Առցանց ուսուցում. 25.01-29.01

1-ին դասարան

Անցած երկու շաբաթվա  ուղարկած թեմաների կրկնություն

2-րդ դասարան

Բառախաղեր

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/bopspelling.swf

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/abc/abc01.swf

http://www.anglomaniacy.pl/wildAnimalsSpelling.htm

3-րդ դասարան

Նախադասությունների ինքնուրույն կազմում can-ով և cannot-ով՝ գործածելով  անցած գործողությունների անվանումները:Օրինակ՝ play, jump, read………………….

Text: «The Funny Monkey Wants to Have a Friend»

Page79-80

http://gradaran.mskh.am/sites/default/files/Vereshagina_English_II_SB_Part_1.pdf

4-րդ դասարան

Թումանյանական օրերին ընդառաջ.

<<Կիկոսի մահը>>The Death of Kickos

Կարդալ և տեսաֆիլմ կամ ռադիոնյութ պատրաստել:

Աշխատանք աշխատանքային թերթիկներով. Activity book

 

 

 

 

Առցանց ոսուցում. 18.01-25.01

1-ին դասարան

Clothes-Հագուստներ

http://www.anglomaniacy.pl/clothesDictionary.htm

 

2-րդ դասարան

Letters:Uu, vv, Ww, Xx, Yy, Zz

http://www.starfall.com/n/level-k/index/play.htm?f

Բառային աշխատանքներ նեթբուքերով

3-րդ դասարան

«Անգլերենը մեր տանը» նախագծի իրականացում

Սովորողների լավագույն նյութերը կներկայացվեն «Դիջիթեք 2016» ին

4-րդ դասարան

Թումանանական օրերին ընդառաջ

«Black Kiddy»Black Kiddy

Կարդալ և տեսաֆիլմ կամ աուդիոֆիլմ պատրաստել:

 

Հեռավար ուսուցում 11.01-17.01

Հեռավար ուսուցման տնային առաջադրանքներ 1-4-րդ դասարանի սովորողների համար

1-ին դասարան

1-ին կիսամյակի թեմաների ամփոփում

Ողջույնի ձեւեր

http://genkienglish.net/namesong.htm

Թվեր 1-10

http://genkienglish.net/numbers.htm

Գույներ

http://www.anglomaniacy.pl/coloursDictionary.htm

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/colors.swf

Մրգեր

http://www.anglomaniacy.pl/fruitsDictionary.htm

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/food/fruitchinchan.swf

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/food/fruitmemory.swf

Երգ

երգ

Թեմա, ընտանի կենդանիներ- Домашние животные

http://www.anglomaniacy.pl/domesticAnimalsDictionary.htm

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/animals1.swf

Թեմա, մարմնի մասեր- частей тела

http://www.anglomaniacy.pl/bodyDictionary.htm

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/paint-it/clowns-face

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/body/01bodyci.swf

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/body/bodyci01.swf

Երգեր- Песни

https://www.youtube.com/watch?v=3qft9V7DSH8

https://www.youtube.com/watch?v=E_VcSQn73do

https://www.youtube.com/watch?v=m-7GmTgLpLQ

2- րդ դասարան

Բառախաղեր

http://www.anglomaniacy.pl/pencaseSpelling.htm

http://www.anglomaniacy.pl/clothesPictureTest.htm

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/match2b.swf

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/match1b.swf

3- րդ դասարան

Աշխատանք աշխատանքային թերթիկների հետ

4-րդ դասարան

<< Ամանորը իմ ընտանիքում >> նախագծի ամփոփում

 

5-րդ դասարանի հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսների տնային առաջադրանքների մեդիափաթեթ

Թեմա՝ իմ ընտանիքը

http://www.languageguide.org/im/family/eng/https://www.youtube.com/watch?v=tGqi6dR7bhA Վերը նշված  ընտանիքի մասին տեսաֆիլմի օրինակի հիման վրա պատմիր քո ընտանիքի մասին և քո տեսաֆիլմը պատրաստիր:

Լեզվական նյութ՝ Ներկա անորոշ ժամանակ

http://englishleap.com/courses/learn?lesson=247&subid=714827&cid=12http://englishleap.com/courses/learn?lesson=248&subid=714827&cid=12

Round up 3 p.41 ex.2-տվյալ բառերով կազմիր նախադասություններ Ex. 3 p. 42 ex.6 p. 43ex.9

Թեմա՝ Կենդանաբանական այգիները այլ երկրներում:

Գրի՛ր Երևանի կենդանաբանական այգու մասին շարադրություն:

Լեզվական նյութ՝ ածականներ, համեմատության աստիճանները:

Round up 3 p. 143 ex.7, 8/ p. 144 ex. 10,11

Թեմա՝  Vereshchagina IV p. 44 Text: <<The Grasshopper and the Ant>> լավ կարդալ, թարգմանել  և տեքստից դուրս գրել անկանոն և կանոնավոր բայերը և դրանցով կազմել նախադասություններ:

Լեզվական նյութ՝ Անցյալ անորոշ ժամանակ

Round up 3 p. 65 ex. 2, p.67 ex. 5,6,7

Համացանցից ինքդ գտիր և ներբեռնիր նմանատիպ ուսուցանող փոքրիկ պատմություն:

Թեմա՝ Vereshchagina Iv p. 50 տեքստի հիման վրա գրիր թե դու ինչպես ես պատկերացնում ապագան:

Լեզվական նյութ՝ Ապառնի անորոշ ժամանակ

Round up 3 p. 93 ex. 5,6 p. 94 ex. 7,8

Թեմա՝ Իմ դպրոցը

Գրի՛ր շարադրություն քո դպրոցի մասին, կարող ես տեսաֆիլմ պատրաստել կամ Powerpoint-ով պրեզենտացիա պատրաստել:

Vereshchagina IV p.63  ex.7-սովորել բառերն ու բառակապցությունները

P.66 ex.11-տվյալ երկխոսության հիման վրա ստեղծիր քոնը՝ օգտվելով վերը նշված վարժության բառապաշարից:

2014-2015 ուստարվա 5-րդ դասարանի սովորողների համար նախատեսված տնային աշխատանքի մեդիափաթեթ

Սեպտեմբեր

Թեմա՝ եղանակներ http://www.genkienglish.net/picturebookweather.htm https://www.youtube.com/watch?v=fWIhHTfJ34M http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-lazy-bear http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-snowman http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/the-leaves-the-tree Լեզվական նյութ՝  The verb »To be»,անձնական դերանուններ, ածականներ, ածականների համեմատության աստիճանները Պատմիր, թե ինչպիսին է եղանակը Հայաստանում և համեմատիր այլ երկրների հետ: Vereshchagina IV p. 6 Dialogue- կարդալ, դուրս գրել ածականները և կազմել նախադասություններ: Round up 3 page 8 ex. 1, p.9 ex. 2,3 Composition: <<My Summer holidays>> Նախագիծ՝ Սովորողների հորինած իմաստուն հեքիաթների մեդիագրքի թարգմանություն անգլերեն լեզվով: Ժամկետը՝ Սեպտեմբերի 15-ից մինչև հունվարի 15: Թեմա: Հագուստներ http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/order-the-words/summer-clothes http://www.angles365.com/classroom/fitxers/5e/weather.swf Լեզվական նյութ՝ have got, Հորինել նմանատիպ երկխոսություն կամ լրացնել այն: Hello Hello How are you? Fine, thank you How are you ? Fine, thanks What are you wearing today? What do you usually wear? I am wearing ………… today. I usually wear………………………. Ընտիր քո սիրած երգչի կամ դերասանի մի քանի նկարներ և նկարագրիր իր հագուստը: Vereshchagina IV page 12 Text: <<Everything is good in its season>> կարդալ, հասկանալ, հագուստների անվանումները դուրս գրել և գործածել վերը նշված երկխոսության մեջ: Թեմա՝ իմ ընտանիքը http://www.languageguide.org/im/family/eng/ https://www.youtube.com/watch?v=tGqi6dR7bhA Վերը նշված  ընտանիքի մասին տեսաֆիլմի օրինակի հիման վրա պատմիր քո ընտանիքի մասին և քո տեսաֆիլմը պատրաստիր: Լեզվական նյութ՝ Ներկա անորոշ ժամանակ http://englishleap.com/courses/learn?lesson=247&subid=714827&cid=12 http://englishleap.com/courses/learn?lesson=248&subid=714827&cid=12 Round up 3 p.41 ex.2-տվյալ բառերով կազմիր նախադասություններ Ex. 3 p. 42 ex.6 p. 43ex.9