Ուսուցչի վերապատրաստման մոդուլ. տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսումնական գործընթացում

Դասընթացի տևողությունը՝ 29.08-02.09

Դասընթացի ծրագիր

Վերպատրաստող՝ Նվարդ Սարգսյան

Թեմա 1 (5 ժամ)․ Ուսուցման կառավարման համակարգերի (LMS) ֆունկցիոնալ հնարավորությունները և այդ միջավայրի կիրառումը էլեկտրոնային դասընթացի ստեղծման, կազմակերպման և կառավարման գործընթացում

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

Թեմա 2 (5 ժամ)․ Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգ, էլեկտրոնային մատյան 

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

  • Էլեկտրոնային մատենավարության հմտություններ
  • Մատյանի լրացում․ հաշվառում, գնահատում, ամփոփում

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում գործածվում է էլեկտրոնային մատենավարություն, որտեղ համապատասխան բաժնում ամեն օր դասավանդողը կատարում է սովորողների հաշվառում, գնահատում և յուրաքանչյուր ամսվա, կամ ուստարվա ավարտին ամփոփում 1-ից 10 բալային գնահատանիշով: Էլեկտրոնային մատյանի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ յուրաքանչյուր դասավանդող ինքն է ընտրում, թե ինչը գնահատել: Օրինակ՝ ես, որպես անգլերեն լեզվի դասավանդող, էլեկտրոնային մատյանում գնահատում եմ հետևյալ բաղադրիչները.

1.Բանավոր խոսք

2.Գրավոր խոսք

3.Դասարանական աշխատանք

4.նախագծային աշխատանք

Թեմա 3 (4 ժամ)․ Թվային առաջադրանքների ստեղծումը ուսուցման կառավարման համակարգերի թվային գործիքների միջոցով 

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

Թեմա 4 (2 ժամ)․ Առցանց գրատախտակի գործիքակազմը

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

Թեմա 5 (3 ժամ)․ Կրթական կայքերի էությունը, օգտագործման առանձնահատկությունները, ընձեռած հնարավորությունները

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

  • Կրթական կայքերի հղումների որոնում
  • Կայքերի գործածման առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն
  • Նյութերի, պաշարների գործածում
  • Նյութի որոնում
  • Նյութի արժեհավատության գնահատում
  • Տարբեր կայքերում, ֆորումների գրագետ գրանցումներ

Ես՝ որպես կրտսեր դպրոցի անգլերեն լեզվի դասավանդող, շատ եմ օգտվում հետևյալ կրթական կայքերից՝ https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

https://anglomaniacy.pl/

https://angles365.com/

http://www.adelescorner.org/

http://childtopia.com/index.php?module=home&func=coce&myidioma=eng&idphpx=listen-reading-comprehension

Տվյալ ուսուցողական կայքերը հնարավորություն են տալիս օրվա դասը ավելի արդյունավետ, ուրախ, խաղային, տրամադրող, հետաքրքիր անցնի:

Թեմա 6 (1 ժամ)․ «Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսումնական գործընթացում» բաժնի ամփոփում

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

  • Քննարկում
  • Ամփոփում

Այս ՏՀՏ դասընթացը՝ իր գործնական աշխատանքներով, բավականին օգտակար էր ինձ համար: Ես սովորեցի կիրառել նոր ծրագիր, օրինակ, Bandicam ծրագիրը, որը հնարավորություն է տալիս ձայնագրել ՏՀՏ միջոցի կիրառման քայլերը, որով կարելի է և՚ ինքնակրթվել, և՚ սովորեցնել ուրիշին:

Միշտ էլ օգտագործել եմ Teams հարթակը իմ առցանց դասերի համար, բայց, շնորհիվ այս դասընթացի, սովորեցի Teams-ի այլ գործառույթներ, որոնք նախկինում չէի կիրառում:

Շնորհակալ եմ վերապատրաստող Նվարդ Սարգսյանին՝ այս օգտակար և արդյունավետ դասընթացի համար:

Օգնող հղումներ․