Activity Book

Activity book

4-րդ դասարանի թեմաների ուսուցում (01.09-21.09)

01.09-07.09

Ամառային առաջադրանքների ստուգում

07.09-21.09

Լեզվական նյութ` personal pronouns-have/has got-can

Թեմա`Numbers

Թեմա`Family

Տնային աշխատանք (Activity book)