Հեռավար-առցանց ուսուցում

Հեռավար սովորողներ

1-ին դասարան

Հարություն Տարախչյան

Ջուլյա Աճեմյան

Գրիգոր Մեսրոբյան

Տիգրան Ծառուկյան

2-րդ դասարան

Ալեն Վարդանյան

3-րդ դասարան

Տաիսիա Գրիկուրովա

Հայկ Զադոյան

4-րդ դասարան

Դավիթ Տարախչյան

Նարեկ Առաքելյան

5-րդ դասարան

Հրաչյա Սարգսյան

Գայանե Հովհաննիսյան

Ալեքս Գրիգորյան

Ալիսա Հովսեփյան

Աշխատում եմ իրենց հետ նույն ծրագրով ինչ առկա սովորողների դեպքում:

Ներկայացնում եմ իմ աշխատանքային պլանը և սովորողների կատարած աշխատանքների արդյունքները՝ ըստ ամիսների:

Հունիս

Հունիս ամսին մասնակցել է 7 հեռավար սովորող:

2-րդ դասարանի սովորող՝ Ալեն Վարդանյան

3-րդ դասարանի սովորողներ՝ Տաիսիա Գրիկուրովա և Հայկ Զադոյան(Հայկի աշխատանքը դեռ ընթացքի մեջ է)

4-րդ դասարանի սովորող՝ Նարեկ Առաքելյան

5-րդ դասարանի սովորողներ՝ Ալիսա Հովսեփյան, Գայանե Հովհաննիսյան և Հրաչյա Սարգսյան(Հրաչյայի աշխատանքները դեռ ընթացքի մեջ են)

Մայիս

Մայիս ամսին մասնակցել է 11 հեռավար սովորող:

1-ին դասարան

Հարություն Տարախչյան

Տիգրան Ծառուկյան

2-րդ դասարան

Ալեն Վարդանյան

3-րդ դասարան

Տաիսիա Գրիկուրովա

Հայկ Զադոյան

4-րդ դասարան

Դավիթ Տարախչյան

Նարեկ Առաքելյան

5-րդ դասարան

Ալիսա Հովսեփյան

Ալեքս Գրիգորյան

Հրաչյա Սարգսյան

Գայանե Հովհաննիսյան

Ապրիլ

2-րդ դասարան

Ալեն Վարդանյանը մասնակցել է հաղորդակցական ընտանեկան նախագծին:

Ալեն Վարդանյանը կրկին մասնակցել է ընտանեկան հաղորդակցական նախագծին:

3-րդ դասարան

Տաիսիա Գրիկուրովա

Questions:When do/does….What do/does….

Present Simple/negative form

«The Baby Elephant» ընտանեկան հեքիաթապատում-ներկայացում

Տեքստի ընթերցում, թարգմանում

Հայկ Զադոյան

Հեքիաթի ընթերցում, թարգմանում

Դավիթ Տարախչյան

Նարեկ Առաքելյան

Նարեկը մասնակցել է ընտանեկան հաղորդակցական նախագծին:

An Interview with a famous sportsman

Նարեկի լեզվական աշխատանքերը

Հրաչյա Ներսիսյան

Բանավոր խոսքի զարգացում. հեքիաթների ընթերցում, բանավոր ներկայացում

Ալիսա Հովսեփյան

Գայանե Հովհաննիսյան

Ալեքս Գրիգորյան

Մարտ

Մարտ ամսին մասնակցել է 11 հեռավար սովորող:

1-ին դասարան

Հարություն Տարախչյանը մասնակցել է «Անգլերենը մեր տանը» նախագծին:

Տիգրան Ծառուկյան

2-րդ դասարան

Ալենը մասնակցել է <<Թումանյանի հեքիաթները ներկայցնում ենք անգլերեն>> նախագծին:

3-րդ դասարան

Տաիսիա Գրիկուրովան մասնակցցել է My Day/Իմ օրը ուսումնական նախագծին

Տաիսիա Գրիկուրովայի լեզվական աշխատանքները.

Միկա Գալոյանի լեզվական աշխատանքները. 1, 2

4-րդ դասարան

Դավիթ Տարախչյանի լեզվական աշխատանքները. 1, 2

Նարեկ Առաքելյանի լեզվական աշխատանքները. 1, 2

5-րդ դասարան

Ալեքս Գրիգորյանի լեզվական աշխատանքները. 1, 2

Ալեքսը շարունակում է մասնակցել է <<Հ. Թումանյանի հեքիաթները ներկայացնում ենք անգլերեն>> նախագծին

Ալեքս Գրիգորյանը մասնակցել է նաև «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները» նախագծին:

Հրաչյա Սարգսյանի աշխատանքները դեռ ընթացքի մեջ են:

Ալիսա Հովսեփյան

Գայանե Հովհաննիսյան

Գայանե Հովհաննիսյանը շարունակում է մասնակցել «Հ. Թումանյանի հեքիաթները ներկայացնում ենք անգլերեն» նախագծին:

Գայանե Հովհաննիսյանի լեզվական աշխատանքները.

Փետրվար

Փետրվար ամսին մասնակցել է 11 հեռավար սովորող:

1-ին դասարան

1-ին դասարանի սովորողներ Հարություն Տարախչյանը և Դավիթ Կարապետյանը մասնակցել են Անգլերենը մեր տանը նախագծին:

2-րդ դասարան

Ալեն Վարդանյան. բանավոր խոսքի զարգացում

Ալեն Վարդանյանի լեզվական աշխատանքը:

3-րդ դասարան

Տաիսիա Գրիկուրովա

Տաիսիան մասնակցել է ուսումնական նախագծին. Մեր բնակարանը

Տեքստի հետ աշխատանք

Միկա Գալոյան

Միկան մասնակցել է ուսումնական նախագծին. Իմ բնակարանը

Mika’s Day

4-րդ դասարան

Դավիթ Տարախչյան

Դավիթը կատարել է լեվական աշխատանք։

Դավիթը կատարել նաև տեքստային աշխատանք

Բանավոր խոսքի զարգացում․ հեքիաթապատում-ներկայացումներ

Հեռավար սվորող Նարեկ Առաքելյանի ընտանեկան հեիաթապատում-ներկայացումը

Նարեկ Առաքելյանը կատարել է նաև լեզվական աշխատանքներ. 1, 2

5-րդ դասարան

5-րդ դասարանի հեռավար սովորողներ Գայանե Հովհաննիսյանը և Ալեքս Գրիգորյանը մասնակցել են «Հ. Թումանյանի հեքիաթները ներկայացնում ենք անգլերեն» նախագծին։

Նպատակը՝ սովորողները զարգացնում են իրենց անգլերենի հաղորդակցական կարողությունները՝ քաջ ծանոթ հայերեն հեքեիաթները անգլերեն ներկայացնելու միջոցով. 

Ակնկալվողարդյունքը՝

Հովհաննես Թումանյանի «The Death of Kikos» և «The Liar» հեքիաթները ներկայացվում են տեսաֆիլմերով կամ ընտանեկան ռադիոնյութերով, որոնք հրապարակվում են սովորողների բլոգներում, ենթակայքում: 

Գայանե Հովհաննիսյան և մայրիկ

Ալեքս Գրիգորյան և մայրիկ

Հրաչյա Սարգսյան. բանավոր խոսքի զարգացում:

https://yadi.sk/i/yRn1Gu26NvFdFA

Ալիսա Հովսեփյան

Հունվար

Ալեն Վարդանյանը չնայած 2-րդ դասարանի սովորող է, բայց առաջադրանքները իր ցանկությամբ ավելի բարդ են:

Տաիսիա Գրիկուրովա-3-րդ դասարանի սովորող

Լեզվական աշխատանք 1

Լեզվական աշխատանք 2

ՄԻկա Գալոյան՝ 3-րդ դասարանի սովորող

Լեզվական աշխատանքներ. There is…… There are………….

Numbers

Լեզվական աշխատանքներ

Միկան ներկայացնում է իր սենյակը անգլերեն, որի հիմքում՝ անցած լեզվական նյութն է:

Դավիթ Տարախչյան՝ 4-րդ դասարանի սովորող. լեզվական աշխատանք

Նարեկ Առաքելյան՝ 4-րդ բդասարանի սովորող. լեզվական աշխատանք

Ալիսա Հովսեփյան՝ 5-րդ դասարանի սովորող.

Ալիսայի հետ շարունակում ենք աշխատել գիրք-տետրով: Լեզվական աշխատանքներ 1, 2, 3, 4, 5

Ալեքս Գրիգորյան՝ 5-րդ դասարանի սովորող.

Բանավոր խոսքի զարգացում

Ալեքսը կատարել է նաև տեքստի հետ լեզվական աշախատանքներ

Հրաչյա Սարգսյան՝ 5-րդ դասարանի սովորող. լեզվական աշխատանք

Գայանե Հովհաննիսյան՝ 5-րդ դասարանի սովորող

A dialogue with my sister

Գայանե Հովհաննիսյանը հունվար ամսին էլ է մասնակցել My Info Planet նախագծին և մի նոր հետաքրքիր նյութ թողարկել կայք-էջում:

Դեկտեմբեր

Տաիսիա Գրիկուրովա, 3-րդ դասարանի սովորող

Տաիսիան կատարել է նաև լեզվական առաջադրանքներ.1, 2,

Միկա Գալոյան, 3-րդ դասարանի սովորող

Միկայի նամակը Ձմեռ պապուն

Միկան կատարել է նաև լեզվական առաջադրանքներ.1, 2, 3

Դավիթ Տարախչյան, 4-րդ դասարնի սովորող

Դավիթը կատարել է նաև լեզվական առաջադրանքներ

Նարեկ Առաքելյան, 4-րդ դասարանի սովորող

Նարեկի մասնակցությունը My Info PLanet նախագծին

Նարեկը կատարել է նաև լեզվական առաջադրանքներ.1, 2

Ալիսա Հովսեփյան, 5-րդ դասարանի սովորող

Ալիսան շարունակում է աշխատել գիրք-տետրով: Յուրաքանչյուր դաս յուրացնելուց հետո, իր խոսքը ձայնագրում է:

5-րդ դասարանի հեռավար սովորող Գայանե Հովհաննիսյանը մասնակցել է The New Year in my family նախագծին.

Նոյեմբեր

Նոյեմբեր ամսին մասնակցել է 9 հեռավար սովորող՝ 1-3-րդ դասարաններում՝5, իսկ 4-5-րդ դասարաններում՝4:

2-րդ դասարան

Արեգ Գասպարյանի հետ աշխատում ենք գիրք-տետրով:

Նա իր մայրիկի հետ տեսանյութ է նկարել գիրք-տետրով աշխատելիս:

Ալեն Վարդանյանը չնայած, որ 2-րդ դասարան է, բայց լրացուցիչ առաջադրանքները 4-րդ դասարանի ծրագրին համապատասխան են:

3-րդ դասարան

Տաիսիա Գրիկուրովան նոյեմբերի արձակուրդային օրերին իր մայրիկի հետ պատրաստել է տեսանյութ, որտեղ ներկայացնում է իր ընկերոջը մեր անցած լեզվական նյութի հիման վրա:

Տաիսիան կատարել է նաև լեզվական աշխատանքներ. 1, 2, 3

Միլլա Ռազգոևան կրկին 3-րդ դասարանի հեռավար սովորող է: Տեսանյութում ներկայացնում է իրեն և իր ընտանիքը՝ մեր անցած լեզվական նյութի հիման վրա:

Միկա Գալոյանի տեսաֆիլմը Halloween-ի մասին

Միկա Գալոյանի լեզվական աշխատանքները. 1,2, 3, 4

4-րդ դասարան

Դավիթ Տարախչյանի լեզվական աշխատանքները 1, 2, 3

Նարեկ Առաքելյանի տեսանյութը

Նարեկ Առաքելյանի լեզվական աշխատանքները.1, 2, 3

5-րդ դասարան

Գայանե Հովհաննիսյանը նոյեմբեր ամիսը սկսել է <<My Info Planet-Իմ տեղեկատու մոլորակը>> նախագծին մասնակցելով.

1.Intersting Facts About Tigers

2.All About Moon.

Բանվոր խոսքի զարգացում. Գայանե Հովհաննիյանը ներկայացնում է The Ugly Duckling հեքիաթը:

Ալիսա Հովսեփյանի հետ շարունակում ենք աշխատել գիրք-տետրով: Տառ-բառ ուսուցում:

Ալիսան նաև աշխատում է գիրք-տետրով՝ պարբերաբար յուրաքանչյուր դասը ձայնագրում է:

Հոկտեմբեր

Հոկտեմբեր ամսին մասնակցել է 11 հեռավար սովորող, որից 7-ը՝ 1-3-րդ դասարաններից, իսկ 4-ը՝ 4-5-րդ դասարաններից

1-ին դասարան

Հարություն Տարախչյան

Հարությունը մեր անցած թեմաների վերաբերյալ իր մայրիկի հետ պատրաստել է 2 հավես տեսաֆիլմ, որտեղ ներկայացնում է, թե ինչպես է սովորել, յուրացրել թեմաները՝ վարելով փոքրիկ երկխոսություններ իր մայրիկի հետ:

Տիգրան Ծառուկյան

Տիգրանը նույնպես 1-ին դասարանի հհեռավար սովորող է և տեսաֆիլմի տեսքով ցույց է տալիս իր անցած, յուրարցած բառերն ու արտահայտությունները՝ մայրիկի հետ երկխոսություն վարելով:

2-րդ դասարան

Ալեն Վարդանյան

Քանի որ Ալենը արդեն գրել և կարդալ գիտի, առաջադրանքները լրացուցիչ բարդ են.

Բանավոր խոսքի զարգացում. հանձնարարված հեքիաթի ներկայացում

Լեզվական առաջադրանքներ

Արեգ Գասպարյան

Արեգի հետ աշխատում ենք գիրք-տետրով: Արեգը իր մայրիկի հետ պատրաստել է տեսաֆիլմ, որտեղ ներկայացնում է, թե ինչպես է սովորել և յուրացրել հանձնարարված առաջադրանքները:

3-րդ դասարան

Տաիսիա Գրիկուրովա(առցանց սովորող)

Տաիսիան իր մայրիկի հետ, հետևելով իմ հանձնարարած առաջադրանքներին, տանը տարբեր ուսուցիչ-սովորող դերախաղերի շնորհիվ սովորում յուրացնում է առաջադրաված թեմաները: Արդյունքները հաջորդիվ տեսաֆիլմերի տեսքով են:)

Միկա Գալոյան .

Լեզվական առաջադրանքներ.1, 2, 3, 4

Միկան ներկայացնում է իր ընատնիքը

Հայկ Զադոյան-Հայկը տառերն է նոր սկսում ճանաչել: Ուղարկել եմ գիրք-տետրը, որի մեջ աշխատում է՝ իմ հանձնարարած առաջադրանքների հիման վրա:

4-րդ դասարան

4-րդ դասարանի սովորող Դավիթ Տարախչյանը մասնակցել է <<Անգլերենը մեր տանը>> նախագծին, որտեղ ներկայացնում է իր օրվա մասին փոքրիկ պատում:

Հանձնարարել եմ լեզվական առաջադրանքներ 1, 2, 3,

Որպես բանավոր խոսքի զարգացում՝ Դավիթին առաջարկել եմ հետևյալ հեքիաթները( 1, 2) կարդալ, հասկանալ և, որպես արդյունք, բանավոր ներկայացնել:

4-րդ դասարանի սովորող Նարեկ Առաքելյան

Նարեկին հանձնարարել եմ լեզվական առաջադրանքներ 1, 2, 3, 4, 5, 6

Նարեկը մասնակցել է նաև հաղորդակցական ընտանեկան նախագծերին.

5-րդ դասարանի սովորող Գայանե Հովհաննիսյան

Գայանեի բլոգի անգլերեն էջը վարում եմ ես:

Բանավոր խոսքի զարգացում. հանձնարված հեքիաթի ներկայացում.

Գայանեին հանձնարարել եմ լեզվական առաջադրանքներ 1, 2

Գայանեն և իր մայրիկը մասնակցել են նաև ընտանեկան հաղորդակցական նախագծին:

Ալիսա Հովսեփյան- Ալիսայի հետ աշխատում ենք աշխատանքային գիրք-տետրով: Տառ-բառ ուսուցում

Սեպտեմբեր

4-րդ դասարանի սովորող Նարեկ Առաքելյանը մասնակցել է <<Անգլերենը մեր տանը>> նախագծին, որտեղ ներկայացնում է իր ընտանի կենդանուն:

Նարեկը կատարել է նաև լեզվական առաջադրանքներ. 1, 2,

Զարգացնում ենք բանավոր խոսքը. հանձնարարաված հեքիաթի ներկայացում:

5-րդ դասարանի սովորող Գայանե Հովհաննիսյանը իր մայրիկի հետ մասնակցել է հաղորդակցական նախագծին.

Գայանեն կատարել է նաև լեզվական առաջադրանքներ:

3-րդ դասարանի սովորող Տաիսիա Գրիկուրովան փորձում է ընթերցել հանձնարարված երկխոսությունը:

Տաիսիան և իր մայրիկը

Դ