5-րդ դասարանի համար նախատեսված թեմաների ուսուցում և նախագծերի իրականացում փետրվար-մարտ ամիսների համար

Թումանյանի հեքիաթների ընթերցում, թարգմանում, քննարկում:

Լեզվական նյութ՝

Կրկնողություն՝ ներկա անորոշ ժամանակ(Present Ind. Tense), ներկա շարունակական ժամանակ(Present Continuous Tense), անցյալ ժամանակ(Simple past), ապառնի ժամանակ(Future Ind. Tense)

Մոդալ բայեր՝ can, must, have to

Book: Round up 3