Թեմաների և նախագծերի ուսուցումը ըստ օրերի՝ առկա և հեռավար

Ուսումնական 3-րդ շրջան.

Ապրիլի 01-30

Թեմա՝ Food-ուտելիք

Թեմա՝ Drinks-ըմպելիքներ

Թեմա՝ what time is it?-Ժամը քանի՞սն է

Սովորում ենք տեսողական ճանաչել տառերը

Մարտի 01-31

Թեմա՝ Toys-խաղալիքներ

Թեմա՝ Food-ուտելիքներ

Շարունակում ենք <<Անգլերենը մեր տանը>> նախագիծը 1-ին դասարանի սովորողների հետ

Նպատակը՝  սովորողները ձեռք են բերում արդեն սովորած նոր բառերով և արտահայտություններով իրենց, իրենց ընտանիքը ներկայացնելու կարողություն:

Նախագծի ընթացքը՝ նրանք իրենց ծնողների օգնությամբ պատրաստելու են տեսանյութեր, որտեղ կներկայացնեն  իրենց, իրենց կարողությունները, ընտանիքը, խաղալիքները և ընտանի կենդանիները:

Արդյունքը. Կլինի ուրախ տեսաֆիլմ, որը կհրապարակվի դասավանդողի բլոգում և Հարավային դպրոց-պարտեզի ենթակայքում:

Փետրվարի 01-26

.Նախագիծ. Անգլերենը մեր տանը. Shopping /մասնակիցներ՝ 1-ին դասարանի սովորողներ

Թեմաներ՝ 1.գրենական պիտույքներ(stationery),

2. Ես կարող եմ….(I can……),

3.Զգացողություններ(Feelings)

Ձմեռային ուսումնական ճամբար. հունվարի 11-31

Նախագծի ուղղվածությունը՝ սովորող-սովորեցնող բաղադրիչը ուսումնական ճամբարում. նախագիծ «Իմ գիտելիքը՝ կրտսեր ընկերոջս»

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոց-պարտեզի առաջին և 4-րդ դասարանցիներ

Նպատակը՝ ձևավորվում է փոխադարձ սիրո վրա հիմնված մթնոլորտ տարատարիք երեխաների միջև: Առաջին դասարանցիները ամրապնդում են գույներ, մրգեր, տարբեր առարկաներ ու կենդանիներ նշանակող բառերը և որոշ պարզագույն լեզվական կառուցվածքներ: 4-րդ դասարանցիները ձեռք են բերում ինքնավստահության և սեփական անձի նկատմամբ կարևորության զգացում:

Նախագծի ընթացքը՝ 4-րդ դասարանցիներին նախապես տեղեկացվում է այն բառերի, բառակապակցությունների և լեզվական կառուցվածքների մասին, որոնք պետք է ներկայացվեն առաջին դասարանցիներին: Դրանք հիմնականում այն բառերն ու արտահայտություններն են, որոնք առաջին դասարանցիներն արդեն սովորել են, բայց դեռ չեն ամրապնդվել իրենց երկարատև հիշողության մեջ:

Արդյունքը՝ առաջին դասարանցիները ուրախ են, որ ամրապնդեցին իրենց գիտելիքները, իսկ չորրորդցիները ձեռո են բերել ինքնավստահություն: Երրորդ փորձնական պարապմունքը տեսանկարահանվում է և հրապարակվում դպրոց-պարտեզի ենթակայքում: 

  

Առկա ևհեռավար ուսուցում. դեկտ.07-25

Ամանորյա երգերի ուսուցում.

Առկա և հեռավար ուսուցում. նոյ.30-դեկտ.4

Թեմա՝ Parts of body

Տարբեր երկխոսություններ սովորողների միջև,որի հիմքում՝ սովորած յուրացրած բառերն ու արտահայտություններն են:

Բաց պարապմունքներ. նոյեմբերի 23-27

Առկա և հեռավար ուսուցում. նոյեմբեր 09-20

Թեմա՝ Clothes

Երկխոսություններ սովորղների միջև. What are you wearing?

What colour is it?

Do you like your shirt, skirt……..?

Հեռավար-առցանց ընտանեկան դպրոց. հոկտ. 15-30

Նախագիծ. <<Անգլերենը մեր տանը>>

Թեմա՝ վայրի կենդանիներ-wild animals

Երկխոսություններ սովորողների միջև. What is it?

What colour is it?

Do you like tigers, zebras, lions…..?

Առկա և հեռավար ուսուցում. հոկտ. 12-15

Թեմա՝ վայրի կենդանիներ-wild animals

Երկխոսություններ սովորողների միջև. What is it?

What colour is it?

Do you like tigers, zebras, lions…..?

Առկա և հեռավար ուսուցում. հոկտ.05-09

Թեմա՝ ընտանի կենդանիներ-Domestic animals

Առկա և հեռավար ուսուցում. սեպտեմբերի 28-հոկտ. 02

Թեմա.Fruits-մրգեր

Երկխոսություններ սովորողների միջև. what fruit do you like?

What colour is it?

Առկա և եռավար ուսուցում. սեպտեմբերի 22-25

Թեմա. Fruits-մրգեր

Do you like…..? I like…… apples, grapes, apricots……

I don’t like….pears, lemons……

Առկա և հեռավար ուսուցում. սեպտեմբերի 14-18

Թեմա: Colours-գույներ

What colour is it?

Շարունակում ենք <<Անգլերենը մեր տանը>> նախագիծը:

Նպատակը՝  սովորողները, կրկնում են անցած բառերն ու արտահայտությունները՝ տարբեր իրավիճակային երկխոսությունների, փոքրիկ պատումների մեջ գործածելով:

Նրանք իրենց ծնողների օգնությամբ ու անմիջական մասնակցությամբ ստեղծելու են  ֆիլմ, որտեղ սովորողը պետք է պատմի մի փոքր իր մասին՝ երկխոսության կամ փոքրիկ պատումի տեսքով:

Արդյունքը

Կլինի ուրախ, հավես տեսաֆիլմ, որը կհրապարակվի սովորողի և  դասավանդողի բլոգում:

Հեռավար-առցանց ուսուցում. սեպտեմբերի 1-12

Առցանց տեսադասերը լինելու են Microsoft Teams հարթակում:

Դաս 1    

Դաս-ծանոթացում

Ողջույնի ձևեր

Թվեր 1-10

http://genkienglish.net/numbers.htm

How old are you? Քանի՞ տարեկան ես   I am……5, 6