3-րդ ուսումնական շրջան. մարտյան նախագծերը և թեմաների ուսուցումը ըստ դասարանների

5-6 տարեկաններ

Թեմա՝ Fruits-մրգեր

Պարզագույն խոսքային նմուշներ(what is it? It is a……………What colour is it? It is……………)

Թեմա՝ ընտանի և վայրի կենդանիներ(domestic and wild animals)

1-Ին դասարան

Թեմա՝ Toys-խաղալիքներ

Թեմա՝ Food-ուտելիքներ

Շարունակում ենք <<Անգլերենը մեր տանը>> նախագիծը 1-ին դասարանի սովորողների հետ

Նպատակը՝  սովորողները ձեռք են բերում արդեն սովորած նոր բառերով և արտահայտություններով իրենց, իրենց ընտանիքը ներկայացնելու կարողություն:

Նախագծի ընթացքը՝ նրանք իրենց ծնողների օգնությամբ պատրաստելու են տեսանյութեր, որտեղ կներկայացնեն  իրենց, իրենց կարողությունները, ընտանիքը, խաղալիքները և ընտանի կենդանիները:

Արդյունքը. Կլինի ուրախ տեսաֆիլմ, որը կհրապարակվի դասավանդողի բլոգում և Հարավային դպրոց-պարտեզի ենթակայքում:

2-րդ դասարան

Սկսում ենք գիրք-տետրի 3-րդ մասը, որը առօրյա բառապաշարով ու արդեն յուրացված խոսքային նմուշներով երկխոսություններ են, որոնք կօգնեն սովորողներին ձեռք բերելիրենց, իրենց ընկերներին, ընտանիքը ներկայացնելու կարողություն:

3-րդ դասարան

Թեմա՝ Food

Թեմա՝ Seasons

<<Ձոն >> ստուգատեսին ընդառաջ՝ 3-րդ դասարանի սովորողները բացիկներ կպատրաստեն և անգլերեն կշնորհավորեն իրենց մայրիկներին:

4-5-րդ դասարաններ

Հաղորդակցական նախագծեր՝

                                                                  Describing people

                                                                  At the libraray-giving personal information

                                                                   Introducing a friend

Նախագծի տևողությունը՝ շուրջտարյա

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ամրապնդում և ընդլայնում են իրենց բառապաշարը՝ տարբեր առօրյա թեմաների շուրջ հաղորդակցվելով և   ձեռք են բերում տվյալ թեմաների շուրջ միմյանց հետ խոսելու կարողություն:

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները դերերով վերարտադրում են տեքստի երկխոսությունը, իսկ այնուհետև կազմում են սեփական երկխոսություններ:

Արդյունքը՝ ստեղծվում են տեսաֆիլմեր տվյալ թեմայով ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ:

Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները»

Նախագծի նպատակը՝ զարգացնել սովորողի խոսելու, լսելու և գրելու կարողությունները՝ խոսքում կիրառելով հեքիաթներում առկա նոր բառերն ու արտահայտությունները:

Աշխատանքի ընթացքը.

Նախքան հեքիաթի ձայնագրությունը լսելը, ես ներկայացնում եմ տվյալ հեքիաթի նոր բառերն ու արտահայտությունները ու դրանցով կազմում ենք նախադասություններ, երկխոսություններ, որից հետո սկսում ենք լսել հեքիաթը: Հեքիաթը լսելուց հետո սկսում ենք այն քննարկել:

Վերջնական արդյունքը

Երեխաները գրում են իրենց կարծիքը հեքիաթի մասին և այն, թե ինչ սովորեցին այդ հեքիաթից ու տեղադրում իրենց բլոգներում:

Շարունակում ենք 5-րդ դասարանի սովորողների հետ մեր շուրջտարյա նախագիծը. «My Info Planet»

Անգլերենի դեկտեմբերյան նախագծեր

Շարունակում ենք 5-րդ դասարանի սովորողների հետ մեր շուրջտարյա նախագիծը. «My Info Planet»

Լույսեր, գույներ, ղողանջներ

Ամանորյա երգերի ուսուցանում 1-ից 5-րդ դասարանի սովորողների հետ:

santa

3-րդ դասարանի սովորողները, իրենց անցած բառապաշարը գործածելով, անգլերենով նամակ կգրեն Ձմեռ պապին և կտեղադրեն իրենց բլոգներում:

Նախագիծ. “The New Year in my Family”

Տևողությունը`20.12.2020-20.01.2021

Մասնակիցներ՝ 4-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը. սովորողները ձեռք են բերում իրենց ընտանեկան ավանդական տոնը անգլերեն գրավոր և բանավոր ներկայացնելու կարողություն:

Ակնկալվող արդյունքը. անգլերենով պատում կամ պրեզենտացիա <<Ամանորը իմ ընտանիքում>> վերնագրով, որը հրապարակվելու է սովորողի և դասավանդողի բլոգում:

Project: The New Year in My Family

Duration: 20.12.2020-20.01.2021

The Participants: The learners of Grade 4

The Key Objective: The learners learn how to speak and write about seeing the New Year in in their families.

The Expected Result: Narrations or presentations in English on the topic “The New Year in our Family”. The narrations and presentations are published in the learners’ and teacher’s blogs.

Նախագիծ. «The New Year in different countries”

christmas-around-the-worldՏևողությունը՝ 05.12.2020-25.12.2021

Մասնակիցներ՝ 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը. Սովորողները ձեռք են բերում համացանցից անգլերեն կամ հայերեն տեղեկատվությունը ավելի պարզեցված ձևով անգլերեն փոխադրելու և ներկայացնելու կարողություն:

Ընթացքը. յուրաքանչյուր սովորող ընտրում է որևէ երկիր և համացանցից տեղեկություններ է հավաքում, թե ինչպես են նշում Ամանորը տվյալ երկրում  և պարզեցված լեզվով նյութը փոխադրում է անգլերեն:

Ակնկալվող արդյունքը. Տարբեր երկրներում ամանորը նշելու ավանդույթների մասին պարզեցված անգլերենով պրեզենտացիաներ, տեսաֆիլմեր՝ հրապարակված սովորողների բլոգներում, Հարավային դպրոցի ենթակայքում, դասավանդողի բլոգում: Լավագույն նյութերը կառաջադրվեն հրապարակման կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջում:

Project: “ The New Year in different countries”

Duration: 05.12.2020-25.12.2021

The participants of this project are 5th grade students.

The aim of this project: the students acquire the ability to collect English or Armenian information from the Internet and present it in simplified English.

Process: each student chooses a country and searches for information about the way they celebrate the New Year in this country and writes down the information in simplified English.

Expected result: Simplified English presentations, video films, which will be published on the students’ and teacher’s blogs. The best materials will be posted on the English page of  mskh.am.

2020-2021 ուսումնական տարի

Իմ աշխատանքային պլանը և նախագծերը ըստ դասարանների սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում

1-ին դասարան

Ողջույնի ձևեր

https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o

https://www.youtube.com/watch?v=lr-nFVBfgdM

Թվեր 1-10

http://genkienglish.net/numbers.htm

https://www.youtube.com/watch?v=AtPBk6eBuawv

Գույներ

http://www.anglomaniacy.pl/coloursDictionary.htm

https://www.youtube.com/watch?v=U5GnrtnCrdY

Մրգեր

http://www.anglomaniacy.pl/fruitsDictionary.htm

https://www.youtube.com/watch?v=aDU_dKJHssg

Երգ

երգ

Փոքրիկ երկխոսություններ անցած թեմաների վերաբերյալ

Թեմա՝ ընտանի և վայրի կենդանիներ-Domestic and wild animals

http://www.anglomaniacy.pl/domesticAnimalsDictionary.htm

https://www.anglomaniacy.pl/wildAnimalsDictionary.htm

https://www.youtube.com/watch?v=DJCRtI6emD4v

Նախագիծ՝ անգլերեն ը մեր տանը

Մասնակիցներ՝ 1-ին և 2-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝  սովորողները ամփոփում են երկու ամիսների ընթացքում իրենց սովորած  բառերն ու արտահայտությունները:

Նրանք իրենց ծնողների օգնությամբ ու անմիջական մասնակցությամբ ստեղծելու են  ֆիլմ, որտեղ սովորողը պետք է անգլերենով երկխոսություն վարի ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի հետ՝ գործածելով սովորած բառերն ու արտահայտությունները:

Արդյունքը

Կլինի ուրախ, հավես տեսաֆիլմ, որը կհրապարակվի սովորողի և  դասավանդողի բլոգում:

 

2-րդ դասարան

1-ին դասարանում անցած թեմաների կրկնություն տարբեր բառախաղերի և երկխոսությունների միջոցով:

Բառախաղեր

http://www.anglomaniacy.pl/pencaseSpelling.htm

http://www.anglomaniacy.pl/clothesPictureTest.htm

Letters: Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff

http://www.starfall.com/n/level-k/index/play.htm?f

Լեզվական կառուցվածք՝ Can / I can……..run, jump, sing, dance, climb, swim . 

Gan you…………..?

http://www.kizclub.com/storytime/Ican/Ican.html

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo

3-րդ դասարան

Աշխատանք աշխատանքային թերթիկների հետ

Թեմա`Nouns: singular, plural

Թեմա` My family

Թեմա` About myself

Թեմա` I like…….I don’t like…….

Թեմա` Have got/has got

Թեմա՝ My friend

Թեմա` there is……there are………

Թեմա` My house

Նախագիծ <<Անգլերենը մեր տանը>>

Նպատակը`  սովորողներն իրենց ծնողների օգնությամբ ու անմիջական մասնակցությամբ ամփոփելով իրենց անցած բառապաշարը և լեզվական կառուցվածքները, ստեղծելու են  ֆիլմ, որտեղ սովորողը պետք է անգլերենով մի փոքր  պատմի իր կամ իր ընտանիքի, ընկերոջ, խաղալիքների, սենյակի մասին:

Արդյունքը կլինի ուրախ, հավես տեսաֆիլմ, որը կհրապարակվի դասավանդողի բլոգում:

 

4-րդ դասարան և 5-րդ դասարաններ

Աշխատանք աշխատանքային թերթիկների հետ:

Լեզվական նյութ՝ Ներկա ժամանակ(Peresent Ind. Tense)-Interrogative and Negative forms

Անցած լեզվական կառուցվածքով և բառապաշարով նախադասությունների կազմում

Երկխոսություններ տարբեր թեմաների շուրջ

Թեմա` Our school

Լեզվական նյութ` Ներկա շարունակական ժամանակ(Present Cont. Tense)

Թեմա` My pet

Նախագիծ. “The New Year in my Family”

Տևողությունը`20.12.2020-20.01.2021

Խնդիրը` նախագիծը նախատեսված է 4-րդ դասարանի սովորողների համար: Յուրաքանչյուր սովորող անգլերենով պատմում է, թե ինչպես են Ամանորը նշում իրենց տանը:

Ակնկալվող արդյունքը` անգլերենով պատում կամ պրեզենտացիա <<Ամանորը իմ ընտանիքում>> վերնագրով, որը հրապարակվելու է սովորողի և դասավանդողի բլոգում:

Լեզվական նյութ՝ անցյալ անորոշ ժամանակ(Past Ind. Tense), հարցական և ժխտական ձևերը(interrogative and negative forms)

Round up 2

Round up 3

Նախագիծ. սովորում ենք Բրիտանական Խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները:

Մասնակիցներ. Հարավային դպրոցի 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի նպատակն է զարգացնել սովորողի խոսելու, լսելու և գրելու կարողությունները:

Աշխատանքի ընթացքը.

Նախքան հեքիաթի ձայնագրությունը լսելը, ներկայացվում է տված հեքիաթի նոր բառերն ու արտահայտությունները: Մենք կազմում ենք նախադասություններ, երկխոսություններ այդ նոր բառերով: Հետո մենք սկսում ենք լսել հեքիաթը: Հեքիաթների ձայնագրությունները արված են լեզվակիր մարդկանց կողմից: Հեքիաթը լսելուց հետո սկսում ենք այն քննարկել:

Վերջնական արդյունքը

Երեխաները գրում են իրենց կարծիքը հեքիաթի մասին և ինչ սովորեցին այդ հեքիաթից և տեղադրում են իրենց բլոգներում:

Հաղորդակցական նախագծեր՝

«Ordering food in a cafe»

                                                                  Describing people

                                                                  At the libraray-giving personal information

                                                                   Introducing a friend

                                                                  Shopping for clothes

Նախագծի տևողությունը՝ շուրջտարյա

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ամրապնդում և ընդլայնում են իրենց բառապաշարը՝ տարբեր առօրյա թեմաների շուրջ հաղորդակցվելով և   ձեռք են բերում տվյալ թեմաների շուրջ միմյանց հետ խոսելու կարողություն:

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները դերերով վերարտադրում են տեքստի երկխոսությունը, իսկ այնուհետև կազմում են սեփական երկխոսություններ:

Արդյունքը՝ ստեղծվում են տեսաֆիլմեր տվյալ թեմայով ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ:

 

Երբ ուսուցումը առկա է.

Համագործակցային նախագիծ <<Երաժշտական թատրոն>>

Թատրոնի ընտրությամբ խմբի, երաժշտության և տեխնոլոգիայի ուսուցիչների հետ:

Նախագծի տևողությունը՝ շուրջտարյա

Նախագծի մասնակիցներ՝ 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները պետք է կարողանան արդեն սովորած, յուրացրած հեքիաթները դերերով ներկայացնել:

Ակնկալվող արդյունքը՝ <<Երաժշտական թատրոն անգլերենով>>, որը կհրապարակվի սովորողների և դասավանդողների բլոգներում:

Երաժշտական համագործակցային ներկայացում

Տևողությունը՝ երկշաբաթյա

Մասնակիցներ՝ 4-րդ և 5-րդ դասասարանի սովորողներ

Նախագծի նպատակը՝ հայտնի երաժշտության ներքո սովորողները պետք է կարողանան անգլերենով երգ-բեմադրություն ներկայացնեն՝երգի բառերը դասավանդողի կողմից մի փոքր փոփոխված տարբերակով:

Ակնկալվող արդյունքը՝ երաժշտական բեմական ներկայացում, որը կներկայացվի մեդիաուրբաթին: