Happy Mother’s Day: Cards in English and Russian

Реклама

Իմ ստեղծած առաջին անգլերեն պատկերազարդ բառարանը

Հիմնական դպրոցի 2.1 դասարանի սովորողները ինքնուրույն պատրաստել են պատկերազարդ բառարան, որը լավ ուսումնական նյութ կլինի իրենց մյուս ընկերների համար:

Classroom objects

Colours

Domestic animals

Fruits

Parts of body

Wild animals