Դասի պլան 24.02.2015

1-ին դասարան

Թեմա՝ school objects

Երկխոսություն սովորողների միջև

Երգ

2-րդ դասարան

Բառախաղ կենդանիների վերաբերյալ

Երկխոսություն սովորողների միջև

3-րդ դասարան

Թեմա՝ “Meals”

Present Simple Tense/Do/does

5-րդ դասարան

«Travellers»

Revision: Present Cont. Tense

Դասի պլան 20.02.2015

1-ին դասարան

Թեմա՝ colours,  Fruits,

Ուսումնական խաղեր

Երկխոսություն սովորողների միջև

Երգ՝ colour song

2-րդ դասարան (Հիմնական դպրոց)

What is it?

It is a……..

Երկխոսություն սովորողների միջև

Բառախաղ

2-րդ դասարան(Դպրոց-պարտեզ)

Յուրաքանչյուր սովորող պատմում է իր  paint ծրագրով նկարած նկարը:

Ուսումնական խաղ

3-րդ դասարան

Թեմա՝ <<My day>> Revision

Երկխոսություն սովորողների միջև

Թեմա՝ <<Meals>>

I like……..I don’t like

Do you like……?

Աշխատանք նեթբուքերով

Ուսումնական խաղ

Դասի պլան 17.02.2015

1-ին դասարան

Թեմա՝ Fruits

Ուսումնական խաղեր

Երկխոսություն սովորողների միջև

Երգ՝ colour song

2-րդ դասարան

Have-ի գործածումը նախադասության մեջ

Աշխատանք նեթբուքերով

Ուսումնական խաղ տվյալ թեմայի վերաբերյալ

3-րդ դասարան

Երկխոսություն առօրյա թեմաների շուրջ

Թեմա՝ Food

I like……. I don’t like………

Ուսումնական խաղ

5-րդ դասարան

Թեմա՝ <<My favourite actor>>

Առօրյա երկխոսություն սովորողների միջև

Tale <<Travellers>> written by Hovhannes Tumanyan

Revision: Present simple and Present Cont.

Դասի պլան 16.02.2015

1-ին դասարան

Կրկնողություն.  Գույներ և կենդանիներ(ընտանի, վայրի)

I like……. I don’t like…….

Ուսումնական խաղ կենդանիների վերաբերյալ:

Երգ՝ Colour song

2-րդ դասարան

Have/has

Յուրաքանչյուր սովորող բանավոր կազմում է նախադասություն:

Աշխատանք նեթբուքերով

Ուսումնական խաղ have-ով

Բառախաղ

3-րդ դասարան

Թեմա՝ Food

Կրկնողություն. <<My day>>

Երկխոսություն սովորողների միջև

Ուսումնական խաղ

Դասի պլան 12.02.2015

1-ին դասարան

Կրկնողություն. Կենդանիներ

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/3r/ezanimals.swf

I like………I don’t like………………

Do you like…………..?

2-րդ դասարան

Letter Ff

Words: fox, fish, frog, flower

Դասարանական աշխատանք

3-րդ դասարան

Թեմա` <<My day>>

Do you….

When do you…..

Դասարանական աշխատանք

Աշխատանք խմբերով. Ընկերներից մեկը հարց է գրում մյուս ընկերոջը իսկ նա տալիս է հարցի պատասխանը: Վերջում կարդում են իրենց երկխոսությունը:

5-րդ դասարան

Թեմա` <<My favourite actor>>

Երկխոսություն առօրյա թեմաների շուրջ

Դասարանական աշխատանք Round up 3

Դասի պլան: 11.02.2015

1-ին դասարան

School objects

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/paint-it/classroom

http://www.anglomaniacy.pl/pencaseDictionary.htm

Revision:Colours

Song

2-րդ դասարան

Նախդիրներ: on, in, under

Երկխոսություն սովորողների միջև

What is it? It is a book.

Where is it? It is on the table.

Բառախաղ

http://www.anglomaniacy.pl/fruitsSpelling.htm

3-րդ դասարան

Թեմա՝ <<My day>>

Երկխոսություն սովորողների միջև

Օրինակ՝

Do you go to school every day?

Yes I do.

When do you go to school?

……………..

5-րդ դասարանի համար նախատեսված թեմաների ուսուցում և նախագծերի իրականացում փետրվար-մարտ ամիսների համար

Թումանյանի հեքիաթների ընթերցում, թարգմանում, քննարկում:

Լեզվական նյութ՝

Կրկնողություն՝ ներկա անորոշ ժամանակ(Present Ind. Tense), ներկա շարունակական ժամանակ(Present Continuous Tense), անցյալ ժամանակ(Simple past), ապառնի ժամանակ(Future Ind. Tense)

Մոդալ բայեր՝ can, must, have to

Book: Round up 3

3-րդ դասարանի համար նախատեսված թեմաների ուսուցում և նախագծերի իրականցում փետրվար-մարտ ամիսների համար

Թեմա՝ My day

Յուրաքանչյուր սովորող Power point  ծրագրով պրեզենտացիա է պատրաստում <<Իմ օրը >> թեմայի վերաբերյալ:

Թեմա՝ Food

Թեմա՝ Seasons of the year

Թումանյանական օրերին նախատեսվում է սովորողների հետ <<Կիկոսի մահը>>  ռադիոներկայացում բեմադրել:

<<Ձոն կնոջը>> նախագծի շրջանակում նախատեսվում է հորինել փոքրիկ քառատողեր իրենց մայրիկների համար:

2-րդ դասարանի համար նախատեսված թեմաների ուսուցում և նախագծերի իրականացում փետրվար-մարտ ամիսների համար

Նախդիրների ուսուցում՝ on in under

Դերանուններ՝ he, she//his, her

Թեմա՝ My family

Յուրաքանչյուր սովորող Power point կամ Paint ծրագրով պրեզենտացիա է պատրաստում իր ընտանիքի մասին:

<<Ձոն կնոջը>> նախագծի շրջանակներում նախատեսվում է իրենց հետ պատրաստել էլեկտրոնային բացիկներ: Յուրաքանչյուր սովորող paint ծրագրով նկարելու է իր մայրիկին և ձայնագրելու է անգլերենով մաղթանքը իր սիրելի մայրիկին: