Նախագծերի և թեմաների ուսուցումը ըստ օրերի. առկա և հեռավար

Ուսումնական 3-րդ շրջան

Ապրիլի 01-15

Մասնակիցներ. Հարավային դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի նպատակն այն է, որ սովորողները կարողանան Սուրբ Զատիկի ծեսին, տոնակատարությանը բնորոշ բառեր և արտահայտություններ սովորեն և ի վիճակի լինեն ներկայացնել, թե ինչպես են տոնում Զատիկը իրենց տանը:

Աշխատանքի ընթացքը և վերջնական արդյունքը.

·         Սովորողների լեզվական մակարդակին համապատասխանեցված Զատիկի մասին տեքստի նոր բառերի և արտահայտությունների ակտիվացում

·         Զատիկի մասին տեքստի քննարկում

·         «Սուրբ Զատիկը մեր տանը» վերնագրով հրապարակումներ սովորողների բլոգներում, որոնք կարող են լինել տեսաֆիլմեր և պրեզենտացիաներ:

Մարտի 09-30

Language structure: Adjectives/comparison of adjictives

Round up 2 page 124,tasks: page 125 ex.1,2/page 126 ex.5/page 127 ex.7,8

Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները»

Նախագծի նպատակը՝ զարգացնել սովորողի խոսելու, լսելու և գրելու կարողությունները՝ խոսքում կիրառելով հեքիաթներում առկա նոր բառերն ու արտահայտությունները:

Աշխատանքի ընթացքը.

Նախքան հեքիաթի ձայնագրությունը լսելը, ես ներկայացնում եմ տվյալ հեքիաթի նոր բառերն ու արտահայտությունները ու դրանցով կազմում ենք նախադասություններ, երկխոսություններ, որից հետո սկսում ենք լսել հեքիաթը: Հեքիաթը լսելուց հետո սկսում ենք այն քննարկել:

Վերջնական արդյունքը

Երեխաները գրում են իրենց կարծիքը հեքիաթի մասին և այն, թե ինչ սովորեցին այդ հեքիաթից ու տեղադրում իրենց բլոգներում:

Շարունակում ենք 5-րդ դասարանի սովորողների հետ մեր շուրջտարյա նախագիծը. «My Info Planet»

Մարտի 01-12

Լեզվական աշխատանքներ. թարգամանություններ+առաջադրանքների գրքից՝ Page 144 ex.182/page 145 ex.183

Շարունակում ենք Նախագիծ «Հ. Թումանյանի հեքիաթները ներկայացնումենք անգլերեն»

Մասնակիցները՝ Հարավային դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները զարգացնում են իրենց անգլերենի հաղորդակցական կարողությունները՝ քաջ ծանոթ հայերեն հեքեիաթները անգլերեն ներկայացնելու միջոցով. 

Ակնկալվող արդյունքը՝

Հովհաննես Թումանյանի «The Death of Kikos» և «The Liar» հեքիաթները ներկայացվում են տեսաֆիլմերով կամ ընտանեկան ռադիոնյութերով, որոնք հրապարակվում են սովորողների բլոգներում, ենթակայքում: 

Նախագծի արդյունքը

Փետրվարի 08-28

Նախագիծ «Հ. Թումանյանի հեքիաթները ներկայացնումենք անգլերեն»

Մասնակիցները՝ Հարավային դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները զարգացնում են իրենց անգլերենի հաղորդակցական կարողությունները՝ քաջ ծանոթ հայերեն հեքեիաթները անգլերեն ներկայացնելու միջոցով. 

