Նախագծերի և թեմաների ուսուցումը ըստ օրերի

Նոյեմբերի 29-03 դեկտեմբեր

Topic: Text «Where is Pam»

Classwork: The students read the text, translate it and then try to retell the text.

Նոյեմբերի 8-26

Topic: Our House

Language structure: There is…..there are…..

Homework: page74 ex.8,9,10

Հոկտեմբերի 18-22

Language structure: Have got/has got

Personal Pronouns: Round up starter page 37 ex.1/page 38 ex. 2,3

Page 26 ex.1/page 27 ex.2,3,4

Հոկտեմբերի 04-15

Նախագիծ. «Մեզ շրջապատող աշխարհը»

Նպատակը՝ ձևավորվում է մեզ շրջապատող աշխարհը ներկայացնելու կարողությունը this is… these are…have got/has got  ներմուծող բառերով:

Ընթացքը՝ օգտագործելով this is… these are…have got/has got  ներմուծող բառերը,  սովորողները նկարագրում են իրենց տունը, բակը և դպրոցի դասասենյակը իրենց անցած բառապաշարով:

Արդյունքը՝ սովորողները իրենց տան, բակի, դասասենյակի նկարագրությունները հրապարակում են իրենց բլոգներում:

Սեպտեմբերի 22-30

Lesson 1: Dialogues

Սովորողները, գրքում տված օրնակի համաձայն(էջ6-7), կազմում են իրենց երկխոսությունները և տեղադրում իրենց բլոգներում:

Lesson 2: This is……He/she is……

Սովորողները, նայելով նկարներին(էջ9), փորձում են կազմել նախադասություններ՝ գործածելով արդեն սովորած լեզվական կառուցվածքը:

Lesson 3-4: My/her/his

Սովորողները նայելով գրքի նկարներին(էջ13), կազմում են նախադասություններ:

Օրինակ՝ This is her bag. It is red.

Սեպտեմբերի 1-17՝ նախագծային շաբաթ

<<Ուսումնական ամառ>> նախագիծ

Մասնակիցներ՝ 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ամփոփում-ներկայացնում են իրենց բլոգներում ամառային արձակուրդներին կատարած առաջադրանքների փաթեթները:

Առաջադրանքների փաթեթները՝ ըստ դասարանների

1-ին դասարան

2-րդ դասարան

3-րդ դասարան

4-րդ դասարան

5-րդ դասարան