Հեռավար սովորողներ 2021-2022

2021-2022 ուստարում Հարավային դպրոց-պարտեզը ունի 10 հեռավար սովորող: Ամսվա նախագծերի փաթեթները տեղադրում եմ «Հեռավար սովորողներ» բաժնում: Իրենց հետ հաճախակի կապ եմ հաստատում էլ. հասցեի միջոցով: Ամսվա արդյունքները հրապարակում եմ նույն բաժնում՝ նշելով տվյալ ամիսը: Ամսվա վերջին շաբաթը ունենում եմ յուրաքանչյուր սովորողի հետ մեկ տեսադաս Teams հարթակում:

Սոս Համբարյան 1-ին դասարան

Եվա Զադոյան 1-ին դասարան

Հարություն Տարախչյան 2-րդ դասարան

Նատալի Եդիգարյան 3-րդ դասարան

Տաիսիա Գրիկուրովա 4-րդ դասարան

Հայկ Զադոյան 4-րդ դասարան

Միշա Մաթևոսյան 4֊րդ դասարան

Դավիթ Տարախչյան 5-րդ դասարան

Նարեկ Առաքելյան 5-րդ դասարան

Առաջնորդվում եմ 2021-2022 ուստարվա անգլերենի առարկայական ծրագրով:

Հունիս ամիսը հեռավար սովորողների համար եղել է ամփոփման ամիս: Բոլոր հեռավար սովորողներին ուղարկել եմ ամառային առաջադրանքների փաթեթները՝ ըստ դասարանների: Կատարել եմ ամփոփիչ տեսազանգեր:

Summer tasks for the 1st Grade students

Summer tasks for the 2nd Grade students

Summer tasks for the 3rd Grade students

Summer tasks for the 4th Grade students

Summer tasks for the 5th Grade students

Նատալի Եդիգարյան

Հայկ Զադոյան

Միշա Մաթևոսյան

Դավիթ Տարախչյան

Նարեկ Առաքելյան

Մայիս ամսվա նախագծերի և լեզվական առաջադրանքների փաթեթները՝ ըստ դասարանների

Նատալի Եդիգարյան 3-րդ դասարան

Միշա Մաթևոսյան 4-րդ դասարան

Տաիսիա Գրիկուրովա 4-րդ դասարան

Դավիթ Տարախչյան 5-րդ դասարան

Նարեկ Առաքելյան 5-րդ դասարան

Ապրիլ ամսվա նախագծերի և լեզվական առաջադրանքների փաթեթները՝ ըստ դասարանների

Եվա Զադոյան 1-ին դասարան

https://www.youtube.com/shorts/GI9kJB9NyxQ

Սոս Համբարյան 1-ին դասարան

Տաիսիա Գրկուրովա 4-րդ դասարան

Հայկ Զադոյան 4-րդ դասարան

Դավիթ Տարախչյան 5-րդ դասարան

Հարություն Տարախչյան 2-րդ դասարան

Նարեկ Առաքելյան 5-րդ դասարան

Մարտ ամսվա նախագծերի և լեզվական առաջադրանքների փաթեթները ըստ դասարանների

Սոս Համբարյան 1-ին դասարան

Հարություն Տարախչյան 2-րդ դասարան

Նատալի Եդիգարյան-3-րդ դասարան

Արեգ Գասպարյան 3-րդ դասարան

Տաիսիա Գրիկուրովա-4-րդ դասարան

Միշա Մաթևոսյան 4-րդ դասարան

Հայկ Զադոյան 4-րդ դասարան

Դավիթ Տարախչյան 5-րդ դասարան

Նարեկ Առաքելյան. լեզվական աշխատանք 1,

լեզվական աշխատանք 2

Փետրվար ամսվա նախագծերի և լեզվական աշխատանքների փաթեթները ըստ դասարանների

Տաիսիա Գրիկուրովա 4-րդ դասարան

Լեզվական աշխատանք 1

Փետրվար ամսվա լեզվական աշխատանքների փաթեթ

Բանավոր խոսքի զարգացում. տեքստի հետ աշխատանք

Միշա Մաթևոսյան 4-րդ դասարան

Լեզվական աշխատանք 1

Լեզվական աշխատանք 2

Լեզվական աշխատանք 3

Լեզվական աշխատանք 4

Բանավոր խոսք/տեքստի հետ աշխատանք

Սոս Համբարյան 1-ին դասարան

Հարություն Տարախչյան-2-րդ դասարան

Դավիթ Տարախչյան 5-րդ դասարան

Նարեկ Առաքելյան 5-րդ դասարան

Տիգրան Սուպիկյան 3-րդ դասարան

Հունվար ամսվա նախագծերի փաթեթները՝ ըստ դասարանների

Սոս Համբարյան. 1-ին դասարան

Հարություն Տարախչյան. 2-րդ դասարան

Դավիթ Տարախչյան. 5-րդ դասարան

Միշա Մաթևոսյան -4-րդ դասարան

Միշան իրականացրել է նախագիծը(տրված է փաթեթի մեջ) իր ընտանիքի անդամների հետ:

Դեկտեմբեր ամսվա նախագծերի փաթեթները՝ ըստ դասարանների

Սոս Համբարյան 1-ին դասարան

Հարություն Տարախչյան 2-րդ դասարան

Միշա Մաթևոսյան 4-րդ դասարան

Տաիսիա Գրիկուրովա 4-րդ դասարան

Հայկ Զադոյան 4-րդ դասարան

Դավիթ Տարախչյան 5-րդ դասարան

Նարեկ Առաքելյան 5-րդ դասարան

Նոյեմբեր ամսվա նախագծերի փաթեթները՝ ըստ դասարանների

Տաիսիա Գրիկուրովա 4-րդ դասարան

Լեզվական աշխատանք 1

Լեզվական աշխատանք 2

Լեզվական աշխատանք 3

Տաիսիան մասնակցել է հաղորդակցական ընտանեկան նախագծին.<<Ուտելիք պատվիրելը մանկական սրճարանում>>

Հայկ Զադոյան 4-րդ դասարան

Լեզվական աշխատանք 1

Լեզվական աշխատանք 2

Լեզվական աշխատանք 3

ՄԻկա Գալոյան 4-րդ դասարան

Լեզվական աշխատանք 1

Տիգրան Սուպիկյան 4-րդ դասարան

Լեզվական աշխատանք 1

Դավիթ Տարախչյան 5-րդ դասարան

Նարեկ Առաքելյան 5-րդ դասարան

Հոկտեմբեր ամսվա նախագծերի փաթեթները՝ ըստ դասարանների

Սոս Համբարյան. 1-ին դասարանի սովորող

Հարություն Տարախչյան. 2-րդ դասարանի սովորող

Տիգրան Սուպիկյան. 3-րդ դասարանի սովորող

Տաիսիա Գրկուրովա. 4-րդ դասարանի սովորող

Հայկ Զադոյան. 4-րդ դասարանի սովորող

Դավիթ Տարախչյան. 5-րդ դասարանի սովորող

Լեզվական աշխատանք 1

Սեպտեմբեր ամսվա նախագծերի փաթեթները՝ ըստ դասարանների

Ժամանակացույցը՝ յուրաքանչյուր հեռավար սովորողի հետ ամսվա մեջ մեկ օր(ամսվա վերջին շաբաթը) տեսադաս Teams հարթակում:

Սոս Համբարյան. 1-ին դասարանի սովորող

Հարություն Տարախչյան. 2-րդ դասարանի սովորող

Տիգրան Սուպիկայն. 3-րդ դասարանի սովորող

Հայկ Զադոյան. 4-րդ դասարանի սովորող

Տաիսիա Գրիկուրովա. 4-րդ դասարանի սովորող

Դավիթ Տարախչյան. 5-րդ դասարանի սովորող

Նարեկ Առաքելյան. 5-րդ դասարանի սովորող