Ակնկալվող արդյունքը՝

Հովհաննես Թումանյանի «The Death of Kikos» և «The Liar» հեքիաթները ներկայացվում են տեսաֆիլմերով կամ ընտանեկան ռադիոնյութերով, որոնք հրապարակվում են սովորողների բլոգներում, ենթակայքում: 


Ուսումնական 2-րդ շրջան. հունվարի 11-31

1.Նախագծի ուղղվածությունը՝ տարատարիք սովորողները մեկ նախագծի շուրջ. Նախագիծ՝ «My Info Planet – իմ տեղեկատվական մոլորակը»   

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիրի բոլոր դպրոց-պարտեզների 4-րդ և 5-րդ դասարաններ

Նպատակը՝ կրթահամալիրի բոլոր դպրոց-պարտեզների 4-րդ և 5-րդ դասարանների սովորողները ծանոթանում են Հարավային դպրոց-պարտեզի նորաստեղծ մանկական հանրագիտարանային կայքի հրապարակումներին, ձեռք են բերում կենդանիների, բնության, տիեզերքի և մեզ շրջապատող աշխարհի մասին մատչելի ու հետաքրքիր գիտելիքներ: Նախագծով առանձնապես հետաքրքրված սովորողները և դասավանդողները կարող են նախաձեռնել նմանատիպ նախագծեր իրենց դպրոց-պարտեզներում:

Նախագծի ընթացքը՝ նախապես որոշված ու համաձայնեցված ճամբարային օրերին Հարավային դպրոց-պարտեզի 5-րդ դասարանցիների «My Info Planet» նախագծային խումբը այցելում է կրթահամալիրի դպրոց-պարտեզներ և ներկայացնում նախագիծը ու պատմում իրենց նախագծային գործունեության մասին:

Արդյունքը՝ Հարավային դպրոց-պարտեզի նախագծային խումբը ձեռք է բերում իրենց իրականացրած աշխատանքի կարևորության զգացողություն, որը մանկավարժական կարևոր ձեռքբերում է: Կրթահամալիրի այլ դպրոց-պարտեզներում նմանատիպ նախագծի հնարավոր ձեռնարկումներ:

Նախագծի ամփոփում

Առկա և հեռավար ուսուցում. նոյ.30-դեկտ.4

Language structure: Past Simple(was-were)

Round up 2: page 86ex.4, page 87 ex.5

Composition: When I was a child……..

Կարճաժամկետ նախագիծ. “My last week” <<Իմ անցյալ շաբաթը>> նոյ.23-27

Մասնակիցներ՝ 5-րդ դասարանցիներ

Նպատակը՝ ամրապնդելով անցյալ ժամանակաձևը, սովորողները ներկայացնում են  նախորդ շաբաթվա իրենց տարբեր գործունեությունները:

Արդյունքը՝ սովորողների պատումները իրենց բլոգներում:

Առկա և հեռավար ուսուցում. նոյեմբեր 09-20

Language structure: Past Simple(Irregular verbs)

Round up 2:page 102 ex.1,2/page 105 ex.2,3/page 106 ex.4,5,6/page 107 ex.7

Սովորում ենք Բրիտանական Խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները:

The Ugly Duckling

Մասնակիցներ. Հարավային դպրոցի 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի նպատակն է զարգացնել սովորողի խոսելու, լսելու և գրելու կարողությունները:

Վերջնական արդյունքը

Երեխաները գրում են իրենց կարծիքը հեքիաթի մասին և ինչ սովորեցին այդ հեքիաթից և տեղադրում են իրենց բլոգներում:

Շարունակում ենք աշխատել մեր նոր նախագիծի վրա «My Info Planet»

Նախագծի տևողությունը՝ շուրջտարյա

Մասնակիցներ 4-րդ և 5-րդ դասարանի հետաքրքրված սովորողներ

Նպատակը. Սովորողները ձեռք են բերում համացանցի հետ ինքնուրույն աշխատելու, իրենց համար հետաքրքիր նյութ փնտրելու և գտնելու, երկար տեքստերի միտքը հակիրճ ներկայացնելու և թարգմանելու կարողություններ: 

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները ստեղծում են մեդիա տարածքը, որտեղ կներառեն այն բաժինները, 

որոնց մասին կուզենան խոսել: Դրանից հետո յուրաքանչյուրը համացանցից փնտրում և գտնում է իրեն համար հետաքրքիր մի որևէ հայերեն կամ անգլերեն նյութ: Եթե տեքստը երկար է, հակիրճ ձևով գրում են այդ տեքստի բովանդակությունը: Հայերեն նյութը թարգմանվում է անգլերեն, իսկ անգլերենը՝ հայերեն: Իմ խմբագրելուց հետո սովորողը տվյալ նյութը հրապարակում է իր ստեղծած մեդիա տարածքում: 

Արդյունքը՝ ստեղծվում է մի նոր ուսումնական բլոգ. «Իմ տեղեկատվական մոլորակը», որը հետաքրքիր տեղեկատվական աղբյուր կլինի՝  և՛դասավանդողների և՛այլ սովորողների համար:վ

Հեռավար-առցանց ընտանեկան դպրոց. հոկտ.15-30

Հաղորդակցական նախագիծ. Shopping

Նախագիծ. My Info Project

Նախագծի տևողությունը՝ շուրջտարյա

Մասնակիցներ 4-րդ և 5-րդ դասարանի հետաքրքրված սովորողներ

Նպատակը. Սովորողները ձեռք են բերում համացանցի հետ ինքնուրույն աշխատելու, իրենց համար հետաքրքիր նյութ փնտրելու և գտնելու, երկար տեքստերի միտքը հակիրճ ներկայացնելու և թարգմանելու կարողություններ: 

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները ստեղծում են մեդիա տարածքը, որտեղ կներառեն այն բաժինները, 

որոնց մասին կուզենան խոսել: Դրանից հետո յուրաքանչյուրը համացանցից փնտրում և գտնում է իրեն համար հետաքրքիր մի որևէ հայերեն կամ անգլերեն նյութ: Եթե տեքստը երկար է, հակիրճ ձևով գրում են այդ տեքստի բովանդակությունը: Հայերեն նյութը թարգմանվում է անգլերեն, իսկ անգլերենը՝ հայերեն: Իմ խմբագրելուց հետո սովորողը տվյալ նյութը հրապարակում է իր ստեղծած մեդիա տարածքում: 

Արդյունքը՝ ստեղծվում է մի նոր ուսումնական բլոգ. «Իմ տեղեկատվական մոլորակը», որը հետաքրքիր տեղեկատվական աղբյուր կլինի՝  և՛դասավանդողների և՛այլ սովորողների համար:

Language Structure: The Past Ind. Tense(Regular Verbs)

Round up 2: page  97 ex.5,6,7,8

Առկա և հեռավար ուսուցում. հոկտ. 12-16

Revision-կրկնողություն

Language Structure: The Present Ind. and Present Cont. Tenses (negative and interrogative forms)

Round up 2: page 51 ex.14, page 52 ex.1, page 53 ex.4

Առկա և հեռավար ուսուցում. հոկտ. 05-09

Language Structure: The Present Cont. Tense

Round up 2 page 39 ex.2,3,4//page40 ex.6 page 42 ex.9

Առկա և հեռավար ուսուցում. սեպտ. 28- հոկտ. 02

Աշնանային ամենամյա ստեղծագործական հավաք. բաց պարապմունք

Առկա և հեռավար ուսուցում. սեպտեմբերի 22-25

In class: The students read the tale, understand and try to answer the teacher’s questions.

Home task: Read the tale very well and translate it.

Round up 2: page 47 ex.6

Առկա և հեռավար ուսուցում. սեպտեմբերի 14-18

Հաղորդակցական նախագծի ամփոփում.

Language structure: The Present Ind. Tense-Ներկա անորոշ ժամանակաձև

Home task: Round up 2: page 45 ex.2 page 46 ex.4

Make up your own sentences using Present Ind. Tense

Հեռավար-առցանց ուսուցում. սեպտեմբերի 1-12

Առցանց տեսադասերը լինելու են Microsoft Teams հարթակում:

Հեռավար առցանց-ընտանեկան դպրոց. Հաղորդակցական նախագիծ. ուտելիք պատվիրելը մանկական սրճարանում

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ամրապնդում և ընդլայնում են իրենց բառապաշարը տարբեր մթերքների, ուտեստների և ըմպելիքների անուններով և ձեռք են բերում սրճարանում, ռեստորանում անգլերենով ուտելիք պատվիրելու կարողություն: Տվյալ թեմայի լեզվական հիմք է ընդունվում բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված «Ordering food in a cafe» երկխոսությունը:

Ընթացքը՝ սկզբում սովորողները դերերով վերարտադրում են տեքստի երկխոսությունը, իսկ այնուհետև կազմում են սեփական երկխոսություններ՝ փոխելով և գործածելով տարբեր մթերքների և ուտեստների անունները:

Արդյունքը՝ ստեղծվում են տեսաֆիլմեր տվյալ թեմայով ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ:

Hayk Manukyan and his mother

Mark and his mother

Garik Mkrtchyan and his aunt

Maria Qyurqchiyan and her mother

The Kind Snake And The Evil Lizard

Once the snake was creeping in the forest and suddenly he saw the lizard drowning. The snake saved the lizard and took it to a sunny place to warm up. And then he asked the lizard, “Are you alright, my friend?” But the lizard didn’t say anything and went away. The snake got angry and also went away. Once the lizard was drowning again and it was shouting, “Help, help me!” The snake didn’t help it. He thought that the lizard would again go away without thanking him, and didn’t help it.

Be thankful when they help you, or else they will not help you anymore.

A Thief Stole From a Thief

Once the cunning fox decided to steal the cuckoo’s nestlings. He found a hiding place in the forest and carried the nestlings there one by one. The wolf had seen it and was watching him. While the fox was collecting the nestlings the wolf was eating them one after another. While the wolf was eating them a big eagle fell on his head. The wolf fell down exhausted, and the fox was frightened and ran away.
In this way the shameless animals were punished. One mustn’t steal.

The donkey and the monkey

The donkey was celebrating his birthday. Many animals were taking part in the donkey’s birthday party. When it was the monkey’s turn to enter, the donkey didn’t allow the monkey to come in, and the monkey got upset and went home. Three days later it was the monkey’s birthday. The donkey was also taking part in that party. When it was the donkey’s turn to come in, the monkey didn’t allow him to enter. The monkey treated the donkey in the way the donkey had treated her.
Here is the conclusion: You should treat your friend in the way you want your friend to treat you.

The hard-working hedgehog and the lazy hare

Once upon a time there was a hedgehog. She was kind, clever and hard-working. She had a neighbor which was a hare. The hare was lazy. In autumn the hedgehog decided to go to the forest to collect food for winter and offered the hare to accompany her. The hare agreed but during all the time when the hedgehog was collecting mushrooms and berries, the hare was having a lot of fun playing with butterflies. Winter came, and the forest was covered with white blanket. The hedgehog was meeting winter in an easygoing way in a warm lair with her younglings. At the same time, in order to survive the hare was looking for food trembling with cold.

Hence conclusion: Eats the one who works.

The monkey and the hunter

Many years ago a monkey lived in a big forest, and the hunters wanted to catch it. The monkey learned that they wanted to catch it and that is why it began to harm people. The monkey came up, took the trunk and carried it away. The monkey knew that there were bananas in in the trunk because there weren’t any bananas in that forest, and it liked bananas very much. The monkey stood under a tree and opened the trunk. It saw that there weren’t any bananas in the trunk. There was only a bag. Suddenly, at that moment the monkey turned round and fell into the trap.

The story tells us that one should be punished for theft.

The Hare and the Lion

Once upon a time there was a hare. That hare was very wicked and poor. There was also a lion. The lion was the hare’s friend. That lion was very kind and rich. One day the lion went to work and asked the hare to stay in his house. When the lion went to work the hare began to search the house in order to find money and steal it. He entered a room where there was a ladder, and on the ladder a lot of money was dropped. It had fallen out of the lion’s pocket by chance. He collected the money and went to his place. When the lion came home, he saw that the hare was not there. On the next day the lion went to the hare again and asked him to stay at his place, but this time he asked the hare not to open the trunk which was on the ladder. So when the lion went to work, the hare found the trunk and took it to his place. When he opened the heavy trunk, he saw that there was only a piece of stone in it.