Ամառային առաջադրանքներ 4-րդ դասարանի սովորողների համար

Story 1.

«Our colourful world»

Video film

Text

Tasks-առաջադրանքներ(կատարե’ք միայն 3-րդ և 4-րդ առաջադրանքները)

Story 2

«The princess and the dragon»

Video film

Text

Task-առաջադրանք

1.Տեքստից դուրս գրի’ր 5 բայ և անցյալ ժամանակաձևով կազմի’ր նախադասություններ:

Story 3

«The hungry dragon»

Video film

Text

Task.

Answer the questions:

1.What do you usually eat for breakfast, lunch, dinner and supper?

2.Write about your favourite food.

Story 4

«Goldilocks and the three bears»

Video film

Text

Task

1.Տեքստից դուրս գրի’ր 5 ածական, կազմի’ր տվյալ ածականների համեմատական աստիճանները և դրանցով կազմիր նախադասություններ:

Հեռավար ուսուցում. «Ամանորը իմ ընտանիքում» նախագծի արդյունքները

Սաթինե Տեր-Պետրոսյան

Հայկ Աբրահամյան

Հրանտ Աբրահամյան

Լիրա Խաչատրյան

Մարկ Ներսեսյան

Մարիաննա Մանուկյան

Մինասյան Լիլիթ

Վահե Մուսայելյան

Էրիկ Մուրադյան

Մարիա Ավետիսյան