Մայիս ամսվա աշխատակարգ

Մայիսյան 18-րդ հավաք

Ստորև առանձին նաև ներկայացնում եմ դասարանական էջերը, որտեղ, ըստ շաբաթների, ներառված են մայիսյան հավաքի բաց դասերը, կլոր սեղանները, թեմաներն ու նախագծերը։

5-6 տարեկաններ

1-ին դասարան

2-րդ դասարան

3-րդ դասարան

4-րդ դասարան

5-րդ դասարան

Ապրիլ ամսվա աշխատակարգ

Ապրիլյան նախագծերը՝ ըստ դասարանների

Ստորև առանձին նաև ներկայացնում եմ դասարանական էջերը, որտեղ, ըստ շաբաթների, ներառված են թեմաներն ու նախագծերը։

5-6 տարեկաններ

1-ին դասարան

2-րդ դասարան

3-րդ դասարան

4-րդ դասարան

5-րդ դասարան

Մարտ ամսվա աշխատակարգ

Մարտյան նախագծերն ու թեմաների ուսուցումը՝ ըստ դասարանների

Ստորև առանձին նաև ներկայացնում եմ դասարանական էջերը, որտեղ, ըստ շաբաթների, ներառված են թեմաներն ու նախագծերը։

5-6 տարեկաններ

1-ին դասարան

2-րդ դասարան

3-րդ դասարան

4-րդ դասարան

5-րդ դասարան