովորողները կարողանան հատուկ հարցեր տալ և պատասխանել դրանց:

“Hello, who is on the phone?”

“This is Tom speaking.”

“Oh, Tom, this is Aunt Lucy speaking. What are you doing, Tom? ”

“I am doing my lessons.”

“What is your mother doing?”

“My mother is cooking.”

Aunt lucy asks the same question about Tom’s father, brother, grandma and grandpa.

Սովորողներն արդեն մտածում են բովանդակության մասին, նրանք հաղորդակցվում են, այլ ոչ թե քերականական վարժանք անում:

Լեզվանյութի կիրառման բավականին հետաքրքիր ձև են առաջարկում  ամերիկացի անգլերենի ուսուցիչներ Սթիվեն Մօլինսկին և Բիլ Բլիսը իրենց «Անգլերենի քերականությունը ուղղորդվող զրույցների միջոցով» գրքում: `

Օրինակ, ինչպե՞ս են այդ գրքի հեղինակները կրտսեր դպրոցի սովորողներին սովորեցնում Present Continuous բայական ժամանակաձևը:

Սկզբում տրվում է նմուշը.

Are you busy? (cleaning my room)

Yes, I am cleaning my room.

Այլ օրինակներ.

Is Nancy busy? (washing her car)

Are you busy? (doing my homework)

Կարծում եմ, որ Սթիվ Մոլինսկու և Բիլ Բլիսի քերականության այս գիրքը, որտեղ չկա ոչ մի քերականական տերմին կամ կանոն, կարող է օգտագործվել մեր դպրոց-պարտեզների 4-5-րդ դասարաններում:

Եզրակացություն, առաջարկություններ

Այս հետազոտական աշխատանքը երեք խնդիր ուներ պարզելու: Նախևառաջ, պետք էր պարզել, թե արդյոք անգլերենի իմ ուսուցումը, որն իրականացնում եմ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Հարավային դպրոց-պարտեզում, նպաստում է սովորողների նոր չափորոշիչներով սահմանված վերջնարդյունքների ձևավորմանը:

Ուսումնասիրելով «Հանրակրթության պետական չափորոշիչը» և «օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառի առարկայական նոր չափորոշիչները» և համեմատելով ուսուցման արդյունքում սովորողների ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները՝ կարող եմ վստահաբար ասել, որ ուսման ընթացքում ձեռք են բերում ունկնդրելու, ընթերցելու, խոսելու (մենախոսություն և փոխներգործություն), գրավոր խոսքի և լեզվանյութի հաղորդակցական չափորոշիչներին համապատասխան վերջնարդյունքներ:

Երկրորդ խնդիրն այն էր, որ պետք էր պարզել, թե արդյոք պահպանվում է օտար լեզուների ուսուցման ամենակարևոր սկզբունքը տարրական դպրոցում՝ սկզբում սովորողն ունկնդրում է այն, ինչը պետք է ասի: Ասելուց հետո նա ընթերցում է այն, ինչը ասել է: Ընթերցելուց հետո նա գրում է այն, ինչը ընթերցել է:

Երրորդ խնդիրն այն էր, որ պետք էր պարզել, թե արդյոք  առաջավոր կրթական համակարգեր ուցող երկրներում հաղորդակցական կարողությունների ո՞ր տեսակներն են (ունկնդրում, ընթերցանություն, մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն, լեզվանյութի կիրառում) առաջնայինը համարվում կրտսեր դպրոցում:

 Աշխատանքի ընթացքում տեղեկատվություն ստանալու համար ուսումնասիրեցի մանկավարժական նորարար գաղափարներ, առաջադեմ աշխատանքային փորձեր պարունակող հետևյալ էլեկտրոնային ամսագրերը՝ edutopia.org, teachingenglish.org.uk , European Journal of Foreign Language Teaching և կարող եմ վստահամար ասել, որ հաղորդակցական կարողությունների բոլոր բաղադրիչներն էլ կարևորվում են տարրական դպրոցում: 

Հետազոտական աշխատանքի ընթացքում ինձ համար հայտնություն էր Սթիվ Մոլինսկու և Բիլ Բլիսի գիրքը « SIDE BY SIDE  English Grammar Through Guided Conversations.» 4-5-րդ դասարաններում շատ կարևոր է լեզվանյութը՝ քերականությունը ներկայացնել առանց քերականական տերմինների՝ զվարթ երկխոսություններով:   

Օգտագործված էլեկտրոնային և տպագիր գրականության ցանկ

 1. Հանրակրթության պետական չափորոշիչ, 2020
 2. Հայաստանի հանրապետության կրթության բարելավման ծրագրի «Օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառի հանրակրթության առարկայական չափորոշիչներ և ծրագրեր , 2021     
 3. Joe Sheils “ Communication in the Modern Languages Classroom”  Council of Europe, 1995
 4. Յուրա Գանջալյան «Երևակում եմ դասավանդողի կյանքի իմ հետքը. .To teach the language and not some knowledge about the language» 2011
 5. T.I. Matyushkina-Guerke “Practical Grammar in Patterns”  1979
 6. SIDE BY SIDE  English Grammar Through Guided Conversations.  Steven J.Molinsky and Bill Bliss, 

Ուսումնական աշուն. ընտանեկան նախագծեր

Նախագիծ.«Անգլերենը մեր տանը» 1-3-րդ դասարանների սովորողներ

Հաղորդակցական ընտանեկան նախագիծ. Interview with famous people/4-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները» /5-րդ դասարանի սովորողներ

Th Ugly Duckling/ընտանեկան հեքիաթապատում-ներկայացումներ

My Info Planet/4-5-րդ դասարանների հետաքրքրասեր սովորողներ

5-րդ դասարաններում գնահատման իմ ձևը

5-րդ դասարաններում գնահատումը կատարում եմ հետևյալ կերպ․

1.Բանավոր հարցում (կապույտ վանդակ)

2.Դասարանական աշխատանք (կանաչ վանդակ)

3.Տնային աշխատանքի կատարում և ակտիվություն դասարանում (դեղին վանդակ)

Այսինքն սովորողը կարող է մեկ դասաժամի ընթացքում ստանալ 2-3 գնահատական:

Բանավոր հարցումը իր մեջ ներառում է՝ տեքստերի ընթերցում և քննարկում, զուգընկերոջ հետ երկխոսությունների վերարտադրում: Գնահատումը կատարվում է 1-ից 10 բալային համակարգով:

Դասարանական աշխատանքը ներառում է դասարանում գրավոր կատարածը՝ նախադասությունների կազմում, որևէ թեմայի գրավոր ներկայացում: Գնահատումը կատարվում է 1-ից 10 բալային համակարգով:

Տնային աշխատանքը չի գնահատվում բալային համակարգով, այլ միայն բնութագրվում է բառերով՝ very good (շատ լավ), good (լավ), sat.(բավարար), bad(վատ):

Սովորողը կարող է չընտրել և չանել տնային աշխատանքը, բայց դասարանում պետք է մասնակցի դրա քննարկմանը:

Յուրաքանչյուր դասից հետո սովորողը ունենում է բանավոր հարցումից և դասարանական աշխատանքից մեկական միավորային գնահատական, իսկ տնային աշխատանքի կատարման և ակտիվության համար՝ բնութագրող գնահատական:

Սովորողի նախագծային աշխատանքը ամփոփվում է տվյալ ամսվա վերջում՝ բլոգի հղումով և մեկ ամփոփիչ միավորային գնահատականով:  Ամփոփման վերևում նաև տեղադրում եմ անգլերենի տվյալ ամսվա ֆլեշմոբի արդյունքները՝ կրկին բլոգի հղումով:

Գնահատման այս եղանակով ծնողը ամեն օր տեղյակ է լինում իր երեխայի առաջադիմությանը՝ ուսուցանվող լեզվի տարբեր բաղադրիչներից և ծնողի համար անորոշ հարցեր չեն առաջանում, երբ ամսվա վերջում տեսնում է մեկ ամփոփիչ գնահատականը:

Կրթահամալիրային օրեր. թարգմանչական համագործակցային նախագիծ

Նախագծի ուղղվածությունը՝ տարատարիք սովորողները մեկ նախագծի շուրջ. Նախագիծ՝ «My Info Planet – իմ տեղեկատվական մոլորակը»   

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիրի Հարավային դպրոց-պարտեզի և Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 4-5-րդ դասարանների սովորողներ

Նպատակը՝ կրթահամալիրի դպրոց-պարտեզների 4-րդ և 5-րդ դասարանների սովորողները ծանոթանում են Հարավային դպրոց-պարտեզի ստեղծած մանկական հանրագիտարանային կայքի նոր հրապարակումներին, ձեռք են բերում կենդանիների, բնության, տիեզերքի և մեզ շրջապատող աշխարհի մասին մատչելի ու հետաքրքիր գիտելիքներ: Նախագծով առանձնապես հետաքրքրված սովորողները և դասավանդողները շարունակում են նախաձեռնել նմանատիպ նախագծեր իրենց դպրոց-պարտեզում:

Նախագծի ընթացքը՝ նախապես որոշված ու համաձայնեցված կրթահամալիրային օրերին Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 4-5-րդ դասարանցիների «My Info Planet» նախագծային խումբը այցելում է Հարավային դպրոց-պարտեզ և ներկայացնում իրենց ստեղծած նյութերը, որոնք տեղ են գտել մեր կայք-էջում:

Արդյունքը՝ Հարավային և Արևմտյան դպրոց-պարտեզների նախագծային խմբերը ձեռք են բերում իրենց իրականացրած աշխատանքի կարևորության զգացողություն, որը մանկավարժական կարևոր ձեռքբերում է: Կրթահամալիրի այլ դպրոց-պարտեզներում նմանատիպ նախագծի հնարավոր ձեռնարկումներ:

Կրթահամալիրային տոնին ընդառաջ՝ «Պապն ու շաղգամը» եռալեզու հեքիաթ-բեմադրություն

Համագործակցային նախագիծ ռուսերենի դասավանդող Վիկտորյա Հովսեփյանի և 2-րդ դասարանի դասվար Գայանե Թորոսյանի հետ

Մասնակիցներ՝ 2-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի տևողությունը՝ 03.10-30.10

Նպատակը

Սովորողները զարգացնում են պարզագույն խոսքային նմուշներով կազմված նախադասություններով ձայնագրություն լսելու և հասկանալու, ունկնդրածը ասելու, ասված գործողությունները կատարելու կարողությունները:

Խնդիրրը

Սովորողները մուլտֆիլմ-հեքիաթի շնորհիվ սովորում են անգլերեն և ռուսերեն ասել ընտանիքի անդամների, ընտանի կենդանիների անվանումները և գործողություններ պարունակող պարզագույն խոսքային նմուշներով նախադասություններ կազմել:

Նախագծի ընթացքը

Նախքան հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն մուլտֆիլմ-հեքիաթը դիտելը՝ համապատասխան լեզուների որոշ լեզվական աշխատանք են կատարում դասվարը և անգլերեն ու ռուսերեն դասավանդողները սովորողների հետ: Ներկայացնում ենք հեքիաթում գործածված բոլոր նոր բառերը և խոսքային նմուշները, որոնցով միասին նախադասություններ ենք կազմում ու մի քանի անգամ կրկնում: Բոլոր բառերն ու արտահայտությունները լավ սովորելուց հետո՝ սովորողները դիտում են մուլտֆիլմը, որի ձայնագրված տեքստը արդեն նրանց համար հասկանալի է: Մի քանի անգամ լսելուց հետո փորձում ենք ամբողջ դասարանով բերանացի ասել հեքիաթը: Հաջորդ քայլը դերաբաշխումն է, որի արդյունքում լինում են մի քանի հեղինակ, մի քանի պապիկ, մի քանի տատիկ, մի քանի կատու և մկների մի խումբ: Ամբողջ դասարանը ներառվում է հեքիաթի գործողություններում:

Վերջնական արդյունքը՝ եռալեզու հեքիաթ-բեմադրություն, որը նվեր կլինի կրթահամալիրի տոնին:

Պապն ու Շաղգամը

The Great Big Turnip

Cказка «Репка»

Մենթորական աշխատանք

Փետրվար

Փետրվար ամսին Հասմիկ Սարիբեկյանի և Մարիամ Սարդարյանի հետ քնննարկել ենք` ինչպես 2-րդ դասարանների սովորողների հետ սկսել անցնել բառուսուցում-ընթերցումը։ Իրենց բլոգներում ունեն ուսումնական նյութի մեթոդական ուղեցույցը, որը կօգնի իրենց դասն ավելի արդյունավետ վարել։ Ստորև ներկայացնում եմ իրենց տեսանյութերը, որտեղ սովորողները աշխատում են ուսումնական նյութով։

Հասմիկ Սարիբեկյանը իր բլոգում իմ խորհրդով առանձին էջ է բացել, որտեղ պարբերաբար տեղադրում է իր ստեղծած ուսումնական նյութերը։ Օրինակ 3-րդ դասարանների սովորողների համար տարբեր լեզվական կառուցվածքների համար PowerPoint ծրագրով ստեղծել է ուսումնական նյութեր։ Փետրվար ամսին սկսել է մի նոր հեղինակային նախագիծ․ Իհարկե կան շատ դիտարկումներ, առարկումներ ուսուցանվող նյութի բովանդակության հետ կապված, բայց, ընթացքում շատ ուղղություններ տալով, կարծում եմ հետաքրքիր շուրջտարյա նախագիծ կստացվի։

Ամփոփիչ տեսանյութեր, որտեղ սովորողները աշխատում են ուսումնական նյութով, որի արդյունքում՝ կարդում, մուտքագրում են բառեր և փոքրիկ երկխոսություններ վարում։

Մարիամ Սարդարյան․ բառուսուցում-ընթերցում, բանավոր խոսքի զարգացում

Հասմիկ Սարիբեկյան․ տեսանյութ, որտեղ աշխատում են ուսումնական նյութով, որի արդյունքում կարդում և մուտքագրում են բառեր, որից հետո՝ բանավոր խոսքի զարգացում

Հունվար

Հունվար ամսին միայն Հասմիկ Սարիբեկյանի հետ եմ աշխատել հետևյալ ուղղություններով.

1.Քննարկել ենք՝ ինչպես սկսել աշխատել 3-րդ ուսումնական շրջանում 2-րդ դասարանների սովորողների հետ ուսումնական նյութով:

2.Հասմիկը իմ օգնությամբ կազմել է անգլերենի հունվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները 3-րդ դասարանների սովորողների համար:

3.Քննարկել ենք նաև 3-րդ ուսումնական շրջանի նախագծերի վերաբերյալ.

ա.) բլոգում մանրամասն ունենա տվյալ դասարանում ուսուցանվող թեմաներն ու նախագծերը:

Նկատառումներ եմ արել ճամբարի ընթացքում կատարված աշխատանքների շուրջ.

ա)տեսանյութերի մեջ սովորողների ձայները գրեթե չեն լսվում:

բ)|Որոշ տեսանյութերի մեջ միայն տեխնոլոգիական աշխատնքներն նե երևում: Օրինակ՝ թղթից ժամեր էին պատրաստել սովորողները, բայց ամբողջ տեսանյութի մեջ սովորողի խոսքը բացակայում էր: Շատ ավելի լավ կլիներ, եթե ընթացքում իրար հարցեր տային:

Գ)խաղերն ու երկխոսությունները շատ նույնատիպ են բոլոր դասարաններում: Շատ ավելի լավ կլիներ, եթե սովորող-սովորեցնող նախագիծ ներառված լիներ ճամբարի ընթացքում: Օրինակ՝ թիմային ակտիվ բառախաղեր:

Դեկտեմբեր

Դեկտեմբեր ամսին մենթորական աշխատանք եմ տարել Արևմտյան և Հարավային դպրոց-պարտեզների անգլերենի դասավանդողներ Հասմիկ Սարիբեկյանի և Մարիամ Սարդարյանի հետ:

Իրենց առաջարկել եմ ուսուցանել հետևյալ ամանորյա երգերի շարքը:

1.Hello, reindeer! Hello Santa!

