Իմ ստեղծած առաջին անգլերեն պատկերազարդ բառարանը

Հիմնական դպրոցի 2.1 դասարանի սովորողները ինքնուրույն պատրաստել են պատկերազարդ բառարան, որը լավ ուսումնական նյութ կլինի իրենց մյուս ընկերների համար:

Classroom objects

Colours

Domestic animals

Fruits

Parts of body

Wild animals