Թեմաների ուսուցումը ըստ օրերի

03.04-14.04

Թեմա՝ My friend

Յուրաքանչյուր սովորող paint ծրագրով մի հատվածում նկարում է իր ընկերոջը, իսկ մյուս հատվածում՝ գրավոր պատմում նրա մասին:

1.03-31.03

Թեմա՝ he, she, it

Փոքրիկ նախադասությունների ընթերցում, կազմում

Թեմա՝ school objects

Անցած բառապաշարով ինքնուրույն նախադասությունների, երկխոսությունների  կազմում:

Թեմա՝ on, in under: What is it? It is a bag.

Where is it? It is under the table.

1.02-28.02

Թեմա` have got/has got

http://www.anglomaniacy.pl/verbs-have.htm

Թեմա`on, in, under

Նախադասությունների ինքնուրույն կազմում

21.11-25.12

Թեմա՝ Clothes

Letters: Tt, Uu, vv, Ww,Xx, Yy, Zz

Բառախաղեր, փոքրիկ նախադասությունների կազմում, մուտքագրում:

12.11-20.11

Թեմա՝ Winter clothes-ձմեռային հագուստներ

Letters: Pp, Qq, Rr, Ss

Դասարանում անցած թեմաների վերաբերյալ երկխոսություններ, բառախաղեր:

Տանը՝ աշխատանք աշխատանքային գիրք-տետրերով

02.11-11.11

Թեմա`School objects

Letters: Ll, Mm, Nn, Oo

Տանը աշխատանք աշխատանքային գիրք-տետրերով

Դասարանում` տարբեր դերախաղեր, երկխոսություններ անցած թեմաների վերաբերյալ

17.10-24.10

Letters:Ii, Jj, Kk, Ll

Աշխատանք-աշատանքային գիրք-տետրերով

Բառախաղեր

http://www.anglomaniacy.pl/clothesPictureTest.htm

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/match2b.swf

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/match1b.swf

Երկխոսություններ տարբեր թեմաների շուրջ

01.10-14.10

Letters: Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh

http://www.starfall.com/n/level-k/index/play.htm?f

Աշխատանք աշխատանքային գիրք-տետրերով:

01.09-31.09

1-ին դասարանում անցած թեմաների կրկնողություն

Բառախաղեր

http://www.anglomaniacy.pl/pencaseSpelling.htm

http://www.anglomaniacy.pl/clothesPictureTest.htm

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/match2b.swf

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/match1b.swf

Երկխոսություններ տարբեր թեմաների շուրջ