Հեռավար ուսուցումը ըստ դասարանների. մայիսի 2-8

1-ին դասարան

Թեմատիկ բառախաղեր

Parts of body

Drinks

Fruits

Colours

2-րդ դասարան

Ուսումնական նախագիծ. «My friend»

Նպատակը՝ սովորողները կարողանան սովորած բառապաշարի հիման վրա պատմեն իրենց ընկերոջ մասին:

Ակնկալվող արդյունքը՝ սովորողներից յուրաքանչյուրը Paint ծրագրով մի հատվածում նկարում է իր ընկերոջը, իսկ մյուս հատվածում մուտքագրելով՝ ներկայացնում իրեն:

3-րդ դասարան

Առաջադրանք 1. Հետևյալ արտահայտությունները լավ սովորել և դրանցով կազմել նախադասություններ: Ձեր արած աշխատանքը կտեղադրեք ձեր բլոգներում:

to listen-լսել

to go for a walk-գնալ զբոսնելու

to go to the cinema-գնալ կինոթատրոն

to go to the theatre-գնալ թատրոն

to go to the museum-գնալ թանգարան

to go to the park-գնալ այգի

Առաջադրանք 2. Վերը նշված արտահայտությունների հիման վրա կազմել երկխոսություն(ներ):

4-րդ և 5-րդ դասարան

Topic: Food

Լսեք երկխոսությունը և վերը նշված ճաշացանկի հիման վրա ինքներդ կազմեք նմանատիպ երկխոսություն և տեղադրեք ձեր բլոգներում: Կարող եք նաև տեսաֆիլմ պատրաստել, որտեղ՝ պատկերացնելով, թե սրճարանում եք, կենդանի երկխոսություն վարեք ձեր ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի հետ:

Café worker: Next, please! What would you like?
Andi: Can I have a burger, please?
Café worker: A cheeseburger or double cheeseburger?
Andi: Double cheese burger, please.
Café worker: Anything else?
Andi: Yeah, I’d like some banana cake.
Café worker: Would you like a drink?
Andi: Yes, can I have an apple juice, please?
Café worker: OK, so that’s one double cheeseburger, one banana cake and an apple juice. What’s your table number?
Andi: Table 3. How much is that?
Café worker: That’s £8.37, please.
Andi: Here you are.
Café worker: Thank you … that’s £10.00 … and £1.63 change. Next, please …