Թեմաների և նախագծերի ուսուցումը 5-րդ դասարաններում՝ ըստ օրերի

May 22-26

Հաղորդակցական ընտանեկան նախագիծ

Making plans

Նպատակը՝ սովորողները ամրապնդում և ընդլայնում են իրենց բառապաշարը՝ տարբեր առօրյա թեմաների շուրջ հաղորդակցվելով և   ձեռք են բերում տվյալ թեմաների շուրջ միմյանց հետ խոսելու կարողություն:

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները լսում են երկխոսությունը, կարդում են, սովորում են բոլոր նոր արտահայտությունները ,որից հետո դերերով վերարտադրում են տեքստի երկխոսությունը, իսկ այնուհետև կազմում են սեփական երկխոսություններ:

Արդյունքը՝ ստեղծվում են տեսաֆիլմեր տվյալ թեմայով ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ:

May 15-19

Պատրաստվում ենք Մայիսյան հավաք-ստուգատեսի շրջանակներում կլոր սեղան հանդիպում-քննարկամանը, որտեղ Արևմտյան, Հյուսիսային և Հարավային դպրոց պարտեզների սովորողները հանդես կգան մեկ նախագծի շուրջ։

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիրի Հարավային, Արևմտյան և Հյուսիսային դպրոց պարտեզների 4-5-րդ դասարանների սովորողներ

Վայրը՝ Հարավային դպրոց-պարտեզ

Օրը` մայիսի 19

Ժամը՝ 9։30-10։30

Նպատակը

Կրթահամալիրի դպրոց-պարտեզների 4-րդ և 5-րդ դասարանների սովորողները ծանոթանում են Հարավային դպրոց-պարտեզի ստեղծած մանկական հանրագիտարանային կայքի նոր հրապարակումներին, ձեռք են բերում կենդանիների, բնության, տիեզերքի և մեզ շրջապատող աշխարհի մասին մատչելի ու հետաքրքիր գիտելիքներ: Նախագծով առանձնապես հետաքրքրված սովորողները և դասավանդողները շարունակում են նախաձեռնել նմանատիպ նախագիծ իրենց դպրոց-պարտեզներում։

Նախագծի ընթացքը                        

Նախապես որոշված ու համաձայնեցված մայիսյան ստուգատեսային օրերին Հարավային և Հուսիսային դպրոց-պարտեզների 4-5-րդ դասարանցիների «My Info Planet» նախագծային խմբերը այցելում են Արևմտյան դպրոց-պարտեզ և ներկայացնում իրենց ստեղծած նյութերը, որոնք տեղ են գտել մեր կայք-էջում:

Արդյունքը

Հարավային, Արևմտյան և Հյուսիսային դպրոց-պարտեզների նախագծային խմբերը ձեռք են բերում իրենց իրականացրած աշխատանքի կարևորության զգացողություն, որը մանկավարժական կարևոր ձեռքբերում է:

May 1-12

Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները»

Little Red Riding Hood

Նախագծի նպատակը՝ զարգացնել սովորողի խոսելու, լսելու և գրելու կարողությունները՝ խոսքում կիրառելով հեքիաթներում առկա նոր բառերն ու արտահայտությունները:

Աշխատանքի ընթացքը.

Նախքան հեքիաթի ձայնագրությունը լսելը, ես ներկայացնում եմ տվյալ հեքիաթի նոր բառերն ու արտահայտությունները ու դրանցով կազմում ենք նախադասություններ, երկխոսություններ, որից հետո սկսում ենք լսել հեքիաթը: Հեքիաթը լսելուց հետո սկսում ենք այն քննարկել:

Վերջնական արդյունքը

Երեխաները գրում են իրենց կարծիքը հեքիաթի մասին և այ

April 17-21

Language structure: adjectives(comparison of adjectives)

In class: the students try to make up their own sentences using the adjectives.

Home task: Round up 3 page 146 ex.14 /page 150 ex. 4,5

Նախագիծ. «Սուրբ Զատիկը իմ ընտանիքում»

Մասնակիցներ. 4-5-րդ դասարանների սովորողներ

Ժամանակահատվածը՝ ապրիլի 3-ից 15-ը

Նախագծի նպատակն այն է, որ սովորողները կարողանան Սուրբ Զատիկի ծեսին, տոնակատարությանը բնորոշ բառեր և արտահայտություններ սովորեն և ի վիճակի լինեն ներկայացնել, թե ինչպես են տոնում Զատիկը իրենց տանը:

Աշխատանքի ընթացքը և վերջնական արդյունքը.

·         Սովորողների լեզվական մակարդակին համապատասխանեցված Զատիկի մասին տեքստի նոր բառերի և արտահայտությունների ակտիվացում

·         Զատիկի մասին տեքստի քննարկում

·         «Սուրբ Զատիկը մեր տանը» վերնագրով հրապարակումներ սովորողների բլոգներում, որոնք կարող են լինել տեսաֆիլմեր և պրեզենտացիաներ:

Մարտի 27-ից ապրիլի 2-ը

Ուսումնական գարուն

Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները»

Jack and the beanstalk

Նախագծի նպատակը՝ զարգացնել սովորողի խոսելու, լսելու և գրելու կարողությունները՝ խոսքում կիրառելով հեքիաթներում առկա նոր բառերն ու արտահայտությունները:

Աշխատանքի ընթացքը.

Նախքան հեքիաթի ձայնագրությունը լսելը, ես ներկայացնում եմ տվյալ հեքիաթի նոր բառերն ու արտահայտությունները ու դրանցով կազմում ենք նախադասություններ, երկխոսություններ, որից հետո սկսում ենք լսել հեքիաթը: Հեքիաթը լսելուց հետո սկսում ենք այն քննարկել:

Վերջնական արդյունքը

Երեխաները գրում են իրենց կարծիքը հեքիաթի մասին և այն, թե ինչ սովորեցին այդ հեքիաթից ու տեղադրում իրենց բլոգներում:

March 20-26

Language structure: adjectives/adverbs/The differences between adjectives and adverbs

In class: The students make up their own sentences using adjectives and adverbs.

For example: She is a beautiful girl.

She pays the piano beautifully.

Home task: Round up 3 page 141 ex.4,6

March 12-18

Topic: A short story «Which is better»

In class: The students read the story then then they try to ask special questions to each other.

Which is better

There was once a man who had three sons, and all of them loved the same girl. Each of them asked the girl the same question, “Will you marry me?” All of them were clever, handsome and strong. The girl liked each of the three young men very much and couldn’t decide which of them was the best.

One day the father of the three brothers said, “Here is some money for you. You will go on a long travel. While you are travelling, you must look for a very, very useful thing. When you find it, you will buy it and bring it home”.

The three brothers travelled for a long time, and they bought three very useful things.

The first young man bought a magic carpet. On it he could fly to any place in no time. The second brother bought a magic looking-glass. When he looked into it, he could see anyone and everything that he wanted to see. The third bought a magic lemon. The juice of that lemon could make a dying man or a woman well again.

The three brothers came together and showed their things to one another. Then one of them said, “We are far from our home and far from our dear girl. Let us look into the looking-glass and see her.”

The second brother took out his looking-glass, and they all looked into it. They saw that the girl was very ill. Then the first brother asked the other brothers to sit down on his carpet and all of them were at the girl’s house in no time. The third brother cut his lemon and gave the juice to the girl. The girl drank it and she was well again.

The young men were very happy.

“Now which of us will you marry?” they asked the girl.

“I thank you all, my dear friends,” answered the girl.  “One of the brothers saw me in his looking-glass, and that helped to save my life. His looking-glass is a very useful thing, and he will have it forever. Another brother brought all three of you on his carpet, and that helped to save me, too. It is also a very useful thing, and he will have it forever. And one of you gave me the lemon juice, and now I am well again. But he has no lemon now. He gave all he had to save me. I will be his wife.”

And the other two brothers said, “Yes, the girl is right”.

same-   նույն                                                     in no time-անմիջապես

question — հարց                                                 together-միասին

to marry-ամուսնանալ                                   to be far from-հեռու լինել

handsome-վայելչակազմ                                 ill-հիվանդ

to decide-որոշել                                                   to  save-փրկել

to travel-ճամփորդել                                         forever-ընդմիշտ

useful-օգտակար

Magic carpet-կախարդական

March 06-12

Language structure: Past Ind. and Present Simple Tenses

In class: the students make up their own dialogues based on the tenses and publish them on their blogs.

Home task: Round up 3/ page 69 ex. 9,10,11/page 70 ex. 13

February 20-March 3

Language structure: Past Ind. Tense(special questions)

In class: the students listen to the tale then they try to answer the questions.

Home task: watch the video film of the tale, learn all the unknown words from the text, then try to make up your own sentences using the words which you have already learned. Then make up 5 special questions based on the text and publish them on your blogs.

Paul was a very rich man, but he never spent any of his
money. He was scared that someone would steal it. He
pretended to be poor and wore dirty old clothes. People
laughed at him, but he didn’t care. He only cared about his
money.
One day, he bought a big lump of gold. He hid it in a hole by a tree. Every night, he went
to the hole to look at his treasure. He sat and he looked. ‘No one will ever find my gold!’
he said.
But one night, a thief saw Paul looking at his gold. And when Paul went home, the thief
picked up the lump of gold, slipped it into his bag and ran away!
The next day, Paul went to look at his gold, but it wasn’t there. It had disappeared! Paul
cried and cried! He cried so loud that a wise old man heard him. He came to help. Paul
told him the sad tale of the stolen lump of gold. ‘Don’t worry,’ he said. ‘Get a big stone
and put it in the hole by the tree.’
‘What?’ said Paul. ‘Why?’
‘What did you do with your lump of gold?’
‘I sat and looked at it every day,’ said Paul.
‘Exactly,’ said the wise old man. ‘You can do exactly the same with a stone.’
Paul listened, thought for a moment and then said, ‘Yes, you’re right. I’ve been very silly.
I don’t need a lump of gold to be happy!’

Անծանոթ բառեր/unknown words

to be scared-վախեցած լինել

dirty-Կեղտոտ

hole-անցք

treasure-Գանձ

thief-Գող

to disappear-անհետանալ

sad-տխուր

wise-Իմաստուն

1.Read and watch the story then read the sentences below and say whether they are true or false.
a. Paul was a rich man.
b. He never spent any money.

c. He was scared someone would steal his clothes.
d. One day, he found a big lump of gold.
e. He put the gold in a hole next to a river.
f. One night, a thief took the lump of gold.
g. Paul was very happy.
h. He told the wise old man what happened.

i. The old man told Paul to get a big diamond.

j. Paul realised he didn’t need his gold to be happy.

2. What is the moral of the story? Circle the best answer.
a. Having money doesn’t make you happy.
b. Be careful where you put your money.
c. Don’t be scared of losing your money.

Փետրվարի 1-15

Նախագիծ «Հ. Թումանյանի հեքիաթները ներկայացնում ենք անգլերեն»

Մասնակիցները՝ 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները զարգացնում են իրենց անգլերենի հաղորդակցական կարողությունները՝ քաջ ծանոթ հայերեն հեքիաթները անգլերեն ներկայացնելու միջոցով. 

Ակնկալվող արդյունքը՝

Հովհաննես Թումանյանի «The Death of Kikos» և «The Liar» հեքիաթները դասարանական բեմադրություն կամ ընտանեկան ռադիոնյութեր, որոնք կհրապարակվեն սովորողների բլոգներում, ենթակայքում: 

Հունվար 9-31-Ձմեռային ուսումնամարզական ճամբար

Նախագծի ուղղվածությունը՝ տարատարիք սովորողները մեկ նախագծի շուրջ. Նախագիծ՝ «My Info Planet – իմ տեղեկատվական մոլորակը»   

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիրի Հարավային դպրոց-պարտեզի և Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 4-5-րդ դասարանների սովորողներ

Նպատակը՝ կրթահամալիրի դպրոց-պարտեզների 4-րդ և 5-րդ դասարանների սովորողները ծանոթանում են Հարավային դպրոց-պարտեզի ստեղծած մանկական հանրագիտարանային կայքի նոր հրապարակումներին, ձեռք են բերում կենդանիների, բնության, տիեզերքի և մեզ շրջապատող աշխարհի մասին մատչելի ու հետաքրքիր գիտելիքներ: Նախագծով առանձնապես հետաքրքրված սովորողները և դասավանդողները շարունակում են նախաձեռնել նմանատիպ նախագծեր իրենց դպրոց-պարտեզում:

Նախագծի ընթացքը՝ նախապես որոշված ու համաձայնեցված ճամբարային օրերին Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 4-5-րդ դասարանցիների «My Info Planet» նախագծային խումբը այցելում է Հարավային դպրոց-պարտեզ և ներկայացնում իրենց ստեղծած նյութերը, որոնք տեղ են գտել մեր կայք-էջում:

Արդյունքը՝ Հարավային և Արևմտյան դպրոց-պարտեզների նախագծային խմբերը ձեռք են բերում իրենց իրականացրած աշխատանքի կարևորության զգացողություն, որը մանկավարժական կարևոր ձեռքբերում է: Կրթահամալիրի այլ դպրոց-պարտեզներում նմանատիպ նախագծի հնարավոր ձեռնարկումներ:

2.Երաժշտական համագործակցային նախագիծ.

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոց-պարտեզի 4-5-րդ դասարանների ճամբարականներ

Նպատակը՝ սովորողները հունվարյան օտարալեզու մեդիաուրբաթին կարողանալու են ներկայացնել

 անգլերեն երգ-բեմադրություն

Նախագծի ընթացքը՝ ճամբարականները սովորում են երգի բառերը, որից հետո հետաքրքիր բեմական շարժումներ մտածում և փորձում շարժումներոը ցույց տալով երգել: Համագործակցելու ենք երաժշտության ուսուցիչ՝ Մարիամ Մնացականյանի հետ: Փորձելու ենք երգել դաշնամուրային նվագակցության տակ:

Արդյունքը՝ երաժշտական ուրախ համերգ ներկայացում, որը ներկայացվելու է հունվարյան օտարալեզու մեդիաուրաբթին:

3.Թումանյանական օրերին ընդառաջ՝ «Հ. Թումանյանի հեքիաթները ներկայացնում ենք անգլերեն»

Մասնակիցները՝ Հարավային դպրոցի 4-5-րդ դասարանների ճամբարականներ

Նպատակը՝ սովորողները զարգացնում են իրենց անգլերենի հաղորդակցական կարողությունները՝ քաջ ծանոթ հայերեն հեքեիաթները անգլերեն ներկայացնելու միջոցով. 

Ակնկալվող արդյունքը՝

Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթներից մի քանիսը կներկայացվեն դասարանական բեմադրություն-ներկայացումներով կամ ընտանեկան ռադիոնյութերով, որոնք կհրապարակվեն սովորողների բլոգներում, ենթակայքում: 

Ճամփորդություններ.

.Ռազմամարզական ձմեռային խաղեր Սևաբերդում/ըստ հայտի/

.Չմշկասահք Ի. Ռոդնինայի անվան գեղասահքի դպրոցում/ըստ հայտի/

Ճամփորդություն 1

Ճամփորդության վայրը՝ -Գեղասահքի մարզադպրոց

Ճամփորդության մասնակիցներ՝5.1 և 5.2 դասարանների ճամբարականներ

Ճամփորդության պատասխանատուներ՝ Աննա Գանջալյան, Ասյա Գալստյան, Մարիամ Մարտիրոսյան, Վիկա Հովսեփյան, մարզիչ՝ Լյովա Սարգսյան

Մեկնումը՝ 10:00, վերադարձը՝ 13:00

Ճամփորդության նպատակը՝ գեղասահք, ձմեռային խաղեր, ձմեռային մարզական ստուգատես

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ ճամփորդական պայուսակ, տաք հագուստ, ջուր, թվային միջոցներ:

Չենք մոռանում գլխարկի և ձեռնոցների մասին:

Վարորդը՝  մեքենան՝ , նստատեղերի քանակը՝

— Հովիկ Քիշմիրյան, 077 577683, 60LD077

— Սամվել Սերոբյան, 099 733677, 60DA077

Ֆինանսական նախահաշիվ

Վարորդին վճարվող գումար՝ 5000 դրամ

Սահադաշտի տոմսի արժեք՝ յուրաքանչյուր սովորողը 1500 դրամ

Ուսուցիչների մուտքը՝ անվճար

Յուրաքանչյուր սովորող ճամփորդության համար վճարում է դրամ 1900 դրամ:

Մասնակիցներ՝ 5.1 դասարան

Անգելինա Մկրտումյան

Էրիկ Վանյան

Վահան Արուշանյան

Նարեկ Սարգսյան

Ռաֆայել Բաղիրյան

Կարինա Բալասանյան

Գրիգոր Բաղդասարյան

Արփինե Հակոբյան

Արսեն Դալլաքյան

Դանիել Թումասի

Վահագն Գրիգորյան

5.2 դասարան

Էլինա Բալաբանյան

Աֆինա Մկրտիչյան

Ալիսա Մկրտչյան

Եվա Սուվարյան

Ռոբերտ Հակոբյան

Ալֆրեդ Գրիգորյան

Գայանե Մխոյան

Արիանա Մարգարյան

Աշոտ Արշալուսյան

Խորեն Հարությունյան

Էմանուել Ռշտունի

Սոնա Մանուկյան

Ալեքս Սահակյան

Դեկտեմբեր 1-20

Նախագիծ.«Ամանորը տարբեր երկրներում»

Տևողությունը՝ 05.12.2022-25.12.2023

Մասնակիցներ՝ 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը. Սովորողները ձեռք են բերում համացանցից անգլերեն կամ հայերեն տեղեկատվությունը ավելի պարզեցված ձևով անգլերեն փոխադրելու և ներկայացնելու կարողություն:

Ընթացքը. յուրաքանչյուր սովորող ընտրում է որևէ երկիր և համացանցից տեղեկություններ է հավաքում, թե ինչպես են նշում Ամանորը տվյալ երկրում  և պարզեցված լեզվով նյութը փոխադրում է անգլերեն:

Ակնկալվող արդյունքը. Տարբեր երկրներում ամանորը նշելու ավանդույթների մասին պարզեցված անգլերենով պրեզենտացիաներ, տեսաֆիլմեր՝ հրապարակված սովորողների բլոգներում, Հարավային դպրոցի ենթակայքում, դասավանդողի բլոգում: Լավագույն նյութերը կառաջադրվեն հրապարակման կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջում:

Project: “ The New Year in different countries”

Duration: 05.12.2022-25.12.2023

The participants of this project are 5th grade students.

The aim of this project: the students acquire the ability to collect English or Armenian information from the Internet and present it in simplified English.

Process: each student chooses a country and searches for information about the way they celebrate the New Year in this country and writes down the information in simplified English.

Expected result: Simplified English presentations, video films, which will be published on the students’ and teacher’s blogs. The best materials will be posted on the English page of  mskh.am.

երաժշտական— համագործակցային նախագիծ. «Ներկայացնում ենք Ամանորյա և Սուրբ ծննդյան երգերի շարք»

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոց-պարտեզի տարատարիք սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները դեկտեմբերյան օտարալեզու մեդիաուրբաթին կարողանալու են ներկայացնել անգլերեն Սուրբ ծննդյան երգերի շարք:

Նախագծի ընթացքը՝ երաժշտական ներկայացումը ավելի ամբողջական լինելու համար տեխնոլոգիայի ուսուցչուհու հետ սովորողները պատրաստելու են Սուրբ ծննդյան երգերին համապատասխան պարագաներորոնք կրելուներկայացնելու են համերգներկայացման ժամանակ:

Արդյունքը՝ երաժշտական ուրախ համերգ ներկայացում, որը ներկայացվելու է դեկտեմբերյան օտարալեզու մեդիաուրաբթին:

Նոյեմբեր 21-27

Topic: Food

Language structure: Revision of tenses(Present Simple/Present Cont./Past Simple)

Հաղորդակցական ընտանեկան նախագիծ

Eating out

Նախագծի տևողությունը՝ շուրջտարյա

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ամրապնդում և ընդլայնում են իրենց բառապաշարը՝ տարբեր առօրյա թեմաների շուրջ հաղորդակցվելով և   ձեռք են բերում տվյալ թեմաների շուրջ միմյանց հետ խոսելու կարողություն:

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները դերերով վերարտադրում են տեքստի երկխոսությունը, իսկ այնուհետև կազմում են սեփական երկխոսություններ:

Արդյունքը՝ ստեղծվում են տեսաֆիլմեր տվյալ թեմայով ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ:

Նոյեմբեր 01-17

Շարունակում ենք «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները»

The Clever Monkey

Language structure: Past Simple(irregular verbs)

Once upon a time, there was a clever monkey. He lived on a
beautiful island, in an apple tree. One day, a crocodile swam
to the island. ‘I’m hungry,’ he said.
So the monkey threw a red apple to the crocodile. The
crocodile munched and munched. The next day, the
crocodile came back. ‘Please, may I have two apples?’ he asked. He ate one and gave
one to his wife.
The crocodile went to see the monkey every day, to listen to his tales and eat his
apples. He wanted to be clever, just like the monkey. The crocodile’s wife had an idea.
‘Why don’t you eat his heart? Then you’ll be clever, just like him!’
The next day, he said to the monkey, ‘Come to my house! We’ll have lunch together, to
thank you for the apples.’
But when he arrived, the crocodile snapped and said, ‘Monkey! I want to eat your heart,

so I can be as clever as you!’
The clever monkey thought quickly and said, ‘But… I haven’t got my heart here. It’s on
the island, in the apple tree.’
They all went back to the island. ‘Wait here, and I will get my heart,’ said the monkey.
The monkey quickly climbed the tree and sat at the top. ‘Oh, Crocodile. You are
greedy. Of course you can’t have my heart. And now, you can’t have my apples!’ And
the clever monkey laughed and laughed!

a. How often did the crocodile visit the monkey?
.
b. What did the crocodile want to be?

c. What was the crocodile’s wife’s idea?

d. Was the monkey’s heart really in the apple tree?

e. Did the crocodile get the monkey’s heart?

f. Will the crocodile get any more apples from the monkey?

What do you think is the moral of the story? Circle the best answer.
a. Don’t try to help people in case they try to trick you.
b. You should ask your friends to give you lots of things.
c. Don’t be jealous of your friends.

Հոկտեմբեր 24-30

«Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները» նախագծի շրջանակներում՝ ընտանեկան հեքիաթապատում-ներկայացումներ. իրականացնում են 5-րդ դասարանի դովորողները:

Անգելինա Մկրտումյան

Նարեկ Սարգսյան

Վահան Արուշանյան

Սեմ Հովհաննիսյան

Էրիկ Վանյան

Ռաֆայել Բաղիրյան

Հոկտեմբեր 17-23

Language structure: Past Simple/irregular verbs

In class: The students try to speak about their YESTERDAY

Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները»

Mummy Duck lived on a farm. In her nest, she had five little eggs
and one big egg. One day, the five little eggs started to crack.
Tap, tap, tap! Five pretty, yellow baby ducklings came out.
Then the big egg started to crack. Bang, bang, bang! One big,
ugly duckling came out. ‘That’s strange,’ thought Mummy Duck.
Nobody wanted to play with him. ‘Go away,’ said his brothers and sisters. ‘You’re ugly!’
The ugly duckling was sad. So he went to find some new friends.
‘Go away!’ said the pig.
‘Go away!’ said the sheep.
‘Go away!’ said the cow.
‘Go away!’ said the horse.
No one wanted to be his friend. It started to get cold. It started to snow! The ugly duckling
found an empty barn and lived there. He was cold, sad and alone.
Then spring came. The ugly duckling left the barn and went back to the pond. He was very
thirsty and put his beak into the water. He saw a beautiful, white bird! ‘Wow!’ he said. ‘Who’s
that?’
‘It’s you,’ said another beautiful, white bird.
‘Me? But I’m an ugly duckling.’
‘Not any more. You’re a beautiful swan, like me. Do you want to be my friend?’
‘Yes,’ he smiled.
All the other animals watched as the two swans flew away, friends forever.

Անծանոթ բառեր

to crack-ճաքել

to come out-դուրս գալ

to find-գտնել

swan-կարապ

1.Answer the questions

.Where did Mummy Duck live?

.What happened one day?

.Why was the ugly duckling sad?

.Where did he live in winter?

.Where did he go,when he was thirsty?

.What did he see, when he put his beak into the water?

2.What do you think is the moral of the story? Circle the best answer.
a. Be afraid of people who are different.
b. Choose your friends carefully.
c. How you look is not important.

Հոկտեմբեր 10-14

Language structure: Past Simple/negative and interrogative forms

In class: The students try to ask questions to each other using the Past Simple Tense

Home task: Round up 2 page 96 ex.4/page 97 ex.5,6

Հոկտեմբեր 01-07

Language structure: Past Simple/was-were

In class: The students try to make up their own sentences using Past Simple Tense

Home task: Round up 2/page 84 ex.1/page 86 ex.4/page 87 ex.5

Սեպտեմբեր 15-30

Հաղորդակցական ընտանեկան նախագիծ

Buying new shoes

Նախագծի տևողությունը՝ շուրջտարյա

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ամրապնդում և ընդլայնում են իրենց բառապաշարը՝ տարբեր առօրյա թեմաների շուրջ հաղորդակցվելով և   ձեռք են բերում տվյալ թեմաների շուրջ միմյանց հետ խոսելու կարողություն:

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները դերերով վերարտադրում են տեքստի երկխոսությունը, իսկ այնուհետև կազմում են սեփական երկխոսություններ:

Արդյունքը՝ ստեղծվում են տեսաֆիլմեր տվյալ թեմայով ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ:

Անգելինա Մկրտումյան

Վահան Արուշանյան

Նարեկ Սարգսյան

Վահագն Գրիգորյան

Տիգրան Գրիգորյան

Լանա Օրդուխանյան

Արևիկ Հովհաննիսյան

Սեմ Հովհաննիսյան

Տաիսիա Գրիկուրովա

Արփինե Հակոբյան

Ռաֆայել Բաղիրյան

Էրիկ Վանյան

Դանիել Թումասի

Նիկոլայ Կարապետյան

Էլինա Բալաբանյան

Արսեն Դալլաքյան

Սեպտեմբեր 01-15

«Ուսումնական ամառ» նախագծի ամփոփում

Daily topics for the 1st Grade students

Մայիսի 15-ից 26-ը

Revision/Կրկնողություն

In class: Different word games based on the topics that we have already learned. While playing, the students try to read the words and choose the correct answer./Տարբեր բառախաղեր մեր անցած թեմաների վերաբերյալ։ Խաղալու ընթացքում սովորողները փորձում են կարդալ բառերը և ընտրեն ճիշտ տարբեակը։

Մայիսի 1-ից 15-ը

Topic: Let’s learn the letters

In class: the students play different word games. They try to read the word and choose the correct answer.

Ապրիլի 24-ից 30-ը

Topic: What time is it?

Ապրիլի 3-ից 20-ը

Topic: «My Day» <<Իմ օրը>>

Sովորողները շարունակում են ներկայացնել իրենց օրվա մասին փոքրիկ պատումները։ Այս անգամ արդեն ներկայացնելով մինչև օրվա ավարտը։

March 27-31 Educational Spring/Ուսումնական գարուն

Անգլերենը մեր տանը․ My Day/Իմ օրը

Նպատակը՝ սովորողները ձեռք են բերում իրենց օրը նկարագրելու, ներկայացնելու կարողություն:

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները դիտում են ուսուցողական տեսանյութեր, որի միջոցով սովորում տարբեր գործողություններ անգլերեն։ Որից հետո տվյալ գործողությունները փորձում ենք գործածել փոքրիկ նախադասությունների մեջ։ Օրինակ՝

I get up at 7. Then I go to the toilet. Then I go to the bathroom. I wash my hands and face………………..

Արդյունքը՝ Յուրաքանչյուր սովորող պատրաստում է տեսանյութ, որտեղ ներկայացնում է իր օրվա մի հատվածը:

March 15-24

Topics: My day/My house

In class: the students learn all the words and expressions based on the topic, then they try to speak about their days.

For example: I get up at 7. I go to the toilet. Then I go to the bathroom. I wash my hands and face. I go to the kitchen and have breakfast. Then I go to the bathroom and brush my teeth. Then I go to the bedroom and get dressed. Then I take my bag and go to school.

March 06-15

Topic: My Family

In class: Hello, my name is…..I am 6 years old. I have got a big(small) family: mother, father,…….My mother’s name is……

My sister can…..My brother can……….I can………

My dear, dear mommy

I love you very much.

I want you to be happy

On this day of March.

«Անգլերենը մեր տանը» նախագծի ամփոփում

Նպատակը՝  սովորողները ձեռք են բերում արդեն սովորած նոր բառերով և արտահայտություններով իրենց, իրենց ընտանիքը ներկայացնելու կարողություն:

Նախագծի ընթացքը՝ սկզբում սովորողները դասարանում դիտում են «My Family» /<<Իմ ընտանիքը>> թեմային վերաբերող ուսուցողական տեսանյութեր, որոնցից ամենահաջողվածը՝ English singsing, իսկ մուլտֆիլմերից՝ Gogo’s adventure with English: Հետո կրկնում, սովորում ենք ընտանիքի անդամների անվանումները։ Տվյալ անվանումները սովորում ենք տարբեր հետաքրքիր ինտերակտիվ բառախաղերի միջոցով։ Այստեղ օգնության է հասնում British council for kids և anglomaniacy.pl ուսուցողական կայքերի ինտերակտիվ բառախաղերը։ Բառերն ու արտահայտությունները լավ սովորելուց հետո փորձում ենք կիրառել նախադասություննների մեջ.

Օրինակ՝ I have a big(small) family: mother, father, brother, sister…….and me.

My mother’s name is………My father’s name is…..

Ընտանիքի անդամներին ներկայացնելուց հետո, սովորողները փորձում են ասել, թե ընտանիքի անդամներից ով ինչ է կարողանում անել։ Այստեղ սովորողները փորձում են կիրառել նախորդ դասերից սովորած կարողությունների տեսակները․

Օրինակ՝ My brother can swim. My sister can read books………………………….

Արդյունքը.  ընտանեկան ուրախ տեսաֆիլմեր, որտեղ սովորողները կներկայացնեն իրենց ընտանիքները։ Տեսաֆիլմերը կհարապարվեն դասավանդողի բլոգում և Հարավային դպրոց-պարտեզի ենթակայքում։

Նախագծի ամփոփումը

Արեն Սահակյան

Հայկ Գևորգյան

Մհեր Ճենանյան

Ալեն Մովսիսյան

Եվա Դուրյան

Մհեր Մելիք Շահնազարյան

Մարիա Ասատրյան

Արեն Գալստյան

Իզաբելլա Ղազարյան

Րաֆֆի Նազարյան

Արթուր Ցիրունյան

Էլեն Սաֆարյան

Նարեկ Համբարձումյան

Ալեն Կիրակոսյան

Արեն Կարապետյանց

Հրաչյա Ներսիսյան

Լենա Հովասյան

February 27-03(March)

Topic: Actions

Language structure: I can jump like a …….

Ուսուցանվող նյութ

February 13-24

Topic: Actions

Եկե՛ք սովորենք գործողությունների անունները․

https://anglomaniacy.pl/verbsDictionary.htm

Language structure: I can…….Can you……..?

In class: A dialogue

-Hello

-Hello

-I can swim. Can you swim?

-Yes, I can. I can swim very well.

Փոքրիկ պատմություն(short story)

January 9-February 12

Topics: Food/drinks

In class: the students play different role-play games based on the topics

For example:

Cafe worker: Hello 

Armen: Hello 

Cafe worker: What would you like? Ի՞նչ կցանկանաք 

Armen: Pizza, please 

Cafe worker: Meat pizza or cheese pizza? 

Armen: Cheese pizza, please 

Cafe worker: Anything else? Էլի ինչ-որ բան կցանկանա՞ք 

Armen: Yes, I would like salad, please. Այո, կցանկանամ աղցան: 

Cafe worker: Fruit salad or chicken salad? 

Armen: Chicken salad, please. 

Cafe worker: Would you like a drink? խմելու ինչ-որ բան կցանկանա՞ք 

Armen: Yes, orange juice, please. 

Cafe worker: Ok, what’s your table number? Որն է ձեր սեղանի համարը 

Armen: Table 4.  

Cafe worker: Ok, thank you. Your order will be in 10 minutes. Լավ, շնորհակալություն: Ձեր պատվերը կլինի 10 րոպեից: 

December 12-20

Topic: Christmas

In class: The students play different word games based on the topic.

November 28-11(December)

Topic: Toys

Language structure: I want…..frrom Santa Claus

In class: The students play different word games based on the topic. Then each of them try to say

For example: » I want a big black toy car from Santa Claus.

Songs

November 14-27

Topic: Clothes

In class: Different dialogues based on the topic.

For example:

Hello, Vahe. 

                  Hello, Levon. 

                -Vahe, what are you wearing? 

                  -I am wearing a sweater. 

                  -What colour is your sweater? 

                 -It’s red. 

                  -Do you like your sweater? 

-Yes, I do/No, I don’t

October 31-13November

Revision: Stationery

Language structure: I have got….

Different dialogues based on the topic.For example: Have you got a pen? Yes, I have. I have got a pen.

October 24-30

Educational autumn/Ուսումնական աշուն

Նախագիծ.Անգլերենը մեր տանը /1-ին դասարանի սովորողներ

Ուսումնական աշուն. ընտանեկան նախագծի ամփոփում

October 10-23

Topic: Stationery

Different dialogues and role-play games based on the topics familiar to the students.

For example:

-Shop assistant: Come in

-Vahe: Good morning.

-Shop assistant: Good morning. What would you like? Ի՞նչ եք ցանկանում:

-Vahe: a pen, please.

-Shop assistant: What colour would you like?

-Vahe: Blue, please.

-Shop assistant: Here you are-ահա’ խնդրեմ:

-Vahe: Thank you.

-Shop assistant: Anything else?-էլի ինչ-որ բա՞ն եք ցանկանում:

-Vahe: No, thank you, good-bye.

-Shop assistant: Good-bye, have a nice day.

October 03-09

Topic: Domestic animals and wild animals

Different dialogues based on the topics familiar to the students.

September 26-02 October

Revision: Fruits

I like………../I don’t like

Do you like……….?

Topic: Domestic animals

September 19-25

Revision: Colours

Different dialogues based on the topics familiar to the students.

Topic: Fruits

Game 1

Game 2

September 12-18

II.Colours

Game 1

September 1-11

Greeting forms(Good morning, good afternoon, good evening, goodbye)

What is your name? My name is…………..

How are you? I am fine, thank you.

Numbers՝ 1-10

How old are you? I an 7…..6…..8

Daily topics for the 2nd Grade students

May 22-26

Hello                                

-Hello

-My name is Anahit.                             –My name is Aram.

-What’s your name?                              -How are you, Anahit?

-I am fine, thank you.                            –I am fine too, thank you.

-And how are you?                                 -How old are you, Anahit?

-I am seven.

-And how old are you?                             -I am eight.

-Good-bye, Aram.                                    –Good-bye, Anahit.

Task1.Now try to make up a conversation with your friend based on the above example.

Առաջադրանք1.Հիմա ի՛նքդ փորձիր կազմել երկխոսություն ընկերոջդ հետ՝ վերը նշված օրինակի հիման վրա:

May 15-22

Letters:Ff, Xx, Zz

Try to ask your friend as many questions as you

can using the words you already know.

Փորձի՛ր արդեն իմացած բառերով այնքան շատ հարցեր տալ ընկերոջդ, որքան կարող ես:

For example:

What is this?……………..

Who is this?………………..

Where is it(she, he)……………

Revision of his/her

May 2-12

Letters:Jj, Vv

Remember!

His-նրա(տղայի դեպքում)

Her-նրա(աղջկա դեպքում) For example:

This is a boy. His name is Hamlet.

Սա տղա է: Նրա անունը Համլետ է:

This is a girl. Her name is Ann.

Սա աղջիկ է: Նրա անունը Աննա է:

Task1. Look at Aram’s example and try to say as much as you can about Mary and Areg.

Առաջադրանք 1.Նայի′ր Արամի օրինակին և փորձի’ր ասել որքան հնարավոր է շատ բան Մերիի և Արեգի մասին` էջ 37

Remember!!

Ashot has…Աշոտը ունի… Mary has….Մերին ունի….

But-բայց

I have-ես ունեմ

Առաջադրանք 1. Հիմա ի՛նքդ փորձիր կազմել քո

նախադասությունները՝ գործածելով I have…………

April 25-30

Letters: Pp,Kk, Yy

Remember: Who is this?

Text

This is Aram. He has not a pencil. He has a big pen. Aram’s pen is in the bag.

This is Nelli. She is a little girl. Nelli has a small (փոքր) picture. Nelli’s nice picture is on the wall (պատ).

This is Dad. He has a pig. Dad’s pig is under the tree.

April 3-20

Letters: Mm Qq,Uu, Ww

Lessons: 15,16, 17

Remember! Հիշի՛ր

in-մեջ      on-վրա          under-տակ

on-վրա

Under-տակ

This is a doll. It is Annie’s doll. Annie’s doll is on the chair․

This is a red car. It is Armen’s red car. He is in

the car.

This is Ben. He is under the umbrella.

Task1.Now try to make your own sentences using in, on, under.

Առաջադրանք 1.Հիմա փորձի՛ր կազմել քո նախադասությունները՝ գործածելով in, on, under.

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………. ……………………………………………………………

Ուսուցանվող տեսանյութ

March 20-27

Lessons: 13-14

Letters: Gg Rr

This is Annie. She has nice red roses This is a ruler. It is green.

This is a rabbit. It is Andre’s rabbit. Andre has

not a little rabbit. He has a big rabbit.

Task1. Now try to make sentences with the words little, big, ring, red, green.

Առաջադրանք1.Հիմա ի՛նքդ փորձիր կազմել նախադասություններ «little, big, ring, red, green» բառերով:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

March 06-17

Lessons: 10-13

Letters:Ii, Ll, Ee

Language structure: This is………/He, she

Foe example: This is Levon. He has a hat.

This is Nareh. She has a cat.

February 13-29

Lessons։ 6-9

Letters:Hh, Ss,Tt, Oo

Language structure: Has-ունի ///Ann’s doll-Աննայի տիկնիկը

For example: Ann has a book. It is Ann’s book.

In class: the students read the sentences and then they try to make up their own examples.

February 1-10

Lesson 1-Lesson 4

Letters: Aa, Bb, Cc, Dd

January 9-27

Topics: Food/drinks

In class: the students play different role-play games based on the topics

For example:

Cafe worker: Hello 

Armen: Hello 

Cafe worker: What would you like? Ի՞նչ կցանկանաք 

Armen: Pizza, please 

Cafe worker: Meat pizza or cheese pizza? 

Armen: Cheese pizza, please 

Cafe worker: Anything else? Էլի ինչ-որ բան կցանկանա՞ք 

Armen: Yes, I would like salad, please. Այո, կցանկանամ աղցան: 

Cafe worker: Fruit salad or chicken salad? 

Armen: Chicken salad, please. 

Cafe worker: Would you like a drink? խմելու ինչ-որ բան կցանկանա՞ք 

Armen: Yes, orange juice, please. 

Cafe worker: Ok, what’s your table number? Որն է ձեր սեղանի համարը 

Armen: Table 4.  

Cafe worker: Ok, thank you. Your order will be in 10 minutes. Լավ, շնորհակալություն: Ձեր պատվերը կլինի 10 րոպեից: 

November 28-09(December)

Topic: Toys

Language structure: I want…..from Santa Claus

In class: The students play different word games based on the topic. Then each of them try to say

For example: » I want a big black toy car from Santa Claus.

Songs

November 14-27

Topics: Food/Drinks

In class: Different role-play games based on the topics

For example:-Cafe worker: What would you like?

Levon: -Pizza, please.

Cafe worker: cheese pizza or meat pizza?

Levon: Cheese pizza, please.

Cafe worker: Here you are.

Levon: Thank you.

Cafe worker: Anything else?

Levon: Yes, apple juice, please

Cafe worker: Here you are.

Levon: Thank you, good-bye.

November 07-13

Topic: Stationery 

Language structure: I have got…../Have you got…..? 

Դասարանում՝ սովորողները տարբեր լեզվական բառախաղերի միջոցով լավ սովորում, յուրացնում են թեմատիկ բառերը, որից հետո փորձում են իրենց սովորած, յուրացրած բառերը գործածել նախադասությունների մեջ: 

Օրինակ՝ I have got a red pen. 

                I have got a blue pencil. 

Սովորած բառերը նաև գործածում են երկխոսությունների մեջ: 

Օրինակ՝ Aram, have you got a ruler? 

                  Yes, I have. I have got a ruler. 

                  Mariam, have you got a glue?

                 No, I haven’t. I haven’t got a glue.

Ուսուցողկանա տեսանյութ 

October 31-06November

Topic:Clothes

Different dialogues based on the topic. For example

Hello, Vahe. 

                  Hello, Levon. 

                -Vahe, what are you wearing? 

                  -I am wearing a sweater. 

                  -What colour is your sweater? 

                 -It’s red. 

                  -Do you like your sweater? 

October 24-30

Educational Autumn/Ուսումնական աշուն

Նախագիծ.Անգլերենը մեր տանը /1-ին և 2-րդ դասարանի սովորողներ

Ուսումնական աշուն. ընտանեկան նախագծի ամփոփում

October 01-23

Կրթահամալիրային տոնին ընդառաջ՝ «Պապն ու շաղգամը» եռալեզու հեքիաթ-բեմադրություն

Համագործակցային նախագիծ ռուսերենի դասավանդող Վիկտորյա Հովսեփյանի և 2-րդ դասարանի դասվար Գայանե Թորոսյանի հետ

Մասնակիցներ՝ 2-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի տևողությունը՝ 03.10-30.10

Նպատակը

Սովորողները զարգացնում են պարզագույն խոսքային նմուշներով կազմված նախադասություններով ձայնագրություն լսելու և հասկանալու, ունկնդրածը ասելու, ասված գործողությունները կատարելու կարողությունները:

Խնդիրրը

Սովորողները մուլտֆիլմ-հեքիաթի շնորհիվ սովորում են անգլերեն և ռուսերեն ասել ընտանիքի անդամների, ընտանի կենդանիների անվանումները և գործողություններ պարունակող պարզագույն խոսքային նմուշներով նախադասություններ կազմել:

Նախագծի ընթացքը

Նախքան հայերենռուսերեն և անգլերեն մուլտֆիլմ-հեքիաթը դիտելը՝ համապատասխան լեզուների որոշ լեզվական աշխատանք են կատարում դասվարը և անգլերեն ու ռուսերեն դասավանդողները սովորողների հետ: Ներկայացնում ենք հեքիաթում գործածված բոլոր նոր բառերը և խոսքային նմուշները, որոնցով միասին նախադասություններ ենք կազմում ու մի քանի անգամ կրկնում: Բոլոր բառերն ու արտահայտությունները լավ սովորելուց հետո՝ սովորողները դիտում են մուլտֆիլմը, որի ձայնագրված տեքստը արդեն նրանց համար հասկանալի է: Մի քանի անգամ լսելուց հետո փորձում ենք ամբողջ դասարանով բերանացի ասել հեքիաթը: Հաջորդ քայլը դերաբաշխումն է, որի արդյունքում լինում են մի քանի հեղինակ, մի քանի պապիկ, մի քանի տատիկ, մի քանի կատու և մկների մի խումբ: Ամբողջ դասարանը ներառվում է հեքիաթի գործողություններում:

Վերջնական արդյունքը՝ եռալեզու հեքիաթ-բեմադրություն, որը նվեր կլինի կրթահամալիրի տոնին:

Պապն ու Շաղգամը

The Great Big Turnip

Cказка «Репка»

September 01-30

Revision the oral introductory course of Grade 1

Topics: Ways og greetings, colours, fruits, domestic and wild animals

Language structures: What is it?/What colour is it?/ Do you like…?/I like…./I don’t like…..

Different dialogues based on the topics familiar to the students

Թեմաների ուսուցումը և նախագծերը 4-րդ դասարանում՝ ըստ օրերի

May 22-31

Սովորողները դպրոցում և տանը կատարում են ինքնագնահատում՝ լրացնելով բնութագրող-ձևավորող գնահատման ձևը

May 15-21

Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները»

Little Red Riding Hood

Little Red Riding Hood lives in a forest with her mother. One day Little Red Riding Hood goes to visit her granny. She has a nice cake in her basket. On her way, Little Red Riding Hood meets a wolf. ‘Hello!’, says the wolf, ‘Where are you going?’ ‘I’m going to see my grandmother. She lives in a house behind those trees.’ The wolf runs to Granny’s house and eats Granny up. He gets into Granny’s bed. A little later, Little Red Riding Hood reaches the house. She looks at the wolf. ‘Granny, what big eyes you have!’ ‘All the better to see you with!’, says the wolf. ‘Granny, what big ears you have!’ ‘All the better to hear you with!’, says the wolf. ‘Granny, what a big nose you have!’ ‘All the better to smell you with!’, says the wolf. ‘Granny, what big teeth you have!’ ‘All the better to eat you with!’, shouts the wolf. A woodcutter is in the forest. He hears a loud scream and runs to the house. The woodcutter hits the wolf over the head. The wolf opens his mouth wide and shouts and Granny jumps out. The wolf runs away and Little Red Riding Hood never sees the wolf again. 

Նախագծի նպատակը՝ զարգացնել սովորողի խոսելու, լսելու և գրելու կարողությունները՝ խոսքում կիրառելով հեքիաթներում առկա նոր բառերն ու արտահայտությունները:

Աշխատանքի ընթացքը.

Նախքան հեքիաթի ձայնագրությունը լսելը, ես ներկայացնում եմ տվյալ հեքիաթի նոր բառերն ու արտահայտությունները ու դրանցով կազմում ենք նախադասություններ, երկխոսություններ, որից հետո սկսում ենք լսել հեքիաթը: Հեքիաթը լսելուց հետո սկսում ենք այն քննարկել:

Վերջնական արդյունքը

Երեխաները գրում են իրենց կարծիքը հեքիաթի մասին և այն, թե ինչ սովորեցին այդ հեքիաթից ու տեղադրում իրենց բլոգներում:

May 1-15

Բաց դասեր․ հաղորդակցական անգլերեն

Մասնակիցներ՝ 4-րդ դասարանների սովորողներ

Թեմա 1․ «Մարդկանց նկարագրումը»/ Describing people

Վայրը՝ Հարավային դպրոց-պարտեզ

Օրը՝ մայիսի 8

Ժամը՝ 13։00-13։40

Թեմա 2․ «Գնումներ»/ shopping for clothes

Վայրը՝ Հարավային դպրոց-պարտեզ

Օրը՝ մայիսի 11

Ժամը՝ 10։10-10։55

April 17-28

Հաղորդակցական ընտանեկան նախագիծ

  shopping for clothes

Նախագծի տևողությունը՝ ապրիլի 17-ից մինչև 30-ը

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ամրապնդում և ընդլայնում են իրենց բառապաշարը՝ <<Գնումներ>> թեմայի շուրջ հաղորդակցվելով, և   ձեռք են բերում տվյալ թեմայի շուրջ միմյանց հետ խոսելու կարողություն:

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները լսում են Բրիտանական խորհրդի կայքւմ հրապարակված երկխոսությունը, որից հետո կարդում, սովորում տրված նոր բառերն ու արտահայտությունները։ Հետո դասարանում դերերով վերարտադրում են տեքստի երկխոսությունը, իսկ այնուհետև կազմում են սեփական երկխոսություններ և հրապարակում բլոգներում։

Արդյունքը՝ ստեղծվում են տեսաֆիլմեր տվյալ թեմայով ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ:

Նախագիծ. «Սուրբ Զատիկը իմ ընտանիքում»

Մասնակիցներ. 4-5-րդ դասարանների սովորողներ

Ժամանակահատվածը՝ ապրիլի 3-ից 15-ը

Նախագծի նպատակն այն է, որ սովորողները կարողանան Սուրբ Զատիկի ծեսին, տոնակատարությանը բնորոշ բառեր և արտահայտություններ սովորեն և ի վիճակի լինեն ներկայացնել, թե ինչպես են տոնում Զատիկը իրենց տանը:

Աշխատանքի ընթացքը և վերջնական արդյունքը.

·         Սովորողների լեզվական մակարդակին համապատասխանեցված Զատիկի մասին տեքստի նոր բառերի և արտահայտությունների ակտիվացում

·         Զատիկի մասին տեքստի քննարկում

·         «Սուրբ Զատիկը մեր տանը» վերնագրով հրապարակումներ սովորողների բլոգներում, որոնք կարող են լինել տեսաֆիլմեր և պրեզենտացիաներ:

Մարտի 27-ից ապրիլի 2-ը

Ուսումնական գարուն․ Հաղորդակցական ընտանեկան նախագծեր

  Describing people

Նախագծի տևողությունը՝ շուրջտարյա

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 4-րդ սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ամրապնդում և ընդլայնում են իրենց բառապաշարը՝ տվյալ թեմայի շուրջ հաղորդակցվելով և   ձեռք են բերում միմյանց հետ խոսելու կարողություն:

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները դերերով վերարտադրում են տեքստի երկխոսությունը, իսկ այնուհետև կազմում են սեփական երկխոսություններ:

Արդյունքը՝ ստեղծվում են տեսաֆիլմեր տվյալ թեմայով ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ:

February 27-March 24

Topic: adjectives(comparison of adjectives)

In class: the students make up their own conversations using the adjectives, the comparison of adjectives. Then they publish their conversations on their blogs.

February 13-23

Language structure: The Present Cont. Tense

In class: the students will do the exercise from Round up 2(page 42 ex.9) then they will look at the picture and try to retell it.

Home task: listen to the tale and try to understand it.

Round up 2 page 53 ex 4

February1-10

Նախագիծ «Հ. Թումանյանի հեքիաթները ներկայացնում ենք անգլերեն»

Մասնակիցները՝ 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները զարգացնում են իրենց անգլերենի հաղորդակցական կարողությունները՝ քաջ ծանոթ հայերեն հեքիաթները անգլերեն ներկայացնելու միջոցով. 

Ակնկալվող արդյունքը՝

Հովհաննես Թումանյանի «Black Kiddy» հեքիաթը դասարանական բեմադրություն անել կամ ընտանեկան ռադիոնյութեր, որոնք կհրապարակվեն սովորողների բլոգներում, ենթակայքում: 

January 9-31

My English-Armenian One Word Explanatory Dictionary/Իմ անգլերեն-հայերեն մեկ բառանի բացատրական բառարանը 

Համագործակցային նախագիծ 

Նախագծի համակարգողներ՝ Աննա Գանջալյան՝ անգլերենի դասավանդող, Անահիտ Հովսեփյան՝ մայրենիի դասավանդող 

Ժամանակահատվածը՝ հունվարի 9-ից 31-ը 

Մասնակիցներ՝ 4-րդ դասարանի ճամբարականներ 

Նպատակը՝ յուրաքանչյուր սովորող ստեղծում է իր անհատական անգլերեն-հայերեն մեկ բառանի բացատրական բառարանը, որի շնորհիվ սովորողը ձեռք է բերում. 

  1. միևնույն բառը անգլերեն և հայերեն բացատրելու կարողություն 
  2. խթանում է սովորողի երևակայական մտածողությունը 
  3. ձեռք է բերում բառը նկարագրող, բնութագրող հավելյալ բառապաշար 

Ընթացքը՝ ճամբարային օրերին յուրաքանչյուր սովորող փորձում է անգլերենի այբուբենի բոլոր տառերով տալ մեկական բառերի իրենց բացատրությունները անգլերեն և հայերեն՝ ներկայացնելով այն PowerPoint ծրագրով, որտեղ յուրաքանչյուր սահիկում կցում է նաև համապատասխան նկար: 

Ակնկալվող արդյունքը՝ յուրաքանչյուր սովորողի կողմից ստեղծված իր անհատական անգլերեն-հայերեն մեկ բառանի բացատրական բառարանը PowerPoint ծրագրով, որը կհրապարակվի և՛դասավանդողի, և՛սովորողի   բլոգում: 

December 01-20

1.Նախագիծ. «Ամանորը իմ ընտանիքում»

Տևողությունը`10.12.2022-20.01.2023

Մասնակիցներ՝ 4-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը. սովորողները ձեռք են բերում իրենց ընտանեկան ավանդական տոնը անգլերեն գրավոր և բանավոր ներկայացնելու կարողություն:

Ակնկալվող արդյունքը. անգլերենով պատում կամ պրեզենտացիա <<Ամանորը իմ ընտանիքում>> վերնագրով, որը հրապարակվելու է սովորողի և դասավանդողի բլոգում:

Project: «The New Year in My Family”

Duration: 10.12.2022-20.01.2023

The Participants: The learners of Grade 4

The Key Objective: The learners learn how to speak and write about seeing the New Year in in their families.

The Expected Result: Narrations or presentations in English on the topic “The New Year in our Family”. The narrations and presentations are published in the learners’ and teacher’s blogs.

.երաժշտական— համագործակցային նախագիծ. «Ներկայացնում ենք Ամանորյա և Սուրբ ծննդյան երգերի շարք»

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոց-պարտեզի տարատարիք սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները դեկտեմբերյան օտարալեզու մեդիաուրբաթին կարողանալու են ներկայացնել անգլերեն Սուրբ ծննդյան երգերի շարք:

Նախագծի ընթացքը՝ երաժշտական ներկայացումը ավելի ամբողջական լինելու համար տեխնոլոգիայի ուսուցչուհու հետ սովորողները պատրաստելու են Սուրբ ծննդյան երգերին համապատասխան պարագաներորոնք կրելուներկայացնելու են համերգներկայացման ժամանակ:

Արդյունքը՝ երաժշտական ուրախ համերգ ներկայացում, որը ներկայացվելու է դեկտեմբերյան օտարալեզու մեդիաուրաբթին:

November 21-27

Topic: Family

Language structure:Present Simple and Present Cont. Tense

In class: the students ask different questions to each other and answer them. For example:

What are you doing now?

Where is Vahe going?

What are they reading now?

Are you listening to your teacher?

…………………………………..

Home task:: the students read the text about a family on page 29(Apresyan IV) then they describe the picture using Present Cont. Tense.

November 14-20

Language structure: Present Cont. Tense

In class: the students try to make up their own sentences using The Present Cont. Tense. Then they ask different special questions to each other.

For example: What are you doing now? Where are you going?/……

Home task: Round up 2 page 39 ex.2,3,4

November 1-11

Topic: Our School

Our school

I want to speak about our school. I study at the Southern School of  «Mkhitar Sebastatsi» Educomplex. I like my school very much. Our classrooms are very light because there are no walls in our school. We have joyful days here. After classes, we can ride bikes. When the weather is fine, we play different outdoor games. We have a lot of plants in our school and we water them every day. In summer we have an outdoor swimming-pool where we swim after classes. We have a lot of fruit trees around our school. Sometimes when the weather is fine, we do our lessons outside, under the trees. We do different subjects at school: Armenian, Russian, English, Math, Nature Study, Technology and PE. I like all the subjects, but most of all I like………… because it is very interesting. This is all about our school. 

Questions

1.Do you like your school? why?

2.Where do you study?

3.What do you usually do after classes?

4.What subjects do you study at school?

5.What is your favourite subject? Why?

Language structure: Present Simple Tense/Round up 2 page 46 ex.4,5/page 47 ex.6

October 24-30

«Ուսումնական աշուն»

Հաղորդակցական ընտանեկան նախագծի ամփոփում

Interview with famous people

Հոկտեմբեր10-23

Հաղորդակցական ընտանեկան նախագիծ

Interview with famous people

Նախագծի տևողությունը՝ շուրջտարյա

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ամրապնդում և ընդլայնում են իրենց բառապաշարը՝ տարբեր առօրյա թեմաների շուրջ հաղորդակցվելով և   ձեռք են բերում տվյալ թեմաների շուրջ միմյանց հետ խոսելու կարողություն:

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները դերերով վերարտադրում են տեքստի երկխոսությունը, իսկ այնուհետև կազմում են սեփական երկխոսություններ:

Արդյունքը՝ ստեղծվում են տեսաֆիլմեր տվյալ թեմայով ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ:

Հոկտեմբեր 1-7

Revision

2. Answer the questions.

1. Is your family big or small?

2. Is your house big or small? Describe your room.

3. When do you get up in the morning?

4. What do you have for breakfast?

5. What subjects do you study at school?

6. Can you name the days of the week?

7. What sport do you like?

8. Have you got a pet? Tell about your pet.

9. What do you usually do in the evening?10. Do you like weekends? What do you do at weekends?

Սեպտեմբեր 26-30

Language structure: Present Simple/negative and interrogative forms

In class: the students play different role-play games using the present simple tense.

Home task: the students write different dialogues and publish them on their blogs.

Սեպտեմբերի 15-23

Language structure: Present Simple/negative and interrogative forms

In class: The students ask questions to each other and answer them.

Home task: Apresyan IV page 7 ex.10,11,12

Սեպտեմբեր 01-15

«Ուսումնական ամառ» նախագծի ամփոփում