5-6 տարեկաններ. Հարավային դպրոց(2021)

Ապրիլի 01-30

5-6 տարեկաններ

Թեմա՝ Fruits-մրգեր

I like……./I don’t like………..

Թեմա՝ domestic and wild animals-ընտանի և վայրի կենդանիներ

Թեմա՝ Body parts-մարմնի մասեր

Մարտի 01-31

Թեմա՝ Fruits-մրգեր

Պարզագույն խոսքային նմուշներ(what is it? It is a……………What colour is it? It is……………)

Թեմա՝ ընտանի և վայրի կենդանիներ(domestic and wild animals)

Փետրվարի 01-26

Ողջույնի ձևեր

Պարզագույն խոսքային նմուշներ(What is your name? My name is……..)

Թվեր՝ 1-10 (How old are you? I am…….)

Գույներ-Colours