2.I want to be an elf

3.Jingle bells(easy version)

4.Snowflake

Այս ամիս աշխատել եմ Հասմիկի և Մարիամի նախագծերի, թեմաների ուսուցման բովանդակության վրա, որտեղ պետք է հստակ երևար թեմայի կամ նախագծի անվանումը, մասնակիցները, դասի կամ նախագծի նպատակը, դասի ընթացքը(դասի փոքրիկ նկարագրություն) և վերջնական արդյունքը:

Հասմիկ Սարիբեկյան

1-ին դասարան

2-րդ դասարան

3-րդ դասարան

Մարիամ Սարդարյան

2-րդ դասարան

Մարիամ Սարդարյանի հետ բանավոր քննարկումներ են եղել թեմաների ուսուցման ձևերի վերաբերյալ Հարավային դպրոց-պարտեզում: Մարիամի հետ համատեղ պատրաստվում ենք նաև «Գեղարվեստը կրթահամալիրում» համերգ ներկայացմանը, որտեղ 1-3-րդ դասարանների սովորողները ներկայացնելու են են երգ-պար փոքրիկ բեմադրություն:

Նոյեմբեր

Արևմտյան դպրոց-պարտեզի անգլերենի դասավանդող՝ Հասմիկ Սարիբեկյան

Հասմիկ Սարիբեկյանը դասավանդում է Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 1-3-րդ դասարանների սովորողներին:

Նոյեմբեր ամսից սկսել եմ մենթորական աշխատանք տանել նաև Արևմտյան դպրոց-պարտեզի անգլերենի դասավանդող Հասմիկ Սարիբեկյանի հետ:

Հասմիկի բլոգում շատ խնդիրներ կային թե՛ հրապարակած նյութերի և թե՝ իրենց բովանդականության մեջ: Այս ամսվա ընթացքում 2 ժամ տևողությամբ հանդիպում-քննարկումներ են եղել, որի արդյունքում բլոգում երևում է.

1.Ուսումնական տարի 2022-2023, որի մեջ ներառված է առաջին ուսումնական շրջանի նախագծերը և աշխատաժամանակը:

2.Վերափոխվել է ուսումնական ծրագրերը և դարձել՝ «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագիր, որի մեջ ներառվել է նաև իմ հեղինակային մեթոդական ուղեցույցը:

3.Ավելացել են «Դասարաններ» բաժինը, որտեղ յուրաքանչյուր բաժնում հրապարակված են շաբաթական անելիքները և ամփոփումը:

4.Ավելացել են «Ուսումնական նյութեր» բաժինը, որտեղ հրապարակված են իմ հեղինակային ուսումնական նյութը 2-րդ դասարանի սովորողների համար և ուսումնական գրականությունը:

Հրապարակված նախագծերի և դրանց բովանդակության վրա դեռ աշխատում եմ:

Հարավային դպրոց-պարտեզի դասավանդող՝ Մարիամ Սարդարյան

Մարիամ Սարդարյանը դասավանդում է Հարավային դպրոց-պարտեզի 2-րդ դասարանների սովորողներին: Մարիամի բլոգում առկա է 2-րդ դասարում ուսոցանվող թեմաները՝ ըստ շաբաթների: Իրականացրել է «Անգլերենը մեր տանը » նախագիծը:

Հոկտեմբեր

Մենթորական աշխատանք եմ տանում օտար լեզվի դասավանդող Մարիամ Սարդարյանի հետ, ով Հարավային դպրոց-պարտեզում դասավանդում է անգլերեն 2-րդ դասարանների սովորողներին:

Ուղարկել եմ «Իմացումի հրճվանք» ծրագիրը և հեղինակային աուդիո գիրք-տետր դասագիրքը, որի մեջ ներառված են 2-րդ դասարանում ուսուցանվող բոլոր թեմաները:  Գիրք-տետր դասագիրքը զարգացնում է.

  1.Սովորողի ընթերցելու հմտությունները

Սովորողը կարդում և հասկանում է շատ պարզ բառերից և նախադասություններից կազմված իր, իր ընտանիքի և նախասիրությունների մասին կարճ տեքստեր

2.Զարգացնում է սովորողի գրելու հմտությունները

Սովորողը կարողանում է գրել դեռ առաջին դասարանից ծանոթ պարզ բառեր և արտահայտություններ:

Ծանոթացրել եմ նաև ուսուցանվող թեմատիկ նախագծերին.

Նախագիծ. «Անգլերենը մեր տանը»

Նախագիծ. «Իմ ընկերը»

Նախագիծ.«Իմ ընտանիքը»