3-րդ դասարանի թեմաների ուսուցում. հոկտեմբեր

Revision

Թեմա՝ ողջույնի ձևեր

Երկխոսությունների կազմում

Լեզվական նյութ՝ my, his, her

http://www.youtube.com/watch?v=J84KsvFmkoo

Թեմա` CLOTHES

http://www.anglomaniacy.pl/clothesTopic.htm

http://www.youtube.com/watch?v=ezkufHhsRHM

Լեզվական նյութ՝ this is a…..these are…….

Paint ծրագրով հագուստների թեմայով յուրաքանչյուր սովորողի կողմից պրեզենտացիայի պատրաստում: Համացանցից սովորողները տարբեր հագուստների նկարներ են ներբեռնում և յուրաքանչյուր հագուստի վերևում մուտքագրում տվյալ հագուստի անվանումը և գույնը: Օրինակ՝ This is a shirt. It is blue.

Թեմա՝ կենդանիներ. ընտանի

http://www.anglomaniacy.pl/domesticAnimalsTopic.htm

http://www.youtube.com/watch?v=q7Pjo4wF3fg

Լեզվական նյութ՝ I have got….he/she has got……….

Have I got…….?   Has she/he got……….?

http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-learn2.htm

Երկխոսությունների կազմում յուրաքանչյուր սովորողի կողմից անցած թեմաների շուրջ՝ գործածելով have got/ has got.

http://www.youtube.com/watch?v=5-o0HQm8n8g

Լեզվական նյութ՝ this-that           these-those

Where is it? In at on

Յուրաքանչյուր սովորող Paint ծրագրով նկարում է իր ընկերոջը իր սիրելի կենդանու կամ որևէ սիրելի  առարկայի հետ և փորձում իր նկարած նկարը պատմել: