1-ից 5-րդ դասարաններում թեմաների ուսուցում և նախագծերի իրականացում փետրվար-մայիս ամիսների համար. աշխատանքային պլան

1-ին դասարան

Թեմա` My toys

http://www.anglomaniacy.pl/toysDictionary.htm

Թեմա` school objects

http://www.anglomaniacy.pl/pencaseTopic.htm

Թեմա` My family

http://www.anglomaniacy.pl/familyDictionary.htm

http://www.lcfclubs.com/englishzone/practicezone/flashEN/03FruitFamily-intro.swf

Թեմա` I can……play chess, play the piano, jump, run, swim, ride a bike…….

http://www.kizclub.com/storytime/Ican/Ican.html

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/shortstories2/2n/ck2-4.swf

http://www.anglomaniacy.pl/verbsDictionary.htm

Երկխոսություններ անցած թեմաների վերաբերյալ

 

2-րդ դասարան

Թեմա` have got/has got

http://www.anglomaniacy.pl/verbs-have.htm

Թեմա`on, in, under

Նախադասությունների ինքնուրույն կազմում

Թեմա` personal and possessive pronouns/ I, you, he, she, it…….

http://www.anglomaniacy.pl/verbs-be-lesson.htm

Թեմա` Family

Թեմա` my friend

 

3-րդ դասարան

Թեմա` My house

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/house.swf

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/housedrag.swf

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/room.swf

Թեմա` My day

http://www.adelescorner.org/listening/my_day/my_day_1.html

Թեմա` I like…….I don’t like………

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/shortstories2/2n/ck2-5.swf

Թեմա` Seasons of the year

http://www.anglomaniacy.pl/expressions-30-seasons.htm

http://www.anglomaniacy.pl/expressions-27-months-lesson.htm

http://www.anglomaniacy.pl/weatherTopic.htm

Թեմա` modal verbs: must, can

http://www.anglomaniacy.pl/verbs-can-exercises.htm

Սովորողները յուրաքանչյուր թեման լավ յուրացնելուց հետո կստեղծեն վերջնական արդյունք`ներկայացնելով թե տեսաֆիլմի, թե պրեզենտացիայի թե ռադիոնյութի տեսքով:

Նախագիծ`<<Ձոն>> տեխնոլոգիական ստուգատեսի շրջանակներում 3-րդ դասարանի սովորողները կստեղծեն տեսաֆիլմ, որտեղ անգլերեն կշնորհավորեն իրենց մայրիկներին:

4-րդ դասարան

Թեմա` Pets

http://www.anglomaniacy.pl/petsTopic.htm

Տվյալ թեմայի վերաբերյալ տարբեր երկխոսությունների կազմում

Թեմա` Adjectives, comparison of adjectives

Առաջադրանքներ Round up 2 գրքից

Թեմա` Seasons

http://www.anglomaniacy.pl/expressions-30-seasons.htm

http://www.anglomaniacy.pl/expressions-27-months-lesson.htm

http://www.anglomaniacy.pl/weatherTopic.htm

Թեմա` Shopping

http://www.adelescorner.org/listening/shopping/shopping.html

Նախագիծ`<<Սուրբ Հարության>> տոնին նվիրված սովորողների հետ նախօրոք Զատիկի մասին տեքստային աշխատանքներ տանելւոց հետո սովորողները արդեն իրենք են պատմելու, թե ինչպես են նշում Զատիկը իրենց տանը և ներկայացնելու են այն պրեզենտացիայի, տեսաֆիլմի կամ ռադիոնյութի տեսքով:

5-րդ դասարան

British council-ի հեքիաթների ընթերցում, քննարկում

Նախագիծ` թարգմանչական նախագիծ

5-րդ դասարանի սովորողները ընտրում են անգլերեն մանրապատումներից ամենահետքրքիրները, միասին աշխատում ենք այդ տեքստերի վրա, որից հետո նրանք այդ մանրապատումների հիման վրա նյութ են պատրաստում` ներգրավելով իրենց ընտանիքների անդամներին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ից 5-րդ դասարաններում թեմաների ուսուցում և նախագծերի իրականացում սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում. աշխատանքային պլան:

1-ին դասարան

Ողջույնի ձևեր

http://genkienglish.net/namesong.htm

Թվեր 1-10

http://genkienglish.net/numbers.htm

Գույներ

http://www.anglomaniacy.pl/coloursDictionary.htm

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/colors.swf

Մրգեր

http://www.anglomaniacy.pl/fruitsDictionary.htm

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/food/fruitchinchan.swf

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/food/fruitmemory.swf

Երգ

երգ

Փոքրիկ երկխոսություններ անցած թեմաների վերաբերյալ

Թեմա՝ ընտանի կենդանիներ-Domestic animals

http://www.anglomaniacy.pl/domesticAnimalsDictionary.htm

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/animals1.swf

Թեմա՝ մարմնի մասեր-Parts of body

http://www.anglomaniacy.pl/bodyDictionary.htm

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/paint-it/clowns-face

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/body/01bodyci.swf

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/body/bodyci01.swf

Երգեր-Songs

https://www.youtube.com/watch?v=3qft9V7DSH8

https://www.youtube.com/watch?v=E_VcSQn73do

https://www.youtube.com/watch?v=m-7GmTgLpLQ

Նախագիծ՝ անգլերեն  տեսաֆիլմ

Նպատակը՝  առաջին դասարանի սովորողները ամփոփում են երկու ամիսների ընտացքում իրենց սովորած  բառերն ու արտահայտությունները:

Ընթացքը՝ Յուրաքանչյուր սովորող Paint ծրագրով նկարում է ինքն իրեն և իր սիրած որևէ միրգ կամ ընտանի կենդանի և ֆիլմի տեսքով պատմում իր նկարած նկարը:

2-րդ դասարան

1-ին դասարանում անցած թեմաների կրկնողություն

Բառախաղեր

http://www.anglomaniacy.pl/pencaseSpelling.htm

http://www.anglomaniacy.pl/clothesPictureTest.htm

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/match2b.swf

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/match1b.swf

Երկխոսություններ տարբեր թեմաների շուրջ

Letters: Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff

http://www.starfall.com/n/level-k/index/play.htm?f

Լեզվական կառուցվածք՝ Can / I can……..run, jump, sing, dance, climb, swim . 

Gan you…………..?

http://www.kizclub.com/storytime/Ican/Ican.html

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/shortstories2/2n/ck2-4.sw

2-րդ դասարանի սովորողների հետ երգ-պար ներկայացում ամանորյա մեդիաուրբաթին

3-րդ դասարան

Ամառային առաջադրանքների ստուգում, քննարկում

Աշխատանք աշխատանքային թերթիկների հետ

Թեմա`Nouns: singular, plural

Թեմա` My family

Թեմա` About myself

Թեմա` I like…….I don’t like…….

Թեմա` Have got/has got

Թեմա՝ My friend

Թեմա` there is……there are………

Թեմա` My house

Նախագիծ <<Անգլերենը մեր տանը>>

Նպատակը`  սովորողներն իրենց ծնողների օգնությամբ ու անմիջական մասնակցությամբ ստեղծելու են  ֆիլմ, որտեղ սովորողը պետք է անգլերենով մի փոքր  պատմի իր կամ իր ընտանիքի, ընկերոջ, խաղալիքների, սենյակի մասին:

Արդյունքը կլինի ուրախ, հավես տեսաֆիլմ, որը կհրապարակվի դասավանդողի բլոգում:

Լեզվական կառուցվածքներով և նոր բառապաշարով սովորողների կողմից նախադասությունների կազմում:

Երկխոսություններ անցած թեմաների շուրջ

Ձեռային ուսումնական ճամբարի ընթացքում 3-րդ դասարանի սովորողները անգլերենով նամակ կգրեն Ձմեռ պապին և կտեղադրեն իրենց նորաստեղծ բլոգներում:

 

4-րդ դասարան

Ամառային առաջադրանքների ստուգում, քննարկում

Աշխատանք աշխատանքային թերթիկների հետ:

Նախագիծ՝ Teachers Day

“My most favourite teacher(s)

Տևողությունը`20.09-05.10

Խնդիրը` նախագիծը նախատեսված է 4-րդ դասարանի սովորողների համար: Յուրաքանչյուր սովորող անգլերենով պատմում է կամ պրեզենտացիա է   պատրաստում նվիրված իր սիրելի ուսուցչին(ներին)

Ակնկալվող արդյունքը` անգլերենով փոքրիկ պատում կամ պրեզենտացիա նվիրված իր սիրելի ուսուցչին, որը տեղադրաված կլինի սովորողի և դասավանդողի բլոգում:

Լեզվական նյութ` personal pronouns-have/has got-can

Թեմա`Numbers

Լեզվական նյութ՝ Ներկա ժամանակ(Peresent Ind. Tense)-Interrogative and Negative forms

Անցած լեզվական կառուցվածքով և բառապաշարով նախադասությունների կազմում

Երկխոսություններ տարբեր թեմաների շուրջ

Ամփոփիչ գրավոր աշխատանք

Թեմա` Our school

Լեզվական նյութ` Ներկա շարունակական ժամանակ(Present Cont. Tense)

Թեմա` My pet

Նախագիծ. “The New Year in my Family”

Տևողությունը`20.12.2015-20.01.2016

Խնդիրը` նախագիծը նախատեսված է 4-րդ դասարանի սովորողների համար: Յուրաքանչյուր սովորող անգլերենով պատմում է, թե ինչպես են Ամանորը նշում իրենց տանը:

Ակնկալվող արդյունքը` անգլերենով պատում կամ պրեզենտացիա <<Ամանորը իմ ընտանիքում>> վերնագրով, որը հրապարակվելու է սովորողի և դասավանդողի բլոգում:

5-րդ դասարան

Ամառային առաջադրանքների ստուգում, քննարկում

Թարգմանական նախագիծ

Տևողությունը` 20.09-20.12

Նպատակը` 5-րդ դասարանի սովորողները կթարգմանեն  իրենց կրտսեր ընկերների`5 տարեկանների հորինած հեքիաթները:

Արդյունքը կլինի պատկերազարդ երկլեզու էլեկտրոնային գիրք:

Փոքրիկ պատմությունների ունկնդրում, քննարկում:

Դասարանական տարբեր աշխատանքներ տանը լսած, կարդացած պատմությունների հիման վրա.

1.Տեքստի բառապաշարով ինքնուրույն նախադասությունների  կազմում:

2.Տեքստի վերաբերյալ հարցերի կազմում:

  1. Տեքստից մի քանի բառերի դուրս գրում և տվյալ բառերով ինքնուրույն երկխոսությունների կազմում: