2021-2022 ուստարվա իմ հաջողված ընտանեկան նախագծերը

Իրավիճակային հաղորդակցական նախագծերը 2021-2022 ուսումնական տարում կարող եմ համարել հաջողված, քանի որ սովորողների մոտ ոգևորությունը այնքան մեծ էր, որ նաև այն մտավ շատ ընտանիքներ և դարձավ իրավիճակային հաղորդակցական ընտանեկան նախագծեր: Ստորև ներկայացնում եմ արդեն իրականացրած իրավիճակային հաղորդակցական ընտանեկան նախագծերի շարք.

Shopping for clothes4th Grade students

Ordering food in a cafe-3rd Grade students

Describing people-4th Grade students

Interview with famous people-4th Grade students

Buying new shoes-5th Grade students

Իրավիճակային հաղորդակցական ընտանեկան նախագծի ամփոփում

shopping for clothes

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 4-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ամրապնդում և ընդլայնում են իրենց բառապաշարը՝ տվյալ թեմայի շուրջ հաղորդակցվելով և   ձեռք են բերում միմյանց հետ խոսելու կարողություն:

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները դերերով վերարտադրում են տեքստի երկխոսությունը, իսկ այնուհետև կազմում են սեփական երկխոսություններ:

Արդյունքը՝ ստեղծվում են տեսաֆիլմեր, ձայնագրություններ տվյալ թեմայով ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ:

Վահան Արուշանյան

Վահագն Գրիգորյան

Արևիկ Խաչատրյան

Անգելինա Մկրտումյան

Նարեկ Սարգսյան

Էրիկ Վանյան

Տաիսիա Գրիկուրովա

Տիգրան Գրիգորյան

Լանա Օրդուխանյան

Խորեն Հարությունյան

Ամփոփում ենք հեղինակային գիրք-տետր դասագրքի արդյունքները

Մասնակիցներ՝ 2-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ձեռք են բերում իրենց, իրենց ընկերջը, ընտանիքը ներկայացնելու և նկարագրելուկարողություն:

Ընթացքը՝ սկզբում կրկնում ենք արդեն սովորած ընտանիքի անդամների, մասնագիտությունների անվանումները: Կրկնում ենք նաև մարմնի մասերը, կարողությունները, որոնցով սովորողները կկարողանան նկարագրել, բնութագրել իրենց ընտանիքի անդամներին: Սկզբում սովորողները փորձում են բանավոր ներկայացնել իրենց, իրենց ընկերոջը, ընտանիքի անդամներին՝ կազմելով սովորած բառերով և արտահայտություններով նախադասություններ: Որից հետռ յուրաքանչյուր սովորող փորձում է արդեն գրավոր ներկայացնել Paint ծրագրով:

Արդյունքը՝ Paint ծրագրով սովորողները ունենում են ընտանիքի գրավոր ներկայացում,որին կից՝ իրենց նկարազարդումը:

Անգելինա Բաբաջանյան

Իրավիճակային հաղորդակցական նախագծի ամփոփում

Ordering food in a cafe

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 3-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ամրապնդում և ընդլայնում են իրենց բառապաշարը՝ տվյալ թեմայի շուրջ հաղորդակցվելով և   ձեռք են բերում միմյանց հետ խոսելու կարողություն:

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները դերերով վերարտադրում են տեքստի երկխոսությունը, իսկ այնուհետև կազմում են սեփական երկխոսություններ:

Արդյունքը՝ ստեղծվում են տեսաֆիլմեր, ձայնագրություններ տվյալ թեմայով ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ:

Մարիա Սայադյան

Մարկ Բաղդասարյան

Ֆլորա Հավհաննիսյան

Ժասմին Գրիգորյան

Տրդատ Գաբոյան

Ինեսսա Գասպարյան

Հարություն Թովմասյան

Գայանե Բաղդասարյան

Նարեկ Աբադ

Նելլի Համբարձումյան

Էդվարդ Նավասարդյան

Արփի Հարությունյան

ՄԻլլա Մաթևոսյան

Նոյ Գրիգորյան

Էմիլի Շահվերդյան

Կատրինա Լալայան

Ալֆրեդ Հարությունյան

Էդուրադ Միքայելյան

Էլանա Շահվերդյան

Սիլվի Թոփիկյան

Իրավիճակային հաղորդակցական նախագծի ամփոփում

Describing people

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 4-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ամրապնդում և ընդլայնում են իրենց բառապաշարը՝ տվյալ թեմայի շուրջ հաղորդակցվելով և   ձեռք են բերում տվյալ թեմաների շուրջ միմյանց հետ խոսելու կարողություն:

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները դերերով վերարտադրում են տեքստի երկխոսությունը, իսկ այնուհետև կազմում են սեփական երկխոսություններ:

Արդյունքը՝ սովորողների կողմից ստեղծված երկխոսություններ իրենց ձայնագրություններով, որոնք հրապարակվելու են սովորողների բլոգներում:

Վահան Արուշանյան

Արսեն Դալլաքյան

Արփինե Հակոբյան

Նարեկ Սարգսյան

Էրիկ Վանյան

Աֆինա Մկրտիչյան

Տիգրան Գրիգորյան

Արևիկ Խաչատրյան

Վահագն Գրիգորյան

Լանա Օրդուխանյան

Անգելինա Մկրտումյան

Ռաֆայել Բաղիրյան

«Սուրբ Զատիկը իմ ընտանիքում» նախագծի ամփոփում

Participants: 4th and 5th graders

The aim of the project: the students will be able to learn some words, phrases and expressions typical of the Easter ritual and celebration and also be able to present how they celebrate Easter at home.

The process of the project: activation of new words and phrases in the text about Easter adapted to the language level of the learners.

The final result of the project: video films or presentations will be published on the students’ blogs. The title will be “Easter in my family”

Նախագիծ. «Սուրբ Զատիկը իմ ընտանիքում»

Մասնակիցներ. 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի նպատակն այն է, որ սովորողները կարողանան Սուրբ Զատիկի ծեսին, տոնակատարությանը բնորոշ բառեր և արտահայտություններ սովորեն և ի վիճակի լինեն ներկայացնել, թե ինչպես են տոնում Զատիկը իրենց տանը:

Աշխատանքի ընթացքը և վերջնական արդյունքը.

·         Սովորողների լեզվական մակարդակին համապատասխանեցված Զատիկի մասին տեքստի նոր բառերի և արտահայտությունների ակտիվացում

·         Զատիկի մասին տեքստի քննարկում

·         «Սուրբ Զատիկը մեր տանը» վերնագրով հրապարակումներ սովորողների բլոգներում, որոնք կարող են լինել տեսաֆիլմեր և պրեզենտացիաներ:

Խորեն Հարությունյան 4-րդ դասարան

Էլինա Բալաբանյան 4-րդ դասարան

Կարոլինա Եասայան 5-րդ դասարան

Դավիթ Հովհաննիսյան

Նարե Սուքիասյան

Նարեկ Սարգսյան

Աֆինա Մկրտիչյան

The Liar by Hovhannes Tumanyan

«Հ. Թումանյանի հեքիաթները ներկայացնում ենք անգլերեն» նախագծի շրջանակներում 5-րդ դասարանի սովորողները կարդացին «Սուտասանը» հեքիաթը անգլերեն, սովորեցին նոր արտահայտություններ և դասարանում դերերով ներկայացրեցին այն:

Դեկտեմբերյան նախագծերի ամփոփում

 “The New Year in my Family” նախագծի ամփոփում

Տևողությունը`10.12.2021-20.01.2022

Մասնակիցներ՝ 4-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը. սովորողները ձեռք են բերում իրենց ընտանեկան ավանդական տոնը անգլերեն գրավոր և բանավոր ներկայացնելու կարողություն:

Ակնկալվող արդյունքը. անգլերենով պատում կամ պրեզենտացիա <<Ամանորը իմ ընտանիքում>> վերնագրով, որը հրապարակվելու է սովորողի և դասավանդողի բլոգում:

Project: The New Year in My Family”

Duration: 10.12.2021-20.01.2022

The Participants: The learners of Grade 4

The Key Objective: The learners learn how to speak and write about seeing the New Year in in their families.

The Expected Result: Narrations or presentations in English on the topic “The New Year in our Family”. The narrations and presentations are published in the learners’ and teacher’s blogs.

Վահագն Գրիգորյան

Արսեն Դալլաքյան

Արփինե Հակոբյան

Արևիկ Խաչատրյան

Գրիգոր Բաղդասարյան

Էրիկ Վանյան

Տիգրան Գրիգորյան

Արսինե Հակոբյան

Լանա Օրդուխանյան

Էլինա Բալաբանյան

Ռաֆայել Բաղիրյան

Շարունակելի…..

Նախագիծ. «The New Year in different countries”

Description: christmas-around-the-worldՏևողությունը՝ 05.12.2021-25.12.2022

Մասնակիցներ՝ 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը. Սովորողները ձեռք են բերում համացանցից անգլերեն կամ հայերեն տեղեկատվությունը ավելի պարզեցված ձևով անգլերեն փոխադրելու և ներկայացնելու կարողություն:

Ընթացքը. յուրաքանչյուր սովորող ընտրում է որևէ երկիր և համացանցից տեղեկություններ է հավաքում, թե ինչպես են նշում Ամանորը տվյալ երկրում  և պարզեցված լեզվով նյութը փոխադրում է անգլերեն:

Ակնկալվող արդյունքը. Տարբեր երկրներում ամանորը նշելու ավանդույթների մասին պարզեցված անգլերենով պրեզենտացիաներ, տեսաֆիլմեր՝ հրապարակված սովորողների բլոգներում, Հարավային դպրոցի ենթակայքում, դասավանդողի բլոգում: Լավագույն նյութերը կառաջադրվեն հրապարակման կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջում:

Project: “ The New Year in different countries”

Duration: 05.12.2021-25.12.2022

The participants of this project are 5th grade students.

The aim of this project: the students acquire the ability to collect English or Armenian information from the Internet and present it in simplified English.

Process: each student chooses a country and searches for information about the way they celebrate the New Year in this country and writes down the information in simplified English.

Expected result: Simplified English presentations, video films, which will be published on the students’ and teacher’s blogs. The best materials will be posted on the English page of  mskh.am.

Կարոլինա Եսայան

Գարիկ Գասպարյան

Դավիթ Հովհաննիսյան

Հայկ Մանուկյան

Հասմիկ Մելքոնյան

Նարե Սուքիասյան

Դավիթ Տարախչյան

Լիլիթ Սիմոնյան

Միլանա Ավետիսյան

Աստղիկ Գաբոյան

Անի Համբարձումյան

Մանվելյան Շուշան

Արամ Բադալյան

Եվա Միքայելյան

Մանվել Դավթյան

Մարի Բաղդասարյան

3-րդ դասարանի սովորողները, իրենց անցած բառապաշարը գործածելով, անգլերենով նամակ գրեցին Ձմեռ պապին և տեղադրեցին իրենց բլոգներում:

Մարիա Բարսեղյան

Ֆլորա Մարտիրոսյան

Վաղարշակ Թադևոսյան

ՄԻլլա Մաթևոսյան

Կատրինա Մարտիրոսյան

Ժասմին Գրիգորյան

Տրդատ Գաբոյան

Նոյ Գրիգորյան

Շաքե Սահակյան

Ալեն Վարդանյան

Ագապե Ավագյան

Լուսինե Պետրոսյան

Մարինա Վիրաբյան

Էդուարդ Նալբանդյան

Էդգար Մուրադյան

Սիլվի Թոփիկյան

Ալֆրեդ Հարությունյան

Միքայել Մալխասյան

Էմիլի Շահվերդյան

Մարիամ Դանղյան

Լիլի Թորոսյան

2-րդ դասարանի սովորողների հետ երգ-պար բեմականացում.

 

Ընտանեկան հեքիաթապատում-ներկայացումներ

5-րդ դասարանի սովորողների ընտանեկան դպրոցը

«Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները» նախագծի շրջանակներում՝ ընտանեկան հեքիաթապատում-ներկայացումներ. իրականացնում են 5-րդ դասարանի դովորողները:

Միլանա Ավետիսյան

Կարոլինա Եսայան

Անի Համբարձումյան

Ալեքսանդր Ավոյան

Հայկ Մանուկյան

Արամ Բադալյան

Շարունակելի…..