2014-2015 ուստարվա 5-րդ դասարանի սովորողների համար նախատեսված տնային աշխատանքի մեդիափաթեթ

Սեպտեմբեր

Թեմա՝ եղանակներ http://www.genkienglish.net/picturebookweather.htm https://www.youtube.com/watch?v=fWIhHTfJ34M http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-lazy-bear http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-snowman http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/the-leaves-the-tree Լեզվական նյութ՝  The verb »To be»,անձնական դերանուններ, ածականներ, ածականների համեմատության աստիճանները Պատմիր, թե ինչպիսին է եղանակը Հայաստանում և համեմատիր այլ երկրների հետ: Vereshchagina IV p. 6 Dialogue- կարդալ, դուրս գրել ածականները և կազմել նախադասություններ: Round up 3 page 8 ex. 1, p.9 ex. 2,3 Composition: <<My Summer holidays>> Նախագիծ՝ Սովորողների հորինած իմաստուն հեքիաթների մեդիագրքի թարգմանություն անգլերեն լեզվով: Ժամկետը՝ Սեպտեմբերի 15-ից մինչև հունվարի 15: Թեմա: Հագուստներ http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/order-the-words/summer-clothes http://www.angles365.com/classroom/fitxers/5e/weather.swf Լեզվական նյութ՝ have got, Հորինել նմանատիպ երկխոսություն կամ լրացնել այն: Hello Hello How are you? Fine, thank you How are you ? Fine, thanks What are you wearing today? What do you usually wear? I am wearing ………… today. I usually wear………………………. Ընտիր քո սիրած երգչի կամ դերասանի մի քանի նկարներ և նկարագրիր իր հագուստը: Vereshchagina IV page 12 Text: <<Everything is good in its season>> կարդալ, հասկանալ, հագուստների անվանումները դուրս գրել և գործածել վերը նշված երկխոսության մեջ: Թեմա՝ իմ ընտանիքը http://www.languageguide.org/im/family/eng/ https://www.youtube.com/watch?v=tGqi6dR7bhA Վերը նշված  ընտանիքի մասին տեսաֆիլմի օրինակի հիման վրա պատմիր քո ընտանիքի մասին և քո տեսաֆիլմը պատրաստիր: Լեզվական նյութ՝ Ներկա անորոշ ժամանակ http://englishleap.com/courses/learn?lesson=247&subid=714827&cid=12 http://englishleap.com/courses/learn?lesson=248&subid=714827&cid=12 Round up 3 p.41 ex.2-տվյալ բառերով կազմիր նախադասություններ Ex. 3 p. 42 ex.6 p. 43ex.9