Ամառային ճամբարի իմ նախագիծը

1-ին և 2-րդ դասարաններում ճամբարի ընթացքում նախատեսում եմ տարբեր ուսումնական խաղեր:
3-րդ և 4-րդ դասարաններում` հեքիաթների ունկնդրում, բանավոր քննարկում և արդյունքների լուսաբանում Դպրոց-պարտեզի ենթակայքում:
6-րդ դասարաններում նախատեսում եմ 4-րդ դասարանցիների հորինած իմաստուն հեքիաթների անգլերեն թարգմանություններ կատարել, ինչով նաև կպատրաստվենք թարգմանչական ստուգատեսին: Նախատեսում եմ նաև իրականացնել  քաղաքային ճամփորդություններ և դրանց լուսաբանումը մեր ենթակայքում:​

Թումանյանական օրերին ընդառաջ. Հովհաննես Թումանյանի ՙՙՍուտասանը՚ նախագիծ

Նախագծային աշխատանքը արվել է 6-րդ և 4-րդ դասարանցիների հետ համատեղ:
Նախագծի տևողությունը՝ փետրվարի 1-ից 24-ը
Նախագծի նպատակը՝ 6-րդ դասարանի սովորողները  պետք է կարողանան հեքիաթի բառերն ու արտահայտությունները հայերենից անգլերեն թարգմանել սովորեն: 4-րդ դասարանի սովորողները պետք է կարողանան 6-րդ դասարանցիների անգլերեն թարգմանած հեքիաթը հասկանան և ընթերցեն:
Աշխատանքի ընթացքը. Նախ համացանցից 6-րդ դասարանցիները  գտնում են Թումանյանի «Սուտասանը» հայերեն, հետո խմբերի բաժանվելով փորձում են մաս-մաս թարգմանել:
Սովորողների թարգմանած յուրաքանչյուր հատված դասարանում միասին խմբագրում ենք:
Վերջում, երբ ամբողջ հեքիաթը արդեն թարգմանված է, սովորողները տեղադրում են իրենց բլոգերում:
Հաջորդ աշխատանքը արվում է արդեն 4-րդ դասարանցիների հետ: Թարգմանված հեքիաթը դասարանում մի քանի անգամ ընթերցում ենք, հասկանում բոլոր բառերն ու արտահայտությունները: Հեքիաթը շատ լավ յուրացնելուց հետո  անցնում ենք ձայնագրման աշխատանքներին: Սովորողներին ձայնագրելուց հետո յուրաքանչյուր սովորողի հանձնարարվում է Paint ծրագրով նկարել հեքիաթի հերոսներին համապատասխան դրվագներով:
Երբ բոլոր աշխատանքները կատարված էին` թարգմանված հեքիաթը, ձայնագրությունները, նկարները և համապատասխան ընտրված երաժշտությունը, ապա հաջորդ քայլը AVS ծրագրով ֆիլմ պատրաստելն էր:
Վերջնական արդյունքը-ուսումնական տեսաֆիլմ  Թումանյանի «Սուտասանը»  անգլերեն:

Նախագիծ. Զատիկ

6-րդ դասարանցիների հետ <<Զատիկ>> նախագիծ:

Տևողությունը՝ապրիլի 1-ից 20-ը

Նպատակը՝սովորողները պետք է կարողանան անգլերենով ներկայացնեն, թե ինչպես են նշում Զատիկը տարբեր երկրներում:

Աշխատանքի ընթացքը՝յուրաքանչյուր սովորող ընտրում է որևէ երկիր և համացանցով փնտրում գտնում է, թե տվյալ երկրում ինչպես են նշում Զատիկը:

Ակնկալվող վերջնական արդյունքը՝ յուրաքանչյուր սովորողի կողմից AVS  ծրագրով ստեղծված տեսաֆիլմ կամ PowerPoint –ով ստեղծված տեսանյութ:

2-րդ դասարանցիների հետ Զատիկ նախագիծ:

Տևողությունը՝ ապրիլի 1-ից 20-ը

Նպատակը՝ սովորողները պետք է կարողանան Զատիկի մասին անգլերեն երգ երգեն:

Աշխատանքի ընթացքը՝ համացանցով դասավանդողը փնտրում գտնում է համապատասխան երգ: Այդ երգը դասավանդողը սովորողների արված նկարներով պատրաստում է կարաոկե: Դասի ընթացքում դասավանդողը սովորեցնում է երգը: Երգը լավ յուրացնելուց հետո դասավանդողը փորձում է տվյալ երգի ներքո պար բեմադրել:

Վերջնական արդյունքը՝ երգ-պար ներկայացում մեդիաուրբաթին:

2014 թվականին նախատեսվող նախագծեր՝ ըստ ուսումնական օրացույցի

4-րդ դասարանում նախատեսվող նախագիծ

<<Ձոնկնոջը>> նախագիծ

 

Նախագծի տևողությունը՝ մեկ ամիս (մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը)

Մասնակիցները՝ 4-րդ դասարանցիներ

Նպատակը՝ սովորողները ձեռք են բերում շնորհավորանքներ, մաղթանքներ ասելու, գրելու, սեփական նոթբուքերով դրանք ձևավորելու և տոնի նախօրեին դրանք ուղարկելու սովորույթը:

Նախագծի վերջնական արդյունքը. տեսաֆիլմ հետևյալ բովանդակությամբ՝ յուրաքանչյուր սովորողի Paint ծրագրով  պատրաստած բացիկը իր մոր նկարագրությամբ և մորն ուղղված շնորհավորանքներով և մաղթանքներով, որն ուղեկցվում է նրա ձայնագրությամբ:

Նախագծիիրականացմանհամարանհրաժեշտգործողություններիծրագիր.

 • Սովորողները սովորում են արտահայտություններ, որոնցով կարելի է ներկայացնել իրենց մայրիկներին, ինչպես նաև արտահայտություններ, որոնցով կարելի է շնորհավորել իրենց մայրիկներին:
 • Յուրաքանչյուր սովորող Paint ծրագրով պատրաստում է  բացիկ, որի մի կողմում նրա մոր նկարագրությունն է իսկ մյուս կողմում՝ նրան ուղղված շնորհավորանքներն ու մաղթանքները:
 • Դասավանդողը ձայնագրում է յուրաքանչյուր սովորողի խոսքը և հավաքելով նրանց աշխատանքները AVS ծրագրով, ստեղծում է տեսաֆիլմը, որի վերնագիրն է` «I Love You, Mother»:

Վերջնականարդյունքը՝ ստեղծված տեսաֆիլմը դրվում է Դպրոց-պարտեզի ենթակայքում:

6-րդ դասարանում նախատեսվող նախագծեր

 

Թումանյանական օրերին ընդառաջ.  Թումանյանի «Սուտասանը» նախագիծ

1.Նախագծի իրականացման տևողությունը՝ փետրարի 12-ից 22-ը

2.Նպատակը՝ սովորողները պետք է կարողանան պատմել Թումանյանի «Սուտասանը» անգլերեն:

3. Նախագծի վերջնական արդյունքը՝ տեսաֆիլմ. «Սուտասանը» անգլերեն, որտեղ երևալու է յուրաքանչյուր սովորողի Paint ծրագրով արված հերոսների նկարները և լսվելու է նրանց անգլերեն խոսքը՝ ըստ համապատասխան նկարների բովանդակության:

4. .Նախագծի իրականացման համար անհրաժեշտ գործողությունների ծրագիրը

 • Յուրաքանչյուր սովորողին հանձնարարվում է հեքիաթից մի փոքր հատված թարգմանել:
 • Սովորողներից յուրաքանչյուրը Paint ծրագրով նկարում է 2-3 հեքիաթի բովանդակությանը համապատասխան նկար:
 • Ձայնագրվում է յուրաքանչյուր սովորողի, արդեն ստուգված, թարգմանած հատվածը:
 • Հավաքելով սովորողների ձայնագրությունները և նկարները՝ պատրաստվում է AVS ծրագրով տեսաֆիլմ:

5.Վերջնական արդյունքը. Տեսաֆիլմը դրվում է դասավանդողի բլոգում և հղումով դրվում է Դպրոց-պարտեզի ենթակայքում:

<<Մերկատարածուսումնականճամփորդությունները>> նախագիծ

1.Նախագծի իրականացման տևողությունը՝ սեպտեմբերի 15-ից հոկտեմբերի 10-ը

2. Մասնակիցները՝ 6-րդ դասարանցիներ

3.Նպատակը՝ սովորողները ձեռք են բերում տարբեր ժամանակներում իրենց արդեն արված աշխատանքները հավաքելու և տվյալ թեմայով մի ընդհանուր պրեզենտացիա անելու կարողություն անգլերեն լեզվով:

4.Նախագծի վերջնական արդյունքը՝ ուսումնական տեսաֆիլմ`«Մեր կատարած ուսումնական ճամփորդությունները»

5. .Նախագծի իրականացման համար անհրաժեշտ գործողությունների ծրագիրը

 • Սովորողները Դպրոց-պարտեզի ենթակայքում որոնում և գտնում են տարբեր ժամանակներում իրենց կատարած ճամփորդությունների մասին պատմող նյութեր` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:
 • Դասարանը բաժանվում է խմբերի, որոնց քանակը հավասար է կատարած ճամփորդությունների թվին և յուրաքանչյուր խումբ ստանձնում է մի որևէ ճամփորդության մասին պատմելու պատասխանատվությունը:
 • Ձայնագրվում է նրանց, արդեն ստուգված, շարադրանքի նյութը:
 • Հավաքելով շարադրանքները, ձայնագրությունները և ընտրված  լուսանկարները, դասավանդողը պատրաստում է AVS ծրագրով մի ուսումնական տեսաֆիլմ «Our Educational Trips» վերնագրով:
 1. Վերջնական արդյունքը՝ տեսաֆիլմ «Our Educational Trips», որը հնարավոր կլինի ներկայացնել տարբեր ստուգատեսներին:

Սուրբ Հարության տոնին ընդառաջ. <<Ինչպե՞սենմարդիկնշումզատիկըՀայաստանում>> նախագիծ

1.Նախագծի տևողությունը՝ մարտի 10-ից մարտի 31-ը

2.Մասնակիցները՝ 6-րդ դասարանցիներ

3.Նպատակը՝ սովորողները ձեռք են բերում զատկի հետ կապված ավանդույթների մասին անգլերենով պատմելու կարողություն:

4. Նախագծի վերջնական արդյունքը. պատրաստվելու է տեսադաս, ուր սովորողները միմյանց հարցեր տալով պարզելու են զատկի տարբեր ավանդույթների  հետ կապված մանրամասնություններ:

5. Նախագծիիրականացմանհամարանհրաժեշտգործողություններիծրագիրը

 • Սովորողներին հանձնարարվում է կարդալ Ռուդիկ Հայրոյանի <<Զատիկ>> գիրքը:
 • Դասավանդողը գրքի որոշ հատվածների հիմնական բովանդակությունը փոխադրում է պարզեցված անգլերենով, որը սովորողները ուսումնասիրում են համեմատելով այն գրքի համապատասխան հատվածների հետ:
 • Անգլերեն տեքստերը յուրացնելուց հետո սովորողները միմյանց տալիս են հարցեր և ստանում պատասխաններ: Քննարկման ընթացքը ձայնագրվում է:

6.Վերջնական արդյունքը. Ուսումնական նյութ «Traditions Connected with Easter», որն իր մեջ ներառում է զատկական տեքստեր, հարց ու պատասխաններ իրենց ձայնագրություններով ու նկարներով:

«Ծննդյան տոները Ավստրիայում» նախագիծ 6-րդ դասարանցիների համար

Նախագծի կատարման ժամանակը – ձմեռային ճամբարի ընթացքում` դեկտեմբերի 16-24-ը

Նախագծի վերջնական արդյունքը – պատրաստվում է  slide show նկարներով տեսաֆիլմ «Ծննդյան տոները Ավստրիայում» , որի յուրաքանչյուր նկարը ունի իր տեքստը: Տեսաֆիլմն ուղեկցվում է ավստրիական “Լուռ երեկո-Silent night” ծննդյան տոների երգով:

Նախագծի կատարման նկարագրությունը. Սովորողներին առաջարկվում է համացանցից ընտրել և թարգմանել Ավստրիայում ծննդյան տոների ավանդույթների մասին նյութեր հավաքել: Հավաքված նյութերը թարգմանվում են հայերեն ըստ ընտրության, որից հետո թարգմանությունները խմբագրվում են և տեղադրվում են համապատասխան նկարների վրա:

Պատրաստված վերջնական տեսաֆիլմը դրվում է սովորողների բլոգներում և Դպրոց-պարտեզի ենթակայքում:

Սովորողներին առաջարկվում է օգտվել հետևյալ աղբյուրներից`

https://www.google.ru/search?q=christmas+in+austria&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=c1anUqnPAs2LhQf7xYDIDg&ved=0CCcQsAQ&biw

http://www.worldofchristmas.net/christmas-world/austria.html

http://www.ask.com/web?qsrc=6&o=15733&oo=15733&l=dir&gc=1&qo=popularsearches&ad=SEO&an=SEO&ap=google.ru&q=Austrian+Christmas+Songs

Մխիթար Սեբաստացու օրերին ընդառաջ. նախագիծ

1.Նախագծի իրականացման տևողությունը՝ հոկտեմբերի 20-ից մինչև նոյեմբերի 10-ը

2.Նպատակը՝ սովորողները պետք է կարողանան անգլերենով ներկայացնեն Մխիթար Սեբաստացու կենսագրությունը

3. Նախագծի վերջնական արդյունքը՝ Մխիթար Սեբաստացու մասին պատմող տեսաֆիլմ:

4.Նախագծի իրականացման համար անհրաժեշտ գործողությունների ծրագիրը

Սովորողները Մխիթար Սեբաստացու կյանքի մասին պատմող անգլերեն նյութը թարգմանում են հայերեն: Այնուհետև ինտերնետից փնտրում են Մխիթար Սեբաստացու կյանքի մասին պատմող լուսանկարներ: Հետո անգլերեն նյութը հատված առ հատված ձայնագրվում է մի քանի սովորողների կողմից:

5.Վերջնական արդյունքը՝ տեսաֆիլմը տեղադրվում է Դպրոց-պարտեզի ենթակայքում:

Ըստ ուսումնական օրացույցի 2013-2014 ուսումնական տարում նախատեսվող նախագծերի իրականացում համապատասխան դասարանների սովորողների հետ:

3-րդ դասարանում նախատեսվող նախագծեր

<<Ուսուցչի օր>> նախագիծ

 1. Նախագծի իրականացման տևողությունը՝ սեպտեմբերի 20-ից հոկտեմբերի 4
 2. Նպատակը՝ սովորողները անգլերենով պետք է կարողանան ներկայացնել իրենց սիրելի ուսուցչին և արտահայտել իրենց սերն ու ցանկությունները ուսուցչի օրվա կապակցությամբ:
 3. Նախագծի վերջնական արդյունքը. տեսաֆիլմ հետևյալ բովանդակությամբ՝ յուրաքանչյուր սովորող ունենում է տեսաֆիլմի իր էջը, որտեղ նա ներկայանում է երկու-երեք նախադասությամբ ինքնանկարով հանդերձ, ներկայացնում է իր սիրած ուսուցչին՝ իր նկարով և նրան ուղղված խոսքերով:
 4. Նախագծի իրականացմա նհամար անհրաժեշտ գործողությունների ծրագիրը
 • Յուրաքանչյուր երեխայի հետ աշխատանքը արվում է անհատապես բանավոր ձևով: Նրանց արտաբերած խոսքը մոտավորապես այսպիսին է լինելու. This is me. I am Ashot Manukyan. I am 9 years old. This is my teacher. She is Naira Avagyan. I like her very much. I want to give her these flowers.
 • Յուրաքանչյուր երեխա իր անձնական նեթբուքով Paint ծրագրով նկարում է իրեն և իր սիրելի ուսուցչին և այն ինչ ուզում է նվիրել  նրան:
 • Ձայնագրվում է յուրաքանչյուր սովորողի խոսքը:

 

 1. AVS ծրագրով ստեղծված տեսաֆիլմը դրվում է Դպրոց-պարտեզի ենթակայքում:

 

 

 

<<Սուրբ Ծնունդ և Ամանոր>> նախագիծ

 1. Նախագծի իրականացման տևողությունը՝ դեկտեմբերի 15-ից մինչև 25-ը:

 

 1. Նպատակը՝ սովորողները պետք է կարողանան անգլերենով Ամանորի հետ կապված պարային շարժումներով երգ ներկայացնեն:

 

 

 1. Նախագծի վերջնական արդյունքը՝ տվյալ երգի բառերով պատրաստած կարաոկե,  որի հնչեղությամբ սովորողները երգում են և միաժամանակ համապատասխան պարային շարժումներ անում:

 

 1. Նախագծի իրականացման համար անհրաժեշտ գործողությունների ծրագիրը

 

 • Նախ ինտերնետից փնտրում եմ սովորողների բառապաշարին հարմար երգ:
 • Սովորողներին սովորեցնում եմ այդ երգի բառերը և այդ բառերին համապատասխան պարային շարժումներ:
 • Յուրաքանչյուր սովորող իր անձնական նեթբուքով Paint ծրագրով երգի բովանդակությանը համապատասխան նկարում է նկարներ:
 • Այդ նկարները կցելով AVS ծրագրով պատրաստում եմ երգ-կարաոկե:

 

 1. Վերջնական արդյունքը՝ երգ-պար ներկայացում մեդիաուրբաթին ձմեռային ճամբարի օրերի ընթացքում:

 

4-րդ դասարանում նախատեսվող նախագծեր

<<Ձոն կնոջը>> նախագիծ

 

Նախագծի տևողությունը՝ մեկ ամիս (մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը)

 

Մասնակիցները՝ 4-րդ դասարանցիներ

 

Նպատակը՝ սովորողները ձեռք են բերում շնորհավորանքներ, մաղթանքներ ասելու, գրելու, սեփական նոթբուքերով դրանք ձևավորելու և տոնի նախօրեին դրանք ուղարկելու սովորույթը:

 

Նախագծի վերջնական արդյունքը. տեսաֆիլմ հետևյալ բովանդակությամբ՝ յուրաքանչյուր սովորողի Paint ծրագրով  պատրաստած բացիկը իր մոր նկարագրությամբ և մորն ուղղված շնորհավորանքներով և մաղթանքներով, որն ուղեկցվում է նրա ձայնագրությամբ:

 

Նախագծի իրականացման համար անհրաժեշտ գործողությունների ծրագիր.

 • Սովորողները սովորում են արտահայտություններ, որոնցով կարելի է ներկայացնել իրենց մայրիկներին, ինչպես նաև արտահայտություններ, որոնցով կարելի է շնորհավորել իրենց մայրիկներին:
 • Յուրաքանչյուր սովորող Paint ծրագրով պատրաստում է  բացիկ, որի մի կողմում նրա մոր նկարագրությունն է իսկ մյուս կողմում՝ նրան ուղղված շնորհավորանքներն ու մաղթանքները:
 • Դասավանդողը ձայնագրում է յուրաքանչյուր սովորողի խոսքը և հավաքելով նրանց աշխատանքները AVS ծրագրով, ստեղծում է տեսաֆիլմը, որի վերնագիրն է` «I Love You, Mother»:

Վերջնական արդյունքը՝ ստեղծված տեսաֆիլմը դրվում է Դպրոց-պարտեզի ենթակայքում:

 

5-րդ դասարանում նախատեսվող նախագծեր

Մխիթար Սեբաստացու օրերին ընդառաջ  <<Մերդպրոցը>>  նախագիծ

1.Նախագծի իրականացման տևողությունը՝ նոյեմբերի 10-ից 18-ը

2.Նպատակը՝ սովորողները պետք է կարողանան անգլերենով ներկայացնեն իրենց դպրոցը

3. Նախագծի վերջնական արդյունքը՝ Դպրոց-պարտեզի մասին պատմող անգլերեն տեսաֆիլմ

4.Նախագծի իրականացման համար անհրաժեշտ գործողությունների ծրագիրը

 • Սովորողները լուսանկարում  և տեսանկարահանում են Դպրոց-պարտեզի տարբեր դասասենյակները,  մարզասրահը, ամառային և փակ լողավազանները, կանաչ պարտեզը.
 • Կատարվում է աշխատանքի բաժանում, որի արդյունքում յուրաքանչյուր սովորող ստանձնում է իր սիրելի դպրոցի մի որևէ մասը ներկայացնելու պատասխանատվությունը:
 • Յուրաքանչյուր սովորող շարադրություն է գրում (5-7 նախադասություն), որով ներկայացնում է Դպրոց-պարտեզի մասին պատմող տեսաֆիլմի իրեն հանձնարարված մասը: 
 • Դասավանդողը, հավաքելով սովորողների գրած շարադրությունները, արած լուսանկարները և վիդեո նկարահանումները՝ AVS ծրագրով ստեղծում է ուսումնական տեսաֆիլմ:

5.Վերջնական արդյունքը՝ տեսաֆիլմը տեղադրվում է Դպրոց-պարտեզի ենթակայքում:

 

Թումանյանական օրերին ընդառաջ.  Թումանյանի «Սուտասանը» նախագիծ

1.Նախագծի իրականացման տևողությունը՝ փետրարի 12-ից 22-ը

2.Նպատակը՝ սովորողները պետք է կարողանան պատմել Թումանյանի «Սուտասանը» անգլերեն:

3. Նախագծի վերջնական արդյունքը՝ տեսաֆիլմ. «Սուտասանը» անգլերեն, որտեղ երևալու է յուրաքանչյուր սովորողի Paint ծրագրով արված հերոսների նկարները և լսվելու է նրանց անգլերեն խոսքը՝ ըստ համապատասխան նկարների բովանդակության:

4. .Նախագծի իրականացման համար անհրաժեշտ գործողությունների ծրագիրը

 • Յուրաքանչյուր սովորողին հանձնարարվում է հեքիաթից մի փոքր հատված թարգմանել:
 • Սովորողներից յուրաքանչյուրը Paint ծրագրով նկարում է 2-3 հեքիաթի բովանդակությանը համապատասխան նկար:
 • Ձայնագրվում է յուրաքանչյուր սովորողի, արդեն ստուգված, թարգմանած հատվածը:
 • Հավաքելով սովորողների ձայնագրությունները և նկարները՝ պատրաստվում է AVS ծրագրով տեսաֆիլմ:

5.Վերջնական արդյունքը. Տեսաֆիլմը դրվում է դասավանդողի բլոգում և հղումով դրվում է Դպրոց-պարտեզի ենթակայքում:

 

 

6-րդ դասարանում նախատեսվող նախագծեր

<<Մեր կատարած ուսումնական ճամփորդությունները>> նախագիծ

1.Նախագծի իրականացման տևողությունը՝ սեպտեմբերի 15-ից հոկտեմբերի 10-ը

2. Մասնակիցները՝ 6-րդ դասարանցիներ

3.Նպատակը՝ սովորողները ձեռք են բերում տարբեր ժամանակներում իրենց արդեն արված աշխատանքները հավաքելու և տվյալ թեմայով մի ընդհանուր պրեզենտացիա անելու կարողություն անգլերեն լեզվով:

4.Նախագծի վերջնական արդյունքը՝ ուսումնական տեսաֆիլմ`«Մեր կատարած ուսումնական ճամփորդությունները»

 5. .Նախագծի իրականացման համար անհրաժեշտ գործողությունների ծրագիրը

 • Սովորողները Դպրոց-պարտեզի ենթակայքում որոնում և գտնում են տարբեր ժամանակներում իրենց կատարած ճամփորդությունների մասին պատմող նյութեր` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:
 • Դասարանը բաժանվում է խմբերի, որոնց քանակը հավասար է կատարած ճամփորդությունների թվին և յուրաքանչյուր խումբ ստանձնում է մի որևէ ճամփորդության մասին պատմելու պատասխանատվությունը:
 • Ձայնագրվում է նրանց, արդեն ստուգված, շարադրանքի նյութը:
 • Հավաքելով շարադրանքները, ձայնագրությունները և ընտրված  լուսանկարները, դասավանդողը պատրաստում է AVS ծրագրով մի ուսումնական տեսաֆիլմ «Our Educational Trips» վերնագրով:
 1. Վերջնական արդյունքը՝ տեսաֆիլմ «Our Educational Trips», որը հնարավոր կլինի ներկայացնել տարբեր ստուգատեսներին:

 

Սուրբ Հարության տոնին ընդառաջ. <<Ինչպե՞ս են մարդիկ նշում զատիկը Հայաստանում>> նախագիծ

1.Նախագծի տևողությունը՝ մարտի 10-ից մարտի 31-ը

2.Մասնակիցները՝ 6-րդ դասարանցիներ

3.Նպատակը՝ սովորողները ձեռք են բերում զատկի հետ կապված ավանդույթների մասին անգլերենով պատմելու կարողություն:

4. Նախագծի վերջնական արդյունքը. պատրաստվելու է տեսադաս, ուր սովորողները միմյանց հարցեր տալով պարզելու են զատկի տարբեր ավանդույթների  հետ կապված մանրամասնություններ:

5. Նախագծի իրականացման համար անհրաժեշտ գործողությունների ծրագիրը

 • Սովորողներին հանձնարարվում է կարդալ Ռուդիկ Հայրոյանի <<Զատիկ>> գիրքը:
 • Դասավանդողը գրքի որոշ հատվածների հիմնական բովանդակությունը փոխադրում է պարզեցված անգլերենով, որը սովորողները ուսումնասիրում են համեմատելով այն գրքի համապատասխան հատվածների հետ:
 • Անգլերեն տեքստերը յուրացնելուց հետո սովորողները միմյանց տալիս են հարցեր և ստանում պատասխաններ: Քննարկման ընթացքը ձայնագրվում է:

6.Վերջնական արդյունքը. Ուսումնական նյութ «Traditions Connected with Easter», որն իր մեջ ներառում է զատկական տեքստեր, հարց ու պատասխաններ իրենց ձայնագրություններով ու նկարներով: