My First Steps In English

Հեղինակ՝ Աննա Գանջալյան

Գիրքը բաղկացած է 3 մասից: 1-ին մասում առաջարկվում է կրկնել առաջին դասարանի բանավոր ներածական դասընթացը: Երկրորդ մասը տառ-բառ ուսուցում է՝ խոսքային նմուշներով, փոքրիկ առաջադրանքներով, որոնք պահանջում են մտածել և կազմել սեփական խոսքը:

Գիրք-տետրի 3-րդ մասը առօրյա բառապաշարով ու արդեն յուրացված խոսքային նմուշներով երկխոսություններ են, որոնք կօգնեն երեխաներին ձեռք բերել իրենց, իրենց ընկերներին, ընտանիքը անգլերեն ներկայացնելու կարողություններ: Հրապարակված են նաև պարզեցված, սեղմագիր հեքիաթներ՝ ընթերցելով հասկանալու առաջին քայլերը անելու համար:

 

Օգտագործվող գրկանություն

Դասագրքեր

Ա. Գանջալյան՝ 2-րդ դասարանի գիրք-տետր-դասագիրք

Մ. Ապրեսյան՝3-րդ դասարանի դասագիրք

Մ. Ապրեսյան՝ 4-րդ դասարանի դասագիրք

Round up 2

Round up 3

Աղբյուրները՝

       Short stories