Թեմաների ուսուցումը և նախագծերը 4-րդ դասարանում՝ ըստ օրերի

February 27-March 24

Topic: adjectives(comparison of adjectives)

In class: the students make up their own conversations using the adjectives, the comparison of adjectives. Then they publish their conversations on their blogs.

Հաղորդակցական ընտանեկան նախագծեր

  Describing people

Նախագծի տևողությունը՝ շուրջտարյա

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 4-րդ սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ամրապնդում և ընդլայնում են իրենց բառապաշարը՝ տվյալ թեմայի շուրջ հաղորդակցվելով և   ձեռք են բերում միմյանց հետ խոսելու կարողություն:

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները դերերով վերարտադրում են տեքստի երկխոսությունը, իսկ այնուհետև կազմում են սեփական երկխոսություններ:

Արդյունքը՝ ստեղծվում են տեսաֆիլմեր տվյալ թեմայով ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ:

February 13-23

Language structure: The Present Cont. Tense

In class: The students will do the exercise from Round up 2(page 42 ex.9) then they will look at the picture and try to retell it.

Home task: Listen to the tale and try to understand it.

Round up 2 page 53 ex 4

February1-10

Նախագիծ «Հ. Թումանյանի հեքիաթները ներկայացնում ենք անգլերեն»

Մասնակիցները՝ 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները զարգացնում են իրենց անգլերենի հաղորդակցական կարողությունները՝ քաջ ծանոթ հայերեն հեքիաթները անգլերեն ներկայացնելու միջոցով. 

Ակնկալվող արդյունքը՝

Հովհաննես Թումանյանի «Black Kiddy» հեքիաթը դասարանական բեմադրություն անել կամ ընտանեկան ռադիոնյութեր, որոնք կհրապարակվեն սովորողների բլոգներում, ենթակայքում: 

January 9-31

My English-Armenian One Word Explanatory Dictionary/Իմ անգլերեն-հայերեն մեկ բառանի բացատրական բառարանը 

Համագործակցային նախագիծ 

Նախագծի համակարգողներ՝ Աննա Գանջալյան՝ անգլերենի դասավանդող, Անահիտ Հովսեփյան՝ մայրենիի դասավանդող 

Ժամանակահատվածը՝ հունվարի 9-ից 31-ը 

Մասնակիցներ՝ 4-րդ դասարանի ճամբարականներ 

Նպատակը՝ յուրաքանչյուր սովորող ստեղծում է իր անհատական անգլերեն-հայերեն մեկ բառանի բացատրական բառարանը, որի շնորհիվ սովորողը ձեռք է բերում. 

  1. միևնույն բառը անգլերեն և հայերեն բացատրելու կարողություն 
  2. խթանում է սովորողի երևակայական մտածողությունը 
  3. ձեռք է բերում բառը նկարագրող, բնութագրող հավելյալ բառապաշար 

Ընթացքը՝ ճամբարային օրերին յուրաքանչյուր սովորող փորձում է անգլերենի այբուբենի բոլոր տառերով տալ մեկական բառերի իրենց բացատրությունները անգլերեն և հայերեն՝ ներկայացնելով այն PowerPoint ծրագրով, որտեղ յուրաքանչյուր սահիկում կցում է նաև համապատասխան նկար: 

Ակնկալվող արդյունքը՝ յուրաքանչյուր սովորողի կողմից ստեղծված իր անհատական անգլերեն-հայերեն մեկ բառանի բացատրական բառարանը PowerPoint ծրագրով, որը կհրապարակվի և՛դասավանդողի, և՛սովորողի   բլոգում: 

December 01-20

1.Նախագիծ. «Ամանորը իմ ընտանիքում»

Տևողությունը`10.12.2022-20.01.2023

Մասնակիցներ՝ 4-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը. սովորողները ձեռք են բերում իրենց ընտանեկան ավանդական տոնը անգլերեն գրավոր և բանավոր ներկայացնելու կարողություն:

Ակնկալվող արդյունքը. անգլերենով պատում կամ պրեզենտացիա <<Ամանորը իմ ընտանիքում>> վերնագրով, որը հրապարակվելու է սովորողի և դասավանդողի բլոգում:

Project: «The New Year in My Family”

Duration: 10.12.2022-20.01.2023

The Participants: The learners of Grade 4

The Key Objective: The learners learn how to speak and write about seeing the New Year in in their families.

The Expected Result: Narrations or presentations in English on the topic “The New Year in our Family”. The narrations and presentations are published in the learners’ and teacher’s blogs.

.երաժշտական— համագործակցային նախագիծ. «Ներկայացնում ենք Ամանորյա և Սուրբ ծննդյան երգերի շարք»

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոց-պարտեզի տարատարիք սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները դեկտեմբերյան օտարալեզու մեդիաուրբաթին կարողանալու են ներկայացնել անգլերեն Սուրբ ծննդյան երգերի շարք:

Նախագծի ընթացքը՝ երաժշտական ներկայացումը ավելի ամբողջական լինելու համար տեխնոլոգիայի ուսուցչուհու հետ սովորողները պատրաստելու են Սուրբ ծննդյան երգերին համապատասխան պարագաներորոնք կրելուներկայացնելու են համերգներկայացման ժամանակ:

Արդյունքը՝ երաժշտական ուրախ համերգ ներկայացում, որը ներկայացվելու է դեկտեմբերյան օտարալեզու մեդիաուրաբթին:

November 21-27

Topic: Family

Language structure:Present Simple and Present Cont. Tense

In class: the students ask different questions to each other and answer them. For example:

What are you doing now?

Where is Vahe going?

What are they reading now?

Are you listening to your teacher?

…………………………………..

Home task:: the students read the text about a family on page 29(Apresyan IV) then they describe the picture using Present Cont. Tense.

November 14-20

Language structure: Present Cont. Tense

In class: the students try to make up their own sentences using The Present Cont. Tense. Then they ask different special questions to each other.

For example: What are you doing now? Where are you going?/……

Home task: Round up 2 page 39 ex.2,3,4

November 1-11

Topic: Our School

Our school

I want to speak about our school. I study at the Southern School of  «Mkhitar Sebastatsi» Educomplex. I like my school very much. Our classrooms are very light because there are no walls in our school. We have joyful days here. After classes, we can ride bikes. When the weather is fine, we play different outdoor games. We have a lot of plants in our school and we water them every day. In summer we have an outdoor swimming-pool where we swim after classes. We have a lot of fruit trees around our school. Sometimes when the weather is fine, we do our lessons outside, under the trees. We do different subjects at school: Armenian, Russian, English, Math, Nature Study, Technology and PE. I like all the subjects, but most of all I like………… because it is very interesting. This is all about our school. 

Questions

1.Do you like your school? why?

2.Where do you study?

3.What do you usually do after classes?

4.What subjects do you study at school?

5.What is your favourite subject? Why?

Language structure: Present Simple Tense/Round up 2 page 46 ex.4,5/page 47 ex.6

October 24-30

«Ուսումնական աշուն»

Հաղորդակցական ընտանեկան նախագծի ամփոփում

Interview with famous people

Հոկտեմբեր10-23

Հաղորդակցական ընտանեկան նախագիծ

Interview with famous people

Նախագծի տևողությունը՝ շուրջտարյա

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ամրապնդում և ընդլայնում են իրենց բառապաշարը՝ տարբեր առօրյա թեմաների շուրջ հաղորդակցվելով և   ձեռք են բերում տվյալ թեմաների շուրջ միմյանց հետ խոսելու կարողություն:

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները դերերով վերարտադրում են տեքստի երկխոսությունը, իսկ այնուհետև կազմում են սեփական երկխոսություններ:

Արդյունքը՝ ստեղծվում են տեսաֆիլմեր տվյալ թեմայով ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ:

Հոկտեմբեր 1-7

Revision

2. Answer the questions.

1. Is your family big or small?

2. Is your house big or small? Describe your room.

3. When do you get up in the morning?

4. What do you have for breakfast?

5. What subjects do you study at school?

6. Can you name the days of the week?

7. What sport do you like?

8. Have you got a pet? Tell about your pet.

9. What do you usually do in the evening?10. Do you like weekends? What do you do at weekends?

Սեպտեմբեր 26-30

Language structure: Present Simple/negative and interrogative forms

In class: the students play different role-play games using the present simple tense.

Home task: the students write different dialogues and publish them on their blogs.

Սեպտեմբերի 15-23

Language structure: Present Simple/negative and interrogative forms

In class: The students ask questions to each other and answer them.

Home task: Apresyan IV page 7 ex.10,11,12

Սեպտեմբեր 01-15

«Ուսումնական ամառ» նախագծի ամփոփում