Թեմա ների ուսուցումը և տնային առաջադրանքները ըստ օրերի:

10.04.2017

Թեմա՝ կրկնողություն

Տանը՝ Round up 2

Page 138 ex.2,3

Page 139 ex. 5,6

 

27.02.2017

Դասի ընթացքը՝ «The Hungry Dragon» տեքստի հետ աշխատանք

Տանը՝ Կարողանալ պատմել, հարցերին պատասխանել

24.02.2017

Դասի ընթացքը՝ սովորողները տեքստից դուրս են գրում գործողությունները և կազմում նախադասություններ անցյալ ժամանակաձևով:

Տանը՝ «The Hungry Dragon»  լսել, հասկանալ, անծանոթ բառերը գրել էլեկտրոնային բառարանների մեջ:

20.02.207

Դասի ընթացքը՝ «The ugly Duckling» տեքստի ընթերցում, սովորած, յուրացրած բառերով տեքստի վերարտադրում:

Տանը՝ Հետևյալ նախադասությունները թարգմանել անգլերեն.

  1. Ես գնացի տուն և ջրեցի ծաղիկները երեկ:
  2. Նարեն գնեց մի հետաքրքիր անգլերեն գիրք անցյալ շաբաթ:
  3. Ես խմեցի նարնջի հյութը և գնացի դպրոց:
  4. Մենք տեսանք շատ մրգատու ծառեր պարտեզում:
  5. Ոչ ոք չէր ցանկանում գնալ կենդանաբանական այգի: Նրանք ուզում էին գնալ թատրոն:
  6. Ես խաղացի շախմատ իմ եղբոր հետ երեկ երեկոյան:
  7. Մարատը կարդաց գիրքը և գնաց քնելու:
  8. Երեկ ես հանդիպեցի իմ լավագույն(best) ընկերոջը:
  9. Երեկ առավոտյան մենք լողացինք լողավազանում, հետո գնացինք սրճարան և խմեցինք տաք թեյ:
  10. -Հեռացի՛ր, ես չեմ ուզում լինել քո ընկերը:

13.02.2017

Դասի ընթացքը՝ «The ugly Duckling» տեքստի ընթերցում,անծանոթ բառերի դուրս գրում, դրանցով նախադասությունների կազմում:

Տանը՝ Փորձել հեքիաթը պատմել սովորել

12.12.2016

Դասարանական աշխատանք՝ անցած տեքստի գրավոր վերարտադրում:

5.12.2016

Դասարանական աշխատանք` յուրաքանչյուր սովորող իր նեթբուքի մեջ իրենց անցած տեքստից դուրս է գրում 5 գործողություն և դրանով կազմում նախադասություններ:

28.11.2016

Դասի ընթացքը` տեքստի հետ աշխատանք

Տանը`

«The children in the Forest» տեքստը ովքեր որ չեն պատմել, վաղը անպայման կպատմեն:

Հետևյալ նախադասությունները թարգմանե’ք անգլերեն: Բառերն ու արտահայտությունները վերցված են տեքստից: Ուշադիր կլինե’ք:

1. Ես չեմ կարող խաղալ քեզ հետ: Ես պետք է գնամ դպրոց:

2. Հասմիկը չի ուզում գնալ լողավազան, որովհետև(because) նա չի կարողանում լողալ:

3. Կան շատ ծաղիկներ մեր տան ճանապարհին:

4.Ես ժամանակ չունեմ, ես պետք է անեմ իմ դասերը:

5. Իմ հայրիկը աշխատում է ամբողջ օրը և գալիս է տուն շատ ուշ.

21.11.2016

Դասի ընթացքը` տեքստի ընթերցում, անծանոթ բառերով նախադասությունների կազմում

Տանը`

Տեքստը գերազանց կարդալ և կարողանալ գերազանց թարգմանել: Բոլոր անծանոթ բառերը շատ լավ սովորել:

https://anulganjalyan.wordpress.com/2013/06/28/the-children-in-the-forest/

14.11.2016

Թեմա՝ Special Questions

Տանը՝

Երեխաներ, իմ տված 2 օրինակի հիման վրա դուք ինքներդ կազմե’ք նմանատիպ 10 օրինակ.

Where is Taron? He is in the classroom.

What is he doing?  He is reading an interesting book.

Where are Hasmik and Luiza? They are in the kitchen.

What are they doing? They are having breakfast.

7.11.2016

Թեմա՝ My day

Դասի ընթացքը՝ սովորողները սկսում են միմյանց հարցեր տալ և պատասխանել այդ հարցերին:

Օրինակ.

-Hayk, where is Mane?

-She is in the classroom.

-What is she doing?

-She is reading an interesting book.

Տանը

Էջ 12 առաջադրանքներ 17  և 19 դասագրքում տված օրինակի հիման վրա կատարե’ք գրավոր:

4.11.2016

Թեմա My Day

Դասի ընթացքը՝ սովորողները պատմում են իրենց օրվա մասին

Տանը՝

Читать